Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim?

Gösterim: 16554 | Cevap: 15
kuvvetmira1
Cevaplanmış   |    1 Ocak 2012 14:30   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim?

Ben kağıthane profilo teknik ve endüstri meslek lisesinde endüstri meslek okuyorum. 2. dönem Gültepede yani oturdugum yerdeki düz Gültepe Lisesi'ne gidebilir miyim. İlk senemi bitirince 2. sene herhangi bir meslek lisesine tekrar geçiş yapabilir miyim?
En iyi cevap SaKLI tarafından gönderildi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
DOKUZUNCU BÖLÜM

Nakil ve Geçişler

Meslekî ve teknik orta öğretimde nakil ve geçişler

Madde 76- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) Nakil ve geçişler, kural olarak velinin yazılı başvurusu üzerine yarıyıl ve yaz tatili süresince yapılır.

Ancak; zorunlu nedenlere ve belgeye dayalı nakil istekleri, kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunca değerlendirilerek uygun bulunanların nakilleri ders yılı içinde de yapılabilir.

Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında ikamet değişikliği nedeniyle aynı yerleşim biriminde öğrenci nakli yapılabilmesi için, nakil istenilen kurumda kontenjan bulunması ve öğrencinin kaydına esas taban puanının o programa aynı yıl kaydedilen öğrencinin puanından az olmaması gerekir.

Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarında program farkı gözetmeksizin genel nakille ilgili esaslar uygulanır. Ancak sağlık eğitimi programlarına diğer ortaöğretim kurumlarından nakil/geçiş yapılmaz.

Özel öğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına nakil/geçiş için başvurularda, nakil/geçiş yapılmak istenilen program ile özel ortaöğretim kurumunun programlarının uygunluğu esas alınır.

Anadolu türü ortaöğretim kurumlarından Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçmek isteyen öğrencilerin, geçiş yapılacak okulun genel kayıt-kabul şartlarını taşıması ve kontenjan bulunması hâlinde yalnız 9 uncu sınıfta ve 10 uncu sınıfta ders yılının birinci ayı sonuna kadar geçiş sağlanır.

Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan okullarda, veli veya öğrencinin can güvenliği, yangın, doğal afet, aile bütünlüğünü bozan ölüm veya boşanma, velinin emeklilik, iş yeri nakli, öğrencinin sağlık durumunda meydana gelen olumsuzlukların sağlık raporuyla belgelendirilmesi, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması gibi zorunlu nakillerde; öğrencinin kayıtlı olduğu alan/dal, kontenjan ve kayda esas başarı durumu dikkate alınarak öğrencinin yerleştirmeye esas puanına en yakın puanla öğrenci alan okula kaydı puan üstünlüğüne göre yapılır.

Öğrenci nakillerinin yapılabilmesi için naklin yapılmak istendiği kurumda devam edilen meslek alan/dalının bulunması esastır. Zorunlu nakillerde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta ise aynı alanda olmak kaydıyla dal değişikliği yapılabilir. 12 nci sınıfta alan/dal değişikliği yapılmaz. Alan/dal değişikliği yapılması durumunda Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre işlem yapılır. Alan/dal değişikliği veya başka nedenlerle alınamayan modüller kurs, yetiştirme programı veya kendi kendine yapılan öğrenme sonucunda yapılacak bir sınavda başarılı olmak yoluyla tamamlatılır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam eden öğrencilerin nakil için başvuruları, birinci yarıyılın son iki haftasında veya ders yılının sona erdiği tarihten yeni ders yılının başlamasına kadar yapılır. Başvurular merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan okullar için öğrenim görülen kurum müdürlüğüne, diğer programlarda ise nakil olacağı kurum müdürlüğüne yapılır. Ortaöğretim yerleştirme puanıyla öğrenci yerleştirilen okullarda başvuruyu kabul eden okul müdürlüğü en geç üç gün içinde dilekçe ve belgeleri nakil istenilen okul müdürlüğüne gönderir. Bu belgeler nakil istenilen kurumun kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunca değerlendirilir ve karar ilgili müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Olumlu görüş yazısı alınmadan tasdikname düzenlenmez.

Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının aynı meslek alan/dallarına geçiş yapabilirler.

Nakil ve geçişler konusunda, diğer hususlar yönerge ile düzenlenir.
Misafir
3 Şubat 2012 14:28   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

liselerde geçiş

mrb ben lise 1e gidiyorum anadolu sağlık meslekten kız mesleğe çocuk gelişimi alanına geçmek istiyorum sizce geçiş yapabilirmiyim?
Misafir
3 Şubat 2012 17:06   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

anadolu sağlıktan kız mesleğe geçiş yapılırmı?

anadolu sağlık meslekten kız mesleğe(çocuk gelişimi alanı) geçiş olurmu ?9.sınıfa gidiyorum
3 Şubat 2012 17:18   |   Mesaj #4   |   
SaKLI - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Trakya

5.699
865 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 08-06-2007

Cvp: Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
DOKUZUNCU BÖLÜM

Nakil ve Geçişler

Meslekî ve teknik orta öğretimde nakil ve geçişler

Madde 76- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) Nakil ve geçişler, kural olarak velinin yazılı başvurusu üzerine yarıyıl ve yaz tatili süresince yapılır.

Ancak; zorunlu nedenlere ve belgeye dayalı nakil istekleri, kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunca değerlendirilerek uygun bulunanların nakilleri ders yılı içinde de yapılabilir.

Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında ikamet değişikliği nedeniyle aynı yerleşim biriminde öğrenci nakli yapılabilmesi için, nakil istenilen kurumda kontenjan bulunması ve öğrencinin kaydına esas taban puanının o programa aynı yıl kaydedilen öğrencinin puanından az olmaması gerekir.

Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarında program farkı gözetmeksizin genel nakille ilgili esaslar uygulanır. Ancak sağlık eğitimi programlarına diğer ortaöğretim kurumlarından nakil/geçiş yapılmaz.

Özel öğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına nakil/geçiş için başvurularda, nakil/geçiş yapılmak istenilen program ile özel ortaöğretim kurumunun programlarının uygunluğu esas alınır.

Anadolu türü ortaöğretim kurumlarından Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçmek isteyen öğrencilerin, geçiş yapılacak okulun genel kayıt-kabul şartlarını taşıması ve kontenjan bulunması hâlinde yalnız 9 uncu sınıfta ve 10 uncu sınıfta ders yılının birinci ayı sonuna kadar geçiş sağlanır.

Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan okullarda, veli veya öğrencinin can güvenliği, yangın, doğal afet, aile bütünlüğünü bozan ölüm veya boşanma, velinin emeklilik, iş yeri nakli, öğrencinin sağlık durumunda meydana gelen olumsuzlukların sağlık raporuyla belgelendirilmesi, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması gibi zorunlu nakillerde; öğrencinin kayıtlı olduğu alan/dal, kontenjan ve kayda esas başarı durumu dikkate alınarak öğrencinin yerleştirmeye esas puanına en yakın puanla öğrenci alan okula kaydı puan üstünlüğüne göre yapılır.

Öğrenci nakillerinin yapılabilmesi için naklin yapılmak istendiği kurumda devam edilen meslek alan/dalının bulunması esastır. Zorunlu nakillerde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta ise aynı alanda olmak kaydıyla dal değişikliği yapılabilir. 12 nci sınıfta alan/dal değişikliği yapılmaz. Alan/dal değişikliği yapılması durumunda Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre işlem yapılır. Alan/dal değişikliği veya başka nedenlerle alınamayan modüller kurs, yetiştirme programı veya kendi kendine yapılan öğrenme sonucunda yapılacak bir sınavda başarılı olmak yoluyla tamamlatılır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam eden öğrencilerin nakil için başvuruları, birinci yarıyılın son iki haftasında veya ders yılının sona erdiği tarihten yeni ders yılının başlamasına kadar yapılır. Başvurular merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan okullar için öğrenim görülen kurum müdürlüğüne, diğer programlarda ise nakil olacağı kurum müdürlüğüne yapılır. Ortaöğretim yerleştirme puanıyla öğrenci yerleştirilen okullarda başvuruyu kabul eden okul müdürlüğü en geç üç gün içinde dilekçe ve belgeleri nakil istenilen okul müdürlüğüne gönderir. Bu belgeler nakil istenilen kurumun kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunca değerlendirilir ve karar ilgili müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Olumlu görüş yazısı alınmadan tasdikname düzenlenmez.

Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının aynı meslek alan/dallarına geçiş yapabilirler.

Nakil ve geçişler konusunda, diğer hususlar yönerge ile düzenlenir.
Misafir
13 Eylül 2012 18:42   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim?

merhaba ben malatya anadolu sağlık meslek lisesi laboratuvar bölümüne yerleştim fakat annemin tayini dolayısıyla aydın sökeye yerleşicez acaba söke deki sağlık mesleğe geçiş yapabilirmiyim
irem1
16 Eylül 2012 15:12   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Endüstri meslek lisesinden ticaret meslek lisesine nasıl geçiş yapabilirim?

yardım edın ltfn bn endüstri meslek lisesinden ticarete gitmek istiyorum bunun ıçın ne zaman nasıl ve hangi evraklarla basvurmalıyım ve de nereye basvurmalıyım
Misafir
18 Eylül 2012 08:05   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim?

ben kız meslek lisesinden başka bir kız meslek lisesine geçiş yapmak istiyorum.nasıl yapacağımı bilmiyorum.yardım eder misiniz.
Misafir
18 Eylül 2012 23:14   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim?

Ben kartepe anadolu sağlık meslek lisesine gidiyorum. Ama okul oturduğum yere çok uzak. Ve ben okuldan hiç memnun değilim. Ben İzmit Anadolu sağlık meslek lisesine geçiş yapmak istiyorum. Böyle bir şeyin olması mümkün mü ? Eğer mümkünse ne zaman yapılabilir ? Dönem sonu mu yoksa yıl sonu mu ? Yani eğer ders notlarımı yüksek tutarsam dönem sonu olma şansı var mı? Beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim. Sizden cevap bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim...
Misafir
7 Ocak 2013 19:19   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim?

evet geçiiş yapabilirsin sağlık meslekte oldgn için, kacıncı snfa gttgnde önemli tabi
Misafir
3 Kasım 2013 14:20   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim?

merhaba ben 9.sınıfa gidiyorum ikinci dönem meslek lisesinden özel saglık meslek lisesine geçmek istiyorum olurmu acaba acele ederseniz sevinirim biran önce ögrenmem gerek
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Meslek lisesinden diğer meslek lisesine geçiş nasıl yapabilirim? benzer konular

Meslek lisesinden spor lisesine nasıl geçiş yapabilirim?
meslek lisesi 3 sınıf öğrencisiyım spor lisesine geciş yapabilirmiyim ?yada beden eğitimi öğretmemliği okuya bilirmiyim?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 7
Son Mesaj: 14 Kasım 2015 09:34
Ticaret meslek lisesinden sağlık meslek lisesine geçiş nasıl yapılır?
Ticaret meslek lisesi ve sağlık meslek lisesi arasındaki farklar nelerdir? merhabalar ben ticaret meslek lisesi lise 1 de okuyorum.seneye sağlık meslek lisesine geçmek istiyorum. Acaba böle birşey varmı?bunun gerçekleşmesi için okuldaki başarı durumum ne olmalı? şimdiden teşekkürler.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 68
Son Mesaj: 11 Temmuz 2015 13:19
Açık öğretim lisesinden meslek lisesine nasıl geçiş yapabilirim?
meslek lisesine geçmek için ne yapmam gerekiyo?yani dilekçe mi vereyim? ayrıca lise1 okuyorum geçiş yaparsam bu dönem ki puanlarım meslek lisesine eklenir mi? eklenirse nasıl eklenir? bu dönemi kaybeder miyim?meslek lisesine önümüzdeki dönem geçersem 3 dönem de biter mi?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 31 Ağustos 2014 16:51
Anadolu ticaret meslek lisesinden kız meslek lisesine geçiş nasıl yapılır?
BEN ADANOLU TİCARET MESLEK LİSESİNE GİDİYORUM KIZ MESLEK LİSESİNE NASI GEÇİŞ YAPABİLİRİM GECİŞ YAPABİLİRMİYİM
Forum: Soru-Cevap Cevap: 22
Son Mesaj: 30 Ağustos 2014 12:58
Teknik meslek lisesinden endüstri meslek lisesine geçiş nasıl yapılır?
Ben Batıken kız teknik meslek lisesinde anadolu bilişim okuyorum 10. sınıfa geçtim kaydımı keçiören endüstri meslek lisesine aldırmak istiyorum mümkün mü? Acil cevap verirseniz sevinirim.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 7 Eylül 2012 13:54
 
Sayfa 0.353 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu