PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Ulama nedir?
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir22:50, 17 Ocak 2011 
kelimede ulama nedemektirrrrrrrrrrr
En iyi cevap SiLentLy tarafından gönderildi

Ünsüzle sonlanan bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelince ünsüzle ünlünün bir hece gibi bağlı okunmasına “ulama” denir.
Arabanın önüne çıkan adam az daha eziliyordu.
Noktalama İşareti varsa ya da ulama yapılınca anlam değişikliği olacaksa, ulama yapılmaz.
İhtiyar, elindeki paketi zor taşıyordu. (Ulama yoktur)
Sözcüğe gelen ek yok. (gelenek) (Ulama var)
Oraya varsak aryayı gösteririm. (Ulama var)
Benzer Konular:
Etiketler:
  • ulama ile ilgili ornekler
  • ulama ne demektir
  • ulama ornekleri
Cevap
Misafir09:57, 18 Ocak 2011 
ulama yazıda olmayankonuşurken veya okurken ünsüzle biten sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan sözcüklerin eklenerek okunmasıdır.
örn:Bakkaldan üç ekmek aldım. (+)

not: Sözcükler arasında noktalama işareti varsa ulama olmaz.
örn: Osman, Ankara'ya gitti.(-)
Cevap
_Yağmur_10:54, 18 Ocak 2011 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
kelimede ulama nedemektirrrrrrrrrrr

ULAMA

Diksiyonun özelliklerinden biri de "ulama"dır. Genel olarak tanımlarsak bir kelimenin sonundaki sessiz harfin ardından gelen kelimenin sesli harfle birleştirilerek seslendirilmesine ulama diyoruz. Ulama söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık verir. Uygun ulama ile yapılan konuşmalarda veya seslendirmelerde ses bir nehrin akışı gibi sakin ve düzenli olarak ilerler.Türkçe'de yer alan ulama özellikleri:
1.Sessiz harfle biten bir kelimenin son harfi sesli harfle başlayan yanındaki kelimenin ilk harfiyle birleşir.


Yazıda:
Ak--şam-- ol--du.
E--lim--den-- al--dı.Konuşmada:
Ak--şa--mol--du.
E--lim-de--nal--dı.

2. Orijinal yapılarında "b,c,d,g" harfleriyle biten kelimeler vardır. Bunlar yalın kaldıklarında "p, ç, t, k"ya dönüşürler. Yazı dilinde sonlarına ek aldıklarında yumuşak konumlarına dönerler.

Örneğin Arapça orijiniyle "kitab" Türkçe'de "kitap" şeklinde yazılır. Ancak yayına ek aldığında "kitabım" örneğinde olduğu gibi "p", "b"ye dönüşür.(süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı)Konuşma dilinde ise ulama bu kurala paralel olarak aynı kelimeyi bir sonraki kelime ile ilişkilendirir. Yazı dilinde sert olan harf ulama ile yumuşar.

Yazı Dilinde İfadesi:
(Mahmud) Mah--mut ev--len--di.
(Mes'ud) Mes--ut ol--du.
(Kitab) Ki--tap al--dı.


Konuşma Dilinde İfadesi:
Mah-mu--dev--len--di.
Me--su-dol-du.
Ki--ta--bal--dı.


3. Türkçe'de kelime sonundaki "k" ünsüzünü, "h" ünsüzü ile başlayan bir kelimenin izlemesi durumunda "h" ünsüzü düşer. İki kelime birbirine bağlanır.

Yazı Dilinde:
Ye--mek ha--ne
E--rik ho--şa--fı


Konuşma dilinde:
Ye--me--ka--ne
E--ri--ko--şa--fı

4.Eğer kelimeler arasında durak olursa, kurala uygun olsa da ulama yapılmaz.
Yazı Dilinde:
İstiyorum, onu göreceğim.
Koşuştururken, okulu unuttu.Konuşma dilinde:
İstiyorum, onu göreceğim.
Koşuştururken, okulu unuttu.


5. Bazı durumlarda İki ayrı kelimenin tek heceli olan ilkinde bir ünlü düşer ve
iki kelime birleşir.


Yazı Dilinde:
Ni-çin
Na-sıl
Ne ol--duKonuşma dilinde:
Ne i--çin
Ne a--sıl
Nol-du


mesajın devamı için lütfen tıklayınız.=)Ulama Nedir?


Cevap
gorkem0614:46, 18 Ocak 2011 
Ulama Nedir;
Ulama Nedir Ulama Özellikleri Nelerdir - Edebiyat Terimlerinde Ulama - Ulama Anlamı - Ulama Ödevi Örnegi


Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir.


Örnek: Bakkaldan ekmek aldım. cümlesinde iki yerde ulama yapılmıştır. Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.
Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.

Emanet_eşeğin yuları gevşek olur.

Geniş_ovayı seyre daldı.

Elbisenin_ütüsü bozulmuş. Emane - teğeğin yuları gevşek olur

Geni - şovayı seyre daldı.

Elbiseni - nütüsü bozulmuş.


Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.

Emanet_eşeğin yuları gevşek olur.

Geniş_ovayı seyre daldı.

Elbisenin_ütüsü bozulmuş. Emane - teğeğin yuları gevşek olur

Geni - şovayı seyre daldı.

Elbiseni - nütüsü bozulmuş.

Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.

Emanet_eşeğin yuları gevşek olur.

Geniş_ovayı seyre daldı.

Elbisenin_ütüsü bozulmuş. Emane - teğeğin yuları gevşek olur

Geni - şovayı seyre daldı.

Elbiseni - nütüsü bozulmuş.


* Farklı bir kaynaktan örnekli ulama konusu ödevi..
ULAMA


Cümle içerisinde sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük okunurken bitişikmiş gibi okunur. Bu olaya ulama denir.

Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.


NOT: Noktalama işlaretleri ulamayı bozar.

Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.


ÖRNEK ( 1 ) : Güzel bir ev satın aldık.

Bu cümlede, " bir " sözcüğü ile " ev " sözcüğü arasında ulama vardır. Yine " satın " ile "aldık " sözcükleri arasında da ulama vardır.


ÖRNEK ( 2 ) : Portokal, ağaçta yetişen turunçgil meyvelerdendir.

Bu cümlede, " portokal " ile " ağaçta " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü; bu iki sözcük arasında noktalama işaretlerinden olan virgül ( , ) vardır.


ÖRNEK ( 3 ) : Taze kan almış gibi koşuyordu.

Bu cümlede, " kan " ile " almış " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunduğunda başka bir anlam, başka bir sözcük oluşmaktadır. Oluşan sözcük ise " kanalmış " dır.NOT: Bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında, ulama kuralına uyulur.


ÖRNEK: İlk + okul = İlkokul

Bu oluşumdan meydana gelen ve yeni bir anlam kazanan bileşik " İlkokul " sözcüğü hecelerine ayrılırken, kendini oluşturan " ilk " ve " okul " sözcüklerinin ayrı ayrı hecelerine ayrılmasına uygun olarak hecelerine ayrılmaz. Ya nasıl ayrılır?

Şöyle ayrılır: İl - ko - kul

Halbuki " İlk " ve " okul " sözcüklerini ayrı ayrı hecelerine ayırırken şöyle yaparız:

İlk= - İlk

Okul = O - kul

Çünkü, " İlkokul " sözcüğü bileşik sözcüktür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında ULAMA kuralına uyarız.

Yani;" sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra, sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunur. " Hecelere ayırmada ise, böyle iki sözcük bileşmiş olduğu için sessiz harften sonra gelen sesli harfler, sessiz harfe ile birleştirilerek hecelerine ayrılır.


ÖRNEKLER:

Kızıl = Kı - zıl

Ay = ay

Kızlay = kı - zı - layBaş = baş

Öğretmen = öğ - ret - men

Başöğretmen = ba - şöğ - ret - menHanım = ha - nım

Eli = e - li

Hanımeli = ha - nı - me - liSemiz = se - miz

Otu = o - tu

Semizotu = se - mi - zo - tuKırk = kırk

Ayak = a - yak

Kırkayak = kır - ka - yakYayın = ya - yın

Evi = e - vi

Yayınevi = ya - yı - ne - viKardan = kar - dan

Adam = a - dam

Kardanadam = kar - da - na - damyararım olmussa ne mutlu bana...
Cevap
Misafir18:30, 23 Mart 2011 
biraz daha örnek olsa
Cevap
Misafir19:27, 23 Mart 2011 
daha açıklayıcı bir şeyyyyyyy
Cevap
Misafir21:22, 28 Mart 2011 
arkadaşlar ulama nedir?
Cevap
duyquluyum20:52, 24 Nisan 2011 
ULAMA İLE İLGİLİ CÜMLELER İSTİYORUM DAHAFAZLA BİLGİ LÜTFEN PİLİZ =)
Cevap
Misafir21:50, 24 Nisan 2011 
daha çok kelime
Cevap
Misafir20:33, 25 Ekim 2011 
daha çok örnek olsaydı daha iyi olurduuuu=)
Cevap
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Ulama, ünsüz yumuşaması ve nicel anlamlı sözcük nedir?
Ulama Nedir?
Ulama ve hece düşmesi nedir?
Ulama Nedir?