Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
29 Ocak 2015   
Avatarı yok
Yasaklı
Doğrusal Hareket / Hız-Zaman Grafiğinde Toplam Yer Değiştirme
  • Hız-zaman grafiklerinde zaman ekseni ile grafik arasında kalan alan yer değiştirmeyi verir.Zaman ekseninin üst bölümünde kalan alan (+) yöndeki yer değiştirmeyi, altında kalan alan ise (-) yöndeki yer değiştirmeyi ifade eder.Toplam yer değiştirme ise ilgili alanların cebirsel toplamıyla hesaplanır!