MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Misafir tarafından açılmış Çekim eki nedir, çekim eki örnekleri verir misiniz? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: çekim eki örneklerini yazarmısınız lütfen acil... Etiketler:
 • çekim eki örnekleri
 • çekim eki almış kelimeler
CEVAP VAR

Çekim eki nedir, çekim eki örnekleri verir misiniz?

Gösterim: 160.213 | Cevap: 142
25 Kasım 2010 19:35   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
çekim eki örneklerini yazarmısınız lütfen acil
Sponsorlu Bağlantılar
En iyi cevap pesimist tarafından gönderildi

ÇEKİM EKLERİ

1. ÇOKLUK EKİ:

Dünyalar güzeli oğlum!
Yürekler acısı bir hali vardı.
Daha nice Mehmet'ler yetişir.

2.HAL EKİ:

-i hal eki(yükleme hali):

Ev-i gördüm.
Odun-u yardım.

-e hal eki (yaklaşma hali):

Eve gitti.
Yaza tekrar gelecekler.

-de hal eki(bulunma eki):

Evde bekliyor
3'te gelecek.

-den hali(çıkma durumu):

Evden çıktı.
Yazdan gidelim.

3.EŞİTLİK EKİ:

 • Böyle çocukça davranamamalısın. (benzerlik)
 • Sınıfça geziye gittik. (topluluk)
 • Kiloca o daha şişmandı. (karşılaştırma)
 • Bence bu kazak daha güzel. (kanaat)
 • Onca işim arasında seni mi düşüneyim? (derecelendirme)
(2015-12-27T22:02:40+02:00)
Misafir
8 Aralık 2010 15:57   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Çekim ekine örnek nelerdir?

YAA BEN ÇEKİM EKİNE ÖRNEKLER ARIYORUM AMA BULAMIYORUM 6. SINIFA GİDİYORUM YARDIMCI OLUMUSUNUZZ???
pesimist
8 Aralık 2010 17:16   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ÇEKİM EKLERİ

1. ÇOKLUK EKİ:

Dünyalar güzeli oğlum!
Yürekler acısı bir hali vardı.
Daha nice Mehmet'ler yetişir.

2.HAL EKİ:

-i hal eki(yükleme hali):

Ev-i gördüm.
Odun-u yardım.

-e hal eki (yaklaşma hali):

Eve gitti.
Yaza tekrar gelecekler.

-de hal eki(bulunma eki):

Evde bekliyor
3'te gelecek.

-den hali(çıkma durumu):

Evden çıktı.
Yazdan gidelim.

3.EŞİTLİK EKİ:

 • Böyle çocukça davranamamalısın. (benzerlik)
 • Sınıfça geziye gittik. (topluluk)
 • Kiloca o daha şişmandı. (karşılaştırma)
 • Bence bu kazak daha güzel. (kanaat)
 • Onca işim arasında seni mi düşüneyim? (derecelendirme)
SorCevaplayak
8 Aralık 2010 17:23   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Çekim Ekleri
Dil - Yapı Bilgisi
Sözcüklerin anlamlarını değiştiremeyen ve onları durum, zaman, nicelik, kişi bakımından birbirine bağ­layarak cümlenin oluşmasını sağlayan eklerdir. Bu ekler sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmeyip, ge­nellikle sözcüğün cümle içindeki görevini belirler.Başlıca çekim ekleri şunlardır:

1- AD DURUM EKLERİ"-İ, -e, -de, -den": Bu ekler sözcükleri ve sözcük gruplarını eyleme anlam ilgileriyle bağlamak görevini üstlenir. Ad ya da ad soylu sözcüklere getirilir.

a) "-i" eki: Adlara belirlilik kazandırır. Geldiği sözcü­ğü, eyleme genellikle belirtili nesne olarak bağlar.

ÖRNEK Önündeki yazıyı yavaş yavaş okudu.

b) "-e" eki: Adları, eyleme genellikle yaklaşma, yö­nelme ilgisiyle bağlar. Bu eki alan sözcük ve sözcük grupları, cümlede genellikle dolaylı tümleç görevini üstlenir.

ÖRNEKHaberi alır almaz eve gitti.

c) – de eki: bu eki alan ad eylemle yer,bulunma ilgisi kurar.Bu ekialan adlarcümlede genellikle dolaylı tümleç görevini üstlenir.

ÖRNEK Bütün gün odamda ders çalıştım.

d) "-den" eki: Bu eki alan adlar, yüklemle çıkma, uzaklaşma ilgisi kurar. Bu ekleri alan adlar cümlede genellikle dolaylı tümleç görevi üstlenir.

ÖRNEKAnnem bu akşam Adana'dan gelecek.

2- TAMLAMA EKLERİAdları anlam ilgisiyle birbirine bağlayan eklerdir. Ad ya da ad soylu sözcüklere getirilir.

a) Tamlayan Ekleri: -in, -in, -un, -ün (-nın, -nin, -nun, -nün)

b) Tamlanan Ekleri: -ı, -i, -u, -ü (-sı, -si, -su, -sü)

ÖRNEK Ev-in mutfağ-ı Kapı-nın boya-sı

3- ÇOĞUL EKLERİ"-ler, -lar": sözcüklere nicelik (azlık-çokluk) anlamı katar. Hem adlara hem de eylemlere getirilir.

ÖRNEK Bardak-lar, çiçek-ler, çocuk-lar, gidecek-ler...

4- İYELİK EKLERİ"-im, -in, -i, -imiz, -iniz, -leri": Adlara sahiplik, aitlik anlamı katan, onların sahiplerini gösteren eklerdir. Ad ya da ad soylu sözcüklere getirilir.

ÖRNEK kalem-im kalem-imiz kalem-in kalem-iniz kalem-i kalem-leri

5. İLGİ EKİ (ki)Tamlayan ekinden sonra gelen ve tamlanan duru­mundaki sözcüğün yerini tutan ektir. Bu eke ilgi za­miri de denir.

ÖRNEK senin arkadaşın-seninki onunki evinki vb…

6- ZAMAN EKLERİ"-miş, -di, -yor, -acak, -r": Eylemlere zaman anlamı katan eklerdir. Eylemlere getirilir.

ÖRNEK Git-miş, git-ti, gid-i-yor, gid-ecek, gid-er

7- GEREKLİLİK KİPİ EKİ"-meli, -malı": Eylemlere getirilir.

ÖRNEK söyle-meli, git-meli, bak-malı, al-malı...

8- DİLEK-ŞART KİPİ EKİ "-sa, -se": Ad ve eylem­lere getirilir.

ÖRNEK Çalış-sa, oku-sa, iç-se, otur-sa, temiz-se...

9- İSTEK KİPİ EKİ"-e, -a": Eylemlere getirilir.

ÖRNEK Çalış-a-y-ım, gel-e-sin, al-a-ma-dı, söyle-y-e-lim

10- KİŞİ EKLERİ"-im, -sin, - iz, -siniz, -ler": Eylem kök ve gövdelerine kişi anlamı katan eklerdir. Eylemlere getirilir.

ÖRNEKokuyacağ-ım okuyacağ-ız okuyacak-sın okuyacak-sınız okuyacak okuyacak-lar

11. OLUMSUZLUK EKİ (- me / - ma): Eyleme olum­suz anlamı katan eklerdir.

ÖRNEK gelmedi okumamış

12. SORU EKİ (mı): Geliyor mu Okuyor musun

13- EKEYLEM EKLERİ: "-miş, -di, -se, -im, -sin, -dir, -iz, -siniz, -dirler" ad ya da ad soylu sözcükleri yargı bildirir hale getiren ve onlara cümlede yüklem görevini üstlendiren eklerdir.
Misafir
2 Şubat 2011 16:25   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

???

Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır??
A)YÜRÜYOR B)GÖREN C) TÜPÇÜ D) KİTAP

HANGİSİ YAA Msn Happy
Misafir
20 Şubat 2011 13:01   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
çekim eki ile örnek verebilir misiniz?
general-amiral
1 Mart 2011 16:31   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

soru

arkadaslar baska nerde bula bilirim
Misafir
18 Mart 2011 17:57   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

çekim ekleri

çekim eklerine 21 örnek
Misafir
23 Mart 2011 20:12   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ÇOKLUK EKİNİ 10 HALİ ACİL LTFNNNN
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj: