Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

Gösterim: 41.774 | Cevap: 33
Misafir
Cevaplanmış   |    8 Aralık 2010 14:45   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

DÖRTGENİN,BEŞGENİN VE ALTIGENIN AÇI VE KENAR ÖZELLİKLERİ LAZIM ACİL BUNLARDAN BİRİNİ BULAN OLRSA YAZSIN PLSS YADA HEPSİNİ BULAN VARSA YAZSIN REPPP YOLLUCAMM... 1000 KEREEEE
En iyi cevap snackbloot tarafından gönderildi


Çokgen ve Çokgenlerin Özellikleri

(Geometrik Cisimlerin Özellikleri)


Çokgen, düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren parçalarının oluşturduğu kapalı şekillerdir.

1. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.
2. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere dış bükey çokgen denir.


Çokgenlerin elemanları

A, B, C, D, E noktalarına çokgenin köşeleri denir. Komşu ikiköşeyi birleştiren [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] doğruparçaları çokgenin kenarlarıdır.
İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir.
İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir.
Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir.

İç bükey çokgenler

Köşegenlerinin bazıları çokgenin içinde, bazıları dışındaysa bu iç bükey çokgendir.

Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

Köşegenlerinin tamamı çokgenin iç bölgesinde ise o çokgen dış bükey çokgendir.

* İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplam

(n -2) . 180°

* Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde

Dış açılar toplamı =360°

* Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin

köşegen sayısı=n(n-3)/2

* Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.

* n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek

(n – 2) adet üçgen elde edilebilir.

Düzgün Çokgenler

Tüm kenarları ve tüm açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir.

Düzgün Çokgenin Alanı

* n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve içteğet yarıçapı r ise alanı

Alan=n.a.r/2 (r= içteğet çember merkezi ile iki köşenin oluşturduğu üçgenin yüksekliği)

* n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı(Bu açı aynı zamanda dış açıdır) α=360/n ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı

Alan=n.R².sinα/2 Ör: Düzgün bir altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşur. Bir kenarına a dersek alanı hesaplama formülü şudur: Alan=6.a²√3/4 a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.

b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir.


2. Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

a. İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı (n - 2) . 180° Üçgen için (3 – 2) . 180° = 180° Dörtgen için (4 – 2) . 180° = 360° Beşgen için (5 – 2) . 180° = 540° b. Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde, Dış açılar toplamı =360° c. Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir. · n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek (n – 2) adet üçgen elde edilebilir.
bbbbbbbbbbbbb bu mesajı beğendi.
Misafir
12 Aralık 2010 17:41   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

yazın
Misafir
16 Aralık 2010 18:07   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

ödev

yazın hadi yaa çok mu zorrr
Misafir
16 Aralık 2010 20:31   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

üçgen:3 kenerı ve 3 köşegeni vardır.3açısı vardır.iç açıları toplamı 180 derecedir.diş açıları toplamı 360 derecedir .
gerisini de yazamam yoruldum
meLankoLia31
16 Aralık 2010 20:36   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

Çokgen ve Çokgenlerin Özellikleri

(Geometrik Cisimlerin Özellikleri)

Çokgen, düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren parçalarının oluşturduğu kapalı şekillerdir.

1. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.
2. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere dış bükey çokgen denir.


Çokgenlerin elemanları

A, B, C, D, E noktalarına çokgenin köşeleri denir. Komşu ikiköşeyi birleştiren [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] doğruparçaları çokgenin kenarlarıdır.
İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir.
İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir.
Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir.

İç bükey çokgenler

Köşegenlerinin bazıları çokgenin içinde, bazıları dışındaysa bu iç bükey çokgendir.

Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

Köşegenlerinin tamamı çokgenin iç bölgesinde ise o çokgen dış bükey çokgendir.

* İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplam

(n -2) . 180°

* Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde

Dış açılar toplamı =360°

* Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin

köşegen sayısı=n(n-3)/2

* Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.

* n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek

(n – 2) adet üçgen elde edilebilir.

Düzgün Çokgenler

Tüm kenarları ve tüm açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir.

Düzgün Çokgenin Alanı

* n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve içteğet yarıçapı r ise alanı

Alan=n.a.r/2 (r= içteğet çember merkezi ile iki köşenin oluşturduğu üçgenin yüksekliği)

* n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı(Bu açı aynı zamanda dış açıdır) α=360/n ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı

Alan=n.R².sinα/2 Ör: Düzgün bir altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşur. Bir kenarına a dersek alanı hesaplama formülü şudur: Alan=6.a²√3/4 a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.

b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir.


2. Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

a. İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı (n - 2) . 180° Üçgen için (3 – 2) . 180° = 180° Dörtgen için (4 – 2) . 180° = 360° Beşgen için (5 – 2) . 180° = 540° b. Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde, Dış açılar toplamı =360° c. Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir. · n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek (n – 2) adet üçgen elde edilebilir.
meLankoLia31
16 Aralık 2010 20:37   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

Beşgen

Bir beşgen, beş kenarı olan çokgendir. İç açıları toplamı 540°, dış açıların toplamı ise 360°'dir.
Düzgün beşgenler

Düzgün beşgenler, her bir kenar uzunluğu birbirine eşit olan beşgenlerdir. Bu tür beşgenlerin çevresini bulabilmek için, kenar uzunluklarından birinin bilinmesi yeterlidir. Alan hesabında ise aşağıdaki formül kullanılır;


Altıgen


Bir altıgen, altı kenarı ve altı köşesi olan çokgendir. Ayrıca kenarları ve iç açıları eşitse düzgün altıgen olarak adlandırılır. Düzgün altıgenin iç açılarının her biri 120°'dir. Düzgün altıgen altı eşkenar üçgenden oluştuğu için alanı ve çevresi kolayca bulunabilir. Kenarı aa olan bir eşkenar üçgenin alanının 6 katına eşittir. İç açıları toplamı (n-2). 180'dir. Dolayısıyla her bir iç açısının ölçüsü 60 derecedir. uzunlukta olan düzgün bir altıgenin alanı, bir kenarı
Altıgen tabanlı prizmanın hacmi ise her prizmatik cismin olduğu gibi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşttir. Düzgün altıgen prizmanın bir kenarı a ve yüksekliği h ise;
Taban Alanı = ve Hacim = olacaktır


Yedigen


Bir yedigen, yedi kenarı olan çokgendir. 7'nin bir asal sayı olması nedeniyle, yedigenlerin de her köşesinden bir köşegen geçmemektedir.
Yedigen'in alanı

Düzgün bir yedigenin alanı aşağıdaki formülle bulunur.
Sekizgen
Bir sekizgen, sekiz kenarı olan çokgendir. İç açıları toplamı: 6.180=1080 derecedir. 1080:8=135 derece olur.


Dokuzgen
Bir dokuzgen, dokuz kenarı olan çokgendir. Bir düzgün dokuzgende bir iç açı 140 derecedir.


Ongen
Bir ongen, on açısı ve on kenarı olan çokgendir. Ongenin İç Açıları Toplamı 1440'dır. Düzgün Ongenin Bir İç Açısı 144'tür. Ongenin dış açıları toplamı ise 360'tır...
Çemberde Ongen Çizimi

1) Öncelikle 4 Cm Yarıçaplı Bir Çember Çiziyoruz.

2) Daha Sonra Dik Kesişen Bir Çap Daha Çiziyoruz.
3) Ardından Yarıçapın Ortasındaki Noktayı Bulup Adlandırıyoruz (Örneğin: A).
4) Ardından Yarıçapın Ortasındaki Noktaya Pergelimizin Ucunu Batırıp Dik Kesiştirdiimiz Diğer Çapın Üstteki Noktası Kadar Açıyoruz Ve Alttaki Çapa Kadar Bir Yay Çiziyoruz.
5) Çizdiğimiz Yayın Çap İle Birleştiği Noktadan Merkeze Kadar Olan Bölge Ongenin Bir Kenar Uzunluğudur.
6) Bulduğumuz Kenar Uzunluğu Kadar Pergelimizi Açıp Sağdaki Noktadan Yayları Çizmeye Başlıyoruz(Pergel Kesinlikle Açılmayacak, Kapanmayacak, Aynı Kalacak Şekilde)
7) Çizdiğimiz Yayların Noktalarını Cetvel İle Birleştirip Ongen Elde Ediyoruz.
Misafir
21 Aralık 2010 19:15   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

bana acilen düzgün olmayan çokgenler ne söyleyin
Misafir
28 Aralık 2010 14:28   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

en az üç doğru parçasının birbirini kesmeden uçlrından birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle çokgen adı verilir
çokgen üç kenarı varsa üçgen dört kenarı varsa dörtgen beş kenarı varsa beşgen altı kenarı varsa altıgen adını alır
Misafir
13 Ocak 2011 18:46   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

ya ongenin bir dış açısı nedir lütfen 2 dk. içinde smlermisiniz çok acilll
Misafir
22 Ocak 2011 14:15   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir?

ongenin dış açısını toplamı yukarıda yazıyor.
toplamı360derecedir
bu siteye yeni girdiğimden daha söylüyorum
kusura bakma
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Çokgenlerin açı ve kenar özellikleri nelerdir? benzer konular

Çeşit kenar, dik, geniş ve dar açılı üçgenlerin özellikleri nelerdir?
arkadaşlar çeşit kenar üçgenin-dik açılı üçgenin-geniş açılı üçgenin ve dar açılı üçgenin özelliklerini bilen varsa yazabilir mi?(tanımı değil.)
Forum: Soru-Cevap Cevap: 21
Son Mesaj: 23 Nisan 2015 15:24
Kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özellikleri nelerdir?
Kare ve diktörtgenin özellikleri nelerdir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 9 Mayıs 2014 10:50
Çeşit kenar üçgenin özellikleri nelerdir?
Çeşit kenar üçgenin özellikleri nelerdir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 27 Kasım 2013 15:16
Çokgenlerin kenar ve köşe isimleri nelerdir?
ÜÇGEN KARE VE DİKDÖRTGENİN KENARLARININ VE KÖŞELERİNİN İSİMLERİ NELERDİR?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 11
Son Mesaj: 9 Nisan 2012 18:47
Açı Kenar Bağlantıları
1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. http://img834.imageshack.us/img834/9669/geo334.gif ABC üçgeninde m( A ) > m(B ) > m(C)a > b > c Terside geçerlidir. Uzun kenarı gören açı kısa...
Forum: Matematik Cevap: 0
Son Mesaj: 25 Şubat 2007 18:57
 
Sayfa 0.353 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu