PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Mimari eser nedir?
1 23
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir17:46, 26 Ekim 2010 
hey mimari eser nedir dostum??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Benzer Konular:
Etiketler:
  • mimari eser nedir
  • mimari eserler nedir
  • mimari eserler nelerdir
Cevap
Misafir19:15, 24 Ocak 2011 
mimari eser nelerdir
Cevap
Misafir19:09, 23 Mart 2011 
mimari eser demek mimarların yaptığı eserlere denir.
Cevap
Misafir22:29, 9 Nisan 2011 
bencede nerde dostum
Cevap
Misafir18:05, 30 Ekim 2011 
mimari eser nedir
Cevap
Misafir20:22, 31 Ekim 2011 
mimari eser ne söylerseniz sevinirim
Cevap
Misafir20:50, 31 Ekim 2011 
Mimarlığa değgin, mimarlıkla ilgili. Mimarlık, mimarlık eserleri; mimarlık sanatı.
Cevap
Misafir20:51, 31 Ekim 2011 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser ; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.

Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için ;

a. Sahibinin hususiyetini taşıması,
b. Şekillenmiş olması,
c. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
d. Fikri bir çabanın sonucu olması,
gerekmektedir.

Hukukumuzda eser sahipliği, eserin yaratılması ile kazanılmış bulunmaktadır. Yani, hakkın kazanılması için, ( sınai haklarda olduğu gibi ) herhangi bir makama tescil zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber, 5846 sayılı Kanunun 13 cü maddesinde bir kayıt ve tescil sistemi yer almaktadır. Maddeye göre; filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcılarış, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar. Aynı maksatla, eser sahiplerinin talebi üzerine, bu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin kayıt ve tescili yapılabilir, mali haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayıt altına alınabilir.

Bugünkü uygulamada, müzik ve sinema eserleriyle bilgisayar oyunları için ticari dolaşıma sunulmadan önce kayıt ve tescili yapılmaktadır. Ancak yeni değişiklikten sonra, ilgili Yönetmeliğin de bir an önce yürürlüğe girmesinden sonra diğer eserlerin de tescil edilmesi beklenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tescil, başvuru sahibinin beyanına müstenit yapıldığından, Bakanlığın tescil işlemlerinden doğan bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, kayıt ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek işlemlerde, mevcut olmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan mali ve manevi haklara ilişkin yanlış beyanda bulunanlar, 5846 sayılı Yasadaki hukuki ve cezai müeyyidelere tabidirler.
Cevap
Misafir10:28, 22 Kasım 2011 
mimari eserin özelliği nelerdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Cevap
Misafir21:11, 5 Kasım 2012 
mimari eser ne demektir
Cevap
1 23
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
İsim:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Mimari Eser Resimleri
Mimari bir eserin eser olabilmesi için geçirdiği aşamalar nelerdir?
Eser Nedir?
Sümerlerden günümüze çok sayıda mimari eser kalmamasının sebebi nedir?
Bilimsel eser, nesnel edebi eser öznel midir, öznelse nedeni nedir?