PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Türemiş kelime nedir, örnek verir misiniz?
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir20:59, 25 Kasım 2011 
Türemiş kelime nedir, örnek verir misiniz?
Benzer Konular:
Etiketler:
  • turemis kelimeler
  • turemis kelimelere ornek
  • turemis kelimelere ornekler
Cevap
Misafir14:42, 24 Ekim 2012 
Turemis kelime

Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Aldıkları yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir. Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir.

Kök + yapım eki = Türemiş Kelime


Kalem + lik = Kalemlik

Türkçede ekler ikiye ayrılır:
1. Yapım Ekleri: Kelimelerin sonlarına eklenerek yeni anlamda kelimeler türeten eklere YAPIM EKLERİ denir.

Dilimizde çeşitli yapım ekleri vardır: -lik, -li, -ci, -cik, -sız, -şer, -cık, -im, -ma, -iş, -si, -gen, -tı, -giç, -gın...

Bu ekler ses uyumuna göre kelimelere eklenirler.
mimar - mimar_lık, göz - göz_lük, duvar - duvar_cı

2. Çekim Ekleri: Eklendikleri kelimeleri çekimli hale getiren, yani yeni anlamda kelime türetmeyen eklere ÇEKİM EKLERİ denir. Çekim ekleri kelimelerden yeni kelime türetmezler.

ders + ler + i + miz + de = derslerimizde
kaldır + dı = kaldırdı

Türemiş Kelime Örnekleri:
Sucu (isim + yapım eki)
Güzellik (sıfat + yapım eki)
Geliş (fiil + yapım eki)
Benlik (zamir + yapım eki)
Çokluk (zarf + yapım eki)

Bir soruda birçok türemiş kelime verilip farklı olan soruluyorsa, türemiş kelimenin köküne bakılır ve hangi tür kökten türemiş olduğu tespit edilir.

Örnek: Geliş - Bakış - Bilgi - Gözcü arasında farklı olan "gözcü" sözcüğüdür, çünkü diğerleri fiilden, "gözcü" ise isimden türemiştir.
Kök ile türemiş sözcük arasında mutlaka anlam ilişkisi bulunmalıdır.

Örneğin, "sucuk" kelimesi basit bir kelimedir, çünkü su + cuk olamaz, yani "su" ile "cuk" arasında anlam ilişkisi yoktur.

Türemiş kelime mutlaka bir adet yapım eki ile oluşmak zorunda değildir. Kök kelime birden çok yapım eki alabilir. Türemiş sözcük çekim eki alacaksa, çekim eki yapım ekinden sonra gelir.

Örnek: "Koş + u + cu + lar" sözcüğü 2 yapım, 1 çekim eki olmak
Kök Y.E.Y.E .Ç.E. üzere toplam 3 ek almıştır.
"Gör + üş + me + z + mi + y + di + niz"
kip eki Ç.E.
şahıs eki Ç.E.
kip eki Ç.E.
kaynaştırma harfi
soru eki Ç.E.
KökY.E. Olumsuzluk eki
Ç.E.
sözcüğü 1 yapım eki, 5 çekim eki almıştır.

Not: Dilimize yabancı dillerden gelen sözcükler, geldikleri dilde türemiş de olsalar, basit sözcükler sayılmalıdır.
* Faaliyet, televizyon, mesuliyet, fotoğraf...

Ancak, bu tür sözcükler Türkçe yapım ekleri alıp türemişlerse birer türemiş sözcük sayılırlar.
* Televizyoncu, mesuliyetli, fotoğrafçı...

Türemiş Kelime Örnekleri:
şarkıcı (şarkı–cı)
soygun (soy–gun)
örtülü (ört–ü–lü)
görüştür– (gör–üş–tür–)
sızla– (sızı–la–)
sessizlik (ses–siz–lik)
kırılgan (kır–ıl–gan)
Türkçe (Türk–çe)
kulaklık (kul–ak–lık)
susa– (su–sa–)
şakalaş– (şaka–laş–)
çınlat– (çın–la–t–)
Cevap
Misafir19:14, 28 Kasım 2013 
cümle
bizim evde çiçeklik var
Cevap
evde19:50, 15 Aralık 2013 
evde türemiş kelimemi
Cevap
Misafir18:57, 19 Aralık 2013 
türemiş kelimeler nasıl ?
Cevap
gamzem14:01, 4 Ocak 2014 
yapım ekinden sonra gelir
Cevap
Misafir16:28, 7 Ocak 2014 
SAR-GI=SARGI OLMAZMI
Cevap
damla08:51, 20 Nisan 2014 
tuz+luk=tuzluk kitap+lık=kitaplık çöp+çü=çöpçü göz+cü=gözcü diş+çi=dişçi su+luk=suluk simit+çi=simitçi şeker+lik=şekerlik ev+li=evli kalem+lik=kalemlik göz+lük=gözlük teşekkürlerinizi bekliyorum şimdiden rica ederim canlarım bn örnklri vrdm cmllri de siz bln artk
Cevap
duygu19:43, 23 Ekim 2014 
basit ve birleşik kelimelere örnekler verin arkadaşlar !!!
Cevap
Oğuzhan23:00, 18 Kasım 2014 
Türemiş Kelime: Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydana gele yeni kelimelere (TÜREMİŞ KELİME) denir. Kelimeler sonlarına bazı ekler alarak deişik biçimlerde cümlede kullanılır. Örnek:Tuz+luk Çöp+çü Kitap+lık Not: Kök+Yapım Eki= Türemiş Kelime
Cevap
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Basit, birleşik ve türemiş kelimelere örnek verir misiniz?
Türemiş kelimelere örnek verir misiniz?
Fiil kökü olan kelime nedir, örnek verir misiniz?
Türemiş fiil nedir, örnek verir misiniz?
Basit, türemiş ve birleşik fiillere örnek verir misiniz?