Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

Bu konu Soru-Cevap forumunda Misafir tarafından 20 Mayıs 2010 (18:24) tarihinde açılmıştır.
35906 kez görüntülenmiş, 20 cevap yazılmış ve son mesaj 19 Nisan 2014 (19:32) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 11 Nisan 2011, 20:50

kızılay

#11 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
acillenn bize kızılayın yayınları varmıdır sorusunu cevap larmusunz ?
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 15 Nisan 2011, 11:30

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

#12 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
benim ödevim çok lazım lütfennnnnnnnnnnn
Rapor Et
Eski 15 Nisan 2011, 14:41

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

#13 (link)
coqpizari
Ziyaretçi
coqpizari - avatarı
HİZMETLERİ


Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeden yardım etme arzusundan doğan Kızılay, taraf olduğumuz bütün savaşlarda bu doğrultuda çok başarılı hizmetler vermiştirnokta Cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri ve yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hastabakıcılar aracılığıyla savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan onbinlerce Mehmetçik�in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun, düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış, savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş, ülkemizde, sağlık ve sosyal yardım alanlarında birçok hizmete öncülük etmiş ve uluslararası insancıl yardım faaliyetlerine de katılmıştırnokta

Kızılay etkin bir şekilde katıldığı Kurtuluş Savaşı�nın zaferle sonuçlanması ve Cumhuriyet�in ilanından sonra ülkemizin içinde bulunduğu pek çok sorunun çözümü için bütün imkanlarını seferber etmiştirnokta

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, art arda girdiği savaşlardan yorgun düşmüş ulusumuz, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklarla karşı karşıyaydınokta Kızılay bir yandan bu sorunlarla uğraşırken, diğer yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamış, imkanları oranında da meydana gelen afetlerin yaralarını sarmaya çalışmıştırnokta

Mevcut sorunların yanı sıra hızla gelişen ve değişen toplumumuzda, doğal olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirmeye başlamıştınokta Kızılay bu gelişmelerin gerisinde kalmamış, sağlık ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü doğrultusunda amaçların ufkunu ve faaliyet alanlarını sürekli genişletmiştirnokta

Türk Kızılayı�nın zamanla yöneldiği faaliyet ve hizmet alanları şunlardır:
1nokta Afete Hazırlık ve Müdahale
Savaş durumunda
Doğal afetlerde
Olağan dönemlerde
2nokta Nakdi ve ayni yardım hizmetleri
3nokta Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri
Tıp Merkezleri
Psiko-Sosyal destek hizmetleri
İlk yardım kursları
4nokta Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri
Gençlik kampları
Burslar
Yurtlar
Gönüllülük hizmetleri
5nokta Kan Hizmetleri
6nokta Uluslararası İlişkiler

Kızılay�ın amacı;
Savaşta felakete uğrayanları koruyan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti�nin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmaların kendisine yüklediği hizmetleri görmek, bunların yerine getirilmesine yardımcı olmak,

Barışta yurt içinde ve yurt dışında vukua gelen her türlü afet ve felaketlere karşı Tüzük dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirmek,
İnsaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalmak, sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemek, sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olmak,
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla amaç ve işbirliği yapmaktırnokta

KIZILAY�IN GÖREVLERİ
Kızılay, savaşta ve barışta amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların yüklediği görevleri yaparnokta

Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü hallerde;

Kızılay, hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahlı Kuvvetlerine amacına uygun yardımlarda bulunurnokta

Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları sürekli kontrol altında bulundurur, bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıkarır, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çalışır,

Silahlı Kuvvetlerle bağlantı kurmak ve işbirliği sağlamak için gerektiği kadar Genel Merkez Kurulu Üyesini veya duruma göre Genel Merkez Kurulu�nun atayacağı diğer görevlileri Silahlı Kuvvetler yanına delege olarak gönderir,
Silahlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılır,

Türk, dost ve düşman savaş tutsakları ile göz altına alınanların ve mültecilerin değiştirilmesine ve aileleriyle haberleşmelerine, bunlara para ve eşya ulaştırılmasını sağlamaya aracılık eder, bunun için gerekli araştırma ve haberleşme örgütünü kurar,

Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin hükümetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirmelerine yardım eder,
Hükümetin isteği üzerine göstereceği yerlerde hastaneler açarnokta

Barışta;
Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar, ilk yardım ve acil bakım, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak diğer branşlarda sağlık meslek elemanı yetiştirirnokta Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler, amaçlarına uygun eğitim öğretim merkez ve kurumları, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetirnokta

Kan yardımı ile kan türevlerini sağlayacak teşkilatı kurar, yönetir ve teşkilatın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alırnokta
Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım edernokta
Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri hazırlarnokta

Yoksullara yardımda bulunurnokta
Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışırnokta

Yangın, yer sarsıntısı, su baskını, kuraklık, kıtlık, topluca veya savaş dolayısıyla göçler ve benzeri olaylarda gerekli yardımlarda bulunurnokta

Kurtarıcı ve ilk yardımcılar yetiştirir, gerekli kadroları teşkil eden ekipler kurar, her türlü araç-gereç ve donanımları hazır bulundurur ve bunların çalışma şekillerini yönetmelikle belirlernokta

Kızılay gönüllü örgütünü kurarnokta
Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardım edernokta
Kızılay�ın tekel ve imtiyazında bulunan maddeleri, kamu yararına uygun bir anlayışla hazırlanacak yönetmelikler uyarınca, ticari bir kuruluş gibi işletirnokta
Türk Medeni Kanunu�na göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kızılay eliyle kurulmak istenilen vakıf ve tesisleri kabul eder ve işletirnokta
Kızılay�ın amacına uygun hükümet karar ve isteklerini yerine getirirnokta

Uluslararası yardımlaşmalarda;
Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşların afet, felaket ve acil yardım çalışmalarına katılırnokta Ekipler gönderir, acil yardım malzemesi ve para yardımlarında bulunurnokta

Savaşta ve barışta Uluslar arası Kızılhaç Komitesiyle, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla ortak çalışmalara katılır ve bunlara temsilci gönderirnokta Onların temsilcilerini kabul eder, yabancı heyetlerin sivil ve askeri makamlarla olan ilişkilerini kolaylaştırırnokta
Rapor Et
Eski 17 Nisan 2011, 07:55

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

#14 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
17 ağustosta kızılay ne yaptı acil
Rapor Et
Eski 18 Nisan 2011, 16:05

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

#15 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
yaa lütfen bu konu hakkında daha iyi bir bilgi vernnnn !!!!!!!!!! ./
Rapor Et
Eski 28 Nisan 2011, 19:31

kızılay

#16 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
kızılayın çalışma alanları nelerdir kısaca
Rapor Et
Eski 28 Nisan 2011, 20:38

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

#17 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
yha kısa ve öz acıklayın sunu kızılay geçmişte hangi etkinliklerde ulundu
Rapor Et
Eski 8 Mayıs 2011, 14:26

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

#18 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
kızılayın yaptığı etkinlikler acil lazım yaaa bide çok uzun iraz kısa lütfen yaaaa
Rapor Et
Eski 14 Nisan 2013, 14:27

akut

#19 (link)
a-9 0-85
Ziyaretçi
a-9 0-85 - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ya bana acil kızılayın yaptıgı etkinlikler lazım acillll
?
Rapor Et
Eski 18 Eylül 2013, 15:20

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

#20 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
dinden ö dev varda kızılayın yaptıgı etkinlikler
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir? Konusuna Benzer Konular
Gönderen: pempeli Forum: Soru-Cevap
Cevap: 37
Son Mesaj: 14 Aralık 2013 17:13
Gönderen: Ziyaretçi Forum: Soru-Cevap
Cevap: 9
Son Mesaj: 29 Aralık 2012 14:40
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 1
Son Mesaj: 19 Aralık 2012 11:13
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 0
Son Mesaj: 13 Kasım 2011 22:15
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 0
Son Mesaj: 7 Aralık 2010 19:48
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.285 saniyede (78.30% PHP - 21.70% MySQL) 16 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 17:44
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi