Arama

Hücre Organelleri - Mitokondri

Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Gösterim: 17.464 Cevap: 4
kompetankedi - avatarı
kompetankedi
VIP Bir Dünyalı
9 Kasım 2006       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
VIP Bir Dünyalı
Mitokondri ;Yunanca, mitos = iplik; chondros = tane, buğday anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar


Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunur. Boyları 0.2 - 5 mikron arasında; şekli, ovalden çubuğa kadar değişir Sayıları hücre başına birkaç taneden 2500'e (karaciğer hücresinde) kadar çıkar. Genellikle 5 - 6 tanesi ucuca gelerek bir iplik şekli meydana getirir. Canlı hücrelerde incelendiğinde, şeklinin ve büyüklüğünün değiştiği, diğer mitokondrilerle birleştiği ve hareket ettiği görülür. Bakteri, yeşil alg (çekirdeksiz hücrelerde) ve memelilerin alyuvarında bulunmaz. Kalınlıkları 70 A°olan zarla çevrilmiştir içteki zar iç yüzeyin artırılması için yaklaşık 200 A^luk aralıklarla birçok kıvrım meydana getirmiştir; bu kıvrımların tarak şeklinde olanlanna "Krista ( Cristae)" (Latince, cristae tarak demektir), tüp şeklinde olanlarına da "Tubulus" (Latince, borucuk demektir) denir (Şekil 3.10). Buna göre de mitokondri tipi tanımlanır. Kristaların iki zar birimi arasındaki aralık 60 A''dur. Dıştaki ve içteki her iki zar da, daha önce açıkladığımız, ortada fosfolipit, dışta (kısmen) bir maddesi olarak kullanan bazı bakteriler, bir rastlantı sonucu, oksijensiz soluyan ilkin hücrelerin içine girerek, onlarla ortak (simbiyoz) yaşamaya başlamıştır. Bu ortaklıktan her ikisi de yarar sağladığı için, gelişerek üstünlük kurmuşlardır. Nitekim ilkin hücreler, organik maddeleri ancak oksijensiz solunumla belirli evrelere kadar parçalayabilmektedirler (karbonhidratları sitoplazmada pirüvik aside kadar). Halbuki oksijenli solunuma geçen mitokondriler (bir zamanların bakterisi) sitoplazmadan bu son ürünü alıp, Krebs çemberine sokarak çok daha fazla enerji elde etmekte ve ener­jinin fazlasını ATP halinde, kendini taşıyan ve koruyan ilkin kökenli hücreye vermek­tedir. Mitokondrilerin bakteriler gibi kendine özgü çember DNA (katena form) taşıması bu varsayımı kuvvetlendirmektedir.

*
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen kompetankedi; 14 Mart 2007 14:32
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
1 Şubat 2010       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
MİTOKONDRİ

Sponsorlu Bağlantılar


Canlı hücrelerinin enerji santrallarıdırlar. Dışarıdan aldıkları besinlerdeki kimyasal enerjiyi hücre içerisinde yüksek enerjili moleküllere dönüştürerek kullanılabilir duruma getirirler. Bir seri zincir reaksiyonları sonucunda ortaya çıkan ve hücrenin kullanabileceği nitelikteki enerji hammaddesi olan bu moleküllerATP (Adenozin tri fosfatjdir. Mitokondriler yuvarlak ya da elipsoid biçimlidirler.Lipoprotein karakterde olan çift zarla sarılmışlardır. Bu zarlardan dışta olanı düzgün, içteki ise organelin iç kısmına doğru kom-partmanlar oluşturacak biçimde girintili çıkıntılıdır. Raf – biçimindeki bu girintilere “Krista” adı verilir. Kristaların üzerinde enerji üretiminde görev alan enzimler mekanizmadaki görev sıralarına göre dizilmişlerdir. Dış kaynaklı enerji hammaddeleri bu enzimlerle reaksiyona girer ve sonuçta ATP molekülü oluşur. Mitokondrüerin çapları 0.5-7 mikron arasında değişir. Hücrelerdeki mitokondri sayısı hücrenin fonksiyonuna göre de farklılıklar gösterir. Örneğin bir karaciğer hücresinde 1000-1600 kadar mitokondri bulunduğu halde insan yumurta hücresinde yaklaşık 300.000 tane mitokondri bulunur. Bitki hücreleri ise hayvansal kökenli hücrelere oranla daha az sayıda mitokondri içerirler. Mitokondriler hücre bölünmesi sırasında yavru hücrelere eşit oranda dağılırlar. Kendi başlarına da çoğalabüme yetenekleri vardır.

Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
24 Mart 2012       Mesaj #3
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Mitokondri
Vikipedi, özgür ansiklopedi


Mitokondri
, hücre organelerinden biridir. Yunanca mitos (iplik) ve khondrion (tane) sözcüklerinden türetilmiştir.Boyları 0,2-5 mikron arasında değişir. Şekilleri ise ovalden çubuğa kadar değişkenlik göstermektedir. Bazı hücreler tek bir büyük mitokondri içerebilse de çoğunlukla büyük sayılarda bulunurlar. Sayıları hücrenin enerji ihtiyacına göre değişir. Özellikle kas ve sinir hücreleri gibi enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde çok sayıda mitokondri bulunur.Bir karaciğer hücresinde sayıları 2500 civarına ulaşabilir.
 • Bölünüp çoğalma özelliğine sahiptirler.
 • Mitokondriler, oksijenli solunum yapan ökaryotik hücrelerde bulunur. Prokaryotik hücrelerde ve memelilerin alyuvarlarında bulunmaz.
 • Mitokondri hücrede enerji üreten organeldir.
 • Mitokondrilerin büyüklük ve şekilleri bakterilerinkiyle benzerlik gösterir.
 • Kendilerine ait ribozom,DNA ve RNA ları vardır. Mitokondri ribozomları yaklaşık olarak bakteri ribozomlarının büyüklüğündedir.Mitokondriyal DNA bakterilerde olduğu gibi daireseldir.Tüm bunlar Endosimbiyoz Kuramını desteklemektedir.Endosimbiyoz Kuramına göre mitokondri bir aerob prokaryotun ökaryotik hücre içine girerek simbiyotik olarak yaşayamaya başlaması sonucu gelişmiş bir organeldir.
 • Mitokondriler kloroplastlar gibi çift zara sahip organellerdir.
Mitokondride 4 kısım vardır. Bunlar dış zar,iç zar,zarlararası (periferal) bölge ve matriks dir. Dış zar iç zara göre daha kalındır ve porin denilen taşıyıcı proteinler bulundururlar. Mitokondri içerisine girecek maddeler porinlerle alınırlar. İç zar dış zara göre daha seçici geçirgen yapıdadır. Dış ve iç zar arasındaki bölgeye periferal bölge adı verilir. İç zar mitokondri matriksine doğru girintiler yaparak krista denilen yapıları oluşturur. Kristalar kese,boru,tüpçük,zigzag gibi çeşitli şekillerde olabilirler.Kristaların mitokondri eksenine uzanma biçimleri genelde enine olmakla birlikte,boyuna ve çapraz olarak da olabilir. İç zar üzerinde solunumda görev alan ETS proteinleri bulunur. Bu sebeple enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerin mitokondrilerindeki krista sayısı daha fazladır. İç zar üzerinde elementer partikül (Racker partikülü) denilen yapılar vardır. Bu yapıların iç zarla bağlantılı olan bir sap bölgesi ve buna bağlı baş bölgesi vardır.Baş bölgesinde ATP sentezi gerçekleştiğinden bu bölgeye ATPozom ismi verilmektedir.
Tipik bir hayvan hücresinin yapı taşlarını (Organellerini) gösteren çizimi
3t7tk
1. Çekirdekçik
2. Çekirdek
3. Ribozomlar (küçük noktalar)
4. Vezikül
5. Granüllü endoplazmik retikulum (ER)
6. Golgi aygıtı
7. Hücre iskeleti
8. Granülsüz endoplazmik retikulum
9. Mitokondriler
10. Koful
11. Sitoplazma
12. Lizozom
13. Sentrozom içindeki Sentriyoller

theMira
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
5 Ağustos 2017       Mesaj #4
Avatarı yok
Yasaklı

Hücre Organelleri / Mitokondri!

 • İç içe 2 zar tabakasından oluşur.
 • Sahip olduğu DNA ve RNA molekülü sayesinde kendine özgü protein ve enzimleri üretebilir.
 • Hücrede enerji gereksinimine göre hücre çekirdeğinin denetiminde kendi kendine çoğalabilir.
 • Oksijenli solunum enzimleri aracılığıyla organik besinlerden ATP sentezler.
 • ATP gereksinimi fazla olan hücrelerde (kalp kası, beyin, salgı bezi, karaciğer hücresi vs gibi) mitokondri sayısı çoktur.
 • Hücre içinde enerji gereksinimi çok olan bölgelerde yer alır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Jumong - avatarı
Jumong
VIP VIP Üye
30 Mayıs 2020       Mesaj #5
Jumong - avatarı
VIP VIP Üye
Hücre İçinde Yağ Yapılandırmak İçin Özelleşmiş Mitokondriler Keşfedildi

Mitokondriler, onlarca yıldan bu yana, enerji üretmek için şekerlerin ve yağların oksitlendiği organel olarak biliniyor.

Ad: Bilim Fili.jpg
Gösterim: 175
Boyut: 19.8 KB
Hücrenin enerji santrali olarak da adlandırılan mitokondriler, onlarca yıldan bu yana, enerji üretmek için şekerlerin ve yağların oksitlendiği organel olarak biliniyor. UCLA bilimcileri tarafından bir süre önce yapılan bir araştırmada ise tüm mitokondrilerin bu tanımlamaya uymadığı anlaşıldı. Her hücrenin içinde, yağ damlacıklarına tutunmuş durumdaki bir grup özelleşmiş mitokondriye rastlanabiliyor. Bunlar enerji üretmek için yağ yakmak yerine, yağ molekülü inşa edip depolamak için enerji sağlamaktan sorumlu oluyor.
Ekipten Orian Shirihai, yaptıkları keşfin, mitokondriler hakkında yepyeni bir görünüm sunduğunu belirtiyor. Sonuçları Cell Metabolism dergisinden yayımlanan bir makale ile paylaşılan bu çalışma sayesinde, obezite, karaciğer yağlanması ve başka bazı metabolik hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilebilmesi umuluyor.
Biyokimyaları Farklı
Mitokondriler, hücrelerde enerji depolayan molekül olan ATP'yi üreten moleküler mekanizmaya sahip. Şimdiye dek, herhangi bir hücredeki mitokondrilerin hepsinin birbirlerinin aynısı olduğu sanılıyordu; çünkü sürekli olarak birbirleriyle birleşip, ayrılıyorlardı. Yani kaynaşma ve ayrışma süreçlerinden geçiyorlardı. Geçmiş yıllarda, mikroskop altında hücrelere bakan araştırmacılar, bazı mitokondrilerin lipid damlacıkları ile ilişkisine dikkat etmişti. Lipid damlacığına bağlı böyle mitokondriler, özellikle kahverengi yağda (yağı depolamak yerine, ısı üretmek için yağ kullanan ve yakın zamanda keşfedilen bir yağ doku türü) boldu.
UCLA ekibi, bu mitokondri grubunu mercek altına aldı. İlk olarak, lipid çevresinde kümelenen mitokondrilerin, kahverengi yağ hücrelerindeki diğer mitokondrilerle, normal kaynaşma ve ayrışma çevrimi ile etkileşmediklerini gözlemlediler. Peki acaba bu mitokondriler neden farklı bir davranış sergiliyordu?
Soruyu yanıtlamak için yeni bir yöntem geliştirildi. Bu yöntem sayesinde, ekip hücrelerdeki lipid damlacıklarına bağlı mitokondrileri ayırabildi. Yalıtılan mitokondriler incelendiğinde, hücrenin diğer yerlerinde bulunan mitokondrilerden biyokimyasal olarak farklı oldukları saptandı.

İşlevleri Farklı
"Bu alanda çalışanların çoğu, lipid damlacıklarının açık büfe gibi olduğunu, mitokondrilerin oraya atıştırmak için gittiğini düşünür. Anlaşılan, durum tam tersiymiş; mitokondrilerin orada olma nedeni, lipid damlacıklarının oluşturulmasına yardım etmekmiş," diye açıklıyor Shirihai.
Yağ yakıp ısı üretmek için kahverengi yağ hücreleri etkinleştirildiğinde, mitokondrilerin lipid damlacıklarından dağıldığı gözlemlendi. Eğer mitokondrilerin lipid damlacıkları ile etkileşimini en başta engelleyecek yollar bulunabilirse, kahverengi yağın yağları yakıp, obeziteyi tedavi etmesi sağlanabilir.

Çöpe Giden Mitokondriler
Elde edilen bulgular, ayrıca mitokondrilerin incelenmesi ile ilgili geleneksel yöntemlerin de sorgulanmasını gerektiriyor. İncelemek amacıyla mitokondrileri yalıtmak için bilimciler genellikle organelleri diğer hücre bileşenlerinden ayıran yollar kullanıyor. Şimdi anlaşılıyor ki, çöpe giden o yağlarda muhtemelen daha önce incelenmemiş mitokondriler vardı.
"Geçmişte mitokondriler hakkında yapılan tüm araştırmalarda, lipidle ilişkili tüm o mitokondrileri sistematik biçimde çöpe atıyormuşuz," diyor Shirihai. Ekibin bundan sonraki planları arasında, başka doku türlerinde de özelleşmiş mitokondrilerin olup olmadığını anlamak var.
Yazar / Sevkan Uzel
Yıldız Teknik Üniversitesi - Çevirmen / Editör - Kaynak: Bilim Fili


🌘 🚀

Benzer Konular

26 Temmuz 2017 / kompetankedi Biyoloji
26 Temmuz 2017 / ahmetseydi Biyoloji
5 Mayıs 2009 / ahmetseydi Biyoloji
12 Eylül 2017 / Misafir Biyoloji
25 Şubat 2010 / Misafir Biyoloji