PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
X-Sözlük > Mizan Nedir?
«Önceki KonuSonraki Konu»
MaRCeLLCaT09:22, 19 Aralık 2007 
mizan
isim, eskimiş (mi:za:n) Arapça m³z¥n

1 . Terazi.

2 . Tartı, ölçü aleti.

3 . Ölçü.

4 . matematik Sağlama.

5 . ticaret Bir tüccarın, ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, belirli zamanlarda yaptığı hesap özeti.
Benzer Konular:
Etiketler:
  • mizan cesitleri
  • mizan nedir
  • mizan tanimi
Cevap
ThinkerBeLL12:44, 14 Mart 2011 
Mizan
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi

Ölçü, tartı anlamına gelmektedir. Dinde en çok kıyamet ve ahiretle il­gili terimlerden biri olarak günahla­rın ölçülmesi, tartılması anlamında kullanılmaktadır. Günahların tartıl­ması nasıl olacaktır, bunun mahiyeti bizce bilinmemektedir. Ahiret hak­kındaki başka bilgilerimiz gibi bu da az çok dünya işlerine kıyaslamakla el­de edilmiştir. Cenneti de dünya güzel­liklerine benzeterek kavramaya çalı­şıyoruz. Ahiret ve buna ilişkin her ha­ber gerçek olmakla beraber nasıl ol­duklarının tam olarak algılanması mümkün değildir.
Kur'ân'da mizan hakkında âyetler bulunmaktadır. Bir örnek olarak şu âyeti sunuyoruz:
"Biz kıyamet gününe mahsus adalet tera­zileri koyacağız. Artık hiçbir kimse, hiçbir şeyle haksızlığa uğramayacak­tır." (Kur'an Enbiya suresi 47)
Cevap
kayıtlı1mod20:01, 21 Kasım 2011 
MİZAN

1. Mizanın Tanımı
Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur. Mizan, hesapların gerçek duruma uygun olup olmadığını, kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığını da kontrol etmemizi sağlar.

Mizan çeşitleri 3 türlüdür. Bunlar aylık mizan, genel geçici mizan ve kesin mizandır.

1.1. Aylık Mizan: Yevmiye defteri kayıtlarını defterikebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında kontrol amacı ile düzenlenen mizandır.

1.2. Genel Geçici Mizan: 31 aralık tarihinde düzenlenen, aylık mizanlardan farklı olmamakla beraber bütün muhasebe dönemini kapsayan mizandır. Bu mizana aralık ayı mizanı da denir.

1.3. Kesin Mizan: Dönem sonu işlemleri ile ilgili yevmiye ve defterikebir kayıtları yapılarak hesapların defterikebir bakiyeleri, envanter sonuçlarına göre düzeltildikten sonra yani dönem sonu ile ilgili kayıtlardan sonra düzenlenen mizandır.


2. Mizanın Şekli
İşletmeler yevmiye defteri kayıtlarını defteri kebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında defteri kebir hesaplarının borç ve alacak tutarları ile borç ve alacak bakiyelerini bir cetvel halinde düzenlerler. İşletmeler hesapları görmek ve kontrol etmek istediklerinde mizan düzenleyebilirler.


kayıtlı1mod
Cevap
jackdaniels19:56, 19 Kasım 2013 
Mahşerde herkesin amellerini tartmaya mahsus bir adalet ölçüsüdür. Bununla amellerin iyilik ve kötülük miktarı ölçülür. Cenâb-ı Hak Mizan`da amelleri tarttığı zaman iyiliklerin kötülüklere, sevabların günahlara galibiyeti veya mağlûbiyetine göre hüküm verecektir. Hem kötülük ve günahların sebebleri çok, yapılmaları kolay olduğu için, bâzan kulunun razı olduğu iyi bir amelinden dolayı, çok kötülük ve günahlarını afvedecektir... Bu hususta Peygamberimizden pek çok hadîs-i şerîf rivayet edilmiştir. Bunlardan biri de şudur: "Birisi Mekke yolunda giderken ansızın susuzluğu artar. Hemen yol üstünde rastladığı bir kuyuya iner, suyundan kana kana içerek tekrar yukarı çıkar. Kuyu başında bir köpek ile karşılaşır. Hayvan susuzluktan dilini çıkarıp solumakta, toprağın rutubetli kısımlarını yalamaktadır. Bu yolcu kendi kendine, `Bana erişen susuzluk gibi, bu hayvana da susuzluk ârız olmuş; su bulamazsa ölecek zavallı,` diye düşünür ve hayvana acır. Kuyuya tekrar iner, ayakkabısının içine su doldurur. İçi su dolu ayakkabıyı ağzıyla tutarak kuyudan dışarı çıkarır. Suyu böylece köpeğe içirir. İşte onun bu iyi hareketinden dolayı, Allah o kulundan razı olmuş, onu meleklerine karşı medhetmiş ve bütün günahlarını bağışlayarak Cennetine koymuştur..." Bâzı rivâyetlerde, köpeğe su veren kimsenin, "fâhişe" bir kadın olduğu da kayıtlıdır. Mü`minler, birbirleriyle olan münasebet ve muamelelerinde, Allah`ın Mizan-ı Ekber`deki bu adalet düsturuna uygun hareket etmelidir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten fazla gelse, o adamın sevgi ve hürmete lâyık olduğu unutulmamalıdır.
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm X-Sözlük Konuları
Benzer Konular
Mizan aka - Sensiz ve Sessiz
Mizan