PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Türkçe Dil Bilgisi > Büyük Ünlü Uyumu
«Önceki KonuSonraki Konu»
ThinkerBeLL13:28, 9 Mart 2009 
Büyük Ünlü Uyumu

Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur:
 • adım, ağız, ayak, boyun, boyunduruk, burun, dalga, dudak, duvak, kırlangıç
 • beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük
Buna büyük ünlü uyumu adı verilir.

Büyük ünlü uyumuna aykırı bazı Türkçe kelimeler de vardır:
 • anne
 • dahi
 • elma
 • hangi
 • hani
 • inanmak
 • kardeş
 • şişman
Büyük ünlü uyumu alıntı kelimelerde aranmaz:
 • ahenk
 • badem
 • ceylan
 • çiroz
 • dükkân
 • fidan
 • gazete
 • hamsi
 • kestane
 • limon
 • model
 • nişasta
 • pehlivan
 • selam
 • tiyatro
 • viraj
 • ziyaret
Birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz:
 • açıkgöz
 • bilgisayar
 • çekyat
 • hanımeli
-gil, -ken, -leyin, -mtırak, -yor ekleri büyük ünlü uyumuna uymaz:
 • akşam-leyin
 • bakla-­gil-ler
 • çalışır-ken
 • ekşi-mtırak
 • yürü-yor
-daş (-taş) eki bazı kelimelerde büyük ünlü uyumuna uymaz:
 • din-daş
 • gönül-daş
 • meslek-taş
 • ülkü-daş
-ki aitlik eki büyük ünlü uyumuna uymaz:
 • akşamki
 • yarınki
 • duvardaki
 • yoldaki
 • ondaki
 • yazıdaki
 • onunki
Büyük ünlü uyumuna girmeyen kelimelere gelen ekler, kalınlık incelik bakımından son hecenin ünlüsüne uyar:
 • adalet-li
 • anne-si
 • kardeş-lik
 • meslektaş-ımız
 • şişman-lık
Son ünlüleri kalın sıradan olmasına karşın incelik özelliği gösteren bazı alıntı kelimeler ince ünlülü ekler alır:
 • alkol / alkolü
 • hakikat / hakikati
 • helak / helakimiz
 • kabul / kabulü
 • kontrol / kontrolü
 • protokol / protokolü
 • saat / saate
 • sadakat / sa­dakatten
Kaynak
Benzer Konular:
Etiketler:
 • buyuk unlu uyumu kurali
 • buyuk unlu uyumuna uymayan ekler
 • kucuk unlu uyumu ornekler
Cevap
HipHopRocK01:06, 19 Mart 2009 
Büyük Sesli Uyumu

Büyük sesli uyumu, bir sözcükte bulunan ünlülerin kalın ya da ince olarak birbirine uyması durumudur. Bu uyuma göre sözcük içerisindeki kalın ünlüleri kalın ünlüler, ince ünlüleri de yine ince ünlüler takip eder.
 • Türkçe bir sözcüğün ilk ünlüsü kalınsa, sonraki ünlüleri de kalın; ilk ünlüsü inceyse, sonraki ünlüleri de ince olur. Bu durumda kalın ünlüler olan a, ı, o, u ünlülerini sözcük içinde yine a, ı, o, u ; ince ünlüler olan e, i, ö, ü ünlülerini de yine e, i, ö, ü takip edecektir. Örneğin:
Kod:
  konuşma (o, u, a)   
  çamaşır (a, a, ı)
  yukarıda (u, a, ı, a)
  incelik (i, e, i)
  süpürge (ü, e)
  görüntü (ö, ü)
 • Bu kurala uymayan pek az Türkçe sözcük vardır: şişman, anne, elma, kardeş, hangi ... Bu sözcükler de zaman içinde yapılarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle uyuma aykırılık göstermiştir.
Kod:
 
  şışman - şişman
  ana - anne
  karındaş - kardeş
  hangı - hangi
  alma - elma
 • Türkçeye yabancı dilden girmiş olan sözcüklerde bu uyuma bağlı değildirler. Bu nedenle de bu kurala uyabilir yahut aykırılık gösterebilirler:
telefon, gazete, kriter, mahur, makbuz, mayo, pantolon ...
 • Bileşik sözcükler iki ayrı sözcüğün birleşmesinden oluştuğu için bunlarda büyük ünlü uyumu aranmaz.
 • Sözcüklere eklenen bazı ekler ise bu kurala uymayarak istisna oluşturabilir.
-yor : Eylemlerde ek gibi kullanılan (ancak aslı eylem olan) -yor' un ünlüsu sözcüklere eklenirken değişmez. Haliyle de ince ünlüleri barındıran sözcüklere eklendiğinde büyük ünlü uyumunu bozar.
Kod:
 kalınlarla: bul-u-yor    incelerle: görün-ü-yor
       al-ı-yor          sevin-i-yor
       otur-u-yor         bilin-i-yor
-ken :
Kod:
 kalınlarla: ağlar-ken    incelerle: biter-ken
       bakar-ken          gelir-ken
leyin :
Kod:
 kalınlarla: sabahleyin    incelerle: geceleyin
       akşamleyin
-(i)mtırak : Bu ekin başındaki i uyum gösterse de ekin yapısındaki ı değişmez.
Kod:
kalınlarla: sarımtırak    incelerle: yeşilimtırak
ki: Bu ekin ünlüsü dilimizdeki bazı sözcüklerde ( bugün-kü, dün-kü, öbür-kü) yuvarlaklaşmışsa da genel olarak genel olarak kalın ünlülerden oluşan sözcüklere eklendiğinde uyumu bozar.
Kod:
kalınlarla: 
       sabah-ki     incelerle: gece-ki
       akşam-ki           beri-ki
       yarın-ki
gil :
Kod:
 kalınlarla: babamgil     incelerle: dedemgil

Kaynak
Cevap
asla_asla_deme14:06, 12 Eylül 2009 
Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur: adım, ağız, ayak, boyun, boyunduruk, burun, dalga, dudak, duvak, kırlangıç; beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük. Buna büyük ünlü uyumu adı verilir.

Büyük ünlü uyumuna aykırı bazı Türkçe kelimeler de vardır: anne, dahi, elma, hangi, hani, inanmak, kardeş, şişman.

Büyük ünlü uyumu alıntı kelimelerde aranmaz: ahenk, badem, ceylan, çiroz, dükkân, fidan, gazete, hamsi, kestane, limon, model, nişasta, pehlivan, selam, tiyatro, viraj, ziyaret.

Birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz: açıkgöz, bilgisayar, çekyat, hanımeli.

-gil, -ken, -leyin, -mtırak, -yor ekleri büyük ünlü uyumuna uymaz: akşam-leyin, bakla-­gil-ler, çalışır-ken, ekşi-mtırak, yürü-yor.

-daş (-taş) eki bazı kelimelerde büyük ünlü uyumuna uymaz: din-daş, gönül-daş, meslek-taş, ülkü-daş.

-ki aitlik eki büyük ünlü uyumuna uymaz: akşamki, yarınki, duvardaki, yoldaki, ondaki, yazıdaki, onunki.

Büyük ünlü uyumuna girmeyen kelimelere gelen ekler, kalınlık incelik bakımından son hecenin ünlüsüne uyar: adalet-li, anne-si, kardeş-lik, meslektaş-ımız, şişman-lık.

Son ünlüleri kalın sıradan olmasına karşın incelik özelliği gösteren bazı alıntı kelimeler ince ünlülü ekler alır: alkol / alkolü, hakikat / hakikati, helak / helakimiz, kabul / kabulü, kontrol / kontrolü, protokol / protokolü, saat / saate, sadakat / sa­dakatten.
TDK

Cevap
TUZCUAY18:43, 13 Kasım 2009 
Türkçe bir kelimede ilk hecedeki sesli harf kalın ise diğerleri de kalın; ince ise diğerleri de ince olmalıdır.

Bu kurala “büyük ünlü uyumu” (kalınlık-incelik uyumu) denir.

Yani,
kalın (a-ı-o-u) →- kalın (a-ı-o-u)
ince (e-i-ö-ü) -→ ince (e-i-ö-ü) olmalıdır.

Ör:

öğretmenler
İlk hecedeki "ö" ince olduğu için diğerleride ince, Büyük Ünlü Uyumuna uyar.

sonsuzluk
İlk hecedeki "o" kalın olduğu için diğerleride kalın, Büyük Ünlü Uyumuna uyar.

ağaçlıkta (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

çocuk (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

kaçırılmış (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

simii (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

öğrendiklerimizi (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

oturmadık (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

çanta (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

geeklik (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

sanaı (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)

çiçek (Büyük Ünlü Uyumuna uyar.)Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Özelikler:

1- Büyük Ünlü Uyumu, Türkçe’nin en temel kurallarından biridir ve Türkçe kelimelerin hepsi bu kurala uyar, ancak Türkçe olduğu halde kurala uymayan kelimeler:

alma - elma;
ana - anne;
kangı - hangi;
ataş - ateş;
kardaş - kardeş;
alma -→ elma;

2- Türkçe kelimelere getirilen ekler büyük ünlü uyumuna uyar:

öğren-dik-ler-→imiz→-i
ağaç-→lık→-ta
kaç→-ır→-ıl-→mış
öğret→-men-→ler

Ancak, belli başlı ekler bu kurala uymaz; çünkü bu eklerin tek bir şekli vardır. Bu ekler:

-ki : sabahki – yanımdaki – yarınki
-yor : seviyor – geliyor – bitmiyor
-ken : başlarken – ağlarken - çocukken
-leyin : akşamleyin - sabahleyin
-mtırak: ekşimtırak – yeşilimtırak
-gil : halamgil – amcamgil
-daş : gönüldaş – meslektaş - ülküdaş

Bu ekler ve onların eklendikleri kelimeler büyük ünlü uyumuna uymaz. Tabiki uyumu bozdukları zamanlarda; yoksa

evdeki
bakıyor
gezerken
öğlenleyin
sarımtrak
teyzemgil
yandaş

bu durumlarda kurala uyarlar.


3- Yabancı kelimeler kurala uymaz.

İnsan,
gazete,
kitap,
televizyon,
sehpa,
vb.

Uyarı: Bazı yabancı kelimeler uyabilir:

sosyal,
radyo,
emniyet,
jilet,
mektep…

4- Birleşik ve tek heceli kelimeler de büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz.

Kadıköy
hanımeli
Çanakkale
gecekondu

film
Türk
saç
dert
gel -
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Türkçe Dil Bilgisi Konuları
Benzer Konular
Büyük ünlü uyumu nedir, büyük ünlü uyumuna uygun kelime örnekleri verir misiniz?
Büyük-küçük ünlü uyumu ve ünsüz yumuşamasına örnek verir misiniz?
Küçük ünlü uyumu nedir?
Küçük Ünlü Uyumu
Özel isimlerde ünlü uyumu aranır mı?