Hoþ geldiniz sayýn ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yaný sýra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniþ içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeþitli soru-cevap konularý sunmaktadýr. Daima faydalý olmayý ilke edinmiþ sitemize sizin de katkýda bulunmanýz bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için týklayýnýz...


Forumda Ara

Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

Bu konu Soru-Cevap forumunda Misafir tarafýndan 25 Mayýs 2012 (16:39) tarihinde açýlmýþtýr.
23250 kez görüntülenmiþ, 28 cevap yazýlmýþ ve son mesaj 26 Kasým 2014 (12:37) tarihinde gönderilmiþtir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 25 Mayýs 2012, 16:39

Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

#1 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarý
Sponsorlu Baðlantýlar Sponsorlu Baðlantýlar
ben 8. sýnýf öðrencisiyim güzel sanatlar lisesine kaç puanla gidebilirim
Sponsorlu Baðlantýlar
Rapor Et
Eski 31 Mayýs 2012, 15:08

Cvp: Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

#2 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarý
müzik bölümü kaç puan
Rapor Et
Eski 26 Haziran 2012, 13:20

Cvp: Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarý
resim bölümü için kaç puan almam gerekio?
Rapor Et
Eski 23 Eylül 2012, 18:04

Cvp: Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

#4 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarý
mimarlýk bölümü kaç puan
Rapor Et
Eski 26 Kasým 2012, 16:18

Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

#5 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarý
Müzik bölümü için puan ?
Rapor Et
Eski 26 Kasým 2012, 16:38

Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

#6 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarý
452 bence bu puanla geçe bilirsiniz çünlkküüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü þaka yapýyordum by DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Rapor Et
Eski 6 Aralýk 2012, 12:28

Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

#7 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarý
tiyatro bölümü için kab puan almammmmmmmmm gerekiyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Rapor Et
Eski 5 Ocak 2013, 15:20

Güzel sanatlar lisesinin puaný kaçtýr?

#8 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarý
güzel sanatar lisesi kaç puan
Rapor Et
Eski 13 Þubat 2013, 16:58

güzel sanatlar lisesi kaç puandýr

#9 (link)
feyruze mamiþ
Ziyaretçi
feyruze mamiþ - avatarý
güzel sanatlar lisesi kaç puandýr
Rapor Et
Eski 13 Þubat 2013, 18:31

Güzel Sanatlar Lisesi Giriþ Koþullarý

#10 (link)
keten_kedi_
Ziyaretçi
keten_kedi_ - avatarý
Giriþ Koþullarý
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sýnavýna müracaat edecek öðrencilerin þu þartlarý taþýmalarý gerekir:
1. Ýlköðretim okulunu o yýl bitirenlerden;
a) Diploma notu en az 3.00
b) Girecekleri alanla ilgili dersin 4'üncü 5'inci 6'ncý 7'nci ve 8'inci sýnýflarýna ait yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasý en az 4.00
olan öðrenciler sýnava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile baþvurabilirler.
2. Öðrenimlerinin bir kýsmýný yurt dýþýnda yaparak sýnavlara baþvurunun yapýldýðý ders yýlý baþýnda 8'inci sýnýfa kaydolan öðrencilerden diploma notu 3.00 ve gireceði alanla ilgili dersin yalnýz 8'inci sýnýfa ait yýl sonu notunun en az 4.00 olmasý þartý aranýr.
3. Öðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayarak denkliðini yaptýran öðrenciler denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn en az 4.00 olduðunu
4. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olan öðrenciler; diploma notunun en az 3.00 girecekleri alanla ilgili dersin 4’üncü 5’inci 6’ncý 7’nci ve 8’inci sýnýflarýna ait yýl sonu notlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn en az 4.00 olduðunu
belgelendirerek yetenek sýnavýna girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüðüne baþvurabilirler.
Okul ve Öðrenci Sayýlarý
Okul Sayýsý: 53
Öðrenci Sayýsý: 7948

Öðrencilerin;
-Güzel sanatlar alanýnda ilgi ve yetenekleri doðrultusunda eðitim-öðretim görmelerini
-Özel yetenek gerektiren yüksek öðretim programlarýna hazýrlanmalarýný
-Yabancý dil öðrenmelerini
-Alanlarýnda araþtýrmacýlýða yönelmelerini yetenekleri doðrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen yaratýcý ve üretken kiþiler olarak yetiþmelerini
-Millî ve milletlerarasý tarihi ve yeni sanat eserlerini tanýmalarý ve yorumlamalarýný
saðlamak amacýyla açýlmýþlardýr.
-Ýlk kez 1989-1990 öðretim yýlýnda Ýstanbul'da açýlmýþtýr.
-Bu okullara yetenek sýnavý ile öðrenci alýnmaktadýr.
-Öðrencilerin 2831’i erkek 5117’si kýzdýr.
-Öðretim süreleri 1 yýlý hazýrlýk olmak üzere 4 yýl iken “Orta Öðretimin Yeniden Yapýlandýrýlmasý” kapsamýnda; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayýlý kararýyla 2005-2006 öðretim yýlýndan itibaren hazýrlýk sýnýflarýnýn kaldýrýlarak öðrenim sürelerinin 4 yýla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiþtir.
Sponsorlu Baðlantýlar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hýzlý Cevap
Kullanýcý Adý:
Önce bu soruyu cevaplayýn
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.144 saniyede (65.27% PHP - 34.73% MySQL) 15 sorgu ile oluþturuldu
Þimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 23:31
  • YASAL BÝLGÝ

  • Ýçerik saðlayýcý paylaþým sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayýlý Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fýkrasýna göre tüm kullanýcýlarýmýz yaptýklarý paylaþýmlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkýnda yapýlacak tüm hukuksal þikayetler buradan iletiþime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iþ günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafýmýzdan gerekli iþlemler yapýldýktan sonra size dönüþ yapýlacaktýr.
  • » Site ve Forum Kurallarý
  • » Gizlilik Sözleþmesi