Güncelleme: 8 Eylül 2009  Gösterim: 10.304  Cevap: 3

Bakanlarımız hakkında bilgi verir misiniz?

alh1920
18 Mart 2009 20:19       Mesaj #1
alh1920 - avatarı
Ziyaretçi
adalet bakanı kimdir?
milli eğitim bakanı kimdir?
sağlık bakanı kimdir?
içişleri bakanı kimdir?
çevre ve orman bakanı kimdir?
milli savunma bakanı kimdir?
başbakan yardımcısı kimdir?
ulaştırma bakanı kimdir?
dışişleri bakanı kimdir?
tarım ve köy işleri bakanı kimdir?
kültür ve turizm bakanı kimdir?


18 Mart 2009 20:26       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Bakan Görevler Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İlgili Kurum ve Kuruluşlar Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan -Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
-Milli İstihbarat Teşkilatı Müşteşarlığı
-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı -Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
Cemil Çiçek
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı -Parlamento ile ilişkiler
-Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri
-Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
-Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması ve Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi
-Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu
-İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon
-Yüksek Denetleme Kurulu -Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Hayati Yazıcı
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı -Danıştay ile ilişkiler -Gümrük Müsteşarlığı
-Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
-Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
Nazım Ekren
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı -Ekonomik konularda genel koordinasyon -Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
-Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
-T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Sermaye Piyasası Kurulu
İlişkili Kuruluşlar
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Mehmet Aydın
Devlet Bakanı -Bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin koordinasyonu
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
-Türkiye Bilimler Akademisi
-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
-Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
İlişkili Kuruluşlar
-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Murat Başesgioğlu
Devlet Bakanı -Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu
-Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu
-Devlet Personel Başkanlığı
-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
-Futbol Federasyonu Başkanlığı
İlişkili Kuruluşlar
-Tütün, Tütün Mamulleri ve alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)
Kürşad Tüzmen
Devlet Bakanı -Yurtdışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu -Dış Ticaret Müsteşarlığı
-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Nimet Çubukçu
Devlet Bakanı -Özürlüler İdaresi Başkanlığı
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
-Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü
Mehmet Şimşek
Devlet Bakanı -Hazine Müsteşarlığı -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mustafa Said Yazıcıoğlu
Devlet Bakanı -Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları
-Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması
-Diyanet İşleri Başkanlığı
-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
M. Ali Şahin
Adalet Bakanı Vecdi Gönül
Milli Savunma Bakanı Beşir Atalay
İçişleri Bakanı Ali Babacan
Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Kemal Unakıtan
Maliye Bakanı Hüseyin Çelik
Milli Eğitim Bakanı Faruk Nafiz Özak
Bayındırlık ve İskan Bakanı Recep Akdağ
Sağlık Bakanı Binali Yıldırım
Ulaştırma Bakanı M. Mehdi Eker
Tarım ve Köyişleri Bakanı Faruk Çelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. Zafer Çağlayan
Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Hilmi Güler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ertuğrul Günay
Kültür ve Turizm Bakanı Veysel Eroğlu
Çevre ve Orman Bakanı
Handem_ tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
8 Eylül 2009 13:47       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
adalet bakanı kimdir?
milli eğitim bakanı kimdir?
sağlık bakanı kimdir?
içişleri bakanı kimdir?
çevre ve orman bakanı kimdir?
milli savunma bakanı kimdir?
başbakan yardımcısı kimdir?
ulaştırma bakanı kimdir?
dışişleri bakanı kimdir?
tarım ve köy işleri bakanı kimdir?
kültür ve turizm bakanı kimdir?


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç