Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
27 Aralık 2015   
Avatarı yok
Yasaklı
HCl iki atomlu polar bir moleküldür ve molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi görülür. Molekülün polarlığı artarsa dipol-dipol etkileşimi artar ve buna paralel olarak erime noktası da yükselir. HF molekülünde ise hidrojen köprü bağı niteliği taşıyan sağlam bir hidrojen bağı bulunur. Hidrojen bağının bu özel niteliği nedeniyle HF'nin erime noktası, ergime sıcaklığı daha yüksektir!