Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Sesi hangi maddeler iyi iletir?

Gösterim: 25198 | Cevap: 18
Misafir
Cevaplanmış   |    13 Mayıs 2010 21:07   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Sesi hangi maddeler iyi iletir?

sesi neler iyi iletir ? hanği maddeler?
En iyi cevap LeqoLas tarafından gönderildi

SES
Ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. Titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. Ses veren her şey titreşir. Titreşen cisimler ses oluşturur. Ses veren cisimler esnektir. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir.
Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.Ses madde değil, enerjidir
SESİN OLUŞMASI VE YAYILMASI
Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. Bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.Su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. Su dalgalarını gördüğümüz halde, ses dalgalarını göremeyiz. Ses dalgaları havada küresel olarak yayılır. Cisimlerin titreşmesi ile meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi esnek bir ortamın bulunması gerekir.
Yani ses boşlukta yayılmaz. Sesin farklı ortamlarda yayılma hızı da farklıdır.
Sesin yayılma hızı bazı etkenlere bağlı olarak değişir.Bunlar;
1- Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır.
Sesin 0ºC de havada yayılma hızı 331m/s olduğu halde 20ºC de 344 m/s ‘dir. Sıcaklık artıkça sesin o ortamdaki yayılma hızı da artar.
2- Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır.
Ses katı maddelerde en hızlı, gaz maddelerde ise en yavaştır.
3-Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır.
Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da artar.
Ses oluştuğu ortamlarda dalgalar halinde yayılır.

Alıntıdır..
LeqoLas
13 Mayıs 2010 21:26   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

SES
Ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. Titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. Ses veren her şey titreşir. Titreşen cisimler ses oluşturur. Ses veren cisimler esnektir. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir.
Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.Ses madde değil, enerjidir
SESİN OLUŞMASI VE YAYILMASI
Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. Bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.Su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. Su dalgalarını gördüğümüz halde, ses dalgalarını göremeyiz. Ses dalgaları havada küresel olarak yayılır. Cisimlerin titreşmesi ile meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi esnek bir ortamın bulunması gerekir.
Yani ses boşlukta yayılmaz. Sesin farklı ortamlarda yayılma hızı da farklıdır.
Sesin yayılma hızı bazı etkenlere bağlı olarak değişir.Bunlar;
1- Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır.
Sesin 0ºC de havada yayılma hızı 331m/s olduğu halde 20ºC de 344 m/s ‘dir. Sıcaklık artıkça sesin o ortamdaki yayılma hızı da artar.
2- Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır.
Ses katı maddelerde en hızlı, gaz maddelerde ise en yavaştır.
3-Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır.
Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da artar.
Ses oluştuğu ortamlarda dalgalar halinde yayılır.

Alıntıdır..
LrseRia bu mesajı beğendi.
uçan kelebeq
13 Mayıs 2010 21:59   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır
ferom bu mesajı beğendi.
Misafir
3 Mayıs 2011 20:22   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

Ya beyler bize katı sıvı gazın sesi iletim durumları gibi şeyleri gösterin please
Misafir
15 Mayıs 2011 15:27   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

tuzlu su hetorejen bir karışım mıdır?
Gece Prensesi
15 Mayıs 2011 15:46   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

tuzlu su hetorejen bir karışım mıdır?


Karışımlar ve Özellikleri

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.
Karışımlar görünümlerine göre iki çeşittir:


1-Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlara heterojen karışım denir.
Örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su)
Süt, ayran, toprak, beton, sis….


A- Süspansiyon (katı- sıvı)
Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır.
Örnek: ayran, pişmiş türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan.


B- Emülsiyon (sıvı- sıvı)
Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağ-su, benzin-su, süt…


C- Aerosol (sıvı- gaz)
Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler… #


Heterojen Karışımların Özellikleri:
1- Heterojen özellik gösterirler.
2- Bulanık görünürler.
3- Dipte çökelti oluştururlar.
4- Genellikle tanecikleri gözle görülür.
5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar.
2-Homojen Karışımlar (Çözeltiler):
Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışımlar denir.


Çözelti: Bir maddenin diğer bir madde içerisinde her tarafa eşit olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara denir.
• Tuzlu su, şekerli su, hava, maden suyu, alkollü su, gazoz, alaşımlar, kolonya….
• Bütün gaz karışımları çözeltidir.
Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu
Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler.


A- Katı-Katı çözeltiler:
Alaşımlar =metal+metal
B- Sıvı çözeltiler:
Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet
Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke
Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu
C- Gaz çözeltiler:
Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz...
Homojen Karışımların Özellikleri
1- Homojendirler
2- Dipte çökelti oluşturmazlar.
3- Berrak görünüşlüdürler.
4- Tanecikleri gözle görülmez.
5- Süzme ile ayrılmazlar.
6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır.

ÇÖZELTİLER (HOMOJEN KARIŞIMLAR)
Çözeltiler iki kısımdan oluşur:

1. Çözücü madde katı,sıvı,gaz tiner, benzin vb.
2. Çözünen madde sıvıdır: su, alkol, eter, olabilir.


Su + Tuz………..Tuzlusu

Çözen ve çözünen madde miktarına göre çözeltiler :

1- Seyreltik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı az, çözen madde miktarı ( çözücü) fazla olan çözeltilerdir.
(Ör: 100gr su+ 1 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 10 gr şeker çözeltisine göre seyreltiktir.)
2-Derişik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı fazla, çözücüsü az olan çözeltilerdir.
(Ör: 100gr su+ 15 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 5 gr şeker çözeltisine göre derişiktir.)


Seyreltik çözeltiler derişik hale getirilebilir. Bunun için:
Çözücü (sıvı) buharlaştırılır
Çözünen eklenir
Çözelti soğutulur
Derişik çözeltileri seyreltik hale getirmek için;
Çözücü eklenir.

Çözünebilen madde miktarına göre çözeltiler:


1- Doymuş Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği kadar çözüneni içeren çözeltilerdir.
2- Doymamış Çözelti: Belli bir sıcaklıkta, çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözeltilerdir.
3- Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceğinden daha fazla madde bulunduran çözeltilerdir.(heterojen görünürler.)


Elektrik akımını iletmelerine göre çözeltiler:


1-İletken (elektrolit) Çözeltiler: İçerisinde + ve yüklü iyon bulunduran çözeltiler elektrik akımınıiletir. Ör: sirkeli, asitli, tuzlu, limonlu su
2- İletken olmayan ( Elektrolit olmayan) Çözelti: İçerisinde moleküller bulunur. İyon
yoktur. Bu yüzden iletken değildir. Ör: alkollü su, şekerli su, üre, kolonyalı su, safsu.)
Karışım fiziksel bir olay olduğu için karışımlar fiziksel yollarla ayrıştırılır.


Ayırma yöntemleri:
Eleme ile ayırma (Kum-Çakıl, Nohut mercimek, …….)
Süzme ile(Su + talaş)
Yüzdürme (yoğunluk farkı)(Su + yağ)
Dinlendirme(su+toprak)
Çözme ve kristallendirme(su +tuz )
Damıtma (petrolun ayrıştırılması)
Bileşikler: İki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen saf maddeye denir.


Bileşikler;
1-Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
2-Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşır.
3-Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilir.


Bileşiklerin Ayrıştırılması:
Elementler daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Ancak bileşikler kendilerini oluşturan elementlere veya daha basit bileşiklere ayrıştırılabilirler. Fakat bu karışımlarda olduğu gibi fiziksel yöntemlerle olmaz.
Bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilirler.


1-Isı ile ayrıştırma:
Bazı bileşikler ısıtıldığında kimyasal değişmeye uğrayarak daha basit maddelere ayrışabilirler.
Örnek: Civaoksit Civa + Oksijen


2-Elektrik enerjisi ile ayrıştırma (Elektroliz)

Elektroliz kaplamacılıkta yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
Elektrolizle bir bileşik kendisini oluşturan elementlere ayrıştırılabilir.
Örneğin su elektrolizle ayrışabilen bir bileşiktir.
Elektroliz.: Su Hidrojen + Oksijen
inceleyiniz
Misafir
24 Mayıs 2011 22:30   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

ses en çok hangi maddelerde iletilir???cevabını yazın lütfeeen
Misafir
25 Mayıs 2011 10:26   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

ben 5. sınıf öğretmeniyim Ses en iyi katı maddelerde yayılır.
DreT45
25 Mayıs 2011 13:28   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

Ses iletiminde ;

KATI > SIVI > GAZ olarak iletir.
Misafir
7 Mayıs 2012 18:01   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sesi hangi maddeler iyi iletir?

ışık mı ses mi daha hızlıdır
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Sesi hangi maddeler iyi iletir? benzer konular

Isıyı hangi maddeler iletir?
Isıyı hangi maddeler iletir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 62
Son Mesaj: 15 Nisan 2015 18:54
Hangi maddeler sindirilemez?
Hangi maddeler sindirime uğramaz?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 2 Ocak 2015 22:07
Gümüş mü teflon mu elektriği daha iyi iletir?
biliyoruz ki gümüş teflona göre çok iletken bir maddedir bunlardan tabi ki de teflonun direnci gümüşe göre kat kat fazladır diyelim ki iki tel düşünelim biri gümüş biri teflon ama gümüş olan tel çok zig zag lı ve duya uzakta öbür teflon tel ise daha yakında ve düz bir tel bunların hangisi elektriği...
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 17 Şubat 2014 14:01
Hangi iletken elektriği daha iyi iletir?
arkadaşlar ödevim var acil yardım lazım. bakır mı elektriği daha iyi iletir yoksa demir mi?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 9
Son Mesaj: 13 Şubat 2014 22:09
Kavalda pes fa sesi hangi delik pozisyonundan elde edilir?
selam kavalda pes fa sesi hangi delik pozisyonundan elde edilir???
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 7 Şubat 2012 01:02
 
Sayfa 0.355 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu