Arama


ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
1 Nisan 2010   
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
fgfgfg adlı kullanıcıdan alıntı

nolour bulun ödev


Maden Mühendisliği
Maden mühendisleri kömür, elmas, altın ve başka pek çok madenin toprakaltından ya da yerkabuğunun derinliklerinden çıkarılmasıyla uğraşırlar. Yeraltına inen derin maden kuyu­larının açılması ve bu kuyulardan maden
damarına giren galerilerin sürülmesi maden mühendislerinin sorumluluğundadır. Maden işçilerini madene indirip çıkarmak, cevheri galerilerden kuyuya taşımak, oradan da yuka­rı çekmek için taşıma ve kaldırma makineleri, yeraltında her zaman bulunan suyu denetim altında tutmak için pompalar ve madene sürekli temiz hava gönderebilmek için de vantilatörler kullanılır.
Önceleri maden mühendisliğinin bir alt dalı olarak gelişen jeoloji ve petrol mühendisliği bugün bağımsız mühendislik dalları haline gelmiştir. Jeoloji mühendisleri, jeoloji bilgisi­ni yeraltı enerji kaynaklarından yararlanılma­sı çalışmalarına uygularlar. Petrol mühendisleri ise ham petrol yatakları­nın araştırılması, sondaj ve çıkarma kuyuları­nın açılması ve üretim işlemlerinin verimli biçimde sürdürülmesi çalışmalarını yöne­tirler.