PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Kur'an-ı Kerim'in indirilişi süreci ve çoğaltılması ile ilgili şema bulur musunuz?
12
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir19:19, 14 Nisan 2011 
arkadaşlar ail ödevim var lütfen yardımcı olunn
Cevap
Misafir20:36, 16 Nisan 2011 
hiç bişey bulamadımmmmm cevap yazın yhaaaaa.
Cevap
Misafir23:46, 30 Kasım 2011 
.Vahyin 1.Yılı:
Alak 1-5/Müddessir 1-7/Asr 1-2/Zariyat 1-6/Tekasür 1-2/Tur 1-8/İhlas tamamı/Gaşiye 1-5,8-16/Tarık 11-17/İnfitar 1-5/Şems:1-10/Kevser tamamı/A’la 1-9/Buruc 1-7,12-22/Tekvir tamamı
.Vahyin 2.Yılı:
İnşirah tamamı/Duha tamamı/Nas tamamı/Naziat 1-26/Müddessir 8-10/Ley tamamı/Maun tamamı/Şems 11-15/Mürselat tamamı/Nebe 1-36/Müddessir 11-30,34-56/Kureyş tamamı/Necm 1-25/Fecr 1-13,28-30/İnşikak tamamı/Abese tamamı/Hümeze tamamı/Kafirun tamamı
.Vahyin 3.Yılı:
Alak 6-19/Gaşiye 17-26,6-7/Kıyamet 7-13,20-40/Tin tamamı/Kıyamet 1-6,11-19/Vakıa tamamı/Rahman 1-27/A’la 7,10-19/Fatiha tamamı/Adiyat tamamı/Hakka 38-52/Naziat 27-46/Tebbet tamamı/Felak tamamı/Beled tamamı/Tekasür 3-8/Fil tamamı/Kalem 1-16/Fecr 14-27/Zilzal tamamı/Tarık 1-10/Necm 34-62/Karia tamamı/Saffat tamamı/İnfitar 6-19/Hakka 1-3,13-37/Mearic 19-44/Mutaffifin tamamı/Duhan 43-59/Müminun 1-11/Şuara 52-145
.Vahyin 4.Yılı:
Şuara146-227/Sad 67-88/Hicr 1-5,49-99/Hakka 4-12/Kadr tamamı/Zariyat 7-60/Kamer tamamı/Kalem 17-52/Duhan 1-42/Mearic 1-4/Tur 9-28/Zuhruf 66-78/Nuh tamamı/Rahman 28-45,6,7,78/Müzzemmil 1-19/Taha 1-54/Meryem 76-98/Tur 29-49/Hicr 6-20
.Vahyin 5.Yılı:
Hicr21-48/Şuara 1-51/İnsan tamamı/Sad 1-24,29-66/Kaf tamamı/Yasin tamamı/Asr 3/Müminun 12-118/Fussilet 1-7/Zuhruf 1-28
.Vahyin 6.Yılı:
Zuhruf29-65,78-89/Ahzab 1-3,7-8,41-48,63-68/Enbiya tamamı/Cin tamamı/Nebe 37-40/Buruc 8-11/Meryem 1-34(16 hariç),42-75(59 hariç)/Beyine tamamı/Lokman 1-10/Rum 1-26/Furkan 1-30
.Vahyin 7.Yılı:
Furkan 31-77/Taha 55-135/Mülk tamamı/İbrahim 43-52/Meryem 35-41,16,39/Nahl -34,43-66,100-107,121-128/Kehf 1-7,59-110/Bakara 1-19
.Vahyin 8.Yılı:
Bakara148-152,154-158,200-205,245-246/Secde tamamı/Müddessir 31-34/İsra 9-50,63-67,73-83,103-111/Neml tamamı/Zümer 30-38,54-66/Casiye tamamı/Tegabün 1-2
.Vahyin 9.Yılı:
Tegabün 8-18/Hud tamamı/Fussilet 8-36/Rum 27-60/İsra 1-8,84-102/A’raf 57-80
.Vahyin 10.Yılı:
A’raf 81-154,176-206/Nur 45-56/Hac 18-30,43-68/En’am 1-30,74-82,105-107/Ankebut 1-43
.Vahyin 11.Yılı:
Ankebut 44-69/Sebe 10-39/Yunus 72-109/Yusuf tamamı/Kasas 1-17
.Vahyin 12.Yılı:
Kasas18-46,85-88/Müzzemmil 20/Mümin 7-53,63-85/Necm 26-33/Sad 25-28/Kehf 28-58/Lokman 11-34/İbrahim 1-40(6 ve 36 hariç)
.Vahyin 13.Yılı:
İbrahim 41-42/Şura tamamı
.Hicretin 1.Yılı:
Bakara 28-37,186-191/Fatır 4-45(9,13 ve 19 hariç)/Zümer 1-29,39-53/Muhammed tamamı/Enfal 1-44
MEDİNE DÖNEMİ

.Hicretin 2.Yılı:
Enfal 45-75/Saf tamamı/Fussilet 37-54/İsra 55-62,68-72/Ahkaf 1-13,26-27/Nahl 35-42,67-91,108-120/Maide 1-14,23-29,37-44/Cum’a tamamı/Al-i İmran 30-78
.Hicretin 3.Yılı:
Al-i İmran 79-176/Münafikun tamamı/Hac 1-17,31-42,69-78/Al-i İmran 1-29,177-200/A’raf 1-22
.Hicretin 4.Yılı:
A’raf 23-56,155-175/Haşr tamamı/Zümer 67-75/Sebe 1-9/Tevbe 38-71/Yunus 1-71
.Hicretin 5.Yılı:
Hadid tamamı/Nahl 91-99/Nur 1-34/Bakara 38-147/Ahzab 4-6
Hicretin 6.Yılı:
Ahzab 9-16,17-40,48-52,56-62,69-73/Nisa 47-60,130-173/En’am 31-73,83-104,118-134,155-164/Ra’d 1-5
.Hicretin 7.Yılı:
Ra’d 6-43/Tevbe 72-129/Feth tamamı/Talak 8-12/Maide 56-88/Hucurat tamamı/Kasas 76-80,81-84
.Hicretin 8.Yılı:
Kasas Nisa 1-45,61-125/Kehf 8-27/Tevbe 1-37/Ahkaf 14-25
.Hicretin 9.Yılı:
Ahkaf 28-35/Nasr tamamı/İbrahim 6,36/Mücadele tamamı/Maide 30-36,89-120/Bakara 19-27
.Hicretin 10.Yılı:
Bakara153,160-185,192-199,206-243,255,263-275,276-283,244,159,247-254/Mümtahine tamamı/Fatır 1-3,9,12,19/Tahrim tamamı/En’am 135-154/Talak 1-7/Nisa 46,174,126-129/Nur 35-44,57-64/Maide 15-22,45-55/Bakara 256-262
.Hicretin 11.Yılı:
Bakara 284-286/Ahzab 53-55/Maide 1-9.
(Kuranın Nüzul Süreci,Mehdi Bazergan,Fecr y.)
Cevap
Misafir15:11, 17 Aralık 2011 
kuran 23 yılda indi 28 değil
Cevap
Misafir18:01, 19 Aralık 2011 
kuranı kerimin indirilişi kaç yıl oldu
Cevap
Misafir22:45, 11 Ocak 2012 
Bende öğrenmek istiyorum!!
Cevap
Misafir20:10, 5 Mart 2012 
KUR’AN-I KERİM’İN TARİHİ
Kur’an ilk defa 610 yılı Ramazan ayında Hira mağarasında gelmeye başlamıştır.İlk gelen ayetler Alak Suresinin ilk beş ayetidir. Bundan sonra yaklaşık 23 yıl içersinde Kur’an bölüm bölüm gelmiştir.
Kur’an’ın bölüm bölüm indirilmesi onun anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmıştır. Bu durum eğitimin tedricilik ilkesine yöneliktir.Kur’an ayetleri indirilirken hem ezberleniyor ve hem de yazılıyordu. Sahabe inen ayetleri öğrenmek ve ezberlemek için büyük gayret gösteriyordu. Ayrıca namazda da Kur’an’dan belli bölümler okunması gerekiyordu.
Peygamberimiz inen her ayeti “vahiy kâtipleri” olarak bilinen kişilere yazdırmış ve kontrol etmiştir. Kur’an ayetleri başta kağıtlar olmak üzere, deri, beyaz yassı taş gibi çeşitli yazı malzemelerine yazılmıştır.
Cebrail, her yıl ramazan ayında o zamana kadar inen ayetleri peygamberimize okur, daha sonra da Peygamberimiz Cebrail’e okurdu. Bu uygulama Peygamberimizin vefatından önceki Ramazan ayında iki kez yapılmıştır.Bu şekilde Cebrail sure ve ayetlerin Kur’an’daki sıralarını Peygamberimize bildiriyordu.
Peygamberimizin sağlığında Kur’an yazıya aktarılmakla beraber kitap haline getirilmemişti. Çünkü vahiy devam ediyordu ve ayet ve surelerin yerleri indirildikten sonra belli oluyordu. Peygamberimiz’in sağlığında böyle bir şeye zaten ihtiyaç duyulmamıştı. Fakat Peygamberimizin vefatından sonra vahiy metinlerinin bir kitapta toplanması zarureti ortaya çıktı. Hz. Ebu Bekir’in halifeliği sırasında Yemame savaşında çok sayıda hafızın şehit olması bazı Müslümanları endişelendirmiş ve Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an metinleri bir kitapta toplanmıştır. Bu işi Zeyd bin Sabitin başkanlığında vahiy katiplerinden oluşan bir komisyon üstlendi. Kur’an’ın kitap haline getirilmiş haline Mushaf denildi.
Hz. Osman döneminde ise İslâm coğrafyası çok genişledi. Değişik yerlerde Kur’an’ın okunması konusunda lehçe farklılıkları ortaya çıktı. Hz Osman anlaşmazlıkların ortadan kalkması için bir komisyon oluşturdu.Bu komisyonun başkanlığını da Zeyd bin Sabit yapıyordu. Titiz bir çalışmanın sonunda Kur’an çoğaltıldı. Çoğaltılan Kur’an nüshaları Kûfe, Basra, Şam, Yemen, Bahreyn gibi çeşitli yerlere gönderildi. Bu nüshalardan biri de bugün İstanbul’da Topkapı Sarayı Müzesinde bulunmaktadır.
Hz. Osman’ın çoğalttırdığı Kur’an nüshalarında hareke ve nokta yok idi. Araplar için bu sorun değildi. Çünkü onlar harekesiz ve noktasız da Kur’an’ı anlıyorlardı. Fakat Arap olmayan milletler Müslüman olunca onlar Kur’an’ı harekesiz ve noktasız okuyamıyorlardı. Bunun üzerine Emeviler döneminde büyük dil bilgini Ebu’l-Esved tarafından Kur’an harekelenmiştir
Cevap
Misafir09:30, 6 Mart 2012 
kuranı kerim 23 yılda indirilmiştir.hz muhammed 40 yaşında iken ve ölümüne yakın bir süre zarfında indirilömiştir
Cevap
Misafir09:07, 12 Mart 2012 
yazazzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaakurani kerim in indirrilişi kaç yıl sürdüü
Cevap
12
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Yardımlaşma ile ilgili deyim bulur musunuz?
Kur'an-ı Kerim'in Çoğaltılması
Müzik ile ilgili karikatür bulur musunuz?
Sigara ile ilgili bulmaca bulur musunuz?
Kur'an-ı Kerim'in akletme ve düşünmeyle ilgili ayetlerini bulur musunuz?