Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 4 Aralık 2013  Gösterim: 28.238  Cevap: 3

ATP hidroliz olayı ile parçalandığında ne kadar ATP oluşur?

BNG
6 Ocak 2009 19:31       Mesaj #1
BNG - avatarı
Ziyaretçi
ATP'nin yıkımı, ATP hidrolizi, ATP'nin hidrolizinde ne kadar enerji açığa çıkar?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Hidroliz tepkimeleri enerji gerektirmez. ATP'nin hidrolizinde su kullanılır ve enerji açığa çıkar. Bu tepkimelerde açığa çıkan enerji bağ enerjisinin bir bölümüdür. Enerjinin tamamı kazanılamaz!

ATP Hidroliz Denklemi => ATP + H2O <=> ADP + İnorganik Fosfat (Pi)
Sponsorlu Bağlantılar

Son düzenleyen nötrino; 4 Aralık 2013 17:43 Sebep: İç başlık düzeni!


6 Ocak 2009 19:46       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
ATP (Adenozin TriFosfat)

Tüm canlılarda enerjinin depolandığı moleküldür. Molekül yapısı büyük olduğundan hücreden hücreye geçemez. Bunun için her hücrede oksijenli ve oksijensiz solunumla hücrenin kullanabileceği ATP’nin sentezlenmesi gerekir.ATP yüksek enerjili fosfat bağlarına sahiptir. Yapısında pürin bazlardan Adenin, 5 karbonlu riboz şeker ve üç fosfat grubundan oluşur. Bu üç fosfat grubundan son ikisi yüksek enerjili fosfat bağlarına sahiptir. Bu bağların her birinin hidrolizi (parçalanması) 7300 kalorilik enerji açığa çıkarır. Bu enerji hücre içi metabolizma faaliyetlerinde kullanılır.

Canlılardaki enerjinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisi ototrof canlılar tarafından organik besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Heterotrof canlılarda ototrof canlılar sayesinde bu enerjiden faydalanırlar. Heterotrof canlılar aldıkları besinleri oksijenli ve oksijensiz olarak yıkarak kimyasal bağlar arasındaki enerji ile ATP sentezlerler. Buna Solunum adı verilir. Ökaryot hücrelerde solunum reaksiyonları (ATP sentezi) sitoplazma ve mitokondrilerde gerçekleşir. Prokaryot hücrelerde mitokondri olmadığından yalnızca sitoplazmada gerçekleşir.

ATP ‘den Pi kopartılarak açığa çıkan enerjinin biyokimyasal reaksiyonlarda kullanılmasına da ATP tüketilmesi denir.ADP molekülüne enerji yardımıyla Pi (inorganik fosfat) bağlanmasına fosforilasyon denir. Fosforilasyon sırasında su açığa çıkar (Dehidrasyon sentezi). ATP'nin oluşumu (sentezi) endergonik (enerji alan); yıkımı (hidrolizi) ekzergonik (enerji veren) tepkimedir. ATP endergonik olaylarda harcanır. Difüzyon, osmoz ve hidroliz olaylarında enerji harcanmaz.
Son düzenleyen nötrino; 4 Aralık 2013 17:33 Sebep: Mesaj düzeni!
6 Ocak 2009 19:47       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
Adenozin trifosfat ATP

adenozin trifosfat atp

Adenozin 5′-trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. İngilizce Adenosine Triphosphate’dan ATP olarak kısaltılır, en önemli işlevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşımaktır. Fotosentez ve hücre solunumu (respirasyonu) sırasında oluşur. ATP, bunun yanısıra RNA sentezinde gereken dört monomerden biridir. Ayrıca ATP, hücre içi sinyal iletiminde protein kinaz reaksiyonu için gereken fosfatın kaynağıdır.

Kimyasal Özellikleri

ATP, adenozin ve üç fosfat grubundan oluşur. Adenozinden itibaren sayınca ikinci ve üçüncü fosfat grupları arasındaki bağın enerjisi çok yüksektir. Bu bağın kırılmasıyla ATP, ADP’ye dönüştüğü zaman meydan gelen enerji değişimi, hücre içinde -12 kCal/mol, labortuvar şartlarında ise -7,3 kcal/mol’dür. Açığa çıkan bu büyük enerji miktarı, biyokimyasal reaksiyonlarda ATP’nin bir kimyasal enerji deposu olarak kullanılmasına yarar.

Son düzenleyen nötrino; 4 Aralık 2013 17:30 Sebep: Mesaj düzeni ve kırık link!
nötrino tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç