Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

Bu konu Soru-Cevap forumunda Misafir tarafından 22 Mart 2010 (22:30) tarihinde açılmıştır.
14430 kez görüntülenmiş, 14 cevap yazılmış ve son mesaj 6 Aralık 2011 (19:57) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 22 Mart 2010, 22:30

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

#1 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
allahtan aldığı kitabı insanlara ulaştıran kişi
En iyi cevap Valeria tarafından gönderildi

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

allahtan aldığı kitabı insanlara ulaştıran kişi
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Cebrail A.s. adlı melek ALLAH (c.c.) dan aldıgı vahyi peygamberlere ulaştırır.
<b>
Peygamber
MsXLabs.org & Temel Britannica & Vikipedi
Peygamber, Tanrı'nın söz ve buyruklarını insanlara ilettiğine inanılan kişidir. Farsça bir sözcük oian peygamber, bildirim, haber anla­mında peygam ile getiren, ulaştıran anlamın­da ber takısından oluşmuştur ve "bildiri ya da haber getiren elçi" demektir. Buyruklarının Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi­ne vahiy denir. Buyrukları vahiy yoluyla edi­nen peygamberler, bunları insanlara iletmek ve yorumlamakla görevlidir.
Kutsal Kitap'ta ve Kuran’da birçok pey­gamberin sözü geçer; yaşamları, topluma ilet­tikleri mesajlar ve insanları Tanrı'nın yoluna döndürebilmek için gösterdikleri çaba ve mu­cizeler anlatılır.
İslam dinine göre, peygamberler resul ve nebi olarak ikiye ayrılır. Elçi anlamına gelen resul, Allah'ın gönderdiği kutsal kitapları in­sanlara bildiren peygamberdir. İslam'a göre kendisine kitap indirilmiş dört peygamber, Ffz. Musa (Tevrat), Ffz. Davud (Zebur), Ffz. İsa (İncil) ve Hz. Muhammed'dir (Kuran). Nebi ise, Allah'ın insanları bu kutsal kitaplara uymaya çağırmakla görevlendirdiği peygam­berdir. Bu yüzden resuller aynı zamanda ne­bidir, ama her nebi resul değildir.
Hz. Muhammed tarih boyunca insanlara birçok peygamber gönderildiğini açıklamıştır. Kuran'da bunlardan 25'inin adı geçer. Bir bö­lümü Kutsal Kitap'ta da yer alan bu peygam­berler Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lût, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Da­vud, Hz. Süleyman, Hz. Eyub, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyesa, Hz. Zeke-riya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. Muham­med'dir.

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini yaymakla özel olarak görevlendirildiğine inanılan kişiye denir. Herhangi bir dine inanan insanlar, peygamberlerin yaratıcıdan bir mesajla, haberle geldiğine inanırlar. Peygamberlerin büyük bir kısmına vahiy geldiğine inanılır.

Sözcüğün Kökeni
Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Arapça temsilci demek olan resul'un Farsça karşılığıdır. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla peygamber,
"haberci" anlamını taşır. Benzer bir anlama gelen Arapça'daki "Nebi" (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan "nebe" kökeninden türemiş bir sözcüktür. "Resul" ise ( رسول: Risalet eden/edici) "Elçi" demektir.

Peygamberlerin Ortak Özellikleri

Peygamberlerin ortak özellikleri, binlerce yıldan beri değişik aralıklarla gelmiş olmaları, yaşadıkları toplumda insanlara bir ahlaki öğreti, yaşama ilişkin öğretiler bütünü sunarak yaşam tarzlarını devrime uğratmış olmalarıdır. Materyalist bakış açısından ise, peygamberler birer büyük insan, filozof kişiliklerdir.


Yahudilik'te Peygamberler
Kur'an'da, Kitab-ı Mukaddes'te ve diğer Yahudi dini metinlerinde bahsi geçen ve İslam'a göre peygamber kabul edilen dini şahısların büyük kısmı Yahudilik tarafından peygamber kabul edilmez, din büyüğü olarak anılır. İsa ve Muhammed Yahudiliğe göre peygamber değillerdir.


Hristiyanlık'ta Peygamberler
Yahudilik gibi Hıristiyanlık'ta da Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'teki şahısların çoğu sadece din büyüğü olarak anılır. Hristiyanlığa göre Muhammed peygamber değildir.
Hristiyanlığa göre İsa mesihtir ve tanrıyı oluşturan, baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesindeki `oğul`dur. İsa'dan sonraki en önemli dini şahsiyet İsa'nın annesi Meryem'dir.


İslam'da Peygamberler
İslam'da peygamberler, Allah'ın dünyadaki elçisi kabul edilir. Kur'an'da bahsi geçen İslam'a göre peygamber kabul edilen dini kişilikler yaklaşık kronolojik sıra ile Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zul-Kifl, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed'dir. İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta peygamber kabul edilmez, sadece din büyüğü olarak anılırlar. İsa, Yahudilik tarafından, Muhammed her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez.
Muhammed, İslam'a göre Hatemül Enbiya (son peygamber) kabul edilir. İslam'da peygamberlere geldiğine inanılan 4 büyük kitap vardır: Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes, Tevrat ile İncil'lerin dördünü kapsar. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre Zebur (Mezmurlar), Davud veya Süleyman tarafından yazılmış şiirlerdir.
Kur'an'da birçok peygamberin dünyaya gönderilmiş olduğu belirtilir:
"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir."
(Al-i İmran Suresi, 144)
"Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik."
(Zuhruf Suresi, 6)
Kur'an'a göre Peygamberlerin Gönderiliş Gayeleri
 1. Kulluk
 2. Tebliğ
 3. Güzel örnek
 4. Dünya ve ahiret dengesini temin
 5. İtiraz kapısını kapatmak
Diğer Dinlerde Peygamberler
Hinduizm ve Budizm'in bilgeleri Krişna ve Buda, İran'da doğmuş Zend Avesta'nın peygamberi Zerdüşt'in de peygamberlerden olduklarına dair iddialar mevcuttur.
</b>
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 22 Mart 2010, 23:09

Cevap :

#2 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Cebrail A.s. adlı melek ALLAH (c.c.) dan aldıgı vahyi peygamberlere ulaştırır.
Rapor Et
Eski 23 Mart 2010, 08:43

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

#3 (link)
MsXTeam
Valeria - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

allahtan aldığı kitabı insanlara ulaştıran kişi
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Cebrail A.s. adlı melek ALLAH (c.c.) dan aldıgı vahyi peygamberlere ulaştırır.
<b>
Peygamber
MsXLabs.org & Temel Britannica & Vikipedi
Peygamber, Tanrı'nın söz ve buyruklarını insanlara ilettiğine inanılan kişidir. Farsça bir sözcük oian peygamber, bildirim, haber anla­mında peygam ile getiren, ulaştıran anlamın­da ber takısından oluşmuştur ve "bildiri ya da haber getiren elçi" demektir. Buyruklarının Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi­ne vahiy denir. Buyrukları vahiy yoluyla edi­nen peygamberler, bunları insanlara iletmek ve yorumlamakla görevlidir.
Kutsal Kitap'ta ve Kuran’da birçok pey­gamberin sözü geçer; yaşamları, topluma ilet­tikleri mesajlar ve insanları Tanrı'nın yoluna döndürebilmek için gösterdikleri çaba ve mu­cizeler anlatılır.
İslam dinine göre, peygamberler resul ve nebi olarak ikiye ayrılır. Elçi anlamına gelen resul, Allah'ın gönderdiği kutsal kitapları in­sanlara bildiren peygamberdir. İslam'a göre kendisine kitap indirilmiş dört peygamber, Ffz. Musa (Tevrat), Ffz. Davud (Zebur), Ffz. İsa (İncil) ve Hz. Muhammed'dir (Kuran). Nebi ise, Allah'ın insanları bu kutsal kitaplara uymaya çağırmakla görevlendirdiği peygam­berdir. Bu yüzden resuller aynı zamanda ne­bidir, ama her nebi resul değildir.
Hz. Muhammed tarih boyunca insanlara birçok peygamber gönderildiğini açıklamıştır. Kuran'da bunlardan 25'inin adı geçer. Bir bö­lümü Kutsal Kitap'ta da yer alan bu peygam­berler Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lût, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Da­vud, Hz. Süleyman, Hz. Eyub, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyesa, Hz. Zeke-riya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. Muham­med'dir.

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini yaymakla özel olarak görevlendirildiğine inanılan kişiye denir. Herhangi bir dine inanan insanlar, peygamberlerin yaratıcıdan bir mesajla, haberle geldiğine inanırlar. Peygamberlerin büyük bir kısmına vahiy geldiğine inanılır.

Sözcüğün Kökeni
Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Arapça temsilci demek olan resul'un Farsça karşılığıdır. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla peygamber,
"haberci" anlamını taşır. Benzer bir anlama gelen Arapça'daki "Nebi" (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan "nebe" kökeninden türemiş bir sözcüktür. "Resul" ise ( رسول: Risalet eden/edici) "Elçi" demektir.

Peygamberlerin Ortak Özellikleri

Peygamberlerin ortak özellikleri, binlerce yıldan beri değişik aralıklarla gelmiş olmaları, yaşadıkları toplumda insanlara bir ahlaki öğreti, yaşama ilişkin öğretiler bütünü sunarak yaşam tarzlarını devrime uğratmış olmalarıdır. Materyalist bakış açısından ise, peygamberler birer büyük insan, filozof kişiliklerdir.


Yahudilik'te Peygamberler
Kur'an'da, Kitab-ı Mukaddes'te ve diğer Yahudi dini metinlerinde bahsi geçen ve İslam'a göre peygamber kabul edilen dini şahısların büyük kısmı Yahudilik tarafından peygamber kabul edilmez, din büyüğü olarak anılır. İsa ve Muhammed Yahudiliğe göre peygamber değillerdir.


Hristiyanlık'ta Peygamberler
Yahudilik gibi Hıristiyanlık'ta da Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'teki şahısların çoğu sadece din büyüğü olarak anılır. Hristiyanlığa göre Muhammed peygamber değildir.
Hristiyanlığa göre İsa mesihtir ve tanrıyı oluşturan, baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesindeki `oğul`dur. İsa'dan sonraki en önemli dini şahsiyet İsa'nın annesi Meryem'dir.


İslam'da Peygamberler
İslam'da peygamberler, Allah'ın dünyadaki elçisi kabul edilir. Kur'an'da bahsi geçen İslam'a göre peygamber kabul edilen dini kişilikler yaklaşık kronolojik sıra ile Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zul-Kifl, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed'dir. İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta peygamber kabul edilmez, sadece din büyüğü olarak anılırlar. İsa, Yahudilik tarafından, Muhammed her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez.
Muhammed, İslam'a göre Hatemül Enbiya (son peygamber) kabul edilir. İslam'da peygamberlere geldiğine inanılan 4 büyük kitap vardır: Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes, Tevrat ile İncil'lerin dördünü kapsar. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre Zebur (Mezmurlar), Davud veya Süleyman tarafından yazılmış şiirlerdir.
Kur'an'da birçok peygamberin dünyaya gönderilmiş olduğu belirtilir:
"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir."
(Al-i İmran Suresi, 144)
"Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik."
(Zuhruf Suresi, 6)
Kur'an'a göre Peygamberlerin Gönderiliş Gayeleri
 1. Kulluk
 2. Tebliğ
 3. Güzel örnek
 4. Dünya ve ahiret dengesini temin
 5. İtiraz kapısını kapatmak
Diğer Dinlerde Peygamberler
Hinduizm ve Budizm'in bilgeleri Krişna ve Buda, İran'da doğmuş Zend Avesta'nın peygamberi Zerdüşt'in de peygamberlerden olduklarına dair iddialar mevcuttur.
</b>
Rapor Et
Eski 23 Mart 2010, 09:00

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

#4 (link)
LeqoLas
Ziyaretçi
LeqoLas - avatarı
Allah'tan Aldığı Emirleri İnsanlara Ulaştıran Kişiye Peygamber Denir.
Rapor Et
Eski 3 Kasım 2010, 13:27

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

#5 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
ya lütfen cevabı söyleyin
Rapor Et
Eski 3 Kasım 2010, 13:32

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

#6 (link)
ener
Ziyaretçi
ener - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ya lütfen cevabı söyleyin
Alıntı:
LeqoLas adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Allah'tan Aldığı Emirleri İnsanlara Ulaştıran Kişiye Peygamber Denir.
Alıntı:
Valeria adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

<b>
Peygamber
MsXLabs.org & Temel Britannica & Vikipedi
Peygamber, Tanrı'nın söz ve buyruklarını insanlara ilettiğine inanılan kişidir. Farsça bir sözcük oian peygamber, bildirim, haber anla­mında peygam ile getiren, ulaştıran anlamın­da ber takısından oluşmuştur ve "bildiri ya da haber getiren elçi" demektir. Buyruklarının Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi­ne vahiy denir. Buyrukları vahiy yoluyla edi­nen peygamberler, bunları insanlara iletmek ve yorumlamakla görevlidir.
Kutsal Kitap'ta ve Kuran’da birçok pey­gamberin sözü geçer; yaşamları, topluma ilet­tikleri mesajlar ve insanları Tanrı'nın yoluna döndürebilmek için gösterdikleri çaba ve mu­cizeler anlatılır.
İslam dinine göre, peygamberler resul ve nebi olarak ikiye ayrılır. Elçi anlamına gelen resul, Allah'ın gönderdiği kutsal kitapları in­sanlara bildiren peygamberdir. İslam'a göre kendisine kitap indirilmiş dört peygamber, Ffz. Musa (Tevrat), Ffz. Davud (Zebur), Ffz. İsa (İncil) ve Hz. Muhammed'dir (Kuran). Nebi ise, Allah'ın insanları bu kutsal kitaplara uymaya çağırmakla görevlendirdiği peygam­berdir. Bu yüzden resuller aynı zamanda ne­bidir, ama her nebi resul değildir.
Hz. Muhammed tarih boyunca insanlara birçok peygamber gönderildiğini açıklamıştır. Kuran'da bunlardan 25'inin adı geçer. Bir bö­lümü Kutsal Kitap'ta da yer alan bu peygam­berler Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lût, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Da­vud, Hz. Süleyman, Hz. Eyub, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyesa, Hz. Zeke-riya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. Muham­med'dir.

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini yaymakla özel olarak görevlendirildiğine inanılan kişiye denir. Herhangi bir dine inanan insanlar, peygamberlerin yaratıcıdan bir mesajla, haberle geldiğine inanırlar. Peygamberlerin büyük bir kısmına vahiy geldiğine inanılır.

Sözcüğün Kökeni
Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Arapça temsilci demek olan resul'un Farsça karşılığıdır. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla peygamber,
"haberci" anlamını taşır. Benzer bir anlama gelen Arapça'daki "Nebi" (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan "nebe" kökeninden türemiş bir sözcüktür. "Resul" ise ( رسول: Risalet eden/edici) "Elçi" demektir.

Peygamberlerin Ortak Özellikleri

Peygamberlerin ortak özellikleri, binlerce yıldan beri değişik aralıklarla gelmiş olmaları, yaşadıkları toplumda insanlara bir ahlaki öğreti, yaşama ilişkin öğretiler bütünü sunarak yaşam tarzlarını devrime uğratmış olmalarıdır. Materyalist bakış açısından ise, peygamberler birer büyük insan, filozof kişiliklerdir.


Yahudilik'te Peygamberler
Kur'an'da, Kitab-ı Mukaddes'te ve diğer Yahudi dini metinlerinde bahsi geçen ve İslam'a göre peygamber kabul edilen dini şahısların büyük kısmı Yahudilik tarafından peygamber kabul edilmez, din büyüğü olarak anılır. İsa ve Muhammed Yahudiliğe göre peygamber değillerdir.


Hristiyanlık'ta Peygamberler
Yahudilik gibi Hıristiyanlık'ta da Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'teki şahısların çoğu sadece din büyüğü olarak anılır. Hristiyanlığa göre Muhammed peygamber değildir.
Hristiyanlığa göre İsa mesihtir ve tanrıyı oluşturan, baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesindeki `oğul`dur. İsa'dan sonraki en önemli dini şahsiyet İsa'nın annesi Meryem'dir.


İslam'da Peygamberler
İslam'da peygamberler, Allah'ın dünyadaki elçisi kabul edilir. Kur'an'da bahsi geçen İslam'a göre peygamber kabul edilen dini kişilikler yaklaşık kronolojik sıra ile Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zul-Kifl, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed'dir. İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta peygamber kabul edilmez, sadece din büyüğü olarak anılırlar. İsa, Yahudilik tarafından, Muhammed her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez.
Muhammed, İslam'a göre Hatemül Enbiya (son peygamber) kabul edilir. İslam'da peygamberlere geldiğine inanılan 4 büyük kitap vardır: Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes, Tevrat ile İncil'lerin dördünü kapsar. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre Zebur (Mezmurlar), Davud veya Süleyman tarafından yazılmış şiirlerdir.
Kur'an'da birçok peygamberin dünyaya gönderilmiş olduğu belirtilir:
"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir."
(Al-i İmran Suresi, 144)
"Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik."
(Zuhruf Suresi, 6)
Kur'an'a göre Peygamberlerin Gönderiliş Gayeleri
 1. Kulluk
 2. Tebliğ
 3. Güzel örnek
 4. Dünya ve ahiret dengesini temin
 5. İtiraz kapısını kapatmak
Diğer Dinlerde Peygamberler
Hinduizm ve Budizm'in bilgeleri Krişna ve Buda, İran'da doğmuş Zend Avesta'nın peygamberi Zerdüşt'in de peygamberlerden olduklarına dair iddialar mevcuttur.
</b>
.
Rapor Et
Eski 3 Kasım 2010, 16:05

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

#7 (link)
deniztuna1999
Ziyaretçi
deniztuna1999 - avatarı
Tabikide Allah'tan gelen emirleri PEYGAMBERLER insanlara iletir.
Rapor Et
Eski 23 Kasım 2010, 17:24

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

#8 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
alahtan vahiy alan kişi kimdir ? ( din ödevi)
Rapor Et
Eski 17 Ekim 2011, 16:37

Allah'tan vahiy alan kişiye ne denir?

#9 (link)
Taylor
Ziyaretçi
Taylor - avatarı
Allah'tan vahiy alan kişi ?
Rapor Et
Eski 17 Ekim 2011, 16:55

allahtan aldığı kitabı insanlara ulaştıran kişi

#10 (link)
mym
Ziyaretçi
mym - avatarı
Tabiki peygamberdir!!!
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.287 saniyede (83.52% PHP - 16.48% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 00:18
 • YASAL BİLGİ

 • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
 • » Site ve Forum Kuralları
 • » Gizlilik Sözleşmesi