Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

Bu konu Soru-Cevap forumunda Misafir tarafından 10 Mart 2010 (16:37) tarihinde açılmıştır.
12335 kez görüntülenmiş, 17 cevap yazılmış ve son mesaj 28 Aralık 2013 (14:41) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 10 Mart 2010, 16:37

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#1 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
hz.muhammedin hz hatice ile evlendiği ve bu evlilikte dünyaya gelen çocukları hakkında bir araştırma
En iyi cevap Blue Blood tarafından gönderildi

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

hz.muhammedin hz hatice ile evlendiği ve bu evlilikte dünyaya gelen çocukları hakkında bir araştırma

PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARI *
Rasûl-i Ekrem Efendimizin üçü erkek Kasım, Abdullah, İbrahim dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur.Bunlar doğuş sırasıyleKasım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Külsûm, Fâtıme, Abdullah, İbrahim isimlerini taşımışlardı.Bu yedi çocuğun altısı Hazreti Hadîceden, yedincisi Mısırlı Hazreti Mâriyeden idi.
İbni İshak, Peygamberimizin Tâhir ile Tayyeb adında iki evlâdı daha olduğunu söylemektedir;
* Kasım:
Rasûl-i Ekremin ilk çocuğu Kasım idi.Bu sebepten künyesi:Ebül-Kasım Kasımın babası oldu.Hazreti Peygamber, EbûlKasım adiyle çağırılmasından hoşlanırdı. Ashab da kendisini bu isimle çağırırlardı.Kasım iki sene yaşadı.Mekkede vefat etti.Rasûl-i Ekremin çocukları içinde ilk ölen: Kasım oldu.
* Zeyheb:
Peygamberimizin en büyük kızıydı.Kasımdan sonra doğmuştu.Zeyneb doğduğu zaman, Rasûl-i Ekrem otuz yaşındaydı.Mekkede doğmuş olan Zeyneb, Hicretin sekizinci senesi Medinede vefat eyledi.Otuz yaşında bulunuyordu.Zeyneb, önce, teyzesinin oğlu Ebûlas ile evlenmişti.Ebûlas bidayette müşriklerden ayrılmadığı için, Bedr gazvesinde müslümanların eline esir düşmüş, kurtulunca, Zeynebi Medineye göndereceğine söz vermişti.Rasûl-i Ekrem, ailesini getirmek için, Harise oğlu Zeydi göndermişti.Zeynebi Medineye götüren Zeyd oldu. Zeyneb Medineye gitti ve fakat zevci Ebûlas Mekkede kaldı.Ebûlas, bir seriyye esnasında yine müslümanların eline esir düştü ve fakat Hazreti Zeynebin himayesi sayesinde serbest bırakıldı.Ebûlas, ikinci defa esirlikten kurtulunca, Mekkeye gitti.Emanetleri sahiplerine verdikten sonra, müslümanlığı kabul etti. Medineye hicret eyledi.Müslüman olduğu için nikâhları yenilendi.Ebûlas, Hazreti Zeynebe iyi muamele ederdi.Bu yüzden, Rasûl-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb, kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı.Vefatında, cenazesi Ümmü Eymen ile Hazreti Şevde tarafından yıkandı.Namazını Rasûl-i Ekrem kıldi.Mezarına Ebûlas indirdi.
* Rukayye
Rasûl-i Ekremin ikinci kızıydı.Doğduğu zaman Hazreti Peygamber Efendimiz, otuzüç yaşında bulunuyordu.Rukayye babasının Peygamberliğinden önce, Ebûlehebin oğlu,Utbe ile evlenmişti.Rasûl-i Ekrem, halkı İslama dâvete başlayınca Ebûleheb, oğlunu çağırdı:
- Oğlum! Muhammedin kızından ayrılmıyacak olursan,ben senden ayrılırım. dedi.Utbe de babası Ebûlehebin teşvikiyle Rukayyeyi bıraktı.O zaman Rukayye, Hazreti Osman ile evlendi.Habeşistana göç eden ilk kafileye Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Rukayye ile birlikte katılmışlardı.Hazreti Osman, Habeşistandan Mekkeye dönmüş, oradan da Medineye hicret etmişti.Rukayye, Bedr gazası günlerinde hastalanmış, bu yüzden Hazreti Osman, Bedr muharebesinde bulunamamış, hattâ zevcesi başında kaldığı için, mazeretliler arasına konulmuştu.Bedr gazası zaferini Harise oğlu Zeyd, Medineye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukayye vefat etmişti.Rasûl-i Ekrem de, Bedr savaşı yüzünden, kızı Ru-kayyenin cenazesinde bulunamamıştı.
* Ümmü Külsüm:
İslâmiyet gelmeden önce doğdu.Annesi hazret-i Hadîcedir.Ümmü Gülsüm İslâmiyet gelmeden önce Ebû Lehebin ikinci oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. İslâmiyet gelince Ebû Leheb îmân etmedi ve İslâmiyetin çok azgın bir düşmanı oldu.Onun hakkında Tebbet sûresi nâzil olunca oğluna Ümmü Gülsümden ayrılmasını söyledi.O da babasını dinliyerek ayrıldı.Bedr gazasının sonunda, Hazreti Rukayyenin ölümünden bir yıl sonra, Hicretin üçüncü yılı, Hazreti Osmanla evlendi.Hafsa dul kalınca,Hazreti Ömer, Osmana müracaat ettiği zaman, Hazreti Osman tereddüt etmişti.O zaman Rasûl-i Ekrem, Ömere:
- Ben sana Osmandan, Osmanada senden daha iyi bir adam bulacağım.Kızını bana ver, ben de kızımı Osmana vereyim demişti .Hazreti Osmanla evlenen Ümmü Külsûm, onunla altı yıl beraber yaşadı.Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti.Cenaze namazı Rasûl-i Ekrem tarafından kılındı.Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hazreti Üsâme tarafından gömüldü.Hazreti Osman, Rasûl-i Ekremin iki kızı: Rukayye ve Ümmü Külsûm ile evlendiği için, İki nur sahibi mânâsına Zinnûreyn sıfatını kazanmıştı:
* Fâtıme:
Rasûl-i Ekremin en küçük ve fakat en sevgili kızıydı.İlâhî vahiy ilk geldiği zaman, Mekkede doğdu.Hicretin ikinci senesi Medinede Hazreti Ali ile evlendi. Evlendikleri zaman Hazreti Fâtıme 15, Hazreti Ali 24 yaşındaydı.Rasûl-i Ekrem, kızı Fâtıme için, yatak çarşafı, iki değirmen, bir su tulumu hazırlamış, Hazreti Fâtıme, değirmenlerle su tulumunu, bütün ömrü boyunca kullanmıştı.Rasûl-i Ekrem Hazreti Ali ile Hazreti Fâtımenin iyi geçinmesini ister,aralarında ihtilâf çıkarsa, onları barıştırırdı.Bir gün Ali, Fâtımeye şiddetli bir muamelede bulunmuş, Fâtımede Rasûl-i Ekreme başvurarak Aliyi şikâyet eylemişti. Fâtımeden sonra, Ali gelmiş, o da Fâtımeyi şikâyette bulunmuş,fakat Rasûl-i Ekrem ikisin de barıştırmıştı.Bir defa da, Hazreti Ali ikinci bir zevce almaya kalkmış, bunu haber alan Rasûl-i Ekrem çok üzülmüş bir hutbesinde;
- Benim kızım benim ciğerparemdir.Kızımı kederlendiren her şey, benide kederlendirir demiş,bunun üzerine Hazreti Ali teşebbüsünden vazgeçmiş, Hazreti Fâtımenin sağlığında başka bir kadınla evlenmemişti: Hazreti Fâtıme, Hicretin 11 inci senesi, babasından altı ay sonra vefat eyledi.Rasûl-i Ekrem Efendimizin irtihalinde kızı yirmibeş yaşındaydı.Rasûl-i Ekrem, kızı Fâtımeyi çok severdi. Hastalığı sırasında onu yanına çağırdı.Kulağına fısıldadı.O zaman Fâtıme ağladı.Sonra yine fısıldadı.Bu sefer, Fâtımenin yüzü güldü.Hazreti Âişe sordu. Hazreti Fâtıme de:
- Önce, Rasûl-i Ekrem, hastalığı sonunda öleceğini söyledi:Ağladım.Sonra, ailesi içinde kendisine ilk kavuşacak olanın ben olduğumu haber verdi. zaman da sevindim diye cevap vermişti: Rasûl-i Ekrem Efendimizin soyunu yaşatan Hazreti Fâtıme oldu.Fâtımenin beş çocuğu oldu: Hasen, Hüseyn, Muhsin, Ümmü Külsûm, Zeyneb isimlerinde idi.Bunlardan Muhsin, küçükken vefat etmişti.
Peygamberimizin Çocukları
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 10 Mart 2010, 16:49

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#2 (link)
Blue Blood
Ziyaretçi
Blue Blood - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

hz.muhammedin hz hatice ile evlendiği ve bu evlilikte dünyaya gelen çocukları hakkında bir araştırma

PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARI *
Rasûl-i Ekrem Efendimizin üçü erkek Kasım, Abdullah, İbrahim dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur.Bunlar doğuş sırasıyleKasım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Külsûm, Fâtıme, Abdullah, İbrahim isimlerini taşımışlardı.Bu yedi çocuğun altısı Hazreti Hadîceden, yedincisi Mısırlı Hazreti Mâriyeden idi.
İbni İshak, Peygamberimizin Tâhir ile Tayyeb adında iki evlâdı daha olduğunu söylemektedir;
* Kasım:
Rasûl-i Ekremin ilk çocuğu Kasım idi.Bu sebepten künyesi:Ebül-Kasım Kasımın babası oldu.Hazreti Peygamber, EbûlKasım adiyle çağırılmasından hoşlanırdı. Ashab da kendisini bu isimle çağırırlardı.Kasım iki sene yaşadı.Mekkede vefat etti.Rasûl-i Ekremin çocukları içinde ilk ölen: Kasım oldu.
* Zeyheb:
Peygamberimizin en büyük kızıydı.Kasımdan sonra doğmuştu.Zeyneb doğduğu zaman, Rasûl-i Ekrem otuz yaşındaydı.Mekkede doğmuş olan Zeyneb, Hicretin sekizinci senesi Medinede vefat eyledi.Otuz yaşında bulunuyordu.Zeyneb, önce, teyzesinin oğlu Ebûlas ile evlenmişti.Ebûlas bidayette müşriklerden ayrılmadığı için, Bedr gazvesinde müslümanların eline esir düşmüş, kurtulunca, Zeynebi Medineye göndereceğine söz vermişti.Rasûl-i Ekrem, ailesini getirmek için, Harise oğlu Zeydi göndermişti.Zeynebi Medineye götüren Zeyd oldu. Zeyneb Medineye gitti ve fakat zevci Ebûlas Mekkede kaldı.Ebûlas, bir seriyye esnasında yine müslümanların eline esir düştü ve fakat Hazreti Zeynebin himayesi sayesinde serbest bırakıldı.Ebûlas, ikinci defa esirlikten kurtulunca, Mekkeye gitti.Emanetleri sahiplerine verdikten sonra, müslümanlığı kabul etti. Medineye hicret eyledi.Müslüman olduğu için nikâhları yenilendi.Ebûlas, Hazreti Zeynebe iyi muamele ederdi.Bu yüzden, Rasûl-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb, kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı.Vefatında, cenazesi Ümmü Eymen ile Hazreti Şevde tarafından yıkandı.Namazını Rasûl-i Ekrem kıldi.Mezarına Ebûlas indirdi.
* Rukayye
Rasûl-i Ekremin ikinci kızıydı.Doğduğu zaman Hazreti Peygamber Efendimiz, otuzüç yaşında bulunuyordu.Rukayye babasının Peygamberliğinden önce, Ebûlehebin oğlu,Utbe ile evlenmişti.Rasûl-i Ekrem, halkı İslama dâvete başlayınca Ebûleheb, oğlunu çağırdı:
- Oğlum! Muhammedin kızından ayrılmıyacak olursan,ben senden ayrılırım. dedi.Utbe de babası Ebûlehebin teşvikiyle Rukayyeyi bıraktı.O zaman Rukayye, Hazreti Osman ile evlendi.Habeşistana göç eden ilk kafileye Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Rukayye ile birlikte katılmışlardı.Hazreti Osman, Habeşistandan Mekkeye dönmüş, oradan da Medineye hicret etmişti.Rukayye, Bedr gazası günlerinde hastalanmış, bu yüzden Hazreti Osman, Bedr muharebesinde bulunamamış, hattâ zevcesi başında kaldığı için, mazeretliler arasına konulmuştu.Bedr gazası zaferini Harise oğlu Zeyd, Medineye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukayye vefat etmişti.Rasûl-i Ekrem de, Bedr savaşı yüzünden, kızı Ru-kayyenin cenazesinde bulunamamıştı.
* Ümmü Külsüm:
İslâmiyet gelmeden önce doğdu.Annesi hazret-i Hadîcedir.Ümmü Gülsüm İslâmiyet gelmeden önce Ebû Lehebin ikinci oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. İslâmiyet gelince Ebû Leheb îmân etmedi ve İslâmiyetin çok azgın bir düşmanı oldu.Onun hakkında Tebbet sûresi nâzil olunca oğluna Ümmü Gülsümden ayrılmasını söyledi.O da babasını dinliyerek ayrıldı.Bedr gazasının sonunda, Hazreti Rukayyenin ölümünden bir yıl sonra, Hicretin üçüncü yılı, Hazreti Osmanla evlendi.Hafsa dul kalınca,Hazreti Ömer, Osmana müracaat ettiği zaman, Hazreti Osman tereddüt etmişti.O zaman Rasûl-i Ekrem, Ömere:
- Ben sana Osmandan, Osmanada senden daha iyi bir adam bulacağım.Kızını bana ver, ben de kızımı Osmana vereyim demişti .Hazreti Osmanla evlenen Ümmü Külsûm, onunla altı yıl beraber yaşadı.Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti.Cenaze namazı Rasûl-i Ekrem tarafından kılındı.Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hazreti Üsâme tarafından gömüldü.Hazreti Osman, Rasûl-i Ekremin iki kızı: Rukayye ve Ümmü Külsûm ile evlendiği için, İki nur sahibi mânâsına Zinnûreyn sıfatını kazanmıştı:
* Fâtıme:
Rasûl-i Ekremin en küçük ve fakat en sevgili kızıydı.İlâhî vahiy ilk geldiği zaman, Mekkede doğdu.Hicretin ikinci senesi Medinede Hazreti Ali ile evlendi. Evlendikleri zaman Hazreti Fâtıme 15, Hazreti Ali 24 yaşındaydı.Rasûl-i Ekrem, kızı Fâtıme için, yatak çarşafı, iki değirmen, bir su tulumu hazırlamış, Hazreti Fâtıme, değirmenlerle su tulumunu, bütün ömrü boyunca kullanmıştı.Rasûl-i Ekrem Hazreti Ali ile Hazreti Fâtımenin iyi geçinmesini ister,aralarında ihtilâf çıkarsa, onları barıştırırdı.Bir gün Ali, Fâtımeye şiddetli bir muamelede bulunmuş, Fâtımede Rasûl-i Ekreme başvurarak Aliyi şikâyet eylemişti. Fâtımeden sonra, Ali gelmiş, o da Fâtımeyi şikâyette bulunmuş,fakat Rasûl-i Ekrem ikisin de barıştırmıştı.Bir defa da, Hazreti Ali ikinci bir zevce almaya kalkmış, bunu haber alan Rasûl-i Ekrem çok üzülmüş bir hutbesinde;
- Benim kızım benim ciğerparemdir.Kızımı kederlendiren her şey, benide kederlendirir demiş,bunun üzerine Hazreti Ali teşebbüsünden vazgeçmiş, Hazreti Fâtımenin sağlığında başka bir kadınla evlenmemişti: Hazreti Fâtıme, Hicretin 11 inci senesi, babasından altı ay sonra vefat eyledi.Rasûl-i Ekrem Efendimizin irtihalinde kızı yirmibeş yaşındaydı.Rasûl-i Ekrem, kızı Fâtımeyi çok severdi. Hastalığı sırasında onu yanına çağırdı.Kulağına fısıldadı.O zaman Fâtıme ağladı.Sonra yine fısıldadı.Bu sefer, Fâtımenin yüzü güldü.Hazreti Âişe sordu. Hazreti Fâtıme de:
- Önce, Rasûl-i Ekrem, hastalığı sonunda öleceğini söyledi:Ağladım.Sonra, ailesi içinde kendisine ilk kavuşacak olanın ben olduğumu haber verdi. zaman da sevindim diye cevap vermişti: Rasûl-i Ekrem Efendimizin soyunu yaşatan Hazreti Fâtıme oldu.Fâtımenin beş çocuğu oldu: Hasen, Hüseyn, Muhsin, Ümmü Külsûm, Zeyneb isimlerinde idi.Bunlardan Muhsin, küçükken vefat etmişti.
Peygamberimizin Çocukları
Rapor Et
Eski 18 Mart 2010, 01:23

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
DAHA KISASI YOK MU?
Rapor Et
Eski 18 Mart 2010, 08:56

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#4 (link)
Blue Blood
Ziyaretçi
Blue Blood - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

DAHA KISASI YOK MU?
Özet çıkarıp kısaltabilirsiniz .
Rapor Et
Eski 2 Ocak 2011, 10:40

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#5 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Kasım,Zeyheb,Rukayye,Ümmü Külsüm,
Fâtıme dir
Rapor Et
Eski 16 Ocak 2011, 11:46

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#6 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
bu ne yaaa çok uzun kısacası yokmu bunun yazmaktan ellerim kırıldıııııı
Rapor Et
Eski 3 Şubat 2011, 09:24

hz. muhamedin hz. haticeyle olan evligini hakında bilgi

#7 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
bulmam lazım
Rapor Et
Eski 3 Şubat 2011, 09:30

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#8 (link)
ener
Ziyaretçi
ener - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

bulmam lazım
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARI *
Rasûl-i Ekrem Efendimizin üçü erkek Kasım, Abdullah, İbrahim dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur.Bunlar doğuş sırasıyleKasım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Külsûm, Fâtıme, Abdullah, İbrahim isimlerini taşımışlardı.Bu yedi çocuğun altısı Hazreti Hadîceden, yedincisi Mısırlı Hazreti Mâriyeden idi.
İbni İshak, Peygamberimizin Tâhir ile Tayyeb adında iki evlâdı daha olduğunu söylemektedir;
* Kasım:
Rasûl-i Ekremin ilk çocuğu Kasım idi.Bu sebepten künyesi:Ebül-Kasım Kasımın babası oldu.Hazreti Peygamber, EbûlKasım adiyle çağırılmasından hoşlanırdı. Ashab da kendisini bu isimle çağırırlardı.Kasım iki sene yaşadı.Mekkede vefat etti.Rasûl-i Ekremin çocukları içinde ilk ölen: Kasım oldu.
* Zeyheb:
Peygamberimizin en büyük kızıydı.Kasımdan sonra doğmuştu.Zeyneb doğduğu zaman, Rasûl-i Ekrem otuz yaşındaydı.Mekkede doğmuş olan Zeyneb, Hicretin sekizinci senesi Medinede vefat eyledi.Otuz yaşında bulunuyordu.Zeyneb, önce, teyzesinin oğlu Ebûlas ile evlenmişti.Ebûlas bidayette müşriklerden ayrılmadığı için, Bedr gazvesinde müslümanların eline esir düşmüş, kurtulunca, Zeynebi Medineye göndereceğine söz vermişti.Rasûl-i Ekrem, ailesini getirmek için, Harise oğlu Zeydi göndermişti.Zeynebi Medineye götüren Zeyd oldu. Zeyneb Medineye gitti ve fakat zevci Ebûlas Mekkede kaldı.Ebûlas, bir seriyye esnasında yine müslümanların eline esir düştü ve fakat Hazreti Zeynebin himayesi sayesinde serbest bırakıldı.Ebûlas, ikinci defa esirlikten kurtulunca, Mekkeye gitti.Emanetleri sahiplerine verdikten sonra, müslümanlığı kabul etti. Medineye hicret eyledi.Müslüman olduğu için nikâhları yenilendi.Ebûlas, Hazreti Zeynebe iyi muamele ederdi.Bu yüzden, Rasûl-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb, kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı.Vefatında, cenazesi Ümmü Eymen ile Hazreti Şevde tarafından yıkandı.Namazını Rasûl-i Ekrem kıldi.Mezarına Ebûlas indirdi.
* Rukayye
Rasûl-i Ekremin ikinci kızıydı.Doğduğu zaman Hazreti Peygamber Efendimiz, otuzüç yaşında bulunuyordu.Rukayye babasının Peygamberliğinden önce, Ebûlehebin oğlu,Utbe ile evlenmişti.Rasûl-i Ekrem, halkı İslama dâvete başlayınca Ebûleheb, oğlunu çağırdı:
- Oğlum! Muhammedin kızından ayrılmıyacak olursan,ben senden ayrılırım. dedi.Utbe de babası Ebûlehebin teşvikiyle Rukayyeyi bıraktı.O zaman Rukayye, Hazreti Osman ile evlendi.Habeşistana göç eden ilk kafileye Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Rukayye ile birlikte katılmışlardı.Hazreti Osman, Habeşistandan Mekkeye dönmüş, oradan da Medineye hicret etmişti.Rukayye, Bedr gazası günlerinde hastalanmış, bu yüzden Hazreti Osman, Bedr muharebesinde bulunamamış, hattâ zevcesi başında kaldığı için, mazeretliler arasına konulmuştu.Bedr gazası zaferini Harise oğlu Zeyd, Medineye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukayye vefat etmişti.Rasûl-i Ekrem de, Bedr savaşı yüzünden, kızı Ru-kayyenin cenazesinde bulunamamıştı.
* Ümmü Külsüm:
İslâmiyet gelmeden önce doğdu.Annesi hazret-i Hadîcedir.Ümmü Gülsüm İslâmiyet gelmeden önce Ebû Lehebin ikinci oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. İslâmiyet gelince Ebû Leheb îmân etmedi ve İslâmiyetin çok azgın bir düşmanı oldu.Onun hakkında Tebbet sûresi nâzil olunca oğluna Ümmü Gülsümden ayrılmasını söyledi.O da babasını dinliyerek ayrıldı.Bedr gazasının sonunda, Hazreti Rukayyenin ölümünden bir yıl sonra, Hicretin üçüncü yılı, Hazreti Osmanla evlendi.Hafsa dul kalınca,Hazreti Ömer, Osmana müracaat ettiği zaman, Hazreti Osman tereddüt etmişti.O zaman Rasûl-i Ekrem, Ömere:
- Ben sana Osmandan, Osmanada senden daha iyi bir adam bulacağım.Kızını bana ver, ben de kızımı Osmana vereyim demişti .Hazreti Osmanla evlenen Ümmü Külsûm, onunla altı yıl beraber yaşadı.Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti.Cenaze namazı Rasûl-i Ekrem tarafından kılındı.Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hazreti Üsâme tarafından gömüldü.Hazreti Osman, Rasûl-i Ekremin iki kızı: Rukayye ve Ümmü Külsûm ile evlendiği için, İki nur sahibi mânâsına Zinnûreyn sıfatını kazanmıştı:
* Fâtıme:
Rasûl-i Ekremin en küçük ve fakat en sevgili kızıydı.İlâhî vahiy ilk geldiği zaman, Mekkede doğdu.Hicretin ikinci senesi Medinede Hazreti Ali ile evlendi. Evlendikleri zaman Hazreti Fâtıme 15, Hazreti Ali 24 yaşındaydı.Rasûl-i Ekrem, kızı Fâtıme için, yatak çarşafı, iki değirmen, bir su tulumu hazırlamış, Hazreti Fâtıme, değirmenlerle su tulumunu, bütün ömrü boyunca kullanmıştı.Rasûl-i Ekrem Hazreti Ali ile Hazreti Fâtımenin iyi geçinmesini ister,aralarında ihtilâf çıkarsa, onları barıştırırdı.Bir gün Ali, Fâtımeye şiddetli bir muamelede bulunmuş, Fâtımede Rasûl-i Ekreme başvurarak Aliyi şikâyet eylemişti. Fâtımeden sonra, Ali gelmiş, o da Fâtımeyi şikâyette bulunmuş,fakat Rasûl-i Ekrem ikisin de barıştırmıştı.Bir defa da, Hazreti Ali ikinci bir zevce almaya kalkmış, bunu haber alan Rasûl-i Ekrem çok üzülmüş bir hutbesinde;
- Benim kızım benim ciğerparemdir.Kızımı kederlendiren her şey, benide kederlendirir demiş,bunun üzerine Hazreti Ali teşebbüsünden vazgeçmiş, Hazreti Fâtımenin sağlığında başka bir kadınla evlenmemişti: Hazreti Fâtıme, Hicretin 11 inci senesi, babasından altı ay sonra vefat eyledi.Rasûl-i Ekrem Efendimizin irtihalinde kızı yirmibeş yaşındaydı.Rasûl-i Ekrem, kızı Fâtımeyi çok severdi. Hastalığı sırasında onu yanına çağırdı.Kulağına fısıldadı.O zaman Fâtıme ağladı.Sonra yine fısıldadı.Bu sefer, Fâtımenin yüzü güldü.Hazreti Âişe sordu. Hazreti Fâtıme de:
- Önce, Rasûl-i Ekrem, hastalığı sonunda öleceğini söyledi:Ağladım.Sonra, ailesi içinde kendisine ilk kavuşacak olanın ben olduğumu haber verdi. zaman da sevindim diye cevap vermişti: Rasûl-i Ekrem Efendimizin soyunu yaşatan Hazreti Fâtıme oldu.Fâtımenin beş çocuğu oldu: Hasen, Hüseyn, Muhsin, Ümmü Külsûm, Zeyneb isimlerinde idi.Bunlardan Muhsin, küçükken vefat etmişti.
Peygamberimizin Çocukları
Rapor Et
Eski 15 Şubat 2011, 17:40

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#9 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
ya daha kısası yok mu bnmki acil özet de çıkaramam zaten
Rapor Et
Eski 20 Şubat 2011, 19:40

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliği hakkında bilgi verir misiniz?

#10 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
yanlış yazılmmış ki isimler;Kasım,Abdullah,Zeynep,Rukiye,Ümmügüsüm ve Fatma dır.
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.275 saniyede (81.47% PHP - 18.53% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 12:25
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi