Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 5.851|Cevap: 2|Güncelleme: 1 Aralık 2008

Batı Hun Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

Mesaja atla
Ziyaretçi
1 Aralık 2008 15:57   |   Mesaj #1   |   
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
batı hun devletinin kuruluş ve yıkılış tarihi
Sponsorlu Bağlantılar
1 Aralık 2008 15:59   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Aral gölü ve Türkistan bölgelerinde yaşayan Hun halkları,iklim değişikliği yada doğudan gelen Uarlar’ın baskısıyla yurtlarını terk ederek Volga’nın batısına geçtiler.(374)Başbuğları Balamir’in yönetiminde önce Ostragotlar’ı sonra da Vizigotlar’ı çökerttiler.(Vizigotlar’ın batıya hareketleri Avrupa’yı alt üst eden kavimler göçünü başlattı)Gotlar’dan Alanlar’dan ve germen Taifaller’den oluşturdukları kuvvetleriyle güçlenmiş olarak 378’de Tuna’yı geçtiler ve herhangi bir direnişle karşılaşmadan Trakya’ya kadar ilerlediler, ama bir süre sonra yurtlarına döndüler.
Hunlar,Roma imparatoru Theodosius 1’in öldüğü 395 yılında doğu ve batı yönlerinde tekrar harekete geçtiler.Hunlar’ın bir bölümü Balkanlar üzerinden Trakya’ya ilerlerken,Don havzasından hareket eden bir bölümü de Anadolu üzerinden Suriye’ye indikten sonra Kappadokia ve Kafkaslar üzerinden yurtlarına döndüler.400 yılına doğru Balamir’in oğlu yada torunu Uldız’ın büyük kuvvetlerle Tuna’nın batısında görülmesi,kavimler göçünün ikinci dalgasını başlattı.Batıya kaçan Vandallar ve Vizigotlar roma topraklarına girdiler.Vizigotlar’ın önderi Alarik,402 de Roma’ya girerek kenti üç gün yağmaladı.Çeşitli germen kavimlerini(Vandallar,Saksonlar,Alamanlar)çevresine toplayan Radagais’in İtalya’daki ilerleyişini durduramayan Roma Hunlar’dan yardım istemek zorunda kaldı.Uldız Roma takviyeli kuvvetleriyle Radagais’i Floransa yakınlarında yendi ve öldürdü.410 sıralarında ölen ardılı Karaton’un doğuda Balkaş gölüne kadar uzandığı sanılan Hun İmparatorluğu’nun doğu sınırları ile ilgilenmiş olması olasıdır.Avrupa kaynaklarının Hunlar’dan yeniden bahsettiği 412 yılında imparatorluğun başında Rua bulunuyordu.Rua 422’de Bizans üzerine bir ordu gönderdi ve hiçbir direniş göstermeyen Bizans’ı vergiye bağladı(350 libre altın).Bizans’ın Roma üzerine bir ordu göndermesi,Roma’nın bir kez daha Hunlar’dan yardım istemesine yol açtı.Rua’nın 60 bin kişilik bir orduyla harekete geçmesi üzerine Bizans savaşa girmeden kuvvetlerini geri çekti.Rua’nın ölümü(434)üzerine yerine kardeşi Muncuk’un oğulları Atilla ve Bleda geçtiler.Atilla Roma’nın ödediği vergiyi iki katına çıkardı.(Margos barışı)437’de Oktar’ın komuta ettiği Hunlar Ren kıyılarında yaşayan Burgundlar’ı yenilgiye uğrattılar.Böylece Hun egemenliği kuzey denizi ve Manş kıyılarına kadar yayıldı.Atilla 440’tan başlayarak Batı Roma üzerindeki baskıyı arttırdı.441-442’de Belgrad ve Niş üzerinden Trakya’ya doğru ilerleyen Atilla,Batı Roma’nın araya girmesiyle durdu.Yapılan barış antlaşmasında eski koşullar aynen yinelendiği gibi ,Tuna boyundaki bütün kaleler Hunlar’a bırakıldı.445’te kardeşi Bleda’yı öldürten Atilla,Hunlar’ın tek imparatoru oldu.447’de yeniden Doğu Roma üzerine yürüyerek Sofya,Filibe,Lüleburgaz kentlerini zapt etti.Barış isteyen Bizans savaş tazminatı ödemeyi ve yıllık vergiyi üç katına çıkarmayı kabul etmek zorunda kaldı(Anatolios Barışı).Bizans’ı denetimi altına alan Atilla bu kez Batı Roma’ya yöneldi.451 yılı başlarında Galya’ya girdi;Romalı general Aetius’la Aureliani yakınlarında yaptığı savaşta kesin bir sonuç alamadı.Ertesi yıl Alpler’i geçerek Po Ovası’na indi.Hunlar’ın yolu üzerindeki kentleri ele geçirerek Roma üzerine yürümesi Batı Roma’yı barış istemek zorunda bıraktı.Atilla’nın ölümü(453)üzerine birbiri ardına Hun İmparatorluğu’nun başına geçen oğulları İlek(453-454),Dengizik(454-469) ve İrnek(469) imparatorluğun birliğini sağlayamadılar.İlek ayaklanan germen kavimleri ile savaşırken öldü.Dengizek’in imparatorluğun birliğini sağlamaya çalışmaları sonuç vermedi,sonunda Bizans’la yapılan bir savaşta hayatını kaybetti.Orta Avrupa’da tutunmalarının olanaksızlığını anlayan İrnek Hunlar’ın büyük bölümüyle Karadeniz’in batı kıyılarına döndü

Sponsorlu Bağlantılar
1 Aralık 2008 16:00   |   Mesaj #3   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Büyük Hun İmparatorluğu (Şyunglar) M.Ö. 46 yılında Çiçi han ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Hunlarını; Çiçi han, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti. Ho-Han-Ye'nin ölümünden sonra Doğu Hunları Panhu ve yeğeni Pi'nin taht kavgasına sahne oldu. M.S. 48 yılında Doğu Hunları; Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmıştır. Kuzey Hunlarını Pi, Güney Hunlarını Pan-hu yönetmiştir. Güney Hunları yani Panhu'nun yönettiği bu ülke Türk literatürüne Batı Hun İmparatorluğu olarak geçmiştir. Çin egemenliği gölgesinde yönetilen bu imparatorluk Talas'ın doğusunda Çin'e kadar olan topraklara egemendi.

Çiçihan'ın yönettiği Batı Hunları ise Aral gölü, Batı Türkistan ve Karadeniz'in kuzeyine kadar olan bölüme egemen olmuştur. Göktürk devletinin kurulmasıyla Avrupa'ya göç ederek Avrupa Hun İmparatorluğu'nun temelini oluşturmuşlardır.
Sponsorlu Bağlantılar
Konu başlıkları
[gizle]

* 1 Batı Hun İmaparatorluğu Hakanları
* 2 Batı Hun İmparatorluğu Egemenlik Alanı
* 3 Literatürde meydana gelen karışıklık
o 3.1 Sonuç
* 4 Batı Hun İmparatorluğu (Güney Hunları)nın ardılları
* 5 Batı Hun ( Güney Hunlar) devletinin Türk tarihine katkıları
* 6 Kaynakça

Batı Hun İmaparatorluğu Hakanları [değiştir]

* Panu Yabgu (46 - 83)
* Sanmuldutzu Yabgu (83 - 84)
* Yuliu Yabgu (84 - 89)
* Yuçukien Yabgu (89 - 93)
* Ankuo Yabgu (93 - 94)
* Tingtoşi - Suyheuti Yabgu (94 - 98)
* Vanşiçi - Suyti Yabgu (98 - 124)
* Vuçihu - Şihço Yabgu (124 - 127)
* Tejoşi - Suytsieu Yabgu (127 - 140)
* Çenieu Yabgu (140 - 143)
* Hulanjoşi Suytsieu Yabgu (143 - 147)
* İlingşi - Suytsieu Yabgu (147 - 172)
* Totejoşi - Suytsieu Yabgu (172 - 177)
* Huçing Yabgu (177 - 179)
* Kiangkiu Yabgu (179 - 188)
* Teçişi - Suyheu Yabgu (188 - 195)
* Huçutsiuen Yabgu (195 - 216)

Batı Hun İmparatorluğu Egemenlik Alanı [değiştir]

Bugünkü Moğolistan, Kuzey Çin ve Doğu Türkistan'ı kapsar.

Literatürde meydana gelen karışıklık [değiştir]
Türk tarihi
Tarihî ve Çağdaş Türk devletleri
İmparatorluklar
16 Büyük Türk Devleti [ Göster ]
Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 - M.S. 216
Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 - 216
Avrupa Hun İmparatorluğu 375 - 454
Ak Hun İmparatorluğu 420 - 562
Göktürk İmparatorluğu 552 - 743
Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803
Hazar İmparatorluğu 651 – 983
Uygur Devleti 744 – 1335
Karahanlı Devleti 840 – 1212
Gazneliler Devleti 963 – 1183
Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157
Harzemşahlar Devleti 1157 – 1231
Altınordu Devleti 1227 – 1502
Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922
Timur İmparatorluğu 1370 – 1507
Babür İmparatorluğu 1526 – 1858
Diğer İmparatorluklar [ Göster ]
Saka İskit Devleti M.Ö. 7 – M.Ö. 2
Doğu Göktürk İmparatorluğu 582 - 630
Batı Göktürk İmparatorluğu 582 - 630
İkinci Göktürk İmparatorluğu 681 - 744
Eyyubiler Devleti 1171 - 1348
Delhi Türk Sultanlığı 1206 - 1413
Çağatay Devleti 1227 - 1370
Mısır Memlük Devleti 1250 - 1517
İlhanlılar 1256 – 1336
Safeviler 1501 - 1722
Devletler
Devletler [ Göster ]
Çu Devleti M.Ö. 1050 - 249
Kuzey Hun Devleti 48 - 156
Güney Hun Devleti 48 - 216
Asya Avar Devleti 216 - 552
Birinci Chao Hun Devleti 304 - 329
İkinci Chao Hun Devleti 328 - 352
Tabgaç Devleti 386 - 557
Kuzey Liang Hun Devleti 401 - 439
Hsia Hun Devleti 407 - 431
Lov-lan Hun Devleti 442 - 460
Doğu Tabgaç Devleti 534 - 557
Batı Tabgaç Devleti 534 - 557
Dokuz Oğuz Devleti ? - ?
Otuz Oğuz Devleti ? - ?
Onogur Devleti ? - ?
Türgiş Devleti 717 - 766
Karluk Devleti 766 - 1215
Kırgız Devleti 840 - 1207
Tolunğulları 868 - 905
Macarlar Devleti 896 - 955
Kansu Uygur Devleti 905 - 1226
Liang Şa-t'o Türk Devleti 907 - 923
Doğu Türkistan Turfan- Uygur Devleti 911 - 1368
Tana Şa-t'o Türk Devleti 923 - 936
Akşitler 935 - 969
Tsin Şa-t'o Türk Devleti 937 - 946
Oğuz Yabgu Devleti ? - 1000
Doğu Karahanlı Devleti 1042 - 1211
Batı Karahanlı Devleti 1042 - 1212
Fergana Karahanlı Devleti 1042 - 1212
Suriye Selçuklu Devleti 1092 - 1117
Kirman Selçuklu Devleti 1092 - 1187
Türkiye Selçuklu Devleti 1092 - 1307
Irak Selçuklu Devleti 1157 - 1194
Basaraba Türk Devleti 1330 - 1360
Akkoyunlu Devleti 1350 - 1507
Karakoyunlu Devleti 1380 - 1469
Anadolu Beylikleri [ Göster ]
Mengüçlü Beyliği 1072 - 1277
Çaka Beyliği 1081 - 1098
Dilmaçoğulları Beyliği 1085 - 1192
Çubukoğulları Beyliği 1085 - 1092
Danişmendli Beyliği 1092 - 1178
Saltuklu Beyliği 1092 - 1202
İnaloğulları Beyliği 1098 - 1183
Ahlatşahlar Beyliği 1100 - 1207
Artuklu Beyliği 1102 - 1408
Erbil Beyliği 1146 - 1232
Çobanoğulları Beyliği 1227 - 1309
Karamanoğulları Beyliği 1256 - 1483
İnançoğulları Beyliği 1261 - 1368
Sâhipataoğulları Beyliği 1275 - 1342
Pervaneoğulları Beyliği 1277 - 1322
Tacettinoğulları ? - ?
Canikoğulları ? - ?
Menteşeoğulları Beyliği 1280 - 1424
Candaroğulları Beyliği 1299 - 1462
Karesioğulları Beyliği 1297 - 1360
Germiyanoğulları Beyliği 1300 - 1423
Hamitoğulları Beyliği 1301 - 1423
Saruhanoğulları Beyliği 1302 - 1410
Aydınoğulları Beyliği 1308 - 1426
Tekeoğulları Beyliği 1321 - 1390
Ramazanoğulları Beyliği 1325 - 1608
Eretna Beyliği 1335 - 1381
Dulkadıroğulları Beyliği 1339 - 1521
Dobruca Türk Beyliği 1354 - 1417
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398
Eşrefoğulları Beyliği ? – 1326
Berçemeoğulları Beyliği ? - ?
Yarluklular Beyliği ? - ?
Atabeylikler [ Göster ]
Böriler 1117 - 1154
Zengiler 1127 - 1259
İl-Denizliler 1146 - 1225
Salgurlular 1147 - 1284
Hanlıklar [ Göster ]
Sibir Hanlığı 515 - 576
Büyük Bulgarya Hanlığı 630 - 665
İtil Bulgar Hanlığı 665 - 1391
Peçenek Hanlığı 860 - 1091
Tuna Bulgar Hanlığı 981 - 864
Uz Hanlığı 1000 - 1068
Kuman-Kıpçak Hanlığı 1098 - 1239
Şeybani Hanlığı 1506 - 1599
Özbek Hanlığı 1428 - 1599
Kazak Hanlığı ? - ?
Kazan Hanlığı 1437 - 1552
Kırım Hanlığı 1440 - 1475
Kasım Hanlığı 1445 - 1681
Astrahan Hanlığı 1466 - 1554
Nogay Hanlığı 1426 - 1563
Hive Hanlığı 1512 - 1920
Küçüm Sibir Hanlığı 1556 - 1600
Buhara Hanlığı 1599 - 1785
Kaşgar-Turfan Hanlığı 1800 - 1877
Hokand Hanlığı 1710 - 1876
Kırgız Hanlığı 1800 - 1876
Kazak Kırgızları Hanlığı 1800 - 1876
Türkmenistan Hanlığı 1860 - 1885
Cumhuriyetler [ Göster ]
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 1913 - 1913
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920
İdil Ural Devleti 1918 - 1919
Doğu Türkistan Cumhuriyeti 1920 - 1925, 1932 - 1934, 1944 - 1949
Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921 - 1944
Hatay Cumhuriyeti 1938 - 1939
Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti 1945 - 1946
Günümüz
Cumhuriyetler [ Göster ]
Türkiye Cumhuriyeti 1923 -...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 -...
Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 -...
Kazakistan Cumhuriyeti 1991 -...
Kırgızistan Cumhuriyeti 1991 -...
Özbekistan Cumhuriyeti 1991 -...
Türkmenistan Cumhuriyeti 1991 -...
Özerk Cumhuriyetler [ Göster ]
Doğu Türkistan 1928 -...
Karaçay 1991 -...
Balkar 1991 -...
Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991 -...
Tataristan 1991 -...
Çuvaşistan 1991 -...
Başkortostan 1991 -...
Yakutistan 1991 -...
Altay 1991 -..
Hakas 1991 -...
Tuva 1991 -...
Karakalpakistan 1991 -...
Gagavuzya 1991 -...
Taymir 1991 -...
Bu kutu: gör • değiştir

Türk tarih literatüründe üç tane Batı Hun imparatorluğu ismine rastlanmaktadır.

* 1.16 Büyük Türk devleti içerisinde sayılan Batı Hun İmaparatorluğu; Panhu yönetimindeki Güney Hunları'dır.
* 2.Asıl Batı Hunları; Avrupa hunlarının atalarını teşkil eden Çiçihan'ın yönettiği Batı Türkistan'ı kapsayan devlettir.
* 3.Avrupa Hun İmaparatorluğu da Batı Hunları olarak bazı kaynaklarda anlatılmaktadır. Ama Avrupa Hunları demek doğru olanıdır.

Sonuç [değiştir]

* 1.16 Büyük Türk devleti içerisinde sayılan Batı Hun İmparatorluğu; Panhu yönetimindeki Güney Hunları'dır.

Batı Hun İmparatorluğu (Güney Hunları)nın ardılları [değiştir]

Panhu yönetimindeki Batı Hun İmparatorluğu yıkılmasıyla halefleri gittikçe Çinlileşen küçük Türk devletleri kurmuşlardır. Türk Tarih literatüründe bunlar "Hun ardılları" olarak adlandırılır. Bunlar;

* Birinci Chao Hun Devleti (304-329)
* İkinci Chao Hun Devleti (328-352)
* Hsia Hun Devleti (407-431)
* Kuzey Liang Hun Devleti (401-439)
* Lov-lan Hun Devleti (442-460)

Batı Hun ( Güney Hunlar) devletinin Türk tarihine katkıları [değiştir]

* Çin siyasi egemenliğinin kabul edilmesi durumunda, giderek Çinlileşileceğini gösteren devlet olmuştur.
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç