MsXLabs
2005-2016
X-Sözlük forumunda yer alan kompetankedi tarafından açılmış Terim Nedir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Bilim, Sanat, Meslek ve bir spor dalıyla ilgili kesin anlamı olan özel bir kavramı gösteren ... Etiketler:
  • terim nedir

Terim Nedir?

Gösterim: 102.212 | Cevap: 5
8 Mart 2009 04:06   |   Mesaj #1   |   
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
İstanbul

36.884
2.750 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 16-09-2005

Terim ne demek, anlamı, tanımı.

Bilim, Sanat, Meslek ve bir spor dalıyla ilgili kesin anlamı olan özel bir kavramı gösteren gerçek anlamlı sözcüklere terim denir.

Örnek :
Bu sınıfa yirmi sıra yerleştirelim
Toplumsal sınıflar arasındaki çelişkileri inceliyor.
Bu çiçeğin kökü tamamen kurumuş.
Sözcük köklerini ve gövdelerini tanıyalım.

*
15 Ekim 2012 13:48   |   Mesaj #2   |   
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Ankara

15.594
18.937 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 16-04-2010

Terim - Terim Nedir - Terim Hakkında

TERİM
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Belli bir çalışma alanına, bilim ya da sanata özgü olup tek anlamı bulunan sözcük ya da kavram. Örneğin, gol futbol, mısra edebiyat, dörtgen de bir geometri terimidir.
15 Kasım 2012 00:33   |   Mesaj #3   |   
sade - avatarı
VIP hazan
istanbul
1.542
2.307 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 13-05-2011
Terim, genel olarak özel alanların kavramlarına verilen addır. Bir bilim, sanat dalı veya meslekle ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir. Bu alanlar bilim, teknik, sanat, zanaat, spor, tecim gibi, birbirinden çok ayrı olabilir, örneğin kimya dalındaki radyum, baryum maddeleri gibi, dilbilim ve yazında geçen iğretileme de (istiare, metafor), ayakkabıcılıkta geçen fiyonta da birer terimdir. Kâğıtçılıkla ilgili bir elkitabında ya da bir sözlükte geçen kâğıt da günlük dilin bir kavramı olduğu halde bir terim sayılabilir. Öte yandan kullanım alanı genişleyen, günlük yaşamda yeri olan terimler do genel kullanımlarında terim olma niteliklerini yitirir, dilin öteki sözcükleriyle aynı duruma gelir, örneğin telefon, radyo, televizyon, uçak, tren sözcükleri, bu nesneler ilk bulunduğunda, ilk tanıtıldığında terim niteliği taşımış olsalar bile bugün terim olmaktan çıkmış, hatta daha önce değindiğimiz gibi, temel sözvarlığı içinde düşün.dür duruma gelmişlerdir. Ancak elektroniğe ilişkin bir sözlükte geçen radyo ve televizyon yine birer terimdir.
Terimler, kesin anlamlı sözcüklerdir. Bu yüzden, anlamları herkese göre aynıdır. Örneğin tümleç, nesne, utama (dil bilgisi); ekvator, dönence, debi (coğrafya); per­de, suflör, aktör (tiyatro); açı, yarıçap, doğru (ma­tematik); basınç, kapalı devre (fizik) terimidir.
Ancak çok anlamlı bazı sözcüklerin, terim anla­mı kazandığı da olur. Bu gibi sözcüklerin diğer an­lamları ile terim anlamını karıştırmamak gerekir. “Kök” sözcüğünü ele alalım:
- Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, top­raktaki besi maddelerini emmesine yarayan bölümü (ağacın kökü)
- Bazı şeylerde dip bölüm (dişin kökü)
- Kökü ve sapıyla çıkarılan bitkilerde tane (üç kök maydanoz)
- Temel, esas (Meseleyi kökünden halletti.)


Bu açıklamamızdan da görüleceği gibi, terim kavramı için kesin bir sınır çizme olanağı yoktur. Bununla birlikte, terimlerin genel nitelikleri olarak şu noktalar belirlenebilir:
1. Terimler genel olarak tek anlamlı öğelerdir: Bitkibilimdeki çanakyaprak, geometrideki üçgen, fizikteki özgül ağırlık, hekimlikteki toplardamar, dilbilimdeki çekim gibi.
2. Terimler türetilirken, yeni beliren ya da yerlileştirilmek istenen kavramlar karşılanırken şu yollara baş vurulmaktadır:
a) Dilin kendi öğelerine yeni anlamlar yükleme yoluyla dilden karşılama: Dişçilikteki köprü, birçok makinelerdeki bıçak, marangozluktaki diş, hekimlikteki kasılım (spazm) gibi.
b) Birleştirme: tekel, bilgisayar, atardamar, doğum öncesi, damar-içi, göstergebilim, dilbilim gibi.
c) Canlandırma: Dilin unutulmuş, kimi zaman yalnız lehçe ve ağızlarda yaşayan öğelerinin yeniden kullanım alanına alınması: nicelik, nitelik, alan, dulda (coğrafya terimi), tanık gibi.
ç) Çevirme: Çeviri öğeler bölümünde değindiğimiz gibi, bütün dünya dillerinde, çeviri yoluyla yabancı kavramların dile aktardığı görülmektedir. Türkçedeki pek çok örneği içinden fizikötesi, ısıölçer, sesyazar, bilim kurgu, kitle iletişim aracı, beyin akım yazımı gibi birkaçını göstermekle yetindim.
d) Türetme: Yeni ve yabancı kavramlar, dilin kendi kök ve eklerinden türetilen yeni öğeleıle karşılanır: saplantı, duyarga, seçenek, asalak, benzeşme, önlem, okutman… gibi.
Türetme yolu, aslında bütün dünya dillerinde bilgin sözcüğü (Fr. mot savant) adı verilen ve terimlerin büyük bir bölümünü oluşturan öğelerin yapım yöntemidir. Bu sözcüklerin yapımında genellikle Yunan ve Latin kökenli sözcüklerden yararlanılagelmiştir. Telefon, Yun. /te: le/ (TTJA-E, uzak) ve/fo:ne/ (<pw-vr), ses) sözcüklerinden türetilirken /te:le / öğesiyle telegraf, televizyon, telekommünikasyon… gibi başka pek çok terim kurulmuş, Yun./astron/(ar.pov) öğesinden yararlanan astronomi, astroloji, astrobiyoloji ve yakın zamanlarda astronot gibi terimler bir çok dilde yerleşmiştir.
Türetme, Türkçe gibi çok zengin eklere sahip olan, bunları değişik görevlerle kullanabilen ve çok değişik anlatım yollan bulunan dillerin bütün alanlarda kendine yeterli bir kültür diline dönüştürülmesi için en geçerli ve gerekli yoldur.
Terimle ilgili açıklamalardan sonra, bazı bilgi ve konu alanlarına ait terim örneklerini verebiliriz:
Spor: Taç, korner, set, gol, faul, penaltı, kaleci, ofsayt, blok, ribaund, smaç, defans
Hukuk: Kararname, ibraz, iddianame, onamak, isnat, mukavemet, re’sen, sehven, ihtar, temyiz, infaz
Edebiyat: Makale, kafiye, aruz, öykü, koşma, destan, uzam, vezin, hece, hatırat
Din: Oruç, namaz, zekat, hac, rekat, sure, ayet, secde, dua


15 Temmuz 2014 13:39   |   Mesaj #4   |   
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
İstanbul
3.660
3.621 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 27-09-2010
Terim
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi

Terim, genel konuşma ve yazı dili dışında kalan uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarındaki özgül/özel kavramları ifade etmeye yarayan sınırlı anlamlara sahip bir tanımın kısaltılmış ifadesi şeklinde genel dilde kullanılan sözcüklerin anlamlarıyla karışmayan kendine özgü kuruluşu olan sözcük ya da sözcük öbeği.
Terim özel uğraş alanı mensubu insanın zihnindeki o alana özgü bir kavramın kendi (ulusal/resmi) dilindeki birimsel karşılığıdır. Bu uğraş alanı bir bilim dalı, sanat ve iş kolu olabilir.
10 Ocak 2015 21:35   |   Mesaj #5   |   
_AERYU_ - avatarı
VIP VIP Üye
Konya
1.463
6.565 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 19-01-2012
Terim Nedir?
MsXLabs.org


Bir bilim, sanat, meslek daliyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavrami karşilayan kelime, istilah.


Kaynak:
9 Ağustos 2015 00:16   |   Mesaj #6   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ankara

28.579
20.796 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 06-06-2015
TERİM a. (esk. türkç. termek toplamak, dermek'ten ter-im). Bir uzmanlık dalı ya da bir konu ile ilgili özel bir anlamı olan, belli bir kavramı karşılayan sözcük: 50 000 terimlik bir sözlük. Kesin terimi kullanmak Kimya terimleri. Dilbilim terimleri.

—Arit. Birinci terim - EKSİLEN.

—Ceb. Bir a+b toplamının terimi, a ve b elemanlarına verilen ad. || Bir (x„)„el dizisinin n indisti terimi, x„ elemanına verilen ad. (n ncı terim ya da genel terim de denir.)

—Mant. Aristoteles mantığında, bir tasımın öncülünün öznesi ya da yüklemi. || Biçimsel bir dilde simgeler dizisi; bu simgeler bilinen kurma kurallarına uyarlar ve kuruluşlarında yalnızca değişken simgeleri, sabit simgeleri ve işlemsel simgeler yer alır. (Değişken ve sabit simgeleri terimdirler. Biçimsel bir dilde terim, gündelik dilde sözcüğün oynadığı rolü oynar.) || Kapalı terim, değişken simgesi olmayan terim.

Kaynak: Büyük Larousse