Arama


asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
9 Kasım 2009   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Helâkten Sonra

Helâk, dünya açısından işin sonudur. Helâkten sonra, tevbe imkânı ve bir daha kurtuluş yoktur. Sadece azap üstüne azap vardır. Yani, bu dünyevî cezâdan başka ebedî cehennem vardır. Onlar, yalnızca sonucu mu bekliyorlar? Âkıbet geldiği gün, daha önce onu unutanlar: Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler (onların getirdikleri hak imiş); şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Yahut bir geri dönüşümüz mümkün mü, önceden işlediğimizden daha farklı bir iş yapalım?! derler. Onlar kendilerini hüsrâna uğratmışlar ve uydurageldikleri şeyler onlardan yok olup gitmiştir.
Ateşte yüzleri çevrildiği gün, Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Rasûle itaat etseydik! derler. Ve yine derler ki: Rabbimiz! Biz, liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik; onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onlara büyük lânet et!

Helâk Konusunda Sünnetullah

Allahın helâk etmesiyle ilgili olarak toplumlarla ilgili değişmez kanunu Kuranda çok açık bir şekilde anlatılır. Ana başlıklar halinde bu konudaki sünnetullahı şöyle maddeleştirebiliriz:
- Toplumların gelecekleri kendi davranışlarına bağlıdır
- Bütün toplumlar, elçiler aracılığıyla uyarılmıştır
- Elçi gönderilmeyen toplumlar helâk edilmezler
- Helâk edilen toplumlarca bütün elçiler yalanlanmıştır
- Toplumun önderleri toplumdan sorumludur
- Toplumların mânevî yönleri, maddî yönlerinden önceliklidir
- Kâfir ve zâlim toplumlar, çok uzun zaman varlıklarını sürdüremezler
- Kâfir ve zâlim toplumlar hemen helâk edilmezler
- Allah, kâfir ve zâlim toplumları, belki inanırlar diye sıkıntılar ve bolluklarla imtihan eder
- Kâfir ve zâlim toplumlar, inkâr ve isyandan vazgeçip iman ederlerse Allah affeder, helâk etmez
- Azap geldikten sonra kâfirlerin inanması, fayda vermez
- Ataları körü körüne taklit etmek, toplumları felâkete götürür

Son düzenleyen asla_asla_deme; 10 Kasım 2009 14:34
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....