Gösterim: 30.451|Cevap: 5|Güncelleme: 9 Kasım 2010

Kağıt Para Koleksiyonu

22 Eylül 2006 02:09   |   Mesaj #1   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Kağıt Paranin Tarihcesi

Para icat edilmeden once, deniz kabugundan kiymetli metallere kadar cesitli mallar degisim araci olarak kullanilmistir. Tarihi kayitlara gore, M.Ö. 118 yilinda Çinliler deri para kullanmislardir. İlk kağıt para ise M.S. 806 yilinda yine Çin’de ortaya cikmistir.

Batida kağıt paralarin basilmasi ve kullanilmasi 17 nci yuzyilin sonlarina rastlamaktadir. İlk kağıt paranin 1690’li yillarda Amerika Birlesik Devletleri’nde Massechusetts Hukumeti, İngiltere'de ise "Goldsmiths" ler tarafindan basildigi ve dolasima cikarildigi, 1694 yilinda İngiliz Merkez Bankasi ve daha sonra diger ulke merkez bankalarinin kurulmasi ile de yayginlastigi gorulmektedir.

KONUYU BİRAZ DAHA AÇARSAK BAŞKA KAYNAĞA GÖRE:

Lidyalılar zamanında icat edilen para, ister madeni İster banknot olsun, İnsan hayatına damgasını vuran en önemli sembollerden biri.

Para kağıt icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetlii metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanıldı. Tarihteki ilk madeni para basımı I.Ö. VII. yy' da Anadolu' da Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi. Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane' de kuruldu. M.Ö. 118 yılında deri para kullanan Çinliler, İv 806 yılında da ilk kağıt icat parayı yaptılar Batıda kağıt paraların basılması ve kullanılması 17. yy sonlarına rastlıyor. İlk kağıt icat para'nın 1690' lı yıllarda ABD ve İngiltere hükümetleri tarafından basıldığı ve dolaşıma çıkarıldığı, 1694 yılında İngiliz Merkez Bankası ve diğer ülke merkez bankalarının kurulması ile de yaygınlaştığı biliniyor. Osmanlı İmparatorluğunda ilk i kağıt paralar idari, sosyal ve yasal reformların gündeme geldiği Tanzimat Döneminde tedavüle çıkarıldı. İlk Osmanlı Banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında "Kaime-i Nakdıye-i Mutebere" adıyla, bugünkü dille "Para Yerine Geçen Kağıt", bir anlamda para olmaktan çok faiz getirili borç senedi veya hazine bonosu niteliğinde düzenlendi. Matbaada basılmayan ve elle yapılan bu paraların her birine resmi mühür vurulurdu Osmanlı Yönetimi, 1842 yılından itibaren de matbaada para basmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında da 1915 yılından itibaren altın ve Alman hazine bonolarını karşılık göstererek dört yıl boyunca , yedi tertipte toplam 160 milyon liranın üzerinde banknot çıkarttı Bu banknotlar "evrak-ı nakdiye" adı altında Türkiye Cumhuriyeti' ne intikal etti ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kağıt para bastırılma-dığından 1927 yılının sonuna kadar tedavülde kaldı.


Para icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanılmıştır. Tarihi kayıtlara göre, M.Ö. 118 yılında Çinliler deri para kullanmışlardır. İlk kağıt para ise M.S. 806 yılında yine Çin?de ortaya çıkmıştır. </SPAN>

Batıda kağıt paraların basılması ve kullanılması 17 nci yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. İlk kağıt paranın 1690?lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri?nde Massechusetts Hükümeti, İngiltere'de ise "Goldsmiths" ler tarafından basıldığı ve dolaşıma çıkarıldığı, 1694 yılında İngiliz Merkez Bankası ve daha sonra diğer ülke merkez bankalarının kurulması ile de yaygınlaştığı görülmektedir.

A) Osmanlı İmparatorluğunda Kağıt Para

1) Kaime
Osmanlı İmparatorluğu?nda ilk banknotlar idari, sosyal ve yasal reformların gündeme geldiği tanzimat döneminde tedavüle çıkarılmıştır. Banknotlar bu dönemde esas olarak reformların finanse edilmesi amacıyla basılmıştır.
İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında ?Kaime-i Nakdiye-i Mutebere? adıyla, bugünkü dille ?Para Yerine Geçen Kağıt?, bir anlamda para olmaktan çok faiz getirili borç senedi veya hazine bonosu niteliğinde olmak üzere çıkarılmıştır. Bu paralar matbaa baskısı olmayıp, elle yapılmış ve her birine de resmi mühür basılmıştır. Kaimelerin zaman içerisinde taklidinin kolayca yapılması ve kağıt paraya olan güvenin azalması nedeniyle 1842 yılından itibaren matbaada bastırılmasına başlanarak, el yapımı olanlarla değişimi sağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu?nda 1862 yılına kadar çeşitli şekil ve miktarlarda kaime ihraç edilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu?nda, 1856 yılında İngiliz sermayesi ile kurulan Osmanlı Bankası ?Bank-ı Osmani?, 1863 yılında Fransız ve İngiliz ortaklığında ?Bank-ı Osmanii Şahane? adıyla bir devlet bankası niteliğini kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu?nun sık sık Avrupa piyasalarından borçlanmak zorunda kaldığı dönemlerde İngiltere ve Fransa, devletten ziyade, kendi idaresi altındaki bu bankaya güven duymuş ve mali ilişkilerini bu banka kanalıyla yürütmeyi tercih etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Bankası?na hükümetin hiç bir biçimde kağıt para basmayacağı ve başka bir kuruma da bastırmayacağı taahhüdünde bulunarak, 30 yıl süre ile kağıt para ihracı imtiyazını vermiştir. Osmanlı Bankası ilk olarak 1863 yılında, istendiğinde altına çevrilmek üzere, Maliye Nezareti ve kendi mühürlerini taşıyan banknotları tedavüle çıkarmış, 1863-1914 yılları arasında da çeşitli şekil ve miktarlarda banknot ihraç etmiştir.
Yukarıda belirtilen taahhüt verilmekle birlikte, Osmanlı yönetimi Osmanlı Bankası ile anlaşarak, halk arasında "93 Harbi" olarak bilinen 1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, savaş masraflarını karşılayabilmek amacıyla kaime ihraç etmiştir.
2) Evrak-ı Nakdiye
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Bankası hükümetin avans ve banknot ihraç isteğini geri çevirmiştir. Osmanlı Bankası?nın savaş döneminde banknot ihraç ayrıcalığını kullanmayacağını açıklaması üzerine Osmanlı yönetimi, 1915 yılından itibaren altın ve Alman hazine bonolarını karşılık göstererek dört yıl boyunca, yedi tertipte toplam 160 milyon liranın üzerinde banknot çıkarmıştır. Bu banknotlar ?evrak-ı nakdiye? adı altında Türkiye Cumhuriyeti?ne intikal etmiştir.


B) Cumhuriyet Dönemi Banknotları

Osmanlı İmparatorluğu?ndan intikal eden evrak-ı nakdiyeler, Cumhuriyetin ilk yıllarında para bastırılamadığından, 1927 yılı sonuna kadar tedavülde kalmıştır.
Bir devletin egemenlik ve bağımsızlık sembolü olması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde, 30 Aralık 1925 tarih ve 701 Sayılı ?Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun? kabul edilerek ilk Türk banknotlarının bastırılmasına karar verilmiştir. Bu kanun ile, mevcut evrak-ı nakdiyenin aynı nitelik ve miktarda kağıt para ile değiştirilmesi esas alınıp, paranın şekli ve basılıp değiştirilmesi gibi konuları düzenlemek üzere, Maliye Vekaleti?nden bir temsilcininin başkanlığında Ziraat, Osmanlı, İtibar-ı Milli, İş, Akhisar, Tütüncüler ve Akşehir bankaları ile Türkiye?de faaliyet gösteren diğer başlıca bankaların birer temsilcisinden oluşan bir komisyonun görevlendirilmesi hükme bağlanmıştır.

1) Birinci Emisyon (E1) Grubu Banknotlar
Dönemin Maliye Bakanı Abdülhalik Renda başkanlığındaki komisyon 9 aylık bir çalışma sonunda 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 liralık kupürlerden oluşan Birinci Emisyon Grubu banknotların basılması kararını almış ve basım işi, bir İngiliz firması olan Thomas De La Rue?ya verilmiştir. Bu banknotlar, filigranlı kağıtlara kabartma baskı tekniği ile basılmıştır.
Bu emisyon grubundaki banknotlar 1 Kasım 1928 Harf Devrimi?nden önce bastırıldığı için ana metinleri eski yazı Türkçe, kupür değerleri ise Fransızca olarak yazılmıştır.
İlk Türkiye Cumhuriyeti banknotları olan Birinci Emisyon Grubu banknotlar 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarılmıştır. Tedavülde bulunan mevcut evrak-ı nakdiyeler ise, 4 Aralık 1927 tarihinden itibaren dolaşımdan çekilerek 4 Eylül 1928 tarihinde değerlerini yitirmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Kuruluşu


Cumhuriyet Yönetiminin, banknot ihracı imtiyazının, kurulacak bir milli bankaya verilmesi konusundaki kararlılığı çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulması kabul edilmiştir. Banka, gerekli hazırlıklar tamamlanarak 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçirilmiş ve banknot ihracı imtiyazı münhasıran Merkez Bankası?na verilmiştir.

2) İkinci Emisyon (E2) Grubu Banknotlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurulduktan sonra, harf devriminden önce basılan eski yazılı banknotlar, latin alfabesi ile basılmış yeni banknotlarla değiştirilmiştir.
Latin alfabesi ile hazırlanmış yeni banknotlar, 50 Kuruş, 1, 21/2, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 Türk Liralık olmak üzere 9 farklı değerde ve 11 tertipten oluşmuştur. Sözkonusu banknotlardan 50 Kuruşluk Almanya?da, diğerleri ise İngiltere?de bastırılmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dolaşıma ilk çıkarılan banknot olan 5 Türk Liralık banknotu da içeren İkinci Emisyon Grubu banknotlar, 1937-1944 yılları arasında tedavüle çıkarılmıştır.
İkinci Emisyon Grubu içinde hem Atatürk, hem de İnönü portreli banknotlar yer almaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında tedavüle verilmeyen banknotlar

Bu emisyon grubu içinde İngiltere?de bastırılan ancak, İkinci Dünya Savaşı sırasında banknotları Türkiye getiren geminin Pire Limanında hücuma uğrayıp batması sonucunda denize dökülen İnönü resimli 50 Kuruşluk ve 100 Türk Liralık banknotlar ile yine İngiltere?de bastırılan ancak, Londra?daki bir hava hücumu sırasında basıldığı matbaa zarar gören 50 Türk Liralık banknotlar dolaşıma verilmemiştir.
3) Üçüncü Emisyon (E3) Grubu Banknotlar
Tamamı İnönü portreli olarak bastırılan Üçüncü Emisyon Grubu banknotlar, 1942-1947 yılları arasında dolaşıma çıkarılmış olup, 21/2, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 Türk Liralık kupürlerden oluşan 6 farklı değerde, 7 tertip olarak İngiltere, Almanya ve Amerika?da bastırılmıştır.
4) Dördüncü Emisyon (E4) Grubu Banknotlar
Yedi emisyon grubu içinde en az farklı değerde banknotu ve tertibi bulunan Dördüncü Emisyon Grubu banknotlar 10 ve 100 Türk Liralık kupürlerden oluşan 2 farklı değerde, 3 tertip olarak Amerika Birleşik Devletleri?nde bastırılmıştır. 1947 ve 1948 yıllarında dolaşıma çıkarılan bu emisyon grubu banknotların tamamı İnönü portreli olarak bastırılmıştır.
5) Beşinci Emisyon (E5) Grubu Banknotlar
Beşinci Emisyon Grubu banknotlar, 21/2, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 Türk Liralık kupürlerden oluşan 7 farklı değerde, 32 tertip olarak basılmış ve 1951-1971 yılları arasında dolaşıma çıkarılmıştır.
Ülkemizde bir Banknot Matbaası kurulması çalışmalarına 1930?lu yılların sonlarına doğru başlanmış ancak, İkinci Dünya Savaşı?nın başlaması ile bu çalışmalara devam edilememiştir. 1951 yılında yeniden başlatılan Banknot Matbaası kurma işi 1958 yılında tamamlanmış ve aynı yıl banknot basımına başlanmıştır.
Beşinci Emisyon Grubu banknotların bir kısmı İngiltere?de, bir kısmı da ülkemizde basılmıştır. Halk arasında ?Mor Binlik? olarak adlandırılan 1.000 Türk Liralık banknot da bu emisyon grubu içinde yer almaktadır.
Dolaşıma verilen banknotlar 1958 yılında Banknot Matbaası kuruluncaya kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Almanya'da bastırılmış olup, Banknot Matbaası?nda basılan ilk banknot Beşinci Emisyon Grubu III. Tertip 100 Türk Liralık banknottur.
6) Altıncı Emisyon (E6) Grubu Banknotlar
Altıncı Emisyon Grubu banknotlar 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1.000 Türk Liralık olmak üzere 7 farklı değerde, 18 tertipten oluşmakta olup, 1966-1983 yılları arasında dolaşıma çıkarılmıştır. Bu banknotlardan I. Tertip 20 Türk Lirası İngiltere?de, diğerleri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası?nda basılmıştır.
7) Yedinci Emisyon (E7) Grubu Banknotlar
1979 yılından itibaren dolaşıma verilmeye başlanan Yedinci Emisyon Grubu banknotlar 2002 yılı itibariyle; 10, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 ve 20.000.000 Türk Liralık olmak üzere 15 farklı değerde, 36 tertipten oluşmakta olup, banknotların tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası?nda basılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 7 emisyon grubunda 21 farklı değerde, 114 tertip banknot bastırılıp dolaşıma çıkarılmıştır. İlk altı emisyon grubundaki banknotların tamamı ile yedinci emisyon grubundaki banknotların bir kısmı değişik tarihlerde dolaşımdan kaldırılmış ve 10 yıllık zamanaşımı sürelerinin sonunda değerlerini yitirmişlerdir. Halen dolaşımda bulunan banknotlarımızın tamamı yedinci emisyon grubuna aittir.
Faaliyete geçtiği 1958 yılından bu yana banknotlarımızın basımını sürdüren Banknot Matbaası, uzun bir deneyim süreci gerektiren banknot üretiminin orijinal kompozisyon ve kalıplarını da çağdaş standartlarda yapacak düzeye gelmiş ve dünya standartlarındaki 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 ve 20.000.000 Türk Liralık banknotlarımızın her türlü tasarım, kalıp ve baskı işlemlerini tamamen kendi kadro ve donanım olanakları içinde başarıyla gerçekleştirmiştir.


Osmanlı kağıt Paralar


Mehmed Reşad 1/4 Lira [1331]
REZERVE


53aup3

Abdülaziz 20 Kuruş [1277]

44azf2

Mehmed Reşad 20 Kuruş [1331]

59acf0

Mehmed Reşad 2.5 Kuruş [1332]

58asw4


Son düzenleyen asla_asla_deme; 25 Ekim 2008 22:29 Sebep: Konu Üzerime Alınmıştır
17 Kasım 2008 18:36   |   Mesaj #2   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Para Koleksiyonculuğu
Para koleksiyoncuları kâğıt ve madeni parala­rı ya da para yerine geçen nesneleri düzenli bir biçimde toplarlar. Birçok para koleksiyon­cusu, bu işe ülkelerinin eski ya da yeni paralarını toplayarak başlar. Daha sonra baş­ka ülkelerin paralarını da toplar ya da belirli bir konuda uzmanlaşırlar. Örneğin bir yüzün­de hayvan figürleri olan paraların koleksiyo­nunu yapabilirler. Ünlü sanatçılar tarafından tasarlanmış paraları toplayabilirler.
Para koleksiyonculuğunun başlangıcı 14. yüzyılda Rönesans'a kadar uzanır. 17. yüzyıl­da nümizmatik, madeni paraları inceleyen ve sınıflandıran bir bilim dalı olarak gelişince, koleksiyonların karşılaştırılması ve katalog-lanması da gündeme geldi. Konuya ilişkin el kitapları ve kataloglar basıldı. Para koleksi­yonculuğuna ilginin artmasıyla dernekler ku­ruldu ve zamanla eski paraların alınıp satıldığı ya da değiştirildiği pazarlar oluştu.
Bugün İngiltere'de British Museum'da ve New York'ta Chase Manhattan Bank Para Müzesi'nde büyük para koleksiyonları bulun­maktadır. Ayrıca, madeni paralara ilişkin çok sayıda kitap ve dergi de yayımlanmaktadır.


MsxLabs & TemelBritannica
20 Ocak 2010 02:31   |   Mesaj #3   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Cumhuriyet Yönetiminin, banknot ihracı imtiyazının, kurulacak bir milli bankaya verilmesi konusundaki kararlılığı çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulması kabul edilmiştir. Banka, gerekli hazırlıklar tamamlanarak 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçirilmiş ve banknot ihracı imtiyazı münhasıran Merkez Bankası'na verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurulduktan sonra, harf devriminden önce basılan eski yazılı banknotlar, latin alfabesi ile basılmış yeni banknotlarla değiştirilmiştir.

Latin alfabesi ile hazırlanmış yeni banknotlar, 50 Kuruş, 1, 21/2, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 Türk Liralık olmak üzere 9 farklı değerde ve 11 tertipten oluşmaktadır. Söz konusu banknotlardan 50 Kuruşluk Almanya'da, diğerleri ise İngiltere'de bastırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dolaşıma ilk çıkarılan banknot olan 5 Türk Liralık banknotu da içeren İkinci Emisyon Grubu banknotlar, 1937-1944 yılları arasında tedavüle çıkarılmıştır.

İkinci Emisyon Grubu içinde hem Atatürk, hem de İnönü portreli banknotlar yer almaktadır.

"ELLİ KURUŞ"


Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Elli Kuruş"
1 Tertip Halinde
E 2 - Elli Kuruş
I. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 50 "Elli Kuruş"
Bastırılan miktar : TL.20.000.000
Bastırıldığı yer : Almanya
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 26.06.1944
Tedavülden çekildiği tarih : 01.08.1947
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 01.08.1948

Zaman aşımı süresinin sonu : 01.08.1957
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 02.08.1957
Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN
Boyutları : 55x125 mm
Hakim renk
Ön yüz : Sarı ve açık yeşil
Arka yüz : Yeşil ve kahverengi
Resim
Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi
Arka yüz : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski İdare Merkezi Binası

"Bir TÜRK LİRASI"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Bir Türk Lirası"
1 Tertip Halinde
E 2 - Bir Türk Lirası
I. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 1 "Bir Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.25.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 25.04.1942
Tedavülden çekildiği tarih : 01.08.1947
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 01.08.1950
Zaman aşımı süresinin sonu : 01.08.1957
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 02.08.1957
Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN
Boyutları : 60x135 mm
Hakim renk
Ön yüz : Mor
Arka yüz : Mor
Resim
Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi
Arka yüz : Boğaziçi'nden bir görünüm

"İkibuçuk Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu


Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"İkibuçukTürk Lirası"
1 Tertip Halinde
E 2 - İkibuçuk Türk Lirası
I. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 2 1/2 "İkibuçuk Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.80.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 25.04.1939
Tedavülden çekildiği tarih : 15.07.1952
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 15.07.1953
Zaman aşımı süresinin sonu : 15.07.1962
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 16.07.1962
Taşıdığı İmzalar : Selahattin ÇAM, Said ERDA
Boyutları : 65x145 mm
Hakim renk
Ön yüz : Zeytuni yeşil
Arka yüz : Zeytuni yeşil
Resim
Ön yüz : Atatürk portresi
Arka yüz : Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı (ANKARA)

"Beş Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Beş Türk Lirası"
1 Tertip Halinde
E 2 - Beş Türk Lirası
I. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 5 "Beş Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.70.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 15.10.1937
Tedavülden çekildiği tarih : 10.11.1952
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 10.11.1953
Zaman aşımı süresinin sonu : 10.11.1962
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 11.11.1962
Taşıdığı İmzalar : Selahattin ÇAM, Said ERDA
Boyutları : 70x155 mm
Hakim renk
Ön yüz : Mavi
Arka yüz : Yeşil
Resim
Ön yüz : Atatürk portresi
Arka yüz : Güvenlik Anıtı (ANKARA)


" On Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"On Türk Lirası"
1 Tertip Halinde
E 2 - On Türk Lirası
I. Tertip

Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 10 "On Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.80.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 16.05.1938
Tedavülden çekildiği tarih : 02.06.1952
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 02.06.1953
Zaman aşımı süresinin sonu : 02.06.1962
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 03.06.1962
Taşıdığı İmzalar : Selahattin ÇAM, Said ERDA
Boyutları : 75x165 mm
Hakim renk
Ön yüz : Kiremit rengi
Arka yüz : Kiremit rengi
Resim
Ön yüz : Atatürk portresi
Arka yüz : Ankara Kalesi'nden bir görünüm

"
Elli Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Elli Türk Lirası"
1 Tertip Halinde
E 2 - Elli Türk Lirası
I. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 50 "Elli Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.77.500.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 01.04.1938

Tedavülden çekildiği tarih : 02.06.1952
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 02.06.1953
Zaman aşımı süresinin sonu : 02.06.1962
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 03.06.1962
Taşıdığı İmzalar : Selahattin ÇAM, Said ERDA
Boyutları : 80x175 mm
Hakim renk
Ön yüz : Eflatun
Arka yüz : Eflatun
Resim
Ön yüz : Atatürk portresi
Arka yüz : Ankara keçileri

"Yüz Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Yüz Türk Lirası"
1 Tertip Halinde
E 2 - Yüz Türk Lirası
I. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 100 "Yüz Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.60.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 01.03.1938
Tedavülden çekildiği tarih : 15.10.1942
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 15.10.1943
Zaman aşımı süresinin sonu : 15.10.1952
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 16.10.1952
Taşıdığı İmzalar : Selahattin ÇAM, Said ERDA
Boyutları : 85x185 mm
Hakim renk
Ön yüz : Koyu kahverengi
Arka yüz : Koyu kahverengi
Resim
Ön yüz : Atatürk portresi
Arka yüz : Çanakkale Boğazı'ndan bir görünüm

"
Beşyüz Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Beşyüz Türk Lirası"
2 Tertip Halinde
E 2 - Beşyüz Türk Lirası
I. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 500 "Beşyüz Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.50.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 15.06.1939
Tedavülden çekildiği tarih : 24.04.1946
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 24.04.1947
Zaman aşımı süresinin sonu : 24.04.1956
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 25.04.1956
Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Said ERDA
Boyutları : 90x195 mm
Hakim renk
Ön yüz : Zeytuni yeşil
Arka yüz : Zeytuni yeşil
Resim
Ön yüz : Atatürk portresi
Arka yüz : Rumelihisarı'ndan bir görünüm

"Beşyüz Türk Lirası II"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Beşyüz Türk Lirası"
2 Tertip Halinde
E 2 - Beşyüz Türk Lirası
II. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : II.
Kupürü : 500 "Beşyüz Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.50.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 18.11.1940
Tedavülden çekildiği tarih : 24.04.1946
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 24.04.1947
Zaman aşımı süresinin sonu : 24.04.1956
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 25.04.1956
Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Said ERDA
Boyutları : 90x195 mm
Hakim renk
Ön yüz : Zeytuni yeşil
Arka yüz : Zeytuni yeşil
Resim
Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi
Arka yüz : Rumelihisarı'ndan bir görünüm

"Bin Türk Lirası I"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Bin Türk Lirası"
2 Tertip Halinde
E 2 - Bin Türk Lirası
I. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : I.
Kupürü : 1000 "Bin Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.50.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 15.06.1939
Tedavülden çekildiği tarih : 24.04.1946
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 24.04.1947
Zaman aşımı süresinin sonu : 24.04.1956
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 25.04.1956
Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Said ERDA
Boyutları : 95x205 mm
Hakim renk
Ön yüz : Arduvaz mavisi
Arka yüz : Arduvaz mavisi
Resim
Ön yüz : Atatürk portresi
Arka yüz : Güvenlik Anıtı (ANKARA)

"Bin Türk Lirası II"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 2"
2. Emisyon Grubu Banknotlar
"Bin Türk Lirası"
2 Tertip Halinde
E 2 - Bin Türk Lirası
II. Tertip
Emisyon Grubu : E 2
Tertibi : II.
Kupürü : 1000 "Bin Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.50.000.000
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 18.11.1940
Tedavülden çekildiği tarih : 24.04 1946
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 24.04.1947
Zaman aşımı süresinin sonu : 24.04.1956

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 25.04.1956
Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Said ERDA
Boyutları : 95x205 mm
Hakim renk
Ön yüz : Arduvaz mavisi
Arka yüz : Arduvaz mavisi
Resim
Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi
Arka yüz : Güvenlik Anıtı (ANKARA)

21 Ocak 2010 03:24   |   Mesaj #4   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
CUMHURİYET DÖNEMİ BANKNOTLARI

Osmanlı İmparatorluğu'ndan intikal eden evrak-ı nakdiyeler, Cumhuriyetin ilk yıllarında para bastırılamadığından, 1927 yılı sonuna kadar tedavülde kalmıştır.

Bir devletin egemenlik ve bağımsızlık sembolü olması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 30 Aralık 1925 tarih ve 701 Sayılı "Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun" kabul edilerek ilk Türk banknotlarının bastırılmasına karar verilmiştir. Bu kanun ile, mevcut evrak-ı nakdiyenin aynı nitelik ve miktarda kağıt para ile değiştirilmesi esas alınıp, paranın şekli ve basılıp değiştirilmesi gibi konuları düzenlemek üzere, Maliye Vekaleti'nden bir temsilcininin başkanlığında Ziraat, Osmanlı, İtibar-ı Milli, İş, Akhisar, Tütüncüler ve Akşehir bankaları ile Türkiye'de faaliyet gösteren diğer başlıca bankaların birer temsilcisinden oluşan bir komisyonun görevlendirilmesi hükme bağlanmıştır.Birinci Emisyon (E1) Grubu Banknotlar


Dönemin Maliye Bakanı Abdülhalik Renda başkanlığındaki komisyon 9 aylık bir çalışma sonunda 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 liralık kupürlerden oluşan Birinci Emisyon Grubu banknotların basılması kararını almış ve basım işi, bir İngiliz firması olan Thomas De La Rue'ya verilmiştir. Bu banknotlar, filigranlı kağıtlara kabartma olarak basılmıştır.

Bu emisyon grubundaki banknotlar 1 Kasım 1928 Harf Devrimi'nden önce bastırıldığı için ana metinleri eski yazı Türkçe, kupür değerleri ise Fransızca olarak yazılmıştır.

İlk Türkiye Cumhuriyeti banknotları olan Birinci Emisyon Grubu banknotlar 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarılmıştır. Tedavülde bulunan mevcut evrak-ı nakdiyeler ise, 4 Aralık 1927 tarihinden itibaren dolaşımdan çekilerek 4 Eylül 1928 tarihinde değerlerini yitirmişlerdir.

"Bir Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 1"

1. Emisyon Grubu Banknotlar

"Bir Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

E 1 - Bir Türk Lirası

I. Tertip

Emisyon Grubu: E 1

Tertibi : I.

Kupürü : 1 "Bir Türk Lirası"

Bastırılan miktar : TL.39.995.985

Bastırıldığı yer : İngiltere

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 05.12.1927

Tedavülden çekildiği tarih : 25.04.1939

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 24.04.1944

Zaman aşımı süresinin sonu : 24.04.1949

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 25.04.1949

Taşıdığı İmzalar : Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı

Boyutları : 90x166 mm

Hakim renk

Ön yüz : Zeytuni yeşil

Arka yüz : Zeytuni yeşil

Resim

Ön yüz : Meclis Binası, Ankara Kalesi, karasabanla çift süren bir köylü

Arka yüz : Eski Başbakanlık Binası


"Beş Türk Lirası"


Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 1"

1. Emisyon Grubu Banknotlar

"Beş Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

E 1 - Beş Türk Lirası

I. Tertip

Emisyon Grubu : E 1
Tertibi : I.
Kupürü : 5 "Beş Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.47.014.965
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 05.12.1927
Tedavülden çekildiği tarih : 15.10.1937
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 14.10.1942
Zaman aşımı süresinin sonu : 14.10.1947
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 15.10.1947
Taşıdığı İmzalar : Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı
Boyutları : 94x170 mm
Hakim renk
Ön yüz : Koyu mavi
Arka yüz : Koyu mavi
Resim
Ön yüz : Ankara Kalesi, bir bozkurt ve Meclis Binası
Arka yüz : Köprü (Ankara)

"On Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu
Kağıt Para Koleksiyonu

"E 1"

1. Emisyon Grubu Banknotlar

"On Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

E 1 - On Türk Lirası

I. Tertip
Emisyon Grubu : E 1
Tertibi : I.
Kupürü : 10 "On Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.41.507.530
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 05.12.1927
Tedavülden çekildiği tarih : 16.05.1938
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 15.05.1943
Zaman aşımı süresinin sonu : 15.05.1948
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 16.05.1948
Taşıdığı İmzalar : Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı
Boyutları : 99x175 mm
Hakim renk
Ön yüz : Eflatun
Arka yüz : Eflatun
Resim
Ön yüz : Ankara Kalesi ve bir Bozkurt
Arka yüz : Ankara Kalesi'nden bir görünüm

"Elli Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 1"

1. Emisyon Grubu Banknotlar

"Elli Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

E 1 - Elli Türk Lirası

I. Tertip
Emisyon Grubu : E 1
Tertibi : I.
Kupürü : 50 "Elli Türk Lirası"
Bastırılan miktar : TL.46.116.650
Bastırıldığı yer : İngiltere
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 05.12.1927
Tedavülden çekildiği tarih : 01.04.1938
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 31.03.1943
Zaman aşımı süresinin sonu : 31.03.1948
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 01.04.1948
Taşıdığı İmzalar : Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı
Boyutları : 108x185 mm
Hakim renk
Ön yüz : Kahverengi ve zeytuni yeşil
Arka yüz : Kahverengi ve zeytuni yeşil
Resim
Ön yüz : Ortada bir motif, sağda Atatürk portresi
Arka yüz : Afyon şehrinden bir görünüm

" Yüz Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 1"

1. Emisyon Grubu Banknotlar

"Yüz Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

E 1 - Yüz Türk Lirası

I. Tertip

Emisyon Grubu : E 1

Tertibi : I.

Kupürü : 100 "Yüz Türk Lirası"

Bastırılan miktar : TL.46.082.600

Bastırıldığı yer : İngiltere

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 05.12.1927

Tedavülden çekildiği tarih : 01.03.1938

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 31.08.1938

Zaman aşımı süresinin sonu : 29.02.1948

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 01.03.1948

Taşıdığı İmzalar : Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı

Boyutları : 112x189 mm

Hakim renk

Ön yüz : Zeytuni yeşil

Arka yüz : Zeytuni yeşil

Resim

Ön yüz : Atatürk portresi

Arka yüz : Bir köy resmi

"
Beşyüz Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 1"

1. Emisyon Grubu Banknotlar

"Beşyüz Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

E 1 - Beşyüz Türk Lirası

I. Tertip

Emisyon Grubu : E 1

Tertibi : I.

Kupürü : 500 "Beşyüz Türk Lirası"

Bastırılan miktar : TL.30.747.500

Bastırıldığı yer : İngiltere

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 05.12.1927

Tedavülden çekildiği tarih : 15.06.1939

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 14.06.1942

Zaman aşımı süresinin sonu : 14.06.1949

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 15.06.1949

Taşıdığı İmzalar : Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı

Boyutları : 120x194 mm

Hakim renk

Ön yüz : Kahverengi ve sarı

Arka yüz : Kahverengi ve sarı

Resim

Ön yüz : Solda Sivas Gökmedrese, sağda Atatürk portresi

Arka yüz : Sivas şehrinden bir görünüm

" Bin Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 1"

1. Emisyon Grubu Banknotlar

"Bin Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

E 1 - Bin Türk Lirası

I. Tertip

Emisyon Grubu : E 1

Tertibi : I.

Kupürü : 1000 "Bin Türk Lirası"

Bastırılan miktar : TL.15.374.000

Bastırıldığı yer : İngiltere

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 05.12.1927

Tedavülden çekildiği tarih : 15.06.1939

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 14.06.1942

Zaman aşımı süresinin sonu : 14.06.1949

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 15.06.1949

Taşıdığı İmzalar : Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı

Boyutları : 124x201 mm

Hakim renk

Ön yüz : Koyu mavi

Arka yüz : Koyu mavi

Resim

Ön yüz : Atatürk portresi

Arka yüz : Sakarya demiryolu hattı

22 Ocak 2010 02:08   |   Mesaj #5   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Üçüncü Emisyon (E3) Grubu Banknotlar

Tamamı İnönü portreli olarak bastırılan Üçüncü Emisyon Grubu banknotlar, 1942-1947 yılları arasında dolaşıma çıkarılmış olup, 2,50, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 Türk Liralık kupürlerden oluşan 6 farklı değerde, 7 tertip olarak İngiltere, Almanya ve Amerika'da bastırılmıştır.

" İkibuçuk Türk Lirası "

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 3"

"İkibuçuk Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

3. Emisyon Grubu Banknotlar

Arka yüz : Eflatun ve kahverengi

Arka yüz : Halkevi (ANKARA)

Bastırılan miktar : TL.108.750.000

Bastırıldığı yer : İngiltere

Boyutları : 65x145 mm

E 3 - İkibuçuk Türk Lirası

Emisyon Grubu : E 3

Hakim renk

I. Tertip

Kıymetini tamamen kaybettiği tarih : 16.07.1962

Kupürü : 2 1/2 "İkibuçuk Türk Lirası"

Ön yüz : Eflatun ve kahverengi

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi


Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN, Kamil KIBRIZLI

Tedavülden çekildiği tarih : 15.07.1952

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 27.03.1947

Tertibi : I.

Zaman aşımı süresinin sonu : 15.07.1962

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 15.07.1953

" On Türk Lirası "

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 3"

"On Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

3. Emisyon Grubu Banknotlar

Arka yüz : Mahalli giysiler içinde üç Türk köylü kadını

Arka yüz : Turuncu ve bej

Bastırılan miktar : TL.200.000.000

Bastırıldığı yer : Almanya

Boyutları : 65x155 mm

E 3 - On Türk Lirası

Emisyon Grubu : E 3

Hakim renk

I. Tertip

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 02.04.1960

Kupürü : 10 "On Türk Lirası"

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi

Ön yüz : Turuncu ve bej

Resim

Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN

Tedavülden çekildiği tarih : 01.04.1950

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 15.01.1942

Tertibi : I.

Zaman aşımı süresinin sonu : 01.04.1960

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 01.04.1951

" Elli Türk Lirası"


Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu
"E 3"

"Elli Türk Lirası"

2 Tertip Halinde

3. Emisyon Grubu Banknotlar

Arka yüz : Ankara keçileri

Arka yüz : Eflatun

Bastırılan miktar : TL.300.000.000

Bastırıldığı yer : A.B.D.

Boyutları : 80x175 mm

E 3 - Elli Türk Lirası

Emisyon Grubu : E 3

Hakim renk

I. Tertip

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 02.12.1961

Kupürü : 50 "Elli Türk Lirası"

Ön yüz : Eflatun ve yeşil

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi

Resim

Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN

Tedavülden çekildiği tarih : 01.12.1951

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 25.04.1942

Tertibi : I.

Zaman aşımı süresinin sonu : 01.12.1961

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 01.12.1952

"Elli Türk Lirası "

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu


"E 3"

"Elli Türk Lirası"

2 Tertip Halinde

3. Emisyon Grubu Banknotlar

Arka yüz : Ankara keçileri

Arka yüz : Mavi ve pembe

Bastırılan miktar : TL.400.000.000

Bastırıldığı yer : A.B.D.

Boyutları : 80x175 mm

E 3 - Elli Türk Lirası

Emisyon Grubu : E 3

Hakim renk

II. Tertip

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 02.12.1961

Kupürü : 50 "Elli Türk Lirası"

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi

Ön yüz : Mavi ve pembe

Resim

Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN

Tedavülden çekildiği tarih : 01.12.1951

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 17.02.1947

Tertibi : II.

Zaman aşımı süresinin sonu : 01.12.1961

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 01.12.1952


"Yüz Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 3"

"Yüz Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

3. Emisyon Grubu Banknotlar

Arka yüz : Kahverengi

Arka yüz : Üzüm salkımı tutan kız

Bastırılan miktar : TL.900.000.000

Bastırıldığı yer : Almanya

Boyutları : 75x175 mm

E 3 - Yüz Türk Lirası

Emisyon Grubu : E 3

Hakim renk

I. Tertip

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 10.08.1948

Kupürü : 100 "Yüz Türk Lirası"

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi

Ön yüz : Kahverengi

Resim

Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN

Tedavülden çekildiği tarih : 25.04.1946

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 15.08.1942

Tertibi : I.

Zaman aşımı süresinin sonu : 09.08.1948

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 27.04.1946

"Beşyüz Türk Lirası"

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"Beşyüz Türk Lirası"

"E 3"

1 Tertip Halinde

3. Emisyon Grubu Banknotlar

Arka yüz : Ankara Sanat Okulu'nda uygulamalı ders yapan öğrenciler

Arka yüz : Zeytuni yeşil

Bastırılan miktar : TL.500.000.000

Bastırıldığı yer : A.B.D.

Boyutları : 85x185 mm

E 3 - Beşyüz Türk Lirası

Emisyon Grubu : E 3

Hakim renk

I. Tertip

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 16.04.1963

Kupürü : 500 "Beşyüz Türk Lirası"

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi

Ön yüz : Zeytuni yeşil

Resim

Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN, Fethi AKTAN

Tedavülden çekildiği tarih : 15.04.1953

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 24.04.1946

Tertibi : I.

Zaman aşımı süresinin sonu : 15.04.1963

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 15.04.1954

"Bin Türk Lirası"Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu
"Bin Türk Lirası"
"E 3"
1 Tertip Halinde
3. Emisyon Grubu Banknotlar
Arka yüz : İzciler
Arka yüz : Mavi
Bastırılan miktar : TL.500.000.000
Bastırıldığı yer : A.B.D.
Boyutları : 95x195 mm
E 3 - Bin Türk Lirası
Emisyon Grubu : E 3
Hakim renk
I. Tertip
Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 16.04.1963
Kupürü : 1000 "Bin Türk Lirası"
Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi
Ön yüz : Mavi
Resim
Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN, Fethi AKTAN
Tedavülden çekildiği tarih : 15.04.1953
Tedavüle çıkarıldığı tarih : 24.04.1946
Tertibi : I.
Zaman aşımı süresinin sonu : 15.04.1963
Zorunlu tedavül süresinin sonu : 15.04.19549 Kasım 2010 13:30   |   Mesaj #6   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın

Dördüncü Emisyon (E4) Grubu Banknotlar

Yedi emisyon grubu içinde en az farklı değerde banknotu ve tertibi bulunan Dördüncü Emisyon Grubu banknotlar 10 ve 100 Türk Liralık kupürlerden oluşan 2 farklı değerde, 3 tertip olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bastırılmıştır. 1947 ve 1948 yıllarında dolaşıma çıkarılan bu emisyon grubu banknotların tamamı İnönü portreli olarak bastırılmıştır.

E 4 - ON TÜRK LİRASI I. TERTİP

Kağıt Para Koleksiyonu

Kağıt Para Koleksiyonu

"E 4"

4. Emisyon Grubu Banknotlar

"On Türk Lirası"

2 Tertip Halinde

E 4 - On Türk Lirası

I. Tertip

Emisyon Grubu : E 4

Tertibi : I.

Kupürü : 10 "On Türk Lirası"

Bastırılan miktar : TL.100.000.000

Bastırıldığı yer : A.B.D.

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 17.02.1947

Tedavülden çekildiği tarih : 02.06.1952

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 02.06.1953

Zaman aşımı süresinin sonu : 02.06.1962

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 03.06.1962

Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN

Boyutları : 75x165 mm

Hakim renk

Ön yüz : Kırmızı

Arka yüz : Kırmızı

Resim

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi

Arka yüz : Sultan Ahmet Çeşmesi (İSTANBUL)

E 4 - ON TÜRK LİRASI II. TERTİP


Kağıt Para Koleksiyonu


Kağıt Para Koleksiyonu

"E 4"

4. Emisyon Grubu Banknotlar

"On Türk Lirası"

2 Tertip Halinde

E 4 - On Türk Lirası

II. Tertip

Emisyon Grubu : E 4

Tertibi : II.

Kupürü : 10 "On Türk Lirası"

Bastırılan miktar : TL.200.000.000

Bastırıldığı yer : A.B.D.

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 15.09.1948

Tedavülden çekildiği tarih : 02.06.1952

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 02.06.1953

Zaman aşımı süresinin sonu : 02.06.1962

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 03.06.1962

Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN

Boyutları : 75x165 mm

Hakim renk

Ön yüz : Açık kahverengi


Arka yüz : Açık kahverengi

Resim

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi

Arka yüz : Sultan Ahmet Çeşmesi (İSTANBUL)

E 4- YÜZ TÜRK LİRASI I. TERTİP

Kağıt Para Koleksiyonu
Kağıt Para Koleksiyonu


"E 4"

4. Emisyon Grubu Banknotlar

"Yüz Türk Lirası"

1 Tertip Halinde

E 4 - Yüz Türk Lirası

I. Tertip

Emisyon Grubu : E 4

Tertibi : I.

Kupürü : 100 "Yüz Türk Lirası"

Bastırılan miktar : TL.500.000.000

Bastırıldığı yer : A.B.D.

Tedavüle çıkarıldığı tarih : 18.07.1947

Tedavülden çekildiği tarih : 10.10.1952

Zorunlu tedavül süresinin sonu : 10.10.1953

Zaman aşımı süresinin sonu : 10.10.1962

Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih : 11.10.1962

Taşıdığı İmzalar : Kemal Zaim SUNEL, Sadi BEKTER, Kamil KIBRIZLI

Boyutları : 83x181 mm

Hakim renk

Ön yüz : Yeşil

Arka yüz : Yeşil

Resim

Ön yüz : İsmet İnönü'nün portresi

Arka yüz : Rumelihisarı'ndan bir görünüm

Daha fazla sonuç:
Kağıt Para Koleksiyonu