Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir?

Gösterim: 141.355 | Cevap: 12
Misafir
Cevaplanmış   |    10 Mayıs 2011 16:06   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir?

atatürk türk toplumunun yaşantısını nasıl degiştirmiştir
En iyi cevap ThinkerBeLL tarafından gönderildi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

atatürk türk toplumunun yaşantısını nasıl degiştirmiştir

Alıntı
nil adlı kullanıcıdan alıntı

yok mu yaa... bana da lazım...

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yav nerden blucam

Türk Bağımsızlık Mücadelesi'nin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Bunu da şu sözünden anlıyoruz:
"Millî Mücadelenin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor"
Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürk ilkeleri bu amaçla ortaya konmuştu. Bu ilkelerin ışığında vakit geçirmeksizin atılımlar yapmak, bu atılımları Türk milletinin yaşam tarzı haline getirmek gerekiyordu. İşte Atatürk inkılâpları bu büyük işi başardı.
Atatürk inkılâplarını siyasal, toplumsal, hukuksal, kültürel ve ekonomik alanlar içinde incelemek onları daha kolay kavramamızı sağlar.

a. Siyasal İnkılâplar
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve onu takiben 20 Ocak 1921 tarihinde millî egemenliğe dayalı yeni anayasanın kabulü, 1 Kasım 1922'de Saltanatın Kaldırılması, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilânı, 3 Mart 1924'te Halifeliğin ilgası, Seriye Vekaletinin kaldırılması, lâiklik ilkesinin ışığında din ve devlet işlerinin ayrılması ve 5 Şubat 1937'de lâiklik ilkesinin Anayasa'da yer alışı başlıca siyasî inkılâplar olmuştur.

b. Toplumsal İnkılâplar
Kadınların toplum hayatına katılması, onların medenî ve siyasî haklarda eşit tutulması, kıyafetin çağdaş şeklini alması, tekke ve türbelerin kapatılması, soyadı kanununun kabulü, bazı lâkap ve unvanların kaldırılması, uluslararası saat, takvim ve ölçü birimlerinin kabulü, Türk inkılâbının toplumsal alanda başardığı başlıca çağdaş atılımlardır.

c. Hukuk Alanında Yapılanlar
Toplumun bugünkü ihtiyaçları ile uygunluk göstermeyen, şeriata dayalı eski hukuk zihniyetinin terki, Mecelle'nin kaldırılarak yerine lâik hukuk sisteminin ve bu sisteme bağlı Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu gibi çağdaş kanunların uygulamağa konulması bu alandaki değişimlerdir.

d. Eğitim, Kültür ve Sanat Alanlarında İnkılâplar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takiben millî, demokratik ve lâik bir eğitim programı çizilerek öğretimin birleştirilmesi, üniversite reformu, Arap harflerinin yerine Türk harflerinin kabulü, dilimizin yabancı kelimelerden kurtarılarak doğru temeller üzerine oturtulması, Türk milletinin dünya uygarlık tarihi içinde yerinin bütün açıklığı ile belirtilmesi, güzel sanatlarda gelişmeler kültür alanında gerçekleştirilen başlıca inkılâplardır.

e. Ekonomik İnkılâplar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takiben çağdaş uygarlığa erişme yolunda gerçekleştirilmesi gereken hususlardan biri belki de birincisi ekonomik kalkınmadır. Bu bakımdan Cumhuriyet yönetiminin devraldığı fakir ekonomi mirası üzerinde, Türk milletine yeni bir hayat vermek üzere yapılan girişimler, millî ekonomi ile ilgili kanun ve kararlar millet menfaatini gözeten büyük yatırımlar kurulan büyük tesisler Türk inkılâbının ekonomik alandan gerçekleştirdiği başlıca büyük işler olmuştur.

Atatürk gerek asker gerek devlet adamı gerekse millî bir önder olarak hayatında daima tek bir amaç için çalışmıştır. Bu amaç, Onun kendinden çok ait olduğu toplumu düşünmesiyle o toplumun varlığının ve mutluluğunun korunmasından başka bir şey değildir. O, bütün uygulamalarında halkı temel almıştır. İnkılâpları yaygınlaştırmış millete mal etmiştir. Bunun içindir ki Atatürk;
"Biz büyük bir inkılâp yaptık, memleketi bir çağdan alıp bir çağa götürdük. Birçok eski kurumu yıktık. Bunların binlerce taraftarı vardır. Fırsat beklediklerini unutmamak lazım. En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak için, sert tedbirlere müracaat edilmiştir. Bize gelince, inkılâbı koruyacak tedbirlere daha çok muhtacız"
demiştir.
Atatürk, bilgisizlikle, dogmalar ve geri kalmışlıkla savaşmış, bunu da çağdaş yaşamı kabul etmesi ile sağlamıştır. Eğitim birliği yasası ile eğitim sistemi lâik yapıya kavuşmuş, dünya piyasalarındaki rekabet edici bir konuma gelmiştir.
Ulusal kimlik ve kişiliği oluşturan ulusal değerlerin korunması Cumhuriyetin erdemidir. Cumhuriyetle ümmet anlayışından kurtulup, ulus bilinci kazandırılmıştır. Kendini yönetme, insanca yaşama, toplumsal düzene, akıl ve bilime dayalı bir ortam ancak lâiklik ilkesi ile yerleşir. Cumhuriyetin kazanımları bugünde, kendini daha iyi göstermektedir.
nil
16 Mayıs 2011 19:44   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir?

yok mu yaa... bana da lazım...
Misafir
17 Mayıs 2011 09:01   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir?

yav nerden blucam
17 Mayıs 2011 09:35   |   Mesaj #4   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.867
11.431 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

atatürk türk toplumunun yaşantısını nasıl degiştirmiştir

Alıntı
nil adlı kullanıcıdan alıntı

yok mu yaa... bana da lazım...

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yav nerden blucam

Türk Bağımsızlık Mücadelesi'nin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Bunu da şu sözünden anlıyoruz:
"Millî Mücadelenin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor"
Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürk ilkeleri bu amaçla ortaya konmuştu. Bu ilkelerin ışığında vakit geçirmeksizin atılımlar yapmak, bu atılımları Türk milletinin yaşam tarzı haline getirmek gerekiyordu. İşte Atatürk inkılâpları bu büyük işi başardı.
Atatürk inkılâplarını siyasal, toplumsal, hukuksal, kültürel ve ekonomik alanlar içinde incelemek onları daha kolay kavramamızı sağlar.

a. Siyasal İnkılâplar
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve onu takiben 20 Ocak 1921 tarihinde millî egemenliğe dayalı yeni anayasanın kabulü, 1 Kasım 1922'de Saltanatın Kaldırılması, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilânı, 3 Mart 1924'te Halifeliğin ilgası, Seriye Vekaletinin kaldırılması, lâiklik ilkesinin ışığında din ve devlet işlerinin ayrılması ve 5 Şubat 1937'de lâiklik ilkesinin Anayasa'da yer alışı başlıca siyasî inkılâplar olmuştur.

b. Toplumsal İnkılâplar
Kadınların toplum hayatına katılması, onların medenî ve siyasî haklarda eşit tutulması, kıyafetin çağdaş şeklini alması, tekke ve türbelerin kapatılması, soyadı kanununun kabulü, bazı lâkap ve unvanların kaldırılması, uluslararası saat, takvim ve ölçü birimlerinin kabulü, Türk inkılâbının toplumsal alanda başardığı başlıca çağdaş atılımlardır.

c. Hukuk Alanında Yapılanlar
Toplumun bugünkü ihtiyaçları ile uygunluk göstermeyen, şeriata dayalı eski hukuk zihniyetinin terki, Mecelle'nin kaldırılarak yerine lâik hukuk sisteminin ve bu sisteme bağlı Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu gibi çağdaş kanunların uygulamağa konulması bu alandaki değişimlerdir.

d. Eğitim, Kültür ve Sanat Alanlarında İnkılâplar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takiben millî, demokratik ve lâik bir eğitim programı çizilerek öğretimin birleştirilmesi, üniversite reformu, Arap harflerinin yerine Türk harflerinin kabulü, dilimizin yabancı kelimelerden kurtarılarak doğru temeller üzerine oturtulması, Türk milletinin dünya uygarlık tarihi içinde yerinin bütün açıklığı ile belirtilmesi, güzel sanatlarda gelişmeler kültür alanında gerçekleştirilen başlıca inkılâplardır.

e. Ekonomik İnkılâplar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takiben çağdaş uygarlığa erişme yolunda gerçekleştirilmesi gereken hususlardan biri belki de birincisi ekonomik kalkınmadır. Bu bakımdan Cumhuriyet yönetiminin devraldığı fakir ekonomi mirası üzerinde, Türk milletine yeni bir hayat vermek üzere yapılan girişimler, millî ekonomi ile ilgili kanun ve kararlar millet menfaatini gözeten büyük yatırımlar kurulan büyük tesisler Türk inkılâbının ekonomik alandan gerçekleştirdiği başlıca büyük işler olmuştur.

Atatürk gerek asker gerek devlet adamı gerekse millî bir önder olarak hayatında daima tek bir amaç için çalışmıştır. Bu amaç, Onun kendinden çok ait olduğu toplumu düşünmesiyle o toplumun varlığının ve mutluluğunun korunmasından başka bir şey değildir. O, bütün uygulamalarında halkı temel almıştır. İnkılâpları yaygınlaştırmış millete mal etmiştir. Bunun içindir ki Atatürk;
"Biz büyük bir inkılâp yaptık, memleketi bir çağdan alıp bir çağa götürdük. Birçok eski kurumu yıktık. Bunların binlerce taraftarı vardır. Fırsat beklediklerini unutmamak lazım. En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak için, sert tedbirlere müracaat edilmiştir. Bize gelince, inkılâbı koruyacak tedbirlere daha çok muhtacız"
demiştir.
Atatürk, bilgisizlikle, dogmalar ve geri kalmışlıkla savaşmış, bunu da çağdaş yaşamı kabul etmesi ile sağlamıştır. Eğitim birliği yasası ile eğitim sistemi lâik yapıya kavuşmuş, dünya piyasalarındaki rekabet edici bir konuma gelmiştir.
Ulusal kimlik ve kişiliği oluşturan ulusal değerlerin korunması Cumhuriyetin erdemidir. Cumhuriyetle ümmet anlayışından kurtulup, ulus bilinci kazandırılmıştır. Kendini yönetme, insanca yaşama, toplumsal düzene, akıl ve bilime dayalı bir ortam ancak lâiklik ilkesi ile yerleşir. Cumhuriyetin kazanımları bugünde, kendini daha iyi göstermektedir.
Misafir
23 Mayıs 2011 22:31   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir?

yaaaaaaaaaaaaaaaa yokmu başka yazı
Misafir
14 Kasım 2011 18:13   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir?

yha toplumun durumu atatürkü nasıl etkilemiştir sorusunun cevabını yazarmısınızetkilemişti
Misafir
31 Ekim 2012 08:00   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir?

Alıntı

ataturkun degistirdigi seyler ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum

ne olabilir
Misafir
4 Mayıs 2013 15:59   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

atatürk türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir

Atatürk türk toplumu için neler yapmıştır
Misafir
11 Mayıs 2013 08:29   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

asdfg

çok uzun oysa ki bana verilen yer ise yani minicik bune bune çok uzun bu her sayfada da böyle bn ise ben yani kısa yazı istiyoom. Bu arda da da siz yorum yazanlar da sız kaça gidiyonuz
Son düzenleyen _VICTORY_; 11 Mayıs 2013 09:51
Misafir
10 Nisan 2014 15:04   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

fsgjksbjgfbsdjk

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yav nerden blucam

dinleyerek,isteklere açık olarak,ön yargılı davranarak,toplumu etkiler.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Atatürk Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir? benzer konular

Türk Şiirinde Atatürk - Atatürk'e Şiirler - Şiirlerle Atatürk
Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal İçin Yazılan İlk Şiir Anafartalar Zaferi'nden sonra, Mustafa Kemal ismi herkes için kahraman anlamı taşıyordu. Çanakkale'de görev yapan Türk askeri için onun adı moral kaynağı ve cesaret demekti, Müttefik askerleri bile kim olduğunu bilmedikleri bu...
Forum: Mustafa Kemal ATATÜRK Cevap: 35
Son Mesaj: 3 Eylül 2015 10:33
İslamiyetin kabulü Türklerin siyasi hayatını nasıl değiştirmiştir?
islamiyetin kabulünün türklerin siyasi hayatında gerçekleştirdiği değişiklikler nelerdir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 6
Son Mesaj: 23 Kasım 2012 17:48
Atatürk Türk vatandaşlarının nasıl insanlar olmalarını istiyordu?
atatürk türk vatandaşlarının nasıl biri olmasını istiyorddu ? yarına ödevim nolurr yardım edin
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 3 Mayıs 2012 18:17
İlk Türk toplumunun adı nedir?
ilk türk toplumunun adı nedir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 26 Ocak 2012 17:50
İlk grip virüsü ne zaman ortaya çıkmış ve nasıl biçim değiştirmiştir?
grip ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır ve grip virüsü nasıl biçin değiştirmiştir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 1 Kasım 2009 23:06
 
Sayfa 0.352 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu