Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Ulama nedir?

Gösterim: 10264 | Cevap: 18
  • ulama ile ilgili ornekler
  • ulama ne demektir
  • ulama ornekleri 20 tane
Misafir
Cevaplanmış   |    17 Ocak 2011 22:50   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ulama nedir?

kelimede ulama nedemektirrrrrrrrrrr
En iyi cevap SiLentLy tarafından gönderildi

Ünsüzle sonlanan bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelince ünsüzle ünlünün bir hece gibi bağlı okunmasına “ulama” denir.
Arabanın önüne çıkan adam az daha eziliyordu.
Noktalama İşareti varsa ya da ulama yapılınca anlam değişikliği olacaksa, ulama yapılmaz.
İhtiyar, elindeki paketi zor taşıyordu. (Ulama yoktur)
Sözcüğe gelen ek yok. (gelenek) (Ulama var)
Oraya varsak aryayı gösteririm. (Ulama var)

Misafir
18 Ocak 2011 09:57   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ulama yazıda olmayankonuşurken veya okurken ünsüzle biten sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan sözcüklerin eklenerek okunmasıdır.
örn:Bakkaldan üç ekmek aldım. (+)

not: Sözcükler arasında noktalama işareti varsa ulama olmaz.
örn: Osman, Ankara'ya gitti.(-)
18 Ocak 2011 10:54   |   Mesaj #3   |   
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Ankara

19017
19.369 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 16-04-2010
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kelimede ulama nedemektirrrrrrrrrrr


ULAMA

Diksiyonun özelliklerinden biri de "ulama"dır. Genel olarak tanımlarsak bir kelimenin sonundaki sessiz harfin ardından gelen kelimenin sesli harfle birleştirilerek seslendirilmesine ulama diyoruz. Ulama söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık verir. Uygun ulama ile yapılan konuşmalarda veya seslendirmelerde ses bir nehrin akışı gibi sakin ve düzenli olarak ilerler.Türkçe'de yer alan ulama özellikleri:
1.Sessiz harfle biten bir kelimenin son harfi sesli harfle başlayan yanındaki kelimenin ilk harfiyle birleşir.


Yazıda:
Ak--şam-- ol--du.
E--lim--den-- al--dı.Konuşmada:
Ak--şa--mol--du.
E--lim-de--nal--dı.

2. Orijinal yapılarında "b,c,d,g" harfleriyle biten kelimeler vardır. Bunlar yalın kaldıklarında "p, ç, t, k"ya dönüşürler. Yazı dilinde sonlarına ek aldıklarında yumuşak konumlarına dönerler.

Örneğin Arapça orijiniyle "kitab" Türkçe'de "kitap" şeklinde yazılır. Ancak yayına ek aldığında "kitabım" örneğinde olduğu gibi "p", "b"ye dönüşür.(süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı)Konuşma dilinde ise ulama bu kurala paralel olarak aynı kelimeyi bir sonraki kelime ile ilişkilendirir. Yazı dilinde sert olan harf ulama ile yumuşar.

Yazı Dilinde İfadesi:
(Mahmud) Mah--mut ev--len--di.
(Mes'ud) Mes--ut ol--du.
(Kitab) Ki--tap al--dı.


Konuşma Dilinde İfadesi:
Mah-mu--dev--len--di.
Me--su-dol-du.
Ki--ta--bal--dı.


3. Türkçe'de kelime sonundaki "k" ünsüzünü, "h" ünsüzü ile başlayan bir kelimenin izlemesi durumunda "h" ünsüzü düşer. İki kelime birbirine bağlanır.

Yazı Dilinde:
Ye--mek ha--ne
E--rik ho--şa--fı


Konuşma dilinde:
Ye--me--ka--ne
E--ri--ko--şa--fı

4.Eğer kelimeler arasında durak olursa, kurala uygun olsa da ulama yapılmaz.
Yazı Dilinde:
İstiyorum, onu göreceğim.
Koşuştururken, okulu unuttu.Konuşma dilinde:
İstiyorum, onu göreceğim.
Koşuştururken, okulu unuttu.


5. Bazı durumlarda İki ayrı kelimenin tek heceli olan ilkinde bir ünlü düşer ve
iki kelime birleşir.


Yazı Dilinde:
Ni-çin
Na-sıl
Ne ol--duKonuşma dilinde:
Ne i--çin
Ne a--sıl
Nol-du


mesajın devamı için lütfen tıklayınız.=)Ulama Nedir?


gorkem06
18 Ocak 2011 14:46   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Ulama Nedir;
Ulama Nedir Ulama Özellikleri Nelerdir - Edebiyat Terimlerinde Ulama - Ulama Anlamı - Ulama Ödevi Örnegi


Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir.


Örnek: Bakkaldan ekmek aldım. cümlesinde iki yerde ulama yapılmıştır. Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.
Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.

Emanet_eşeğin yuları gevşek olur.

Geniş_ovayı seyre daldı.

Elbisenin_ütüsü bozulmuş. Emane - teğeğin yuları gevşek olur

Geni - şovayı seyre daldı.

Elbiseni - nütüsü bozulmuş.


Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.

Emanet_eşeğin yuları gevşek olur.

Geniş_ovayı seyre daldı.

Elbisenin_ütüsü bozulmuş. Emane - teğeğin yuları gevşek olur

Geni - şovayı seyre daldı.

Elbiseni - nütüsü bozulmuş.

Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.

Emanet_eşeğin yuları gevşek olur.

Geniş_ovayı seyre daldı.

Elbisenin_ütüsü bozulmuş. Emane - teğeğin yuları gevşek olur

Geni - şovayı seyre daldı.

Elbiseni - nütüsü bozulmuş.


* Farklı bir kaynaktan örnekli ulama konusu ödevi..
ULAMA


Cümle içerisinde sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük okunurken bitişikmiş gibi okunur. Bu olaya ulama denir.

Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.


NOT: Noktalama işlaretleri ulamayı bozar.

Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.


ÖRNEK ( 1 ) : Güzel bir ev satın aldık.

Bu cümlede, " bir " sözcüğü ile " ev " sözcüğü arasında ulama vardır. Yine " satın " ile "aldık " sözcükleri arasında da ulama vardır.


ÖRNEK ( 2 ) : Portokal, ağaçta yetişen turunçgil meyvelerdendir.

Bu cümlede, " portokal " ile " ağaçta " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü; bu iki sözcük arasında noktalama işaretlerinden olan virgül ( , ) vardır.


ÖRNEK ( 3 ) : Taze kan almış gibi koşuyordu.

Bu cümlede, " kan " ile " almış " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunduğunda başka bir anlam, başka bir sözcük oluşmaktadır. Oluşan sözcük ise " kanalmış " dır.NOT: Bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında, ulama kuralına uyulur.


ÖRNEK: İlk + okul = İlkokul

Bu oluşumdan meydana gelen ve yeni bir anlam kazanan bileşik " İlkokul " sözcüğü hecelerine ayrılırken, kendini oluşturan " ilk " ve " okul " sözcüklerinin ayrı ayrı hecelerine ayrılmasına uygun olarak hecelerine ayrılmaz. Ya nasıl ayrılır?

Şöyle ayrılır: İl - ko - kul

Halbuki " İlk " ve " okul " sözcüklerini ayrı ayrı hecelerine ayırırken şöyle yaparız:

İlk= - İlk

Okul = O - kul

Çünkü, " İlkokul " sözcüğü bileşik sözcüktür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında ULAMA kuralına uyarız.

Yani;" sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra, sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunur. " Hecelere ayırmada ise, böyle iki sözcük bileşmiş olduğu için sessiz harften sonra gelen sesli harfler, sessiz harfe ile birleştirilerek hecelerine ayrılır.


ÖRNEKLER:

Kızıl = Kı - zıl

Ay = ay

Kızlay = kı - zı - layBaş = baş

Öğretmen = öğ - ret - men

Başöğretmen = ba - şöğ - ret - menHanım = ha - nım

Eli = e - li

Hanımeli = ha - nı - me - liSemiz = se - miz

Otu = o - tu

Semizotu = se - mi - zo - tuKırk = kırk

Ayak = a - yak

Kırkayak = kır - ka - yakYayın = ya - yın

Evi = e - vi

Yayınevi = ya - yı - ne - viKardan = kar - dan

Adam = a - dam

Kardanadam = kar - da - na - damyararım olmussa ne mutlu bana...
Misafir
23 Mart 2011 18:30   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
biraz daha örnek olsa
Misafir
23 Mart 2011 19:27   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
daha açıklayıcı bir şeyyyyyyy
Misafir
28 Mart 2011 21:22   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ulama nedir?

arkadaşlar ulama nedir?
duyquluyum
24 Nisan 2011 20:52   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

ulama

ULAMA İLE İLGİLİ CÜMLELER İSTİYORUM DAHAFAZLA BİLGİ LÜTFEN PİLİZ =)
Misafir
24 Nisan 2011 21:50   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
daha çok kelime
Misafir
25 Ekim 2011 20:33   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
daha çok örnek olsaydı daha iyi olurduuuu=)
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Ulama nedir? Konusuna Benzer Konular

Cevap: 1
Son Mesaj: 13 Mayıs 2014 13:32
Ulama Nedir?
Gönderen: Blue Blood Forum: Türkçe Dil Bilgisi
Cevap: 4
Son Mesaj: 22 Nisan 2014 12:46
Ulama ve hece düşmesi nedir?
Gönderen: çiçek Forum: Soru-Cevap
Cevap: 3
Son Mesaj: 12 Aralık 2011 18:04
Ulama Nedir?
Gönderen: ThinkerBeLL Forum: X-Sözlük
Cevap: 1
Son Mesaj: 18 Ocak 2011 13:48
Etiketler:
  • ulama ile ilgili ornekler
  • ulama ne demektir
  • ulama ornekleri 20 tane
Sayfa 0.386 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu