Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Ocak 2017  Gösterim: 85.944  Cevap: 9

Kelime kökü nedir, nasıl bulunur?

Misafir
1 Ekim 2009 18:27       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kelime kökü nedir?
EN İYİ CEVABI perlina verdi

KÖKLER


1- Kökler, kelimelerin anlamlı parçalarıdır. Meselâ bakış kelimesinde bak köktür. Bakma işinin anlamı bak kökü üzerindedir. Buradan bakma işi anlamını çıkarıyoruz.
2- Kökler, kelimelerin parçalanamayan kısımlarıdır. Meselâ bak kökü daha fazla parçalanamaz. Parçalanırsa bakmakla ilgili anlamı ortadan kalkar.
Sponsorlu Bağlantılar
3- Kökler varlıkların ve hareketlerin yalın karşılıklarıdır. Onları bir zaman, şahsa bağlamazlar, soyut olarak ifade ederler.
4- Kökler, kelimelerin çekirdekleridir. Meselâ gözlemek, gözlem, gözcü, gözcülük, gözlük kelimeleri hep göz kökünden türetilmiştir.

GÖZ= gözlemek, gözlem, gözcü, gözcülük, gözetmen, gözlük, gözlükçü, gözlükçülük, gözlü, gözsüz.....

5- Her varlık veya hareket için dilde bir kök yoktur. Birbirine yakın varlık veya kavramlar aynı kök etrafında yapılan kelimelerle karşılanır. Meselâ ver kökünden vergi, verim, verimli, verecek, verimlilik gibi.
6- Kökler eskiden beri var olan ve sonradan yapılamayan dil birlikleridir. Yeniden kök yapılamaz. Ancak yabancı dillerden yeni kökler alınabilir. Radyo-cu, radyo culuk vb.
7- Dilde iki çeşit kök vardır: isim kökleri, fiil kökleri. Çünkü kâinatta iki çeşit varlıktan söz edebiliriz:
A- Nesne
B- Hareket

İnsan, hayvan, bitki, dağ, orman, taş, toprak, duygu, akıl, hastalık vb. nesnelerdir. Bunların gelmesi, gitmesi, yanması, büyümesi, tükenmesi vs. Hareketlerdir. İşte nesneler isimlerle, hareketlerle fiillerle karşılanmaktadır.

KELİMELERİN YAPI ÖZELLİKLERİ
KÖK : Bir kelimenin, daha küçük parçalara ayrılmayan, anlamlı en küçük parçasına denir.
Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır.
Örnek: Okul kelimesinin kökü, oku fiilidir. Fakat bu kelimede ok kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.

Kökler iki çeşittir:
1. İsim Kökleri
2. Fiil Kökleri

İSİM KÖKLERİ : Bir varlığı, niteliği, ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde tanıtan köklere denir. Dört çeşittir:

a) Varlık kökleri : Çöl, yol, sıra, ev...
b) Nitelik kökleri : İyi, güzel, kötü...
c) Duygu kökleri : Ah, vah, tüh, ey...
d) İlgi kökleri : Ben, sen, o, ile, için...

İsim kökleri cümle içinde #8220;isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç ve ünlem #8221; göreviyle kullanılabilir. Dilimizde isim kökleri en fazla üç heceden oluşur. Örnek: Karınca, kelebek, araba...

FİİL KÖKLERİ : Hareketleri, işleri anlatan köklere denir. Örnek: Gel-, otur-, ver- ...

Sesteş (Eşsesli ) Kökler : Kullanıldığı cümleye göre hem isim, hem fiil olabilecek köklere denir. Örnek: Yaz, kız, geç...


DEVAMI >>>>> Türkçe kökler ve ekler
9 Ekim 2012 15:59       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Konakladılar sözcüğünün kökü nedir ???

kon (fiil kök - konmak...) > ak (fiilden isim yapım eki) > la (isimden fiil yapım eki) > dı (3. çoğul şahıs görülen geçmiş zaman eki) > lar (çoğul eki)
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

merhaba dinliyordu kelimesinin kökü nedir acaba? din mi dinle mi

din (fiil kök - dinmek...) > le (fiilden fiil yapım eki - yor eki sebebi ile daralmaya uğrayarak ''e'' sesi ''i'' sesine dönüşmüştür.) > yor (şimdiki zaman eki) > du (3. tekil şahıs görülen geçmiş zaman eki)
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya büyük kelimesinin kökü nee

büyü (fiil kök - büyümek...) > k (fiilden isim yapım eki)
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

tamamladı kelimesinin kökü nedir ???

tam (isim kök) > am (isimden isim yapım eki) > la (isimden fiil yapım eki) > dı (3. tekil şahıs görülen geçmiş zaman eki)
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

sağlıklı kelimesinin kökü nedir ?

sağ (isim kök) > lık (isimden isim yapım eki) > lı (isimden isim yapım eki)
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

susadılar kelimesinin kökü ve çeşidir nedir

su (isim kök) > sa (isimden fiil yapım eki) > dı (3. çoğul şahıs görülen geçmiş zaman eki) > lar (çoğul eki): türemiş kelime
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Kök halindeki kelimenin özellikleri nelerdir ? Acil cevap lütfenn!! Şimdiden teşekkürler..

  • Yapım eki almayan sözcüklerdir.
  • Çekim eki alabilirler.
  • Kök halinde bulunurlar.

10 Aralık 2012 23:04       Mesaj #3
_EKSELANS_ - avatarı
Üye

Kökler iki çeşittir:


1. İSİM KÖKLERİ
Bir varlığı, niteliği, ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde tanıtan köklere denir. Dört çeşittir:

a) Varlık kökleri : Çöl, yol, sıra, ev...
b) Nitelik kökleri : İyi, güzel, kötü...
c) Duygu kökleri : Ah, vah, tüh, ey...
d) İlgi kökleri : Ben, sen, o, ile, için...

İsim kökleri cümle içinde “isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç ve ünlem” göreviyle kullanılabilir. Dilimizde isim kökleri en fazla üç heceden oluşur.
Örnek: Karınca, kelebek, araba...

İsim kökü içine “yansıma kök” dediğimiz doğa ses ve görüntülerinden esinlenerek yapılmış kökler de girer.
fış – kır-
miyav-la-
çıt-ırtı
fıs- ılda-

2. FİİL KÖKLERİ
İş, oluş,hareket ve durum bildiren köklere fiil kökleri denir.
Örnek: Gel-, otur-, ver- ...

Dilimizde hem fiil hem isim kökü olarak kullandığımız kelimeler de vardır. Bunlara “ ortak kök” denir.Bu kelimeler tek anlam taşımalarına rağmen diğer köklerin tersine hem isim hem fiil eklerini alabilirler.Bu kökleri sesteş (eş sesli) kelimelerle karıştırmamak gerekir.Sesteş kelimeler, iki ayrı kelimedir, ortak kök ise tek bir anlamı olan, kullanıldığı yere göre fiil ya da sim olan kelimedir.

Örnek:
eski - y – en giysi
fiil kökü

eski
ortak kök

eski -ci
isim kökü

ağrı - lar
isim kökü

ağrı
ortak kök

ağrı - yor
fiil kökü

taş- taş – kın su
fiil kökü fiil kökü

Sesteş kelimeler
taş taş – lık arazi
isim kökü isim kökü
Son düzenleyen perlina; 1 Kasım 2016 18:53
ookjn
20 Ekim 2013 16:21       Mesaj #4
ookjn - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

konakladılar kelimesinin kökü nedir

konak-la-dı-lar
Misafir
17 Aralık 2013 11:51       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

BİR KERLİMENİN KÖKÜNÜN FİİL OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?CÜMLEDE YÜKLEM GÖREVİYLE KULANILMIŞ OLAN KELİMELERİ NASIL ANLŞARIZ


mak mek ekle ekler oluyosa fiil köküdür olmuyosa isim kökü
Misafir
25 Kasım 2014 18:40       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kelimenin sonuna -mak -mek geliyorsa fiil köküdür gelmiyorsa isim köküdür
Misafir
1 Kasım 2016 09:32       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
En basit yolu bir kelimenin köküne mastar eki ( - mak -mek ) geliyorsa o kelimenin fiil kökü olduğunu anlayabiliriz.
Örneğin : Bilgili sözcüğünün kökü bilmekten bildir. Ama gözlükçü kelimesinin kökü göz kelimesidir ve mastar eki gelemediği için bu isim köküdür.
perlina tarafından gönderilmiş olan #8 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
7 Aralık 2016 19:41       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Toplantı kelimesinin kökü nedir?
Misafir
6 Ocak 2017 08:40       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar sorun kelimesinin kökü nedir acaba ikileme yaşadık kimi soru dur diyor kimi ise zaten kök halindedir sorun diyor


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç