Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 78.695|Cevap: 13|Güncelleme: 20 Eylül 2016

İlk Türkler kimlerdir ve bayrakları nedir?

Ziyaretçi
10 Kasım 2008 17:43   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İlk Türkler kimlerdir ve bayrakları nelerdir ?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
İlk Türk Devleti

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)
Sponsorlu Bağlantılar

Teoman Dönemi (MÖ 220-209)

• Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.
• Orhun-Selanga ırmakları ile Ötüken civarında yaşamışlardır.
• Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Teoaman Orta Asya'da dağınık halde yaşayan Türk boylarını bir araya getirerek devleti kurmuştur.Tarihte ilk Türk birliğini sağladı.
• Bu dönemde Çinlilerle mücadeleler yapıldı. Çin Hükümdarı, Türk akınlarından kurtulmak amacıyla Çin Seddi'ni inşa ettirdi.
• Teoman'dan sonra yerine Mete Kağan geçmiştir.

Mete Kağan Dönemi (MÖ 209-174)

• Dünyada ilk defa onlu sistemi kullandı. İlk düzeli orduyu kurdu.
• İpe ticaret yolunun denetimini ele geçirdi.
• Çinlilerle savaş yaptı. Mete Kağan, Çin'in tamamını ele gçirecek bir güce sahipti. Fakat bunu yapmadı. Çin nüfusunun kalabalık olmasından dolayı fetihten sonra buraya yerleşecek Türklerin Çin kültüründen etkilenerek asimile olacaklarını düşündü.
• Mete Han’ın ölümünden sonra zayıflamaya başlayan devlette Çinli prenseslerle evlenme geleneği başladı. Çinliler, devletin içine kadar girebilmiş ve devletin yıkılmasında zararlı faaliyetlerde bulunmuşlardır.
• Kuzey ve güney şeklinde iki kısma ayrılmıştır. Güney Hunları Çin egemenliği altında yaşamlarına devam ettiler. Kuzey Hunları ise bağımsız kalmak için mücadele ettiler. Kuzey Hunları, 156 yılında Siyenpiler tarafından ortadan kaldırıldı.Türklerin Orta Asya'dan Göçleri
Orta Asya'da yaşayan Türkler; doğuya (Çin), güneye (Hindistan), batıya (Hazar'ın kuzeyi ve Hazar'ın güneyine) göç ettiler.

Türklerin Orta Asya'dan göç nedenleri:

• Kuraklık.
• Kuraklık nedeniyle otlakların azalması ve salgın hastalıklar nedeniyle hayvanların ölmesi.
• Nüfusun artması. Tarım alanlarının küçülmesi.
• Türk boyları arasında meydana gelen mücadeleler.
• Çin baskınları.
• Türklerin yeni yurtlar elde etmek isteyişi.

Kavimler Göçü (375)

Orta Asya'dan batıya doğru göç eden Hunlar, Karadenizin kuzeyine yerleştiler. Burada, komutanları Balamir öncülüğünde güçlendiler. Batıya doğru ilerlediler. Barbar adı verilen Germen kavimlerini (Ostrogot, Vizigot, Franklar, Angıllar, Saksonlar, Vandallar, Gepidler) yaptıkları savaşlarda yendiler. Bu kavimler Türklerden kaçarak Roma imparatorluğuna sığındılar.
Tarihte, bu kavimlerin yerlerini değiştirmesi olayına Kavimler Göçü adı verilir (375).

Kavimler Göçü'nün Sonuçları

• Kavimlerin sığındığı Roma İmparatorluğu bu olaydan etkilendi. Batı ve Doğu olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 yılında yıkıldı
• Kavimlerin kaynaşması ile günümüzdeki Avrupa milletleri medana geldi.
• Feodalite ortaya çıktı.
• Kavimler arasında Hıristiyanlık yayıldı.
• Avrupa'ya yerleşen Türkler burada devletler kurdular.
• Bazı tarihçilerce bu olay ilkçağın sonu ortaçağın başlangıcıdır.

Avrupa Hun Devleti

• Kavimler Göçü'nün meydana gelmesini sağlayan devlettir.
• Balamir öncülüğünde Orta Macaristan'da kuruldu.
• En tanınmış hükümdarı Attila'dır. Attila Bizans ve Batı Roma ile mücadele etti. Devletin topraklarını genişletti. Devlet sınırları batıa Danimarka ile Doğu'da Volga nehrine kadar uzanmıştı.
İtalya seferi dönüşünde ölmüştür (453).
• Avrupalılar kendisine "Tanrının kırbacı" demiştir.
• Attila'nın ölümünden sonra devlet zayıflamış ve Doğu Roma tarafından yıkılmıştır.

bayrağı..buyuk hun imparatorlugu
Diğer Konular:
MaRCeLLCaT
10 Kasım 2008 17:47   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Tarihi Türk Devletleri - MsXLabs

yukarıdaki linke bakınız yardımcı olacaktır .....
Sponsorlu Bağlantılar
10 Kasım 2008 18:32   |   Mesaj #3   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
İlk Türk Devleti

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)

Teoman Dönemi (MÖ 220-209)

• Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.
• Orhun-Selanga ırmakları ile Ötüken civarında yaşamışlardır.
• Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Teoaman Orta Asya'da dağınık halde yaşayan Türk boylarını bir araya getirerek devleti kurmuştur.Tarihte ilk Türk birliğini sağladı.
• Bu dönemde Çinlilerle mücadeleler yapıldı. Çin Hükümdarı, Türk akınlarından kurtulmak amacıyla Çin Seddi'ni inşa ettirdi.
• Teoman'dan sonra yerine Mete Kağan geçmiştir.

Mete Kağan Dönemi (MÖ 209-174)

• Dünyada ilk defa onlu sistemi kullandı. İlk düzeli orduyu kurdu.
• İpe ticaret yolunun denetimini ele geçirdi.
• Çinlilerle savaş yaptı. Mete Kağan, Çin'in tamamını ele gçirecek bir güce sahipti. Fakat bunu yapmadı. Çin nüfusunun kalabalık olmasından dolayı fetihten sonra buraya yerleşecek Türklerin Çin kültüründen etkilenerek asimile olacaklarını düşündü.
• Mete Han’ın ölümünden sonra zayıflamaya başlayan devlette Çinli prenseslerle evlenme geleneği başladı. Çinliler, devletin içine kadar girebilmiş ve devletin yıkılmasında zararlı faaliyetlerde bulunmuşlardır.
• Kuzey ve güney şeklinde iki kısma ayrılmıştır. Güney Hunları Çin egemenliği altında yaşamlarına devam ettiler. Kuzey Hunları ise bağımsız kalmak için mücadele ettiler. Kuzey Hunları, 156 yılında Siyenpiler tarafından ortadan kaldırıldı.Türklerin Orta Asya'dan Göçleri
Orta Asya'da yaşayan Türkler; doğuya (Çin), güneye (Hindistan), batıya (Hazar'ın kuzeyi ve Hazar'ın güneyine) göç ettiler.

Türklerin Orta Asya'dan göç nedenleri:

• Kuraklık.
• Kuraklık nedeniyle otlakların azalması ve salgın hastalıklar nedeniyle hayvanların ölmesi.
• Nüfusun artması. Tarım alanlarının küçülmesi.
• Türk boyları arasında meydana gelen mücadeleler.
• Çin baskınları.
• Türklerin yeni yurtlar elde etmek isteyişi.

Kavimler Göçü (375)

Orta Asya'dan batıya doğru göç eden Hunlar, Karadenizin kuzeyine yerleştiler. Burada, komutanları Balamir öncülüğünde güçlendiler. Batıya doğru ilerlediler. Barbar adı verilen Germen kavimlerini (Ostrogot, Vizigot, Franklar, Angıllar, Saksonlar, Vandallar, Gepidler) yaptıkları savaşlarda yendiler. Bu kavimler Türklerden kaçarak Roma imparatorluğuna sığındılar.
Tarihte, bu kavimlerin yerlerini değiştirmesi olayına Kavimler Göçü adı verilir (375).

Kavimler Göçü'nün Sonuçları

• Kavimlerin sığındığı Roma İmparatorluğu bu olaydan etkilendi. Batı ve Doğu olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 yılında yıkıldı
• Kavimlerin kaynaşması ile günümüzdeki Avrupa milletleri medana geldi.
• Feodalite ortaya çıktı.
• Kavimler arasında Hıristiyanlık yayıldı.
• Avrupa'ya yerleşen Türkler burada devletler kurdular.
• Bazı tarihçilerce bu olay ilkçağın sonu ortaçağın başlangıcıdır.

Avrupa Hun Devleti

• Kavimler Göçü'nün meydana gelmesini sağlayan devlettir.
• Balamir öncülüğünde Orta Macaristan'da kuruldu.
• En tanınmış hükümdarı Attila'dır. Attila Bizans ve Batı Roma ile mücadele etti. Devletin topraklarını genişletti. Devlet sınırları batıa Danimarka ile Doğu'da Volga nehrine kadar uzanmıştı.
İtalya seferi dönüşünde ölmüştür (453).
• Avrupalılar kendisine "Tanrının kırbacı" demiştir.
• Attila'nın ölümünden sonra devlet zayıflamış ve Doğu Roma tarafından yıkılmıştır.

bayrağı..buyuk hun imparatorlugu
Misafir
19 Aralık 2009 18:59   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ilk devletimiz Hun Devleti sonraki Göktürk Devleti ondan sonraki Selçuklu Devleti ondan da sonra Osmanlı Devleti daha sonra da TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Misafir
28 Aralık 2010 20:07   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
göktürklerden sonra birde kutluk devleti (2. köktürkler) vardir
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
16 Şubat 2011 14:41   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hmmm 16 Türk devleti kurulmuştur ve onları Hun devleti Göktürk devleti Selçuklu devleti Osmanlı devleti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak yazamayız o aralardada bi çok devlet kurulmuştur bahsi geçen en büyükleri bunlardır bkz.Cumhurbaşkanlığı forsu....
cenap
29 Kasım 2011 16:48   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
sanırsam burada 36 türk boyundan da bahs etmek laazım gelir...
bu gün dünyada bildiğim kadarı ile 400 miliyona yakın kişi kendini türk olarak tanımlıyormuş...
ayrıca moğol"lardan da bahsetmek gerekir/cengiz hanın büyük ordusu %65 varan kısmı türklerden oluşuyordu diye biliyorum,(yanılıyor olabilirim)
ayırıca türkler devletlerini "yıktıkları imparotorlukların yerine kurmuşlardır" bu da bizleri diğer kavimlerden biraz farklı kılabilio...
saygılarımla cenap hasan "bulgaristan deliorman"
Misafir
8 Mart 2012 00:12   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
120 yıldır sömürülüyoruz.bu nasıl bir soydurki ATALARIMIZIN KURDUĞU DEVLETLER DÜNYAYA NAM SALMIŞ ŞİMDİ TÜRKİYEYİ KAALE ALAN ÜLKE YOK.Bİ AMERİKA VAR ODA ÇIKARLARI İÇİN ASKERİ ÜSSÜ VAR NEDE OLSA TÜRKİYEDE.PKK YA YARDIM YAPMAK İÇİN.DEVLETTE BUNA İZİN VERİYOR GÖZ YUMUYOR 30 YILDIR.SONRA BAĞIMSIZ TÜRKİYE.NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH BAĞIMSIZ.
Misafir
12 Haziran 2012 13:52   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
helal olsun cok dogru konustun !

tarih boyunca türk neslini yok etmeye cabalayan bir cok kesim basarili olmadi olamadi ve olmayacaktir ,
günümüzde büyük bir dagilma söz konusudur !
wikipedia girip bilgi edinmek isteyenleri siddetle uyariyorum dogru olmayan bir cok konu hussus vardir ,
bir örnek osmanli 1650 yilindaki devlet haritasinda kurtdistan sinirlari belirtilmis ve yazmaktadir ! oysa boyle bir sey asla olmadi ve olmayacaktir,
bir cok ôrnek daha bulabilirsiniz.

belcikadan
Nihat Cakmak


allah türkü vatanimizi korusun
Misafir
12 Ocak 2013 11:54   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ilk türk Nuh 'un ilk oğlunun ilk cocuğu ilk türktür moğolar türktür macarlarda türk türklerin kurdugu her toprak birimleri toplam yaklaşık5000...
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç