PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki nedir?
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir10:43, 21 Mart 2010 
mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki...
En iyi cevap ThinkerBeLL tarafından gönderildi

Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki...
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
minarel kayaç ve maden arasındaki ilişki nedir
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
ooooo biz burda ödevi nasıl yapcaz dioz ne çıkıo yardım ederseniz 04.04.2010 pazar günü yardım ederseniz bir saat içinde walla 10000 kere tşkürler dilerim(tarih bugündür)
melek adlı kullanıcıdan alıntı:
mineral kayaç ve maden arasında bulunan ilişki nedir?(acil cevap)
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
maden,minaralve kayaç arasındaki ilişki nedir?
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
kayaç bineral maden arasındaki ilişki ne
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
maden nedir?
Aralarındaki ilişkiyi konu başlıklarını tanımlayarak vermek mümkündür:

Kayaçlar
Kayaç, bir ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş bütündür. Granit ve bazalt çeşitli minerallerden, kumtaşı değişik özelliklerde kum boyutundaki tanelerin sıklaşmasından, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır.
Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır:
  1. Tortul
  2. Magmatik
  3. Metamorfik (Başkalaşım)
Magmatik kayaç yerin derinliklerinde bulunan çeşitli elementlerce zengin eriyik olan magmanın derinlerde ya da yüzeyde katılaşması sonucu oluşur. Metamorfik kayaçlar var olan magmatik ya da tortul kayacın yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması sonucu oluşur. Tortul kayaçlar ise magmatik, metamorfik ya da tortul kayaçların ayrışması, aşınması ve bir çökelme havzasında birikmesi ve ardından taşlaşması sonucu oluşur. Magmatik ve metamorfik kayaçlar tüm yer yuvarının yüzde 95'ini meydana getirmesine karşın yer kabuğunun sadece yüzde 25'lik kısmını oluşturur.
Kayaçlar sürekli döngü halindedir. Bir magmatik kayaç sıcaklık ve/veya basınç altında metamorfik kayaca, metamorfik bir kayaç sıcaklıkla eriyerek magmaya ardından da magmatik kayaca, hem magmatik kayaç hem de metamorfik kayaç ayrışarak tortul kayaca dönüşür. Buna kayaç döngüsü adı verilir.
Kayaçlar oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan belgelerdir. Yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri kayaç üzerinde izlenmiştir. Bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır.
Bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerin ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, yeryüzünün değişik iklim kuşaklarının bulunması gibi jeolojik olayla bütün yer tarihi boyunca hep aynı şekilde, aynı düzende oluşmuştur. Yani eski jeolojik devirlere ait kayaçların oluşumu bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olayların ışığı altında yorumlanabilir. Böylece kayaçlar oluşumu sırasında mevcut olan doğal ortamı aynen yansıtırlar.

Mineral

Yerkabuğundaki katı, çoğunlukla kristal yapılı kimyasal karışım­lara (bileşiklere) mineral denir. Mineral ile kayaç birbirine karıştırılmamalıdır. Belirli bir minerali kayaçtan ayıran temel özellik, o mineralin her zaman aynı kimyasal bileşime sahip olmasıdır. Aynı tür mineralden alınan örneklerde her zaman aynı elementler, aynı miktarlarda bulunur; ama aynı tür kayaçtan alınan örnekler birbirinden çok farklı bileşim­lerde olabilir. Kayaçlar genellikle çeşitli mi­neral karışımlarından oluşur.
Minerallerin önemlice bir bölümü korkayaçlarda oluşmuştur; bazen volkanik kayaç da denen korkayaçlar, magmanın, yani erimiş haldeki mineral maddeleri karışımının soğu­yup katılaşması sonucunda ortaya çıkan kayaç türüdür. Erimiş kütle soğurken mineral kristalleri oluşur. Granit kayaçlarında bulunan mika, feldispat, hornblend ve kuvars mineralleri bu biçimde oluşmuştur. Bazı başka mineraller ise, başkalaşım kayaçlarındaki (yüksek ısı ve basınç etkisi altında değişime uğramış kayaç­lar) ısının ve basıncın etkisiyle oluşmuştur. Şeyllerde görülen grena bu tür bir başkalaşım mineralidir.
Korkayaçların aşınması so­nucunda, bu kayaçlardaki mineraller kayaç bloğundan ayrılarak akarsularca başka yerle­re taşınır ve buralarda dibe çökerek, kumtaşı, kiltaşı ve konglomera (karışım) çökellerini oluştururlar. Örneğin kumtaşı, kuvars tane­ciklerinin bu yolla birikip birbirine yapışmasıyla ortaya çıkar.
Bazı mineraller ise çözeltiden çökelme yo­luyla damarlar halinde oluşur. Korkayaçlar soğurken sular, kayaçlardaki çeşitli mineralle­ri eriterek (çözündürerek) uzaklara taşır; daha sonra bu kızgın sular yerkabuğundaki çatlaklar arasından süzülürken, içindeki mi­neraller çatlaklara çökelir ve böylece mineral damarları ortaya çıkar. Mineral damarlarının büyük bölümü, önemli miktarlarda değerli metaller içerir.

Maden
Maden, yer kabuğunun iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır.


Kısaca anlatmak gerekirse, kayaçlar birkaç mineralin oluşturduğu bir unsurdur. Maden ise işelenebilen, ekonomik değeri olan minerallerdir (demir, kömür gibi).
Benzer Konular:
Etiketler:
Cevap
Misafir15:38, 28 Mart 2010 
minarel kayaç ve maden arasındaki ilişki nedir
Cevap
Misafir17:57, 2 Nisan 2010 
ülkemizde maden yataklarını ve bunlardan çıkan madenler
bu madenlerin nasıl işlediğini öğrenin mineral kayaç ve maden arasındaki ilişkiyi rapor halinde hazırla
Cevap
Misafir09:57, 4 Nisan 2010 
ÜLKEMİZDEKİ MADENLER MADEN KAYAÇ ve MİNERAL aralarındakİ ilişkii

Ülkemiz maden yatakları bakımından 29 çeşit ile dünyada ilk on ülke arasında yer alır.
2. Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir?

a. Demir b. Bakır c. Bor ç. Krom d. Boksit e. Cıva f. Kükürt g. Fosfat

h. Zımpara Taşı i. Manganez j. Mermer k. Volfram l. Asbest
A. Demir

Yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Tüm metaller içerisinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen metallerin %95’ini oluşturur.
Ülkemiz bu maden bakımından oldukça zengindir. Düşük fiyata ve yüksek dayanıklılık özelliklerine sahip olduğundan birçok alanda bu madenden faydalanılır.
Demir volkanik faaliyetlerin sık olduğu arazilerde oluşan madenlerden biridir.
Çıkarıldığı yerler:

Karabük,
Divriği (Sivas),
Simav(Kütahya),
Hekimhan(Malatya),
Eymir(Balıkesir).

B. Bakır

Altına benzemesiyle bakır, bugünde önemini yitirmemiştir.
Kırmızımsı bir metal olan bakır, doğal ortamda, kayalarda, toprakta, suda ve havada bulunur. Bilinen tüm canlılar için olmazsa olmaz bir elementtir. Kolay işlenebilmesi ve renginin Demirden sonra ülkemizdeki en önemli madendir. Bakır volkanik faaliyetlerin fazla olduğu arazilerde yaygın olan madenlerimizdendir.


Çıkarıldığı yerler:

Murgul(Artvin)
Küre(Kastamonu)
Maden(Elazığ)
C. Bor


Bor madeni ilk bakışta beyaz bir kayayı andırıyor. Çok sert ve ısıya dayanıklı olan bu maden, doğada tuz şeklinde bulunmaktadır. Roket yakıtından diş macunu yapımına kadar her alanda kullanılan bir madendir. Dünya bor rezerv dağılımına bakıldığına ülkemiz %72’lik payla Dünya’da ilk sırada yer alır.

.

Çıkarıldığı yerler;
Bigadiç, Sındırgı, Susurluk (Balıkesir),
M. Kemalpaşa(Bursa),
Seyitgazi(Eskişehir),
Emet(Kütahya).

D. Krom



Çelik grisi renginde, parlak, çok sert, iyi cilalanabilen ve paslanmayan metalik bir elementtir.
Ülkemiz, krom madeni bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Ülkemizin dışarıya en çok sattığı madendir. Ayrıca krom çıkarma bakımından da ülkeler arasında başta gelenlerdendir.



Çıkarıldığı yerler:

Guleman(Elazığ),
Fethiye, Köyceğiz, Milas (Muğla),
Orhaneli(Bursa),
Acıpayam(Denizli)

E. Boksit

İnce taneler ve katı killer halinde görülür. Alüminyumun ham maddesidir Ülkemizin en zengin rezerve sahip olduğu madenlerden biridir.

Çıkarıldığı yerler:
Seydişehir(Konya),
Akseki(Antalya),
Milas(Muğla),
Saimbeyli(Adana)

F. Cıva

Doğada sıvı halde bulunan tek madendir. Tıpta, eczacılıkta, termometrelerde ve fotoğrafçılıkta kullanılır.


Çıkarıldığı yerler:
Ödemiş(İzmir),
Sarayönü(Konya),
Banaz(Uşak),
Gönen(Balıkesir)

G. Kükürt

Limon sarısında, katı bir cisimdir. Doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir. Eski volkanların yakınında doğal halde bulunur.
Bağcılıkta önemli yeri vardır. Asmaların ve sebzelerin yapraklarında üreyen bakteriler kükürtlü bileşiklerle yok edilir.


Çıkarıldığı yerler:
Keçiborlu(Isparta),
Sarayköy(Denizli),
Simav(Kütahya)
Diyadin(Ağrı)

H. Fosfat

Çıkarıldığı yerler:
Mazıdağı(Mardin),
Kilis

I. Zımpara Taşı

Çeşitli kesici, törpüleyici ve silici aletlerin yapımında kullanılan zımpara taşı yönünden ülkemiz çok zengindir.


Çıkarıldığı yerler:

Tire(İzmir),
Manisa
Söke(Aydın),
Milas(Muğla),
Tavas(Denizli).


J. Manganez


Çıkarıldığı yerler:
Uşak, Afyon, Muğla, Adana, Erzincan, Artvin, Trabzon. K. Mermer

Ülkemiz mermer bakımından zengindir.

Çıkarıldığı yerler:
Afyon, Kütahya, Marmara Adası, Kırşehir, Tokat, İzmir,

L.Volfram(Tungsten)

Çok sert olması nedeniyle özel sanayi çeliği olarak kullanılır.

Çıkarıldığı yerler:
Uludağ(Bursa)

M. Asbest
Diğer bir adı Amyant olan bu maden 14 bin °C sıcaklığa dayanıklıdır.


Çıkarıldığı yerler:
Eskişehir
Bursa
Erzincan<


• Mineral
Mineral doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı
• Kayaç
Kayaç, mineral ler ve/veya mineraloid lerin doğal olarak bir araya gelmesiyle oluşan katı birikintilerdir.
Maden, yer kabuğunun iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır.
yoldaseren@hotmail.com
Cevap
Misafir12:13, 4 Nisan 2010 
ooooo biz burda ödevi nasıl yapcaz dioz ne çıkıo yardım ederseniz 04.04.2010 pazar günü yardım ederseniz bir saat içinde walla 10000 kere tşkürler dilerim(tarih bugündür)
Cevap
melek09:57, 8 Nisan 2010 
mineral kayaç ve maden arasında bulunan ilişki nedir?(acil cevap)
Cevap
Misafir20:14, 8 Nisan 2010 
maden,minaralve kayaç arasındaki ilişki nedir?
Cevap
Misafir20:17, 8 Nisan 2010 
kayaç bineral maden arasındaki ilişki ne
Cevap
Misafir20:36, 8 Nisan 2010 
maden nedir?
Cevap
ThinkerBeLL22:56, 8 Nisan 2010 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki...
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
minarel kayaç ve maden arasındaki ilişki nedir
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
ooooo biz burda ödevi nasıl yapcaz dioz ne çıkıo yardım ederseniz 04.04.2010 pazar günü yardım ederseniz bir saat içinde walla 10000 kere tşkürler dilerim(tarih bugündür)
melek adlı kullanıcıdan alıntı:
mineral kayaç ve maden arasında bulunan ilişki nedir?(acil cevap)
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
maden,minaralve kayaç arasındaki ilişki nedir?
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
kayaç bineral maden arasındaki ilişki ne
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
maden nedir?
Aralarındaki ilişkiyi konu başlıklarını tanımlayarak vermek mümkündür:

Kayaçlar
Kayaç, bir ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş bütündür. Granit ve bazalt çeşitli minerallerden, kumtaşı değişik özelliklerde kum boyutundaki tanelerin sıklaşmasından, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır.
Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır:
  1. Tortul
  2. Magmatik
  3. Metamorfik (Başkalaşım)
Magmatik kayaç yerin derinliklerinde bulunan çeşitli elementlerce zengin eriyik olan magmanın derinlerde ya da yüzeyde katılaşması sonucu oluşur. Metamorfik kayaçlar var olan magmatik ya da tortul kayacın yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması sonucu oluşur. Tortul kayaçlar ise magmatik, metamorfik ya da tortul kayaçların ayrışması, aşınması ve bir çökelme havzasında birikmesi ve ardından taşlaşması sonucu oluşur. Magmatik ve metamorfik kayaçlar tüm yer yuvarının yüzde 95'ini meydana getirmesine karşın yer kabuğunun sadece yüzde 25'lik kısmını oluşturur.
Kayaçlar sürekli döngü halindedir. Bir magmatik kayaç sıcaklık ve/veya basınç altında metamorfik kayaca, metamorfik bir kayaç sıcaklıkla eriyerek magmaya ardından da magmatik kayaca, hem magmatik kayaç hem de metamorfik kayaç ayrışarak tortul kayaca dönüşür. Buna kayaç döngüsü adı verilir.
Kayaçlar oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan belgelerdir. Yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri kayaç üzerinde izlenmiştir. Bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır.
Bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerin ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, yeryüzünün değişik iklim kuşaklarının bulunması gibi jeolojik olayla bütün yer tarihi boyunca hep aynı şekilde, aynı düzende oluşmuştur. Yani eski jeolojik devirlere ait kayaçların oluşumu bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olayların ışığı altında yorumlanabilir. Böylece kayaçlar oluşumu sırasında mevcut olan doğal ortamı aynen yansıtırlar.

Mineral

Yerkabuğundaki katı, çoğunlukla kristal yapılı kimyasal karışım­lara (bileşiklere) mineral denir. Mineral ile kayaç birbirine karıştırılmamalıdır. Belirli bir minerali kayaçtan ayıran temel özellik, o mineralin her zaman aynı kimyasal bileşime sahip olmasıdır. Aynı tür mineralden alınan örneklerde her zaman aynı elementler, aynı miktarlarda bulunur; ama aynı tür kayaçtan alınan örnekler birbirinden çok farklı bileşim­lerde olabilir. Kayaçlar genellikle çeşitli mi­neral karışımlarından oluşur.
Minerallerin önemlice bir bölümü korkayaçlarda oluşmuştur; bazen volkanik kayaç da denen korkayaçlar, magmanın, yani erimiş haldeki mineral maddeleri karışımının soğu­yup katılaşması sonucunda ortaya çıkan kayaç türüdür. Erimiş kütle soğurken mineral kristalleri oluşur. Granit kayaçlarında bulunan mika, feldispat, hornblend ve kuvars mineralleri bu biçimde oluşmuştur. Bazı başka mineraller ise, başkalaşım kayaçlarındaki (yüksek ısı ve basınç etkisi altında değişime uğramış kayaç­lar) ısının ve basıncın etkisiyle oluşmuştur. Şeyllerde görülen grena bu tür bir başkalaşım mineralidir.
Korkayaçların aşınması so­nucunda, bu kayaçlardaki mineraller kayaç bloğundan ayrılarak akarsularca başka yerle­re taşınır ve buralarda dibe çökerek, kumtaşı, kiltaşı ve konglomera (karışım) çökellerini oluştururlar. Örneğin kumtaşı, kuvars tane­ciklerinin bu yolla birikip birbirine yapışmasıyla ortaya çıkar.
Bazı mineraller ise çözeltiden çökelme yo­luyla damarlar halinde oluşur. Korkayaçlar soğurken sular, kayaçlardaki çeşitli mineralle­ri eriterek (çözündürerek) uzaklara taşır; daha sonra bu kızgın sular yerkabuğundaki çatlaklar arasından süzülürken, içindeki mi­neraller çatlaklara çökelir ve böylece mineral damarları ortaya çıkar. Mineral damarlarının büyük bölümü, önemli miktarlarda değerli metaller içerir.

Maden
Maden, yer kabuğunun iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır.


Kısaca anlatmak gerekirse, kayaçlar birkaç mineralin oluşturduğu bir unsurdur. Maden ise işelenebilen, ekonomik değeri olan minerallerdir (demir, kömür gibi).
Cevap
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Su ile güneş arasındaki ilişki nedir?
Basınç ve yükseklik arasındaki ilişki nedir?
Filozofla felsefe arasındaki ilişki, hakimle hikmet arasındaki ilişkiyle aynı mıdır?
Felsefe ve değerler arasındaki ilişki nedir?
Kalsiyum ve D vitamini arasındaki ilişki nedir?