Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
12 Mayıs 2015   
Avatarı yok
Yasaklı
Kuvvet ile Hareket Arasındaki Bağlantı

Kuvvet, duran cisimleri hareket ettiren, hareket halindeki cisimleri durduran ve uygulandığı cismin şeklini değiştirebilen bir etkidir.Kuvvet cisimler üzerinde fiziksel bir temas ile ya da fiziksel bir temas olmadan etkide bulunur.Hareket ise bir cismin seçilen bir başlangıç (referans) noktasına göre zamanla yer değiştirmesini ifade eder ve başlangıç noktasına bağlı olup görecelidir.Kuvvet vektörel bir büyüklüktür, dinamometre ile ölçülür ve birimi Newton'dur.Hareketten önce kuvvet vardır.Bir cismin hareket edebilmesi için o cisme belli bir kuvvet uygulanmalıdır!