MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Misafir tarafından açılmış Gençliğe hitabede Atatürk Türk gençligine nasıl bir mesaj vermektedir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: gençliğe hitabede atatürk türk gençligine nasıl bir mesaj vermektedir? cevaplarmısınız lütfen...
CEVAPSIZ

Gençliğe hitabede Atatürk Türk gençligine nasıl bir mesaj vermektedir?

Gösterim: 2.982 | Cevap: 6
17 Aralık 2010 14:57   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
gençliğe hitabede atatürk türk gençligine nasıl bir mesaj vermektedir? cevaplarmısınız lütfen
Deadlylady
17 Aralık 2010 15:10   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

ata imza
kaynak: ataturkungencligehitabesi.com
Misafir
19 Ocak 2011 15:40   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ya ben nasıl bulabilirim
Misafir
19 Eylül 2011 17:21   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
atarürkün gençliğe hitabede gençlere verdiği mesajı kısaca yazabilirmisiniz
Misafir
25 Eylül 2011 11:36   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bana atarürkün gençliğe hitabede gençlere verdiği mesajı kısaca yazabilirmisiniz
Misafir
2 Ocak 2012 16:31   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
sorumun cevabı nasıl olur
Misafir
6 Kasım 2015 16:30   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam
Cumuhuriyet ' i Gençlere emanet ettiğini. Onu her ne şartta olursa olsun korumalarını ve onu yükselterek daha ileri seviyelere taşımalarını mesajını veriyor.