Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 192.240|Cevap: 13|Güncelleme: 27 Ekim 2016

Zamir nedir, örnek verir misiniz?

Misafir
22 Mart 2012 22:21   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Zamir (Adıl)


İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan bu sözcüklere zamir denir Cümle içinde zamirin karşıladığı isim ya da söz öbeği bilinmiyorsa, cümle belirsiz bir anlam taşır.

Sponsorlu Bağlantılar

zamir çeşitleri nelerdir?


1. Şahıs zamirleri
2. Dönüşlülük zamiri
3. İşaret zamirleri
4. Belgisiz zamirler
5. Soru zamirleri

1. Şahıs (kişi) Zamirleri


Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. Dilimizde altı şahıs olduğuna göre altı tane şahıs zamiri var demektir.

Ben biliyorum.
Sen biliyorsun.
O biliyor.
Biz biliyoruz
Siz biliyorsunuz.
Onlar biliyorlar.

2. Dönüşlülük Zamiri


Bu zamir “kendi” sözcüğüdür. Şahıs isimlerinin yerine geçebileceği gibi hayvan isimlerinin ya da cansız varlıkların isimlerinin yerine de geçebilir. Çoğu zaman ek alarak kullanılır.

Kendim Kendimiz
Kendin Kendiniz
Kendi Kendileri

Bu sözcüklerdeki altı çizili ekler dönüşlülük zamirinin hangi şahsı ifade ettiğini gösterir.

Dönüşlülük zamirinin en önemli özelliği, diğer zamirlerle beraber kullanılabilmesidir. Böyle durumlarda zamir, pekiştirme anlamı taşır.

“Bu soruyu ben kendim çözdüm.”

cümlesinde hem “ben” hem “kendim” zamirleri kullanılmış; böylece “ben” zamirinin anlamı kuvvetlenmiş.

3. İşaret Zamirleri
İsimleri, yerlerini işaret ederek karşılayan zamirlerdir. Bunlar işaret sıfatının zamirleşmesiyle oluşmuştur.

Bu geldi. Bunlar alındı.
Şu satıldı. Şunlar çağırdı.
O gidecek. Onlar beğenildi.

cümlelerinde altı çizili sözcükler işaret zamirleridir. Burada üçüncü tekil şahıs için kullanılan “o” zamiriyle, işaret zamiri olan “o” zamirini karıştırmayalım. Şahıs zamirleri sadece şahıslarda kullanılır.

“O, ders çalışıyor.” cümlesinde şahıs zamiri olan “o” sözü “O, demirden yapılmış.” cümlesinde insan olamayacağından işaret zamiri olmuştur.

Ancak işaret zamirleri insanlar için de kullanılabilir.

“Bu benim kardeşim, şu da onun arkadaşı.”

cümlesinde altı çizili zamirler işaret zamiri oldukları halde şahıs isimlerinin yerlerine geçmiş. Bu durumda “o” işaret zamirinin de insanı karşılayacağı düşünülebilir. Örneğin sınıfta işaret ederek,

“Bu, tembel; şu, biraz çalışkan; o, sınıfın en iyisi.”
dersek “o” işaret zamiridir. Çünkü “o” şahıs zamiri sözü edilen kişinin yanımızda olmadığı yani bizim onu görmediğimiz durumlarda kullanılır.

Bunların dışında işaret bildiren başka zamirler de vardır. Ancak bunların yapısı biraz farklıdır.

Burası eskiden boştu.
Şurası sizin ev miydi?
Orası pek hoşuma gitmedi.
Buraları bize aitti.
Şuraları temizleyin.
Oraları unuttum bile ben.

cümlelerinde altı çizili sözcükler de işaret zamirleridir. Bunların dışında,
“Bu kitap benim, öteki senin.”
cümlesindeki altı çizili zamir gibi daha birkaç işaret zamiri de vardır.

4. Belgisiz Zamirler
İsimleri, tam olarak belli olmayan bir nicelik yönünden belirten belgisiz sıfatlar, isimler düşünce onları karşılar ve belgisiz zamir olur.

“Bazı insanlar çalışkandır.” cümlesinde altı çizili sıfat;

“Bazıları çalışkandır.” cümlesinde zamir olur. Çünkü “insanlar” isminin yerine geçer. Bunu birkaç örnekte daha gösterelim.

Birçok öğrenci bu konuyu bilmez.

sıfat
Birçoğu bu konuyu bilmez.

zamir
Hiçbir kalemi beğenmedim.

sıfat
Hiçbirini beğenmedim.

zamir
Birkaç yaşlı parkta oturuyordu.

sıfat
Birkaçı parkta oturuyordu.

zamir
Sıfat olarak kullanılmayan belgisiz zamirler de vardır:
Herkes senin burada olduğunu sanıyordu.
Kimse ben haber vermeden içeri girmesin.
Hepsi de çok ucuz fiyata satılmış.
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler sadece zamir olarak kullanılabilir.

5. Soru Zamirleri
İsimlerin yerlerine soru yoluyla geçen sözcüklerdir. Bu sözcüklerin yerine, sorduğu isimler getirilebilir.


“Bu çiçeği sana arkadaşından başka kim getirir?”

cümlesinde altı çizili söz, çiçeği getiren kişinin isminin yerine kullanılmıştır. Bu kişinin ismini “kim” zamirinin yerine koyabiliriz.

Çarşıdan ne aldın?
Nerede oturuyorsunuz?
Hangisi önce geldi?
Kaçı bizimle gelecek?

Zamirler, kendileri gibi ismin yerine geçen adlaşmış sıfatlarla karıştırılmamalıdır. Bunların ikisi de ismin yerine geçiyor. Ancak zamirler isimlerin herhangi bir niteliğini bildirmediği halde adlaşmış sıfatlar ismi niteliğiyle beraber karşılar.

Bu kadın dün de gelmişti.
Yaşlı kadın dün de gelmişti.

Bu cümlelerde altı çizili sözlerin ikisi de sıfattır. Birincisi işaret sıfatı, ikincisi ise niteleme sıfatıdır. Bu sıfatların belirttiği “kadın” isimleri cümleden çıkarılırsa,

“Bu dün de gelmişti.”
“Yaşlı dün de gelmişti.”

şekline gelen cümlelerde altı çizili sözler ismin yerine geçmişlerdir. Bu sözcüklerin anlamlarına baktığımızda “bu” sözcüğünün, yerine geçtiği ismin niteliğini bildirmediğini, “yaşlı” sözcüğünün ise bildirdiğini görüyoruz. Öyleyse birincisi zamir, ikincisi adlaşmış sıfattır.
Son düzenleyen Baturalp; 27 Ekim 2016 13:54 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Misafir
20 Mart 2013 00:23   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Zamir Nedir?1.Şahıs(kişi) Zamirleri
Sponsorlu Bağlantılar
Bunu sen istedin, biliyorsun.
Bu maçı biz kazanırız.
Bu işin sorumlusu onlardır.
Kendi düşen ağlamaz

2.İşaret Zamirleri
Bunu cebine koyar mısın?
Şunu çekmeceme kim koydu?
Onları temizleyip yiyebilirsin.

3. Belgisiz Zamirler
Bazıları derslerne çalışmıyor.
Söylediklerinin çoğu anlamsız.
Hepinizi inanın çok özledim.

4.Soru Zamiri
Bunu sana kim söyledi?
O adam sana ne söyledi?
Bu kalemlerden hangisi daha güzel?
Öğrencilerden kaçı derse gelmedi?
Son düzenleyen Baturalp; 27 Ekim 2016 17:03
Misafir
10 Nisan 2013 20:48   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Zamirler yalnız başına herhangi bir anlamı olmayan sözcüklerdir."Şuna bir de sen bak."
Bu cümledeki "şuna" sözcüğünün bir anlamı yoktur, bir ismin (adın) yerini tutmuştur. Peki neyin yerini tutmuş olabilir?

"Şuna" yerine kitap, araba, problem, rapor, bir iş, ayakkabı, elbise, hatta bir insan adı... getirilebilir.

Zamirler, ad olmadıkları halde ad gibi kullanılan, cümlede adın yerini tutan sözcüklerdir.
Sen bunu değil, onu al.
Bunları birine ver.
Şunu yerine koy.

Yukarıdaki cümlelerde geçen sen, bunu, onu, bunları, birine, şunu sözcükleri isim ya da isimlerin yerini tutmuştur; bu sözcükler birer zamirdir.

Elindeki çantayı Bayhan'a uzattı.
Bu cümlede geçen "Bayhan'a" sözcüğünün yerine, bu sözcüğün yerini tutacak biçimde "sana, ona, birine, şuna, kendisine, ötekine, size, bizimkine, kime, hangisine" sözcükleri getirilebilir; bu sözcüklerin hepsi zamirdir.

Bu örneklerden zamirle ilgili şu iki kuralı çıkarabiliriz:

Zamir;
İsmin yerini tutar, (kişi, işaret, soru, ilgi, dönüşlülük yönüyle ve belgisiz olarak)
İsim gibi kullanılır, ismin aldığı ekleri genellikle alır.
Zamirler "vekil" sözcüklerdir; isimler yerlerinde bulunmadığında hemen vekil olarak onların yerini alır, isim gibi davranır, ismin aldığı ekleri alır.

Zamirler yalnız başına bir anlam belirtmeyen sözcüklerdir; bu yönüyle onları adlaşmış sıfatlarla karıştırmamak gerekir.

"Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler." atasözünde geçen "akıllı" ve "akılsız" birer adlaşmış sıfattır. Adlaşmış sıfatlar anlamı olan sözcüklerdir.

Bu atasözünü,
"O, söylemeden düşünür; öteki düşünmeden söyler." biçiminde ifade edecek olursak "o" ve "öteki" sözcükleri zamir olur.

Niteleme sıfatları kendilerinden sonra gelen adlar atılarak kullanıldığında adlaşmış sıfat olur. "Zeki insanlar" yerine "zekiler" denilmesi gibi. Tembel, çalışkan, deli, genç, ihtiyar... sözcükleri birer adlaşmış sıfattır. Belirtme sıfatlarından sonra gelen isimler düştüğünde ise, genellikle zamirler ortaya çıkar. "O, bu, şu, öbürü, öteki, biri, hangisi..." gibi sözcükler zamirdir.

Zamirlerin birtakım türleri vardır:

1) Kişi zamirleri
2) Dönüşlülük zamiri
3) İşaret zamirleri
4) Belgisiz zamirler
5) Soru zamiri
6) İlgi zamiri

1) Kişi Zamirleri


Kişi adlarının yerine kullanılan zamirlerdir.
Birinci tekil kişi için "ben"
İkinci tekil kişi için "sen"
Üçüncü tekil kişi için "o" kullanılır.
Bu üç kişi zamirinin çoğul biçimi olarak "biz, siz, onlar" kullanılır.

Türkçede 6 kişi zamiri vardır: "ben, sen, o, biz, siz, onlar"
"Biz" ve "siz" zamirleri bazı durumlarda çoğul eki alarak kullanılabilir:

Bizler burada sabırla bekleriz.
Sizler bize çok yardım ettiniz.

İkinci tekil kişi için kullanılan "sen" yerine, özellikle konuşmalarda, kibarlık ve saygı amacıyla "siz" kullanılır.

Bahar'a dönerek: "Dün beni siz mi aradınız?" dedi.
* Kimi zaman ise "ben" yerine "biz" zamiri kullanılır:

Biz bu konunun önemini daha önce de belirtmiştik.

Zamirler adların yerine kullanılan sözcükler olduğu için adların aldığı hal eklerini alır:

ben-i, ben-de, ben-den, sen-de, o(n)-u, o(n)-a, o(n)-da...

I. tekil ve II. tekil kişi zamirlerine "-e" hal eki getirildiğinde, sözcüklerin kökünde değişim ortaya çıkar.

ben-e > bana
sen-e > sana

Kişi zamirleri adların aldığı iyelik (aitlik) eklerini almaz:

kalem-i-m, kalem-i-n, kalem-i
Bu sözcüklerin sonunda yer alan iyelik ekleri herhangi bir kişi zamirinin sonuna gelmez.

Kişi zamirleri, adlar gibi ad tamlaması kurabilir. Kişi zamirleri ile kurulan tamlamalar belirtili ad tamlamasıdır.

O(n)-un baba-s-ı
Sen-in kardeş-i-n
Ben-im kitab-ı-m

Kişi zamirleri, ad tamlamasında sadece tamlayan görevinde olur.

Ad tamlamalarında tamlayanın aldığı "-m, -in" eki "ben" ve "biz" zamirlerine "-im" (ben-im, biz-im) olarak eklenir. Bu ekler iyelik eki ile karıştırılmamalıdır; iyelik eki tamlanan göreviyle kullanılan ada eklenir.

ben-im teyze-m
biz-im teyze-miz

Tamlayan Düşmesi


Kişi zamirleri ile kurulan ad tamlamalarında tamlayan durumundaki kişi zamiri düşebilir. Bu duruma tamlayan düşmesi denir.

Dün, onun kitabı bende kalmış.
Bu cümleden "onun" zamiri çıkarıldığında cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz; ancak "Dün onun kitabı bende kalmış." cümlesinde bir ad tamlaması yoktur. Böyle bir cümle "tamlayanı düşmüş ad tamlaması" örneği olarak sorulabilir. Tamlayan düşmesinde, özellikle III. tekil kişi zamiri (onun) ile ilgili düşmeler sorulur.

Aşağıdaki dizelerde tamlayan düşmesinin örnekleri vardır:

Bekliyorum yıllardır, hasretiyle kor oldum." (onun hasresti)
Bahtıma acıyan bir bakışı vardı." (benim bahtım, onun bakışı)
Bir dünya istiyorum, mazimi aratmasın." (benim mazim)
Tamlayan durumundaki kişi zamirinin düşmesinin, kimi zaman anlam karışıklığına yol açabilir.

"Senin adını bu listede görmek isterdim."
Bu cümleden "senin" zamiri çıkarılacak olursa, "adın" kimin olduğu (senin mi, onun mu) anlaşılmaz.

Kişi zamirleriyle ad tamlaması kurulduğunda, kimi zaman tamlanan iyelik eki almadan kullanılabilmektedir:

"Bizim Aile" adlı bir film izlemiştik.
"Ailemiz" sözcüğündeki iyelik eki "-miz" düşmüştür.

Örnek Soru:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?

A) Önce kendi işini bitir, bana sonra yardım edersin.
B) Onların yeni aldıkları evi gördün mü?
C) Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez miydin?
D) Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş.
E) Söylendiğine göre, bu yıl Ankara'da su sıkıntısı olmayacakmış.

Yanıt: D

2) Dönüşlülük Zamiri


"Kendi" sözcüğü dönüşlülük zamiri olarak kullanılır. Bu sözcük kişi zamirlerinin yerine de kullanılabilir.

Bunları oraya sen götür
Bunları oraya kendin götür.
"Kendi" sözcüğü kişi zamirleri ile birlikte kullanıldığında işi yapanı (özneyi) pekiştirir.

Bu uçurtmayı ben kendim yaptım.
Dün okula gitmediğini o kendisi söyledi.
Bu örneklerde, "kendi" gereksiz sözcük durumunda değildir, özneyi pekiştirmiştir.

"Kendi" bazı cümlelerde yüklemde bildirilen işin özne tarafından yapıldığını ortaya koyar; fiilin dönüşlü olduğunu açıklamış olur.

"Büyüdüğü için artık kendisi yıkanıyor."
"Kendi" zamiri, "kendi kendine" şeklinde kullanıldığında zamir olmaktan çıkar; zarf olur.

Kendi kendine oynuyor.

Dönüşlülük zamiri "kendi" de hal eklerini alır:

kendi-n-i, kendi-n-e, kendi-n-de

İyelik eklerini de alır:

kendi-m, kendi-n, kendi-s-i, kendi-miz, kendi-niz, kendi-leri
* "Kendi" ile ad tamlaması kurulur

kendi okulu
kendi işin
kendi çocuğu

Bu tamlamalar belirtisiz ad tamlaması yapısında olsa da anlam yönüyle belirtili ad tamlamasıdır.
"Kendi kıyafeti", onun kıyafeti; "kendi araban" da senin araban demektir.

* Bu zamirin tamlanan olarak kullanıldığı da olur.

Bunları müdürün kendisine ver.
Adamın kendisine anlatın.
3) İşaret (im) Zamirleri

Adların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.

"O çok fazla, sen bunu ye." cümlesindeki "o" ve "bunu" sözcükleri, işaret yoluyla birer adın yerine kullanılmıştır, zamirdir.

* Türkçedeki başlıca işaret zamirleri "bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar"dır.

* "Öteki, öbürü, beriki, diğeri..." gibi sözcükler de işaret zamiri olarak kullanılabilir.

* İşaret sıfatı olarak kullanılan "bu, şu, o" gibi sözcükler yalnız kullanıldığında işaret zamiri olur.

Onu bırak, sen bu soruyu çöz. (bu soru ==> sıfat)
Öbürünü bana ver, o kitabı sen al. (o kitap ==> sıfat)

Aşağıdaki cümlelerde işaret zamirleri vardır.
Onu buraya koy, şunun kapağını kapa.
Bunları al, öbürünü şuraya getir.
* "O" hem işaret zamiri, hem de kişi zamiri olarak kullanılabilen bir sözcüktür."O", bir kişinin yerini tutuyorsa kişi zamiridir; insan dışındaki bir adın yerine kullanılmışsa işaret zamiridir.

Az önce onu çantasından çıkardı. (işaret zamiri)
O, her sabah buraya gelir; gazetesini alır. (kişi zamiri)

Örnek Soru:

"O" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı (şahıs zamiri) olarak kullanılmıştır?

A) Çocuklar, o ağacı sulamışlar.
B) Annesi, onu biraz önce hastaneye götürdü.
C) Kitaplıktan o kitabı alıp gitti.
D) Ben bu evi değil, onu beğendim.
E) Dosyayı göstererek "Onu bana ver." dedi.

Yanıt: B

İşaret zamirleri varlıkların yerini tuttuğu gibi kimi zaman da bir olayın, yargının ya da durumun yerine de kullanılabilir.

Örnek:
Kapalı yerlerde bundan sonra sigara içilmeyecek; bazıları buna karşı çıkacak, ama önemli değil.
İşaret zamiri "buna", "kapalı yerlerde bundan sonra sigara içilmeyeceği" kararının yerini tutmuştur.

İyi bir dershaneye devam et, düzenli çalış, verilen testleri çöz; bunları yaparsan işin çok kolaylaşır.
İşaret zamirleri, adların aldığı çoğul eklerini ve hal (durum) eklerini alır.

bu ==> bunlar
şu ==> şunlar
o ==> onlar
bunu, onda, şuna, bunda, ondan, ötekini, berikine...
* İşaret zamirleriyle belirtili ad tamlaması oluşturulur. İşaret zamirleri ad tamlamalarında yalnız tamlayan görevinde kullanılır.

Onun kapağı açık kalmasın.
Bunun çiçeği güzeldir, ötekinin kokusu.
"Burası, şurası, orası" gibi yer anlamlı sözcükler de işaret zamiri olarak kullanılır.

Orayı ben de beğenmedim, burası güzel.
Şurası bir köy mü?
4) Belgisiz Zamirler

Hangi adın yerini tuttuğu kesin biçimde belli olmadan adların yerini tutan sözcüklerdir.

Kitaplığında gerçekten çok kitap var. Çoğunu okumuş. Bazıları kimsede görmediğim kitaplar; birkaçının adı çok ilginçti. İçlerinden birini okumam için bana verdi.

Yukarıdaki cümlelerde geçen "çoğunu, bazıları, kimsede, birkaçını, birini" sözcükleri belgisiz zamirdir.

Belgisiz sıfatlardan sonra gelen adlar atılıp belgisiz sıfat olan sözcüklere iyelik (aitlik) eki (-ı, -i, -(s)ı, -(s)i, -leri, -ları) getirilecek olursa, o sözcükler belgisiz zamir olur.

Sınavdaki bazı sorular kolaydır, bazıları zor. (bazı sorular ==> sıfat)

Bu cümledeki "bazıları" zamirinin yerine yine aynı yapıda başka belgisiz zamirler getirilebilir:
...çoğ-u zor
...hiçbir-i zor
...tüm-ü zor
...birkaç-ı zor

* "Biri, hiçbiri, birisi, hepsi, azı, tümü, birazı, birileri" belgisiz zamir olarak kullanılabilen sözcüklerdir.

Örnek Soru:
Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki aldığı için belgisiz zamir olan, adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır?

A) Kimi insanlar karlı havada araba kullanmıyor.
B) Size başka bir gömlek verelim, dedi.
C) Sinemalardaki hiçbir filmi kaçırmazmış.
D) Bazısı işini ötekilerden erken bitirmiş.
E) Bugün yine birkaç kitap aldım.

Yanıt: D

"Kimse" ve "herkes" öteki belgisiz zamirlerden farklı olarak belgisiz sıfat olarak kullanılamayan, yalnız zamir olarak kullanılan sözcüklerdir.

Sabah sekizde herkes burada olsun.
Dün beni kimse aramadı.
"Filan" ve "falan" sözcükleri de belgisiz zamir olarak kullanılır.

Filan ne söylüyor, demeyeceksin.
Kitap falan getirmeyin.
"Kimi" ve "kimisi" sözcükleri birbirinin yerine kullanılabilen iki belgisiz zamirdir.

Kimi oturur, kimisi çalışır.

İkinci zamirde (kimisi) iki tane iyelik eki vardır. Aynı işlevi gören ekin bir sözcükte, bu örnekteki gibi art arda gelmesi durumuna "ek yığılması" denir. "Kimi" ile "kimisi" arasında anlamca fark yoktur. Aynı durum "biri" ve "birisi" sözcüklerinde de vardır:

Biri gitsin, birisi burada kalsın.
Belgisiz zamirlerle de tamlama kurulur.

Belirtili ad tamlamalarında belgisiz zamirler tamlayan olabilir:

Bazılarının kıyafetleri çok kötüydü. tamlayan
Herkesin kitabını verdi. tamlayan
Belgisiz zamirler, bazı iyelik eklerini aldığı için ad tamlamasında tamlanan da olabilir:

Paranın hepsini getir.
Bu çocuğun kimsesi yok.

5) Soru Zamirleri


Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

Bu koliyi kim bıraktı, içinde ne varmış?
"Kim" ve "ne", Türkçedeki asıl soru zamirleridir.

"Kim" insanları sormak için, "ne" insan dışındaki varlıkları sormak için kullanılır.

"Kim" ve "ne"ye ekler getirilerek başka soru zamirleri oluşturulur.

Nereden başlayalım?
Sizinle nerede görüştük?
Sivas nesiyle tanınır?
Usta nereli imiş?
Adresi kime soracağız?
Pestil neden yapılır?
"Neden" sözcüğü bir şeyin aslını, hammaddesini belirtecek biçimde kullanıldığında soru zamiri olur.

Soru sıfatı olarak kullanılan sözcükler, ek alarak soru zamiri olabilir.

İspanya'da hangi kentleri gezdiniz, hangisini çok beğendiniz?
Elemelerde kas yarışmacı elendi, kaçı kaldı
Adamın ne kadar tarlası var, ne kadarını size satacak?
Bizim sporcumuz yarışta kaçıncı oldu?

Soru zamirleri isim çekim eklerini alabilir.

Hal eklerini alır:

kim-e, ne-y-e, kim-de, kim-den
Çoğul eklerini alır:

Kim-ler geldi?
Dün size ne-ler anlattı?

Soru zamirleri iyelik eklerini de alır:

(Benim) kim-i-m, (Senin) ne-y-i-n, ne-s-i, ne-y-i, kim-i
Soru zamirleri ile belirtili ad tamlaması kurulabilir.

Tamlamalarda tamlayan olur:

Kimin parası kaybolmuş?
Neyin fiyatını sordunuz?
Soru zamirleri, tamlamalarda tamlanan da olabilir; çünkü tamlananın aldığı iyelik ekini alır:

Birgül'ün nesi varmış?
Siz İzmir'in neresindensiniz?

6) İlgi Zamiri


İlgi zamiri isimlerden ve zamirlerden sonra onlara eklenen "-ki"dir. İlgi zamiri olarak kullanılan "-ki" tamlayan (ilgi) eki almış isimlere gelir.

Bu test seninki, benimki yanımda yok.
Onunkini al, bunun kitabını ver.
Tamlayan durumundaki sözcükten sonra gelen ilgi zamiri -ki, tamlananın yerini tutar.
İlgi zamiri -ki'nin sadece "-ki" biçimi vardır, bu nedenle büyük ünlü uyumuna uymaz.

İlgi zamiri -ki, kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır.

Örnek Soru:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonra yaklaşma durumu eki almıştır?

A) Masadakilerden yalnızca birini al.
B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim.
C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var.
D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor.
E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok.

Yanıt: D

Zamir konusunu burada bitiriyoruz; ancak ilgi zamiri dışındaki "ki"lerin de anlatılması gerekir. Türkçede ilgi zamiri "-ki"nin dışında iki ayrı "ki" vardır.

Sıfat yapım eki olan "-ki"

"-ki" eki, yer ve zaman bildiren sözcüklere eklenerek onları sıfat durumuna getirir.


Yer bildiren sıfatlar türetirken, genelikle "-de" hal ekinden sonra gelir.

Yoldaki çukurlara dikkat et.
Sizdeki rapora da bakın.
* Birkaç örnekte, "-de" eki olmadan "-ki" eklenir:

Karşıki eve taşındılar.
Aşağıki sokaktan geçtik.
* Zaman bildiren sözcüklerden sonra da gelebilir:

Yarın-ki maç
Akşam-ki yağmur
* "-ki" biçiminde kullanılan bu ek, büyük ünlü uyumuna uymaz. Ek, "dün" ve "bugün" sözcüklerine "-kü" olarak eklenir.

Bugünkü sınava hazırlandın mı?
Dünkü maça biz gidemedik.
İlgi zamiri "-ki" ile sıfat yapım eki olan "-ki" birbirine karıştırılmamalıdır.

Elindeki paketi bana ver, sen yerdekini taşı.
Bu cümlede geçen "-ki" eklerini karşılaştıralım. I. -ki (elindeki) sıfat yapım ekidir; peki II. -ki (yerdeki) nedir? İkinci -ki de sıfat yapım ekidir, sadece kendinden sonra gelmesi gereken ad düşmüş, sözcük -adeta- adlaşmış. "Yer" sözcüğündeki -ki'ye, ilgi zamiri demeyin. İlgi zamiri -ki, mutlaka tamlayan durumundaki (ilgi eki almış) sözcüğe eklenir, "yer" sözcüğünde tamlayan eki yok.

Bağlaç olan ki

Bağlaç olan "ki" ayrı bir sözcüktür; diğer iki "ki"den farklı olarak her zaman ayrı yazılır.

Bağlaç olan "ki"nin tek şekli vardır: "ki"

"Düşün ki anlayasın."
"Bir derde düştü ki benim gönlüm."
Bağlaç olan "ki", adından da anlaşılacağı gibi asıl olarak bağlama görevi görür. Cümleleri bağlar, bir öğeyi açıklar; kimi zaman da cümleye şaşırma, abartma, yakınma gibi anlamlar katar.

Öyle bir sevinci seçti ki sorma
Bir pembe tenin var ki örülmüş gibi tülden.
Son düzenleyen Baturalp; 27 Ekim 2016 16:43 Sebep: sayfa düzeni
27 Ekim 2016 16:19   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
MOD Moderatör
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

Zamir nedir?


Zamir veya adıl cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen isim soylu kelime. Ben sen o biz siz onlar; kendim kendinkendi kendimiz kendiniz kendileri; bu şu o; kim ne; biri kelimeleri zamirlere örnek gösterilebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Zamir Örnekleri


 • Bu evi ben boyadım.
 • Bu benim kardeşim.
 • Bu resmi kendin mi çizdin?
 • Kim geldi?
 • Herkes bahçede toplandı.
 • Şu annemin öteki babamın arabası.
 • Evdekilere haber vereyim.

İzmir’de doğdum; ama yıllardır oraya gitmedim.
Bu cümlede, “İzmir” adını tekrar etmemek için, bu adın yerine kullanılan “ora” sözcüğü adıldır.

Bunu ona kim verdi?
Bu cümlede “bu, o, kim” sözcüklerinin yerine ad getirilebilir. (Kitabı Ali’ye Ahmet verdi.) “Bu, o, kim” sözcükleri, “kitap, Ali, Ahmet” adlarının yerini tuttuğu için adıl görevindedir.

Adıllar, adların yerini tutma özelliklerine göre şu şekilde gruplandırılır:


 • Kişi Adılı
 • Dönüşlülük Adılı
 • İşaret Adılı
 • Belgisiz Adıl
 • Soru Adılı
 • İlgi Adılı
1. Kişi Adılı
Kişi adılları, kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. Dilimizde kişi adılları tekil kişiler için; ben, sen, o, çoğul kişiler için de biz, siz, onlar sözcükleridir. Bu sözcükler adların yerine geçince ad durum eklerini alarak çekimlenebilirler.
 • Beni seni onu
 • Bana sana ona
 • Bende sende onda
 • Benden senden ondan
Benim onu tanıdığımı söylemişsin.
Bu cümlede “benim, onu” sözcükleri kişi adılıdır.
Öğretmenimiz bana ve sana dün derse gelmediğimiz için kızmış.
Bu cümlede, yaklaşma durumu ekini (-e, -a) alan I. ve II. tekil kişi adılı olan “ben” ve “sen” sözcükleri “bana” ve “sana” biçimine dönüşmüştür.

2. Dönüşlülük Adılı


Dönüşlülük adılı, “kendi” sözcüğüdür. Dönüşlülük adılı, iyelik eki alarak kullanılabilir:
Kendi – m Kendi – n Kendi – si Kendi – miz Kendi – niz Kendi – leri
Dönüşlülük adılı, kişi adılının yerine kullanılabildiği gibi, kişi adıllarıyla birlikte, cümleye pekiştirme anlamı katacak şekilde de kullanılabilir.
Bu soruyu kendim çözdüm.Bu soruyu ben kendim çözdüm.Birinci cümlede “kendim” sözcüğü I. tekil kişiyi belirtecek şekilde, kişi adılının yerine; ikinci cümlede kişi adılıyla (ben) birlikte, cümleye pekiştirme anlamı katacak şekilde kullanılmıştır.

3. İşaret Adılı


İsimlerin yerini işaret yoluyla alan zamirlerdir.
 • Bu, şu, o; bunlar, şunlar, onlar;öteki, beriki, şöyle;böyleleri, öylesi.
 • O, bu yörenin en meşhur yemeğidir.
 • Duvardaki yazıları bu yazdı.
 • Bu,bir büyük şanlı mazinin hatırasıdır.
 • Bunlar her sabah aynı otobüse binerler.
 • Ötekini bilmiyorum ama beriki işin farkında değil.
 • Şunları kimsenin görmeyeceği bir yere koy.
Not: “O” ve “onlar” sözcükleri, Türkçede hem işaret adılı hem kişi adılı olarak kullanılabilir. Bu sözcükler, insan için kullanılırsa kişi adılı; insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa işaret adılı olur.

4. Belgisiz Adıl


İsimlerin yerini işaret yoluyla alan zamirlerdir.
 • Bu, şu, o;bunlar, şunlar, onlar;öteki, beriki, şöyle;böyleleri, öylesi.
 • O,bu yörenin en meşhur yemeğidir.
 • Duvardaki yazıları bu yazdı.
 • Bu,bir büyük şanlı mazinin hatırasıdır.
 • Bunlar her sabah aynı otobüse binerler.
 • Ötekini bilmiyorum ama beriki işin farkında değil.
 • Şunları kimsenin görmeyeceği bir yere koy.
NOT: “Böylesi-böyleleri”, “şöylesi-şöyleleri” biçimindeki zamirlere “tarz anlamlı zamirler” de denir.
 • Böyleleriyle fazla samimi olmayacaksın.
 • Ömrümde böylesini görmedim.
 • Şöyleleri ham karpuzdur.
Senin yerine başkası nöbet tutsun.
Bu cümlede, “sen” adılı, belli bir kişiyi karşılarken, “başkası” sözcüğü, karşıladığı kişi kesin olarak belirtilmediğinden, belgisiz adıldır.
Birkaçımız, taşınan komşumuza yardım ettik.
Bu cümlede, “birkaçımız” sözcüğü, sayıca bir belirsizlik anlamı taşıyıp karşıladığı kişiler kesin olarak belirtilmediğinden, belgisiz adıldır.

5. Soru Adılı


Adın yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Soru adılının cevabı, bir ad ya da başka bir adıldır.
Kim (kime, kimi, kimde, kimden, kimler…) Ne (neyi, neye, neler, nesi, neyin…) Nere (nerede, nereden, neresi, nereyi…) Hangisi (hanginiz, hangimiz, hangileri…) Kaçı (kaçıncısı, kaçınız, kaçımız…)

İsimlerin yerini soru yoluyla alan zamirlerdir.
 • Ne?, kim?;nereye?, kime?;hangisi?, kaçı?
 • Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
 • Kimdir bana gülen yeşillik balkonundan?
 • Nereye baksam hep seni hatırlıyorum.
 • Şu dünyada insan kime güvenebilir ki?
 • Bunca zamandır ne konuştunuz?
 • Elindeki makası nereye koyduğunu bilmiyor.
 • Elindeki kitaplardan hangisini aldın?

6. İlgi Adılı (-ki)


İlgi zamiri, belirtili isim tamlamasından, kaldırılmış olan tamlananla ilgisini göstermek üzere tamlayana eklenen -ki” ekine denir. İlgi zamiri “ki’’ her zaman kelimeye bitişik yazılır.

-ki eki ile oluşturulan zamirlerdir.
 • Senin sunumun benimkinden çok daha güzel oldu. (benim sunumumdan)
İlgi zamiri, bağlaç olan ki ile karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır ve kaldırıldığında cümlenin anlamı pek değişmez. İlgi zamiri kaldırıldığında ise cümle ya devrik hale gelir ya da apayrı ve kastedilmeyen bir anlam kazanır:
 • Her gün gel ki bir şeyler öğrenesin. (bağlaç)
 • Ne ki bu? (bağlaç)
 • Senin çizimin de çok güzel ancak Ayşe’ninki şahane olmuş. (ilgi zamiri)
Belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine kullanılır.
 • Tamlayan eklerinin üzerine gelir.
 • Ek hâlindeki tek zamirdir. “-ki”
 • Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar.
 • Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece -ki şekli vardır:
 • benim kalemim>benimki
 • onun eli>onunki
 • Orhan’ın puanına nazaran Hakan’ınki
İlgi zamiri, isimden sıfat türeten -ki eki ile de karıştırılmamalıdır. İlgi zamiri olan -ki’den önce -im, -in gibi aidiyet bildiren ekler (ilgi ekleri) gelir. Sıfat türeten -ki eki ise doğrudan isme veya ismin hâllerinden birine eklenir:

Senin ki can da bizim ki patlıcan mı?
Tencerenin dibi kara senin ki benden kara.
Bahçedekiler içeri girsin.
Üzerindeki sana çok yakışmış.
Cebimdeki düştü.
Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-
bu yılki sınav, yarınki maç, dünkü film, bugünkü aklım…
masadaki kitaplar, duvardaki saat, evdeki hesap…

Derlemedir.

Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç