PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Köpekler nasıl çoğalır, nerede yaşarlar?
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir13:54, 20 Mayıs 2010 
Arkadaşlar çabuk olunsewgiler
En iyi cevap Teusa tarafından gönderildi

Köpeklerde de diğer hayvanlarda olduğu gibi bakım ve besleme koşulları, hastalıklar ve stres faktörleri cinsel olgunluğa ulaşma yaşını direkt etkilemektedir.

Köpeklerde ilk seksüel siklus erişkin birey büyüklüğüne ve ağırlığına ulaşıldıktan birkaç ay sonra görülür. Dişiler ergin ağırlıklarına daha erken ulaştıklarından daha erken cinsel olgunluk gösterirler. Genelleme yapacak olursak köpekler ırklara göre değişmekle birlikte 6-24 ay zarfında seksüel olgunluğa ulaşmaktadırlar. Küçük cüsseli ırkların büyük ırklara oranla daha erken cinsel olgunluğa ulaştıkları söylenebilir. Yavru alma açısından bakıldığında maksimum verimliliğe 3.-4. siklustan sonra ulaşılır. Köpeklerde reprodüktif aktivite ömür boyu sürebilmekle birlikte, verimlilik yedi yaşından itibaren azalmaya başlar. Dişi köpekler için ilk çiftleşme yaşı 11-18 ay, erkek köpeklerde ise 17-19 ay olmalıdır.

Seksüel Siklus

Köpekte mevsime bağlı olup monoöstrik (yılda bir) olarak tanımlanmıştır. Ancak yılda iki defa 4-14 aylık aralıklarla (ortalama 7 ay) iki defa kızgınlık gösterebilmektedir. Küçük cüsseli ırklarda ve iyi bakım besleme koşullarında köpeklerde yıl boyu sikluslar görülebilir. bAzı ırkların yılda bir kez kızgınlık gösterdiği bilinmektedir. Köpeklerde siklus süresi normalde 200± 45 gün olup 4-14 ay arasında değişebilir. Bu sürenin 4 aydan kısa 14 aydan uzun olması anormal kabul edilmektedir.

Çifleştirme Zamanının Tespiti

Köpeklerde ovulasyon (yumurtlama) zamanı farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle fertil (döl alınabilir) bir çiftleştirme için en uygun zaman ovulasyon sonrası 2-6. Günlerdir. Ancak spermler dişi üreme organında uzun süre canlı kalabildiği için daha önceki çiftleşmelerden de yavru alınabilmektedir.

Başarılı bir çiftleştirmede çeşitli faktörler önemlidir: Çiftleştirilecek köpeklerin yaşları, erkek köpeğin kullanılma sıklığı (iki-üç haftada bir dişi) ve gebelikler arasındaki süre göz önünde tutulmalıdır. Doğal koşullarda erkek ve dişi yan yana bırakıldığında nadiren sorun ortaya çıkar. En uygun çiftleşme zamanını belirlemede bazı testler kullanılabilir. Vaginal sitoloji, vaginoskopi, hormon düzeylerinin ölçümü. Ülkemizdede rutin uygulamaya girmiş bu testler hayvan severler yararlanabilir. Veteriner Hekiminize başvurarak detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.

Dişi köpeğin davranışları da uygun zamanın belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Ovulasyon (yumurtlama) çoğunlukla kızgınlığın üçüncü gününde şekillenmektedir. Buradan yola çıkarak dişinin erkekle ilk ilgilenmesinden üç-beş gün sonrası çiftleştirme için uygundur. Detaylı bilgiyi ve kesin zamanın belirlenmesi tekniklerini Veteriner Hekiminizden öğrenebilirsiniz.

Üremenin Kontrolü

Köpekler genellikle ev ya da bahçe içerisinde beslendiklerinden kızgınlık sırasındaki davranışları sorun olabilmektedir. Bu bve benzeri nedenlerle gebe kalması istenmezken bunun aksine bazı nadir ırkların üretilmesi için siklusun uyarılması veya kontrolü de istenebilmektedir.
Gerek erkek gerekse dişilerde cerrahi girişimle hayvanlar ömür boyu steril bırakılabilir. Buna karşılık modern tıp çeşitli hormon preparatları ile kızgınlığın geçici veya devamlı olarak ertelenmesini mümkün kılmaktadır. Bu şekilde istenmeyen gebelikler engellenir, yalancı gebeliklerden korunulur ve istebndiği zaman tekrar yavru alınabilir. Detaylı bilgi için Veteriner Hekiminize başvurunuz. Ancak uzun süre hormon kullanımının da bazı yan etkileri olabileceği unutulmamalıdır.

Kızgınlığı erteleme işlemleri anöstrus döneminde veya önceki kızgınlıktan en az iki ay sonra yapılmalıdır. Kızgınlığı baskılama (başlayan kızgınlığın baskılanması) için pratik olarak kanamanın ilk üç gününde enjeksiyon yapılmış olmalıdır.

Gebeliğin sonlandırılması içinde çeşitli hormonlardan yaralanılmaktadır. Veteriner Hekiminizden detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.

Köpekte Gebelik Süresi

Gebelik süresi ortalama 63± 2 gündür (54-72). Çeşitli köpek ırkları ve gebelik süreleri aşağıdaki gibidir.
Bokser
56-71 (63) gün

Doberman
58-71(62) gün

Danua
59-69(62) gün

Terrier
55-72(62) gün

Collie
56-72(62) gün

Cocker spaniel
56-69(62) gün

Kangal
65-69(67) gün

Gebelik Tanısı

Gebelik sırasındaki hormonal değişimin tesbiti
Karnın büyümesi ve iştahın artması
Meme bezlerinin gelişimi ve süt salgılanması
Davranış belirtileri (Sakinleşme veya hırçınlaşma vb.)
Karnın palpasyonu
Ultrasonografi
Radyografi
Kalp atımının izlenmesi
Detaylı bilgi için Veteriner Hekiminize başvurunuz.

Yalancı Gebelik

Doğal bir olgu olan yabancı gebelik gebe olmayan köpeklerde yavru özeni ve beslenmesine yönelik içgüdüsel davranışların hayvan gebe olmamasına rağmen şekillenmesidir.
Başlıca belirtiler; iştah ve kilo artışı, karnın büyümesi, memelerin gelişmesi ve süt salgılanması.
Gelişen memeler enfeksiyonlara karşı duyarlı hale gelecek, süt salgılanması ev içinde kirlenmelere neden olabilecektir. Bu ve benzeri nedenlerle yalancı gebeliklerin sonlandırılması istenebilir. Bazı durumlarda ovarium ve rahim ameliyatla alınmış olmasına rağmen yalancı gebelikler görülebilir. Bu tip bir olguda overlerden bir parça kaldığı düşünülebilir.

Sağaltım bir çok olguda gereksiz olup belirtiler bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Ancak huysuzluk ve huzursuzluk hayvan sahibini aşırı rahatsız etmişse tedavi endike olur. Tedavi için Veteriner Hekiminize başvurunuz.
Unutulmaması gereken bir iki nokta; memeler doldu diye sütün alınması süt üretimini arttıracaktır ve yalancı gebelik öncesi ve sırasında ovariohisteroctemi ' den kaçınılmalıdır
Benzer Konular:
Etiketler:
  • kopek nasil urer
  • kopek nerede yasar
  • kopekler nasil urer
Cevap
fadedliver14:01, 20 Mayıs 2010 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
Arkadaşlar çabuk olunsewgiler
KÖPEKLERDE ÜREME


Köpekler cinsel olgunluğa genel olarak 6-24 ayda erişirler. Cinsel olgunluğa erişme yaşını başta ırk olmak üzere bir çok faktör etkiler. Özellikle köpeklerde ırklar arsında cüsse farklarının çok büyük olması, bunda en etkili faktördür. Küçük ırkların ilk kızgınlıkları 6-10 aylarda görülürken, büyük ırklarda 18-20 aya kadar uzayabilir. Köpeklerde çiftleştirme için en uygun yaşlar, 2-6 yaşlar arasıdır.

Herhengi bir sağlık problemi yoksa, ergenlik çağına ulaştıktan sonra erkek köpekler her zaman çiftleşmeye hazırdır. Dişi köpekler yılda bir veya iki çiftleşme dönemi geçirirler. Bu iki dönem arası, ırklar arasında ve aynı ırkın içinde bile çok değişkendir. Çoğu köpek ırkları 4-10 ay (ortalama 7 ay) aralıklarla çiftleşme belirtisi gösterirler. Bu dönem kış sonlarından yaz sonlarına kadar daha yoğun olmakla birlikte yılın her döneminde görülebilir.

Dişi köpeklerde bir çiftleşme döneminden diğer çiftleşme dönemine kadar geçen zaman 4 bölüme ayrılır;

1) Proöstrüs: Bu dönem köpekler için cinsel aktivitenin başlangıç dönemidir. Kanlı bir akıntı gelir. Erkek için çekicidirler ancak henüz çiftleşmeyi kabul etmezler. İlk kanamanın görülmesinden köpeğin çiftleşmeye kabulüne kadar olup ortalama 9 (2-22) gün sürer.

2) Östrüs: Bu dönem dişi köpeğin çiftleşmeyi kabul etmesi ile başlar, ortalama 9 (2-20) gün sürer. Çiftleşme için aktif olarak erkeği arar. Feromon salgısı bu zamanda en yüksek seviyededir. Köpekler evden ayrılarak sokağa giderler. Kanlı akıntı 3 gün kadar daha devam edebilir. Rengi giderek açılır. Yumurtlama genellikle bu dönemin başlangıcından sonraki 5 gün içinde olur.

3) Metöstrüs (Diöstrüs): Bu dönem dişi köpeğin hala erkek için çekici olmasına rağmen, çiftleşmeyi kabul etmemesiyle başlar. Ortalama 65 (55-90) gün kadar sürer.

4) Anöstrüs: Diöstrüsü biten dişi köpek herhangi bir belirti göstermeden bu döneme girer. Bu safha cinsel dinlenme dönemidir. Bu dönemin uzunluğu, köpeğin iki östrüs aralığına bağlı olarak değişir ve ortalama 120 (40-270) gün sürer. Bu süre ırka ve bireye göre çok değişkendir.

Çiftleştirmenin, dişinin daha rahat ve huzurlu olabilmesi açısından dişinin mekanında olması uygundur. Köpeklerde gebelik süresi ortalama 2 ay (59-68 gün) kadardır. Köpeklerde bir doğumdaki ortalama yavru sayısı; büyük ırklarda 6-14, orta boy ırklarda 5-10, küçük ırklarda ise 1-4 arasındadır. Gebeliğin son günlerinde memeler artık iyice büyümüştür ve hafifce dokunduğunuzda uclarından sütün sızdığını görebilirsiniz. Karnı iyice gerilmiş ve yavru sayısına bağlı olarak oldukça büyümüştür.
Gebelik sırasında en önemli konu beslenmedir. Bu dönemde annenin ihtiyaçları çok fazla artacağından dolayı ona verilecek gıdanın özenle seçilmesi ve hekiminiz gerekli görürse vitamin, mineral takviyesi yapılması gerekir. Bu konuda en büyük yardımcınız veteriner hekiminiz olacaktır.

Eğer anne doğumdan sonra yerinden kalkmakta zorlanıyor veya hiç kalkamıyorsa, halsizlik ve bitkinlik artarak devam ediyorsa hiç zaman yitirmeden veteriner hekiminizi arayın. Bu durum çok ciddi sonuçlar doğurabilir hatta anneyi kaybedebilirsiniz.

Doğum bittikten sonrada anneden bir müddet daha akıntıların olması normaldir. Ancak bu süre çok uzarsa veteriner hekiminizle görüşmeyi ihmal etmeyinPATİ-PET VETERİNER KLİNİĞİ

Veteriner Hekim:
Hasan ERKAN
Cevap
Misafir19:44, 30 Eylül 2010 
köpekler ısırgan bir hayvandır ..
Cevap
Misafir17:08, 15 Ekim 2010 
ya bana köpekler nerde yaşıyor buluremusunuz teşekkür ederim vallabilla
Cevap
Misafir20:37, 18 Ekim 2010 
ya köpeklerin nerde yaşa dığını bilen yokmu bu ülkede ya
Cevap
Misafir16:09, 28 Kasım 2010 
köpekler nerede yaşar yahu söyleyinnn
Cevap
Misafir22:37, 3 Ocak 2011 
ya bi sordugum soruya bide bu cevaba bk yha neden kimse köpeklerin nerede yaşadığı hakkında bişi yazmıyo yha
Cevap
Misafir22:39, 3 Ocak 2011 
ya biri lütfen yazsın köpekler nerede yaşarlar?
lütfen biri yazabilir mi?hı!
Cevap
Misafir20:55, 4 Ocak 2011 
köpekler külübede yaşarlar
Cevap
Misafir19:54, 19 Şubat 2011 
köpekler 2 duvar arası öncelikle sıcak annesi çekingen olan hayvadır bunlar genellikle yıkık evlerin içinde mutlaka yaşarlar beyler bu gerçektir benim 2 tane beyaz yavru pitbulum var buldum şimdi 2 side 8 aylık alışkınlar bana
Cevap
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Kediler nasıl çoğalır ve kaç yıl yaşarlar?
Panda nerede yaşar, nasıl çoğalır?
Koyunlar nerede yaşarlar?
Kediler nerede yaşarlar?
İnekler nerede yaşarlar?