Arama

Hıristiyan Bayramları - Noel veya Christmas

Güncelleme: 21 Aralık 2016 Gösterim: 65.470 Cevap: 10
ispermecet - avatarı
ispermecet
Ziyaretçi
13 Aralık 2007       Mesaj #1
ispermecet - avatarı
Ziyaretçi

Noel

Ad: noel.jpg
Gösterim: 2150
Boyut: 65.8 KB

(Latince natalis: “doğumla ilgili”), Hz İsa’nın doğumu onuruna 25 Aralık’ta kutlanan Hıristiyan yortusu.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir Roma almanağına göre, İS 336’dan önce Noel Roma’da Hıristiyan yortusu olarak kutlanıyordu. Buna karşılık Kudüs dışında Doğu’da 6 Ocak’ta kutlanan Epifanya yortusunda Hz. İsa’nın hem doğumu, hem de vaftiz edilmesi birlikte anılıyordu. 4. yüzyıl boyunca Doğu kiliselerinin çoğu İsa’nın doğumunu 25 Aralık’ta kutlamaya başladı, uzun süre direnen Kudüs de sonunda bu uygulamayı benimsedi. Ermeni Kilisesi ise Noel’i hiçbir zaman kabul etmedi ve İsa’nın doğumunu 6 Ocak’ta kutlamayı sürdürdü. Noel gelenekleri çok çeşitli kaynaklara dayanır.

Romalılar, 17 Aralık'taki Saturnalia (Satürn Şenliği) gününde çeşitli eğlenceler düzenler, birbirlerine armağanlar verirlerdi. 25 Aralık aynı zamanda İran’ın tanrılarından Mitra’nın doğum günüydü. Roma’da yılbaşında (1 Ocak) evler yeşillikle ve ışıklarla donatılır, çocuklara ve yoksullara armağanlar verilirdi. Toton kabilelerinin Galya, Britanya ve Orta Avrupa’ya girişiyle Noel kutlamalarına Germenlerin ve Keklerin Yule (yeni yıl) gelenekleri de eklendi. Hıristiyanlık öncesinin ve sonrasının kış şenliklerinin ayrılmaz bir parçası olan ateş ve ışık törenleri sıcaklığın ve sürekli yaşamın simgeleriydi. Ölüme meydan okumayı simgeleyen yaprakdökmeyen ağaçlar ortaçağdan beri Noel kutlamalarında kullanılmıştır.

Noel ağacı


Noel şenlikleri sırasında ışık ve süslerle donatılan ağaç. Yaprakdökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak, Eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneğiydi. Avrupalı putperestler arasında yaygın olan ağaca tapınma, Hıristiyanlığı benimsemelerinden sonra, İskandinavyalIların şeytanı korkutup kaçırmak ve Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını yılbaşında ağaçlarla donatma geleneği biçiminde sürdü. Almanya’da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir Yule (yeni yıl) ağacı konuyordu.

Günümüzdeki Noel ağacı Almanya’nın batısından kaynaklandı. Ortaçağda Âdem ve Havva’yı canlandıran gözde bir oyunun ana dekoru, Cennet Bahçesi'ni temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı. Âdem ve Havva yortusunda (24 Aralık) Almanlar evlerine böyle bir Cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon’daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Ayrıca bazı yerlerde Hz, İsa’yı simgeleyen mumlar eklendi, Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve Cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.

İngiltere’ye 19. yüzyılın başlarında ulaşan Noel ağacı, Kraliçe Victoria’nın eşi Alman prens Âlbert’in desteğiyle yüzyılın ortalarında yaygınlaştı. O dönemde Noel ağaçları, dallarına kurdele ve kâğıt zincirlerle asılmış mum, şekerleme ve keklerle süsleniyordu. Göçmen Almanların Kuzey Amerika’ya 17. yüzyılda götürdükleri Noel ağacı 19. yüzyılda moda oldu. Gelenek Avusturya, İsviçre, Polonya ve Hollanda’da da yaygındı. Japonya ve Çin’e 19, ve 20, yüzyıllarda Amerikalı misyonerlerin tanıttığı Noel ağaçları ince işlenmiş kâğıt süslerle donatılıyordu.

Nikolaos Aziz (Noel Baba)


BARİLİ NİCOLA, MYRALİ NİKOLAOS, SANTA CLAUS olarak da bilinir
(ü. 4. yy, Myra [Demre], Likya, Anadolu; yortu günü 6 Aralık), hemen bütün kiliselerce anılan ve Noel Baba adıyla çağdaş popüler kültürde de etkisini sürdüren ünlü Hıristiyan azizi. Gerçekten yaşadığını kanıtlayan hiçbir tarihsel belge yoktur.
Yaygın inanışa göre Aziz Nikolaos Likya mn liman kenti Patara’da doğdu, gençliğinde Filistin ve Mısır’da dolaştı. Likya’ya dönüşünden kısa süre sonra Myra piskoposu oldu. Roma imparatoru Diocletianus’un Hıristiyanlara uyguladığı baskılar sırasında hapsedildi. Constantinus döneminde salıverildi ve I. Nikaia (İznik) Konsili’ne (325) katıldı. 6. yüzyılda Myra’daki mezarı yaygın olarak biliniyordu. 1087’de İtalyan gemiciler ya da tüccarlar Nikolaos’un cesedini Myra’ dan alıp İtalya’daki Bari’ye götürdüler.
Ad: 12.gif
Gösterim: 2706
Boyut: 309.9 KB

Burada yapılan S. Niccolö Bazilikası en çok ziyaret edilen hac yerlerinden biri durumuna geldi. 6. yüzyıldan kalma Yunanca bir metinde yer alan en eski ve en ünlü öyküye göre Nikolaos, Constantinus’a rüyasında görünerek idam mahkûmu üç subayın kurtulmasını sağlamıştı. Ünü gitgide yaygınlaşan Nikolaos zamanla Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerin, hayır kurumlarının, loncaların, çocukların, denizcilerin, Fribourg (İsviçre) ve Moskova gibi kentlerin koruyucu azizi olarak benimsendi. Avrupa’da binlerce kilise ona adandı; 6. yüzyılda Konstantinopolis’te (İstanbul) Roma imparatoru I. İustinianos’un yaptırdığı kilise de bunlardan biriydi.

Geleneksel yortu gününde ise Soytarılar Bayramı törenleri yapılırdı. Nikolaos’un Noel Baba’ya dönüşmesi ilk kez Almanya’da gerçekleşti; bu gelenek daha sonra Reform kiliselerinin çoğunlukta olduğu ülkelere, sonunda Fransa’ya yayıldı. Yortu günü Noel’de ya da yılbaşında kutlanmaya başladı. Nieuw Amsterdam’a (bugün New York kenti) yerleşen HollandalI Protestanların Nikolaos’a (Sinterklaas) iyiliksever bir büyücü kimliğini yakıştırmaları Santa Claus adıyla daha da ünlenmesine yol açtı. Nikolaos, ABD’de ve İngiltere’de geleneksel aile ve çocuk bayramı olarak karşılıklı armağanlarla kutlanan Noel’in koruyucusu sayılır. Katolik Kilisesi’nde 1969’da Nikolaos’un yortu günü takvimden çıkarılmış ama anılması serbest bırakılmıştır.

kaynak: Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Aralık 2016 07:16
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
1 Ocak 2008       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Ad: christmas_tree.gif
Gösterim: 1466
Boyut: 241.4 KB
Hıristiyanların Hz. İsa'nın doğumu­nu kutladıkları bayramdır. Hz. İsa'nın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, bugün genellikle 25 Aralık'ta kutlanan Noel, Ortodoks Kiliseleri'nin birçoğunda 7 Ocak'ta kutlanır.

Sponsorlu Bağlantılar
İlk Hıristiyanlar döneminde İsa'nın doğu­munu kutlamak için özel bir gün yoktu. Noel kutlamaları 4. yüzyılda başladı. 25 Aralık, aynı zamanda putperestlerin kış gündönümünü ya da en kısa günü kutladıkları şölenin yapıldığı gündü. Romalılar'ın Satürn Bayramı da 25 Aralık'tan önceki hafta kutlanıyordu. Bu şölen karşılıklı armağanların verildiği eğ­lenceli bir kutlamaydı ve kışın karanlık günle­rini şenlendirmek amacını taşıyordu.

Roma'da Hıristiyanlar için Noel bu iki putperest şöleninin yerini aldı ve böylece her yıl aralık ayında, genellikle "ışık" ya da "güneş" olarak adlandırdıkları Hz. İsa'nın doğumunu kutla­maya başladılar.

Noel kutlamalarında dostların ve aile birey­lerinin birbirlerine karşılıklı armağanlar ver­mesi zamanla bir gelenek oldu. Ayrıca, yap­rak dökmeyen ağaçların çeşitli süslerle bezen­mesi de Noel gelenekleri arasındadır. Noel ağacının Almanya'da, gene eski bir putperest inanışın Hıristiyanlık'a uyarlanmasıyla ortaya çıktığı sanılmaktadır. Hz. İsa'nın dünyaya gelişini simgeleyen minyatür ahırlar yapmak da Hıristiyanlar arasında yaygındır. Noel ila­hileri söylemek ise oldukça eski bir gelenek­tir. Noel'de
Ad: 28.gif
Gösterim: 1455
Boyut: 347.9 KB
söylenen bu özel ilahiler 14. ve 15. yüzyıllarda İngiltere'de geliştirilmiştir. Noel'i posta kartlarıyla kutlamak ise 19. yüzyılda başlayıp büyük bir hızla yaygınlık kazanmıştır.

MsxLabs & TemelBritannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Aralık 2016 07:31
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Ocak 2008       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Noel Bayramının Kökeni Türkler

Ad: 30.gif
Gösterim: 2147
Boyut: 422.7 KB

İnanabilir misiniz, yüzyıllardır Hıristiyanların İsa'nın doğuşu olarak kutladığı "Noel Bayramı "nın çok eski Türklerin " yeniden doğuş bayramı" olduğuna? Nereden nereye; inanılacak gibi değil, değil mi?

Olay şöyle:
Türklerin tek tanrılı dinlere girmesinden önceki inançlarına göre, yerin göbeği sayılan yeryüzünün tam ortasında bir " akçam ağacı" bulunuyor. Bu ağacın tepesi de gökyüzünde oturan tanrı Ülgen'in sarayına kadar uzuyor ve buna " hayat ağacı " diyorlar. Bu ağacı, motif olarak bizim bütün halı, kilim ve işlemelerimizde bulabiliriz. Ülgen, insanların koruyucusu; sakallı ve kaftan giymiş olarak sarayında oturuyor ve geceyi, gündüzü, güneşi yönetiyor.Türklerde güneş çok önemli. İnançlarına göre,
gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 22 Aralık'ta gece, gündüzle savaşıyor. Uzun bir savaştan sonra da gün, geceyi yenerek zafer kazanıyor. Bu, güneşin yeniden doğuşu; bir " yeni doğum" olarak algılanıyor Türklerde. Bayramın adı "Nardugan". "Nar=güneş ", "tugan/dugan" da "doğan". Astronomik olarak o günden itibaren geceler kısalmaya, günler uzamaya başlıyor. İşte bu güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu Türkler, büyük şenliklerle " akçam ağacı" altında kutluyorlar. Güneşi geri verdi, diye Ülgen'e dualar ediyorlar. Duaları tanrıya gitsin, diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar; dallarına bantlar bağlayarak o yıl için dilekler diliyorlar tanrıdan...

İnanca göre, bu dilekler muhakkak yerine geliyormuş. Bu bayram için evler temizleniyor ve güzel giysiler giyiliyor; ağacın etrafında şarkılar söylenip oyunlar oynanıyor. Yaşlılar, büyükbabalar ve nineler ziyaret ediliyor; aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar. ( Yedikleri, yaş ve kuru meyveler yanında, özel bir yemek ve bir tür de şekerleme.) Bayram, aile ve dostlar bir araya gelerek kutlanırsa ömrün çoğalacağına, uğur geleceğine inanıyorlar... Yazılana göre, " akçam ağacı " sadece Ortaasya'da yetişiyormuş. Mesela, Filistin'de bu ağacı bilmezlermiş. O yüzden, bu olay Türklerden Hıristiyanlara geçmiştir; Hıristiyanlar, Hunların Avrup'ya gelişlerinden sonra onlardan görerek almışlardır bu töreni, deniyor. İsa'nın doğumu ile hiç ilgisi yok! Doğum, güneşin yeniden doğuşu.
Ad: 26.gif
Gösterim: 1182
Boyut: 51.5 KB

Meydan Larousse'ta, İsa evrenin nuru olarak algılanıyor ve bu olayın pagan halklardan alınıp İsa'ya yakıştırıldığı yazılıyor. İnternet'te yazıldığına göre, İmparator Kostantin (324-337) zamanında İznik'te toplanan konsülde, 22 Aralık'ta güneşin doğumu için yapılan bu " pagan bayramı" İsa'nın doğumu olarak 24 Aralık'a alınıyor ve buna da "Noel Bayramı" deniyor. (Batı kilisesi [yani Katolikler], 25 Aralık'ta kutluyorlarmış bunu.) Çam süsleme ise, ilk olarak 1605'te Almanya'da görülüyor ve oradan Fransa'ya geçiyor.

Ne kadar ilginç değil mi? Batı, en büyük bayramını göçebe ve ilkel (!) olarak tanımladığı Türklerden yürütmüş! Yeni yapılmakta olan çalışmalarla Batı'ya Türklerden kim bilir daha nelerin geçtiği ortaya çıkacak! Belki de yazının ve dillerin anasının da Türkler olduğu kanıtlanacak.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Aralık 2016 07:31
we come one - avatarı
we come one
Ziyaretçi
18 Ocak 2008       Mesaj #4
we come one - avatarı
Ziyaretçi
Ad: 18.gif
Gösterim: 1651
Boyut: 205.1 KB

Noel Bayramı Öncesi Adetleri


Fener Alayı ve Martin Günü


Bölgelere göre değişik olmak üzere “Martin Günü” 10 veya 11 Kasımda kutlanır. Küçük çocuklar akşamın erken saatlerinde sokakta ellerindeki fenerlerle yürüyüşe çıkarlar, şarkılar söylerler ve kendilerine hediye verilmesi umudunu taşırlar. “Martin von Tours” efsanesine göre Martin genç bir askerken paltosunu soğuktan titreyen bir dilenciyle paylaşmış. Martin ateşinin yakılmasıyla bir anlamda yaz mevsimi “yok edilip” gelecek ilk bahara yer açılır.

Noel’e Hazırlık Dönemi


Noel bayramından önceki dört hafta, Noel’e hazırlık “Advent” dönemi olarak adlandırılır. Latince ‘Advent’ kelimesi ‘geliş’ anlamına gelir ve Hazreti İsa’nın 24 Aralıktaki doğumunun yaklaştığını sembolize eder. Ailelerin bir çoğu dört mumdan oluşan bir Advent çelengi hazırlar. Her hafta pazar günü bir mum yakılır. Advent zamanında Noel bayramıyla ilgili kurabiye ve pastalar hazırlanır ve evin içi Noel bayramına ait dekorasyonla süslenir. Çocuklar için 24 günden oluşan ve her gün bir kapısı açılan Advent takvimi hazırlanır veya satın alınır. 1 ile 24 Aralık günleri arası çocuklar için bu takvimde çeşitli sürprizler vardır.

Noel Baba Günü


6 Aralık Nikola günüdür. Çocuklara bugün çikolata, şeker ve diğer hediyeler verilerek sürpriz yapılır. Çocuklar 6 Aralık akşamı ayakkabılarını odalarının önüne bırakırlar. Veliler de bu ayakkabıların içine küçük hediyeler koyar. Pastaneler bu Nikola günü için özel pasta ve kurabiyeler yapıp satarlar. Bir efsaneye göre, Aziz Nikola öldürülmüş üç öğrenciyi tekrar hayata kavuşturur ve bundan dolayı öğrencilerin koruyucusu olarak anılır.

Türkiye'de Noel

Ad: 23.gif
Gösterim: 1154
Boyut: 31.7 KB
 • Ermeni Gregoryen Kilisesi Mensupları: Türkiye'deki en büyük Hristiyan grup olan Ermeniler Noel'i 6 Ocak tarihinde kutlarlar. Tebrik şekli: Krisdos Dzınav yev haydnetsav! (Mesih doğdu ve belirdi) ve Orhnyal e Dzınuntı yev Haydnutyunı Krisdosi! (Mesih’in doğuşu ve belirişi mübarektir), veya Mutlu Noeller!
 • Rum Ortodoks Kilisesi Mensupları: Rumlar Noel'i 25 Aralık tarihinde kutlarlar. Tebrik şekli: Kala Hristuyenna! (Mesih'in doğumu kutlu olsun) Καλά Χριστούγεννα veya Mutlu Noeller!.
 • Süryani Kilisesi Mensupları: Süryaniler Noel'i 25 Aralık tarihinde kutlarlar. Tebrik şekli: Mutlu Noeller!
 • Katolik Kilisesi Mensupları: Levantenler Noel'i 25 Aralık tarihinde kutlarlar. Tebrik şekli: Mutlu Noeller!
Türkiye Ermenilerinin Noel Gelenekleri
Türkiye Ermenileri Noel'i Surp Dzınunt (Kutsal Doğuş) olarak adlandırırlar ve 6 Ocak tarihinde kutlarlar. Surp Dzınunt yortusuna hazırlık Ermeni Kilisesi’nde yedi hafta sürer ve bu hazırlık dönemine Hisnag (elli günlük dönem) adı verilir. Hisnag’in birinci, dördüncü ve yedinci haftaları kilise üyelerine vejeteryen perhiz salık verilir. Her Cumartesi günbatımında dualar ve ilahiler eşliğinde mor renkli yeni bir mum yakılır.
Ad: 15.gif
Gösterim: 1247
Boyut: 11.8 KB

Noel yortusuna hazırlık dönemi içerisinde gerçekleşen yılbaşı gecesi aileler ile birlikte geçirilir. Kilisede yıl sonu şükran duasına gidilir ve akşam aile üyeleri, akraba ve dostlarla bir araya gelinir. Yoksul, kimsesiz, dul, yetim, engelli tanıdıklar da unutulmaz, ve mümkünse akşam yemeğine davet edilirler. Surp Dzınunt perhizi olduğu için, sofrada özellikle deniz ürünlerinin ve vejeteryen yemeklerin yanısıra topik ve kuru yemiş bulundurulur. Ermeni geleneği olmasa da 1930’lardan beri sofralarda hindi yemeklerine sıkça rastlanır. Yılbaşı gecesi saat 23:58 sularında evdeki tüm ışıklar söndürülür ve hep birlikte Rab’bin Duası söylenerek Yeni Yıl’a girilir. Duadan hemen sonra evdeki tüm odaların ışıkları yakılır ve herkes birbirini kucaklar, yeni yıl dilekleri sunulur, çocuklar hediyelerle sevindirilir, anuşabur (bir tür aşure) yenilir. Yılbaşı'nda İstanbul Ermenileri'ne özgün gelenekler de devam ettirilir ve bereketi simgeleyen nar dükkanların eşiklerinde patlatılır, ya da bürolarda masaların üzerine yerleştirilir. En az bir ayazma ziyareti de bu dönemin adetleri arasındadır.
Cırakaluyts denilen Surp Dzınunt arefesinde (5 Ocak), yedi mor mum hep bir arada yakılır. Kiliselerde gün batımına doğru başlayan ayinden sonra aileler yılbaşı gecesinde olduğu gibi toplanır. Perhiz olduğu için et yenilmez, daha çok deniz ürünleri tüketilir.
Ad: 19.gif
Gösterim: 2876
Boyut: 137.1 KB

6 Ocak Noel (Surp Dzınunt) günü, saat 10-12 arası kiliselerde düzenlenen ayine katılınır. Kumkapı’daki tarihi Patriklik binasından Merkez Kilise’ye saat 10:00’da dini geçit düzenlenir. Öğleden sonra Patrikhane'de isteyen herkesin katıldığı bayramlaşma kabulü yapılır. Daha sonra akşam geç vakitlere kadar yakın ve uzak akrabalar ziyaret edilir, gün bayramlaşmayla geçer. Noel'in ikinci günü, 7 Ocak'ta kabir ziyaretleri yapılır, aileler ölmüşlerinin ruhlarına dua okur ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eder.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Aralık 2016 07:30
HerHangiBiri - avatarı
HerHangiBiri
Ziyaretçi
13 Aralık 2008       Mesaj #5
HerHangiBiri - avatarı
Ziyaretçi

24/25 Aralık: Kutlu Doğuş (Noel)

Ad: 17.gif
Gösterim: 1095
Boyut: 48.8 KB
Kutlu Doğuş (Noel), Tanrı’nın İsa Mesih’de beden almasının kutlanmasıdır. Tarihsel olarak bir çok kilisede gerçekleşen ayinlerde okunan Kutsal Kitap ayetleri İsa’nın doğumu, bebeklerin katlini, Mısır’a kaçış konularını içermekteydi. Kutlu Doğuş Dönemi 24 Aralık gecesi güneşin batması ile başlar ve 5 Ocak sabahı güneşin doğması ile biter. Bundan dolayı bu döneme Kutlu Doğuşun (Noel’in) 12 Günü’de denmektedir. Kutlu Doğuş ve Epifani için belirlenmiş olan takvim zamanları hem Batı hem Doğu kiliseleri için aynıdır. Ancak bir çok Doğu kilisesi hala daha 13 gün geriden gelen orijinal Julian takvimini kullanmaktadır. Julian takviminde 25 Aralığa gelindiğinde bizim kullandığımız takvim 7 Ocak günündedir ve onların takvimi 6 Ocak gününde iken bizimki 19 Ocak günündedir.

Kutlu Doğuş, Roma’da kış dönemini kutlamak amacıyla 25 Aralıkta gerçekleştirilen pagan festivallerine bir alternatif olarak kutlanmaya başlanmıştır. M.S. 274 senesinde Roma imparatoru Aurelyan tarafından tesis edilen bu kış bayramına Yenilmez Güneşin Doğumu adı verilmiştir. O zamanlar bir azınlık olan Hristiyanlar ya bu kutlamalardan uzak durup sertçe reddetmişler ya da bazıları inançlarına ihanet ederek bu kutlamalara katılmışlardır. Kutlu Doğuş kutlamasına dair elimizdeki en eski deliller M.S. 335 senesini göstermektedir. O seneler civarlarında Roma imparatorluğu vatandaşı olan Hristiyanlar, Tanrı’nın İsa Mesih’de beden almasını 25 Aralık tarihinde, pagan bayramına karşılık kendi Hristiyan inançlarının ilanı olarak kutlamaya başlamışlar ya da bu kutlamaları başka bir tarihten bu tarihe kaydırmışlardır.
Ad: 24.gif
Gösterim: 1179
Boyut: 150.5 KB

Bu esnada Doğu’da ise kış dönemi tarihi olarak 6 Ocak kabul edilmekteydi; bundan dolayı Yenilmez Güneşin Doğumu isimli bayram bu tarihte kutlanılmaktaydı. İskenderiyeli Hristiyanlar Tanrı’nın beden almasını 6 Ocak tarihinde kutlamaya başlayarak, azınlık olarak yaşadıkları pagan toplumda kutlama gerçekleştirme fırsatını bulmuşlardı. Bu Hristiyanlar bu bayrama “manifesto” anlamına gelen Epifani ismini vermişlerdi.

Günümüzde Kutlu Doğuş, Tanrı’nın beden almasının kutlaması, Epifani ise İsa’nın yabancı uluslara hizmetinin başlangıcı olarak kabul görmektedir.
Ad: 1.gif
Gösterim: 1086
Boyut: 64.2 KB

24 Aralık Kutlu Doğuş Arifesi olup 25 Aralık Kutlu Doğuş Bayramıdır. Kutlu Doğuşu kutlanmaya ve hatırlanmaya değer kılan şey şudur: Nasıralı İsa yüceliğinden soyunur, vaat edilen Mesih olarak aramıza gelip bizlerden biri gibi olur; Tanrı Sözü İsa vaat edilen Mesih olarak aramıza gelmiştir. Kutlu Doğuş dönemi Arife Akşamı (24 Aralık) ile başlar Epifani ile sona erer. Bu dönem İsa Mesih’in beden alıp aramıza gelmesi ve dünyamıza ışık olması üzerinde durulur. Kutlu Doğuş Dönemi Mesih İsa‘nın vaftizi ile sona erer. 25 Aralık ile başlayan Kutlu Doğuş Bayram haftasının son günü (31 Aralık/1 Ocak) “Kutsal İsim Günü” olarak her adın üzerinde olan ad “İsa-immanuel (Tanrı bizimle)” kutlanır.

Presbiteryen.org
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Aralık 2016 07:25
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Aralık 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

NOEL

Ad: 16.gif
Gösterim: 1170
Boyut: 183.7 KB

(fr. Noel).
1. İsa'nın doğum günü yortusu. (Bk. ansikl. böl. Din.)
2. Bu yortuya eşlik eden eğlence: Bu yıl Noel çok neşeli geçti. Mutlu Noeller.
3. Bu yortunun kutlandığı süre: Noel tatili.
4.
 • Noel ağacı, Noel kutlaması için müm, küçük hediye paketleri vb. ile süslenen küçük çam ağacı. (Bk. ansikl. böl. Folk.)
 • Noel baba, hıristiyan çocukların Noel gecesi bacadan girerek hediyeler getirdiğine inandıkları özel giysili düşsel kişi. (Bk. ansikl. böl. Folk.)
—Müz. Hıristiyan ülkelerde Noel yortusunu ya da onunla ilgili kişileri konu alan halk şarkısı. (Bk. ansikl. böl.)

—Petr. san. Noel ağacı, bir kuyunun başını oluşturan vanaların, rakorların vb.'nin tümü.

—ANSİKL. Din. İsa’nın doğum günü, Roma’da en azından 336 yılından, belki de 312 yılı öncesinden beri kutlanıyordu. Doğum tarihinin, kış gündönümüne ve paganların bununla ilgili şenliklerine bakılarak saptanmış olması mümkündür: bu durumda, "dünyanın nuru” İsa’nın doğum günü yortusu, Campo Marzio’da yapılan bir tapınağın Aurelianus tarafından Sol invictus'a adanma tarihi olan 25 aralık 274’e uygun düşüyordu. Nitekim, aziz Leo, bir Noel vaazında (V. yy.) Roma hıristiyanlarını, San Pietro kilisesi’ne girmeden önce güneşi selamladıkları için eleştirir. Başka bir varsayıma göre de, İsa'nın doğum günü olarak 25 aralığın seçilmesi, III. yy. başlarında İsa'nın ölüm tarihinin 25 mart olarak tahmin edilmesine dayanır (Tertullianus). İsa'nın doğumunu 6 ocakta, Müneccim kralların tapınması ve İsa'nın vaftizi ile birlikte kutlayan Doğu hıristiyanlığı ise, 25 aralık tarihini aziz ioannes Khrysostomos ve Nazianzoslu aziz Gregorios'un etkisiyle benimsemiştir.
Ad: 20.gif
Gösterim: 1633
Boyut: 731.3 KB

—Folk. Noel ağacı. Âdına ilk kez 1521’de Alsace'ta rastlanan Noel ağacı, başlangıçta Ren nehri kıyılarında Noel arifesinde oynanan misterlerdeki Cennet Ağacı' nı temsil ediyordu. Dallarına elmalar asılırdı. Almanya'da 1700’den itibaren adı geçmeye başlayan Noel ağacı, Orlöans düşesi Hölöne de Mecklembourg tarafından 1837'de Paris’e (Tuileries sarayı) sokuldu. Bu gelenek 1870'ten sonra Fransa’da yayıldı.

Noel baba.
Noel baba, uzun beyaz sakallı, kürk takkeli ve geniş kırmızı (bazen kenarları beyaz) cüppeli bir kişi olarak gösterilir. Bir eşeğe ya da rengeyikleri koşulu bir kızağa binerek gezer; yayaysa, sırtında içi hediye dolu bir heybeyle dolaşır. Eylere bacadan girer ve armağanlarını uslu çocukların ayakkabılarının içine koyar. Noel baba, “yeni doğan” ya da "yaşayan” bir folklor olayıdır: gerçekten de, onun ortaya çıkışı her yerde yakın tarihlere rastlar. Kuşkusuz, alman göçmenler tarafından Almanya'dan (VVeihnachtsmann) ABD'ye sokulmuş ve oradan tekrar Avrupa’ya dönmüştür.
Ad: 27.gif
Gösterim: 1059
Boyut: 22.9 KB

—Müz. Birçok kıtadan oluşan ve nakaratlı ya da nakaratsız olabilen noel XV. yy.’da doğdu, sonraki yüzyılda gelişti. Pitoresk ya da duygusal bir yaklaşımla ele alınmış çoban yaşamı, metinlerin başlıca esin öğesini oluşturmaktaydı. Müzik dinsel ya da dindışı bir melodiden alınabileceği gibi, özgün de olabiliyordu. XVII. yy.'da N. Gigault, A. Raison, N. Lebögue gibi transız besteciler, org için noeller yazdılar. Sanat kategorisine giren bu enstrümantal noeller, C. Balbastre ve J.-J. Beauvarlet-Charpentier tarafından geliştirildi. Daha sonra gözden düşen bu tür ancak XIX. yy.'ın sonunda C. Franck ve A. Guilmant tarafından yeniden ele alındı. Çağdaş orgcular, senfonik üslupta yazdıkları noellerde, türün serbest ve içten karakterini yitirmesine yol açtılar.

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Aralık 2016 07:27
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Aralık 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
NOEL

Ad: 11.gif
Gösterim: 1219
Boyut: 215.5 KB Ad: 21.gif
Gösterim: 1020
Boyut: 57.8 KB Ad: 29.gif
Gösterim: 1141
Boyut: 157.4 KB
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Aralık 2016       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
NOEL
Ad: 2.gif
Gösterim: 1240
Boyut: 342.4 KB

Ad: 3.gif
Gösterim: 1141
Boyut: 258.6 KB

Ad: 4.gif
Gösterim: 1103
Boyut: 298.2 KB
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Aralık 2016       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
NOEL
Ad: 5.gif
Gösterim: 1042
Boyut: 247.0 KB

Ad: 6.gif
Gösterim: 1309
Boyut: 282.0 KB

Ad: 7.gif
Gösterim: 1163
Boyut: 136.1 KB
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Aralık 2016       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM
NOEL
Ad: 9.gif
Gösterim: 1125
Boyut: 738.1 KB

Ad: 10.gif
Gösterim: 1104
Boyut: 834.8 KB
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

20 Kasım 2014 / Jumong Fantezi Dünyası
10 Temmuz 2012 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
10 Haziran 2010 / Misafir Soru-Cevap
13 Nisan 2009 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
10 Mayıs 2012 / Daisy-BT Taslak Konular