Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 11.365|Cevap: 8|Güncelleme: 8 Mayıs 2013

Altınordu Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

Mesaja atla
Ziyaretçi
15 Aralık 2008 19:20   |   Mesaj #1   |   
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ALTIN ORDU DEVLETİNİN TARİHİ NEDİR
EN İYİ CEVABI Daisy-BT verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Altın Orda Devleti hakkında bilgi veriniz...


Altın Ordu ya da Altın Orda Devleti

Sponsorlu Bağlantılar
Hazar Gölü ile Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş bir Türk-Moğol devleti (1241-1502).

Cengiz'in torunu Batu Han, İtil Bulgarları'nı ve Kıpçaklar'ı yönetimi altına alarak bu devleti kurmuştur. Sınırlarını, doğuda Aral Gölü dolaylarından, batıda Macaristan içlerine ve Balkanlar'ın kuzeyine kadar genişletmiştir. Bu devletin en güçlü olduğu bölge, aşağı İtil (Volga) boylarıdır. Başkent, burada kurulan Saray şehriydi. 1275'te hükümdar olan Berke Han, İslâm dinini kabul etti. İran'da kurulan İlhanlı Devleti ile şiddetli savaşlar yaptı. Özbek Han zamanında (1313-1341) bütün halk Müslüman oldu. Altınordu Devleti, Ruslardan uzun yıllar vergi aldı. Rusların güneye doğru inmelerine engel oldu. 1360-1380 yılları arasında iç karışıklıklar çıktı. Yirmi yılda on dört han değişti. Bu yüzden devlet zayıf düştü ve parçalandı. Toktamış Han, Timur'un yardımıyla Altınordu Devleti'ni yeniden güçlü bir duruma getirdi. Fakat, bir süre sonra Timur'la arası açıldı. Timur'un Toktamış'a karşı yaptığı seferler sonucunda bu devlet parçalandı. Yerinde Sibirya Hanlığı, Hacı Tarhan Hanlığı, Kazan Hanlığı ve Kırım Hanlığı kuruldu. Altınordu Devleti'nin parçalanması, en çok Ruslar'ın işine yaradı. Kırım Hanlığı, 1475 yılından 1783 yılına kadar Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmıştır.MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

15 Aralık 2008 19:21   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Altınordu Devleti


Sponsorlu BağlantılarDoğu Avrupa'da 1241-1502 arasında yaşamış Türk-Moğol devleti, İslâm kaynaklarında «Kıpçak Hanlığı» diye anılır.

Cengiz Han'ın torunu Batu Han (Cuci'nin oğlu) batıya yaptığı seferlerde üst üste parlak zaferler kazanmış, imparatorluğun sınırlarını Karpatlar'a kadar genişletmişti (1241). İmparatorluğun batısında, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi, Aral Gölü, Urallar ve Kuzey Rusya arasında kalan ve Altınordu adı verilen bu yerleri, Büyük Han'a bağlı olmakla birlikte Batu Han bağımsız bir şekilde yönetiyordu.

1255'te Batu Han ölünce yerine kardeşi Berke Han geçti. Berke'nin zamanında devlet daha bağımsız oldu. İslâmlığı kabul eden Berke Han, gene bir Cengiz kolu olan İlhanlı hakanı Abaka Han ile savaşırken öldü (1266). Berke'den sonra gelen hanlar İslâm olmadılar, ama İslâmlık Altınordu ülkesinde gene de hayli yayıldı. Ancak Özberk Han'ın (1312-1342) İslâm olmasından sonra bu din bütün Altınordu'ya yayıldı.

Ünlü gezgin İbni Battuta'ın anlattığına göre, Özberk Han zamanında devlet merkezi Saray (bugünkü Volgograd yakınındaydı) yüz bin nüfuslu bir kültür ve sanayi merkeziydi. Altınordu Hanlığı Rus tarihini ve devlet örgütlenmesini oldukça etkilemiş. İslâmlığın Türkler arasında yaygınlaşmasını kolaylaştırarak Türk-Rus karışmasını önlemiştir.

altinordu2
Blue Blood
15 Aralık 2008 19:22   |   Mesaj #3   |   
Blue Blood - avatarı
Ziyaretçi
Bayrak
Location of
1389 senesinde Altın Orda Devleti
Başkent Saray
Resmi dili Moğolca -> Tatarca
Yönetim Monarşi
Han
- 1240-1255 Batu Han
- 1481-1502 Şeyh Ahmed Han
Tarih
- Kuruluş tarihi 1242
- Yıkılış tarihi 1502
Moğol tarihi
İlk Çağ[ Göster ]
İlk Çağ'da Moğollar

* Hiung-nu
* Rouran
* Sien-pi

Tabgaçlar

Moğol İmparatorluğu
Dört Büyük Hanlıklar

* Çağatay Hanlığı
* Kıpçak Hanlığı (Cuci)
* İlhanlılar (Tului - Hülagû)
* Yuan Hanedanı (Tului - Kubilay)

Hanlıklar[ Göster ]
Cuci'nin ulusundan doğan ülkeler

* Altın Orda

* Toka Temür sülalesi
o Kırım Hanlığı
o Kazan Hanlığı
+ Kasım Hanlığı
o Astrahan Hanlığı
o Kazak Hanlığı

*
o Nogay Orda

* Şiban sülalesi
o Sibir Hanlığı
o Şeybani Hanlığı
o Buhara Hanlığı
o Hive Hanlığı

*
o Kokand Hanlığı
o Buhara Emirliği

Çağatay'ın ulusundan doğan ülkeler

* Çağatay Hanlığı
o Doğu Çağatay Hanlığı
o Moğolistan Hanlığı
+ Kaşgar Hanlığı
o Batı Çağatay Hanlığı
+ Timur İmparatorluğu
# Babür İmparatorluğu

Tului'nin ulusundan doğan ülkeler

* Yuan Hanedanı、Kuzey Yuan
o Oyrat
+ Cungar
* İlhanlılar
o Celayir Hanedanı

Günümüzde Moğollar[ Göster ]
Moğolistan
İç Moğolistan Özerk Cumhuriyeti
Buryat Cumhuriyeti
Kalmıkya Cumhuriyeti
Hazara (Afganistan)
Aymak (Aftanistan)

g • d
Türk tarihi
Ön Türk[ Göster ]
Ön Türkler

* Tengricilik
* Bozkır İmparatorluğu Geleneği

Bozkır İmparatorlukları[ Göster ]
Göçebe

* Hiung-nu
o Batı • Kuzey • Güney
* Rouran
* Akhunlar
* Göktürk Kağanlığı
o Doğu • Batı • İkinci
* Uygur Kağanlığı
o Türgişler • Karluklar • Kırgızlar

Yerleşik

* Beş Barbar Onaltı Krallık
o Han Zhao • Hou Zhao • Wei • Xia
* Kansu Uygur Krallığı
* Karahoca Uygur Krallığı
o Karahanlılar • Doğu Karahanlılar • Batı Karahanlılar
* Beş Hanedan On Krallık
* Şatuolar
o Hou Tang • Hou Jin

Ural'ın Batısı

* Hun İmparatorluğu
* Avar İmparatorluğu
* Hazar Hanlığı
* Peçenekler
* İdil Bulgarlar

Memlûklar / Türkmenler[ Göster ]
Memlûklar

* Eyyubiler
* Mısır Memulûk
* Gazneliler
* Delhi Sultanlığı

Türkmenler

* Karakoyunlular
* Akkoyunlular
* Safevi Hanedanı
* Afşar Hanedanı
* Kaçar Hanedanı

Moğolların Mirasçıları[ Göster ]
Cuci'nin Ulusundan Doğan Ülkeler

* Altın Orda

Toka Temür Sülalesi

*
o Kırım Hanlığı
o Kazan Hanlığı
o Kasım Hanlığı
o Astrahan Hanlığı
o Kazak Hanlığı
o Nogay Orda

Şiban Şülalesi

* Sibir Hanlığı
* Şeybani Hanlığı
* Buhara Hanlığı
* Hive Hanlığı
* Kokand Hanlığı
* Buhara Emirliği

Çağatay'ın Ulusundan Doğan Ülkeler

* Timur İmparatorluğu
* Babür İmparatorluğu

Anadolu - Rumeli[ Göster ]

* Selçuklular
o Büyük Selçuklu
o Irak Selçuklu
o Kirman Selçuklu
o Anadolu Selçuklu

* Beylikler
o İzmir Çaka Beyliği (1081 - 1098)
o Dilmaçoğulları Beyliği (1085 - 1192)
o Danişmendliler Beyliği (1092 - 1178)
o Saltuklu Beyliği (1092 - 1202)
o Ahlatşahlar Beyliği (1100 - 1207)
o Artuklu Beyliği (1102 - 1408)
o İnaloğulları Beyliği (1098 - 1183)
o Mengüçlü Beyliği (1072 - 1277)
o Erbil Beyliği (1146 - 1232)
o Çubukoğulları Beyliği (1085 - 1092)

* Atabeylikler
o Zengiler
o İldenizliler
o Böriler

* Anadolu Beylikleri

*
o Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1922)
o Çobanoğulları Beyliği (1227 - 1309)
o Karamanoğulları Beyliği (1256 - 1483)
o İnançoğulları Beyliği (1261 - 1368)
o Sâhipataoğulları Beyliği (1275 - 1342)
o Pervaneoğulları Beyliği (1277 - 1322)
o Menteşeoğulları Beyliği (1280 - 1424)
o Candaroğulları Beyliği (1299 - 1462)
o Karesioğulları Beyliği (1297 - 1360)
o Germiyanoğulları Beyliği (1300 - 1423)
o Hamitoğulları Beyliği (1301 - 1423)
o Saruhanoğulları Beyliği (1302 - 1410)
o Tacettinoğulları Beyliği (1303 - 1415)
o Aydınoğulları Beyliği (1308 - 1426)
o Tekeoğulları Beyliği (1321 - 1390)
o Dulkadiroğulları Beyliği (1339 - 1521)
o Ramazanoğulları Beyliği (1325 - 1608)
o Kadı Burhaneddin Devleti (1381 - 1398)
o Eşrefoğulları Beyliği (1300 - 1326)

Türk Cumhuriyetleri[ Göster ]
Cumhuriyetler

* Azerbaycan Cumhuriyeti
* Kazakistan Cumhuriyeti
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
* Özbekistan Cumhuriyeti
* Kırgızistan Cumhuriyeti
* Türkiye Cumhuriyeti
* Türkmenistan Cumhuriyeti

Tarihi Türkî Devletlerin Tam Listesi İçin..

* Tarihî ve çağdaş Türk devletleri
* Türk tarihi literatürü

g • d

Altın Orda Devleti (Moğolca: Алтан Ордны улс), Moğolların kurduğu devletlerden biridir. Kazan ve çevresinde bulunan Kazan Türkleri medeniyeti ve Türk kitlesinin yoğunluğu karşısında Moğol Altınorda yöneticileri, gittikçe Türkleşmişlerdir.Altınordu Devleti olarak da bilinen bu devlet, 13.-16. yüzyıllarda Doğu Avrupa ile İdil Nehri boylarında egemen olmuştur.

Moğol İmparatoru Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Seyhun Irmağı ile Balkaş Gölü'nün batısındaki yerleri büyük oğlu Cuci Han'a vermişti. Cuci Han'ın küçük oğlu Batu Han, batıya doğru giriştiği seferlerle bu toprakları genişletti. Cuci’nin toprakları sonradan Batu Han ile ağabeyi Orda Han arasında paylaşıldı. Balkaş ile Aral gölleri arasındaki ve Seyhun Irmağı'nın güneyindeki yerler Orda'ya verildi. Harezm ve yeni alınan topraklar Batu'nun yönetimine bırakıldı. Orda'nın yönetimindeki doğu bölgesine Ak Orda , Batu'nun yönetimindeki batı bölgesine de Gök Orda adı verildi. Gök Orda sonradan Altın Orda olarak adlandırıldı.

1242’de Altın Orda Devleti’ni kuran Batu Han, İdil Nehri'nin aşağı havzasındaki Saray kentini kendine başkent edindi ve topraklarını genişletti. 1256’da Batu Han öldüğünde devletin sınırları Kıpçak Bozkırı’nı (Deşt-i Kıpçak), İdil'in aşağı ve orta havzasını, Seyhun ve İdil ırmakları arasındaki Aral Gölü yöresini, Kafkasların Azerbaycan'a kadar olan kesimini kapsıyordu. Altın Orda Devleti, Lehistan (Polonya) ve Litvanya’yı vergiye bağlamıştı.

Batu Han’ın yerine Berke Han geçti. Berke Han, İslam dinini benimsedi ve Moğolların bir başka kolu olan İlhanlılarla savaştı. Bulgaristan'da Bizans ordusunu yendi. 1260’ta, ortaçağın en büyük kentlerinden biri sayılan Saray Berke kentini kurdu.

Berke Han'ın ölümünden sonra Mengü Timur Han, Özbek Han ve Canıbek Han Altın Orda Devleti’nin gücünü korudular. Canıbek Han'ın ölümünden sonra taht kavgaları başladı. Toktamış Han 1380'de Timur'un desteğiyle tahta çıkarak bu çatışmalara son verdi. Daha sonra Timur’un Altın Orda topraklarına sefer düzenlemesi ve taht kavgalarının yeniden başlaması Altın Orda Devleti'ni güçsüz düşürdü. Bu kavgalarla parçalanan Altın Orda Devleti topraklarında Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Nogay Hanlığı ve Sibir Hanlığı kuruldu. Kalan toprakları Kırım Hanlığı ele geçirdi ve 1502'de Altın Orda Devleti tarihten silindi.

Altın Orda Devleti'de yönetsel konular soyluların oluşturduğu Kurultay'da görüşülür ve karar bağlanırdı. Topraklar ve otlaklar Moğol soylularının elindeydi. Halk bu toprakları işler, ürünlerin belirli bir bölümünü bağlı oldukları beye verirdi. Göçebe bir toplumdan gelen Altın Orda hükümdarları, göçebeleri yerleşik düzene geçirmeye çalıştılar. Aşağı İdil’de 20’den çok kent kurdular. Bu kentlerin en büyüğü olan Saray Berke’nin nüfusunun 100 binden daha fazla olduğu sanılır.

Egemenlik Alanı [değiştir]

Günümüz Avrupa Rusyası, Karadenizin kuzeyi, Gürcistan , Balkanlar.

Siyasi Tarih [değiştir]

Cengiz Han'ın 1227'de ölümünden sonra büyük hanlık makamını Ögedey işgal etti. Onun hâkimiyeti, Türk-Moğol Hakanlığı'nın teşkilâtlandırılması bakımından mühimdir. Bu maksatla kurultaylar toplanmış ve bazı umumî kurallar konulmuş, Cengiz'in "yasa"sı tatbik edilmekle beraber, şehirli ve köylü ahalinin ihtiyacına göre bir idare kurulmuştu. 1235'te devlet işlerini alâkadar eden yeni meseleler münasebetiyle toplanan büyük kurultayda Batı Seferi, yani Doğu Avrupa'nın istilâsı kararlaştırıldı. Bu maksatla bilhassa Türkler'den olmak üzere büyük bir ordu toplandı. Miktarı bilinmeyen bu Moğol-Türk ordusunun birkaç yüz bin kişiden ibaret olduğu muhakkaktır. Fütuhatın başlangıcı 1236 yılına rastlar.

Bu muazzam ordunun başında Cengiz'in torunu, Batu (Çoçi Oğlu) bulunuyordu. Aslında Harezm, Kafkasya ve İrtiş'in batısı büyük oğlu Cuci'ye düşmüştü (1224). Fakat Cuci, Cengiz Han'dan az önce öldü ve ona ayrılan yerler oğlu Batu Han'a verildi. Ona verilen bölgede kurulan devletin adı "Altınordu", asıl kurucusu da Batu Han'dır. Altınorda adı Moğolca'da çadır demek olan "Orda" kelimesinden gelir. Hanların ordugahında han çadırının üzeri altın kaplama olduğu için, bu çadıra "Altınorda" deniliyordu. Zamanla bu kelime Türkçe'de "Altınordu" şeklinde yazılır.

Hem Altınordalılar, hem de "kral sarayı" ve "ordugah" anlamlarında kullanılır. Batu Han'a ait olan yerlere, babasının adından dolayı "Cuci Ulusu" deniyordu. Ulus, "Birleşik İller" anlamında, yani yer adı olarak kullanıyordu.Sefere, ondan başka birçok Çingiz oğulları (prensleri) de iştirâk edeceklerdi. Ön kıtaların kumandanı olarak da en meşhur generallerden biri olan Sobutay'ı (Sübegetey, Sübetey) görüyoruz. Askerlerin büyük bir çoğunluğunu Orhun ile Yayık ve İrtiş aralarında yaşayan Türk kabileleri teşkil ediyordu. İlk darbe Bulgarlar üzerine oldu. Bu hareket 1224'de Bulgarlar'ın Don boyundan dönen Moğol kıtalarına hücumların öcünü almak için yapılmıştı.

Bulgarlar az bir zaman içinde yenildiler; başta Bulgar olmak üzere şehirleri tahrip edildi. Şehirlerden ve büyük yollardan uzakta kalan halkın, bu istilâdan zarar görmediği muhakkaktır; şehirli ve köylü ahaliden birçoğunun da kaçarak, ormanlarda saklandığı anlaşılmaktadır. Bu suretle Moğol istilâsından sonra Orta İdil sahasındaki Bulgar unsuru ortadan kaldırılmış olmadı; yok olan şey: müstakil bir Bulgar devletiydi. Nitekim, çok geçmeden bu bölgede Bulgar beylerinin yeniden faaliyette bulunduklarını görüyoruz.
Altın Orda Devleti'nin diğer bayrağı.

1237 sonunda kış mevsimi olmasına rağmen, Moğol-Türk ordusu Rus bölgesinin istilâsına başladı. Bu sıralarda Rus yurdu birçok knezliklere bölünmüştü. Ryurik sülâlesine mensup olmak üzere, muhtelif mıntıkalarda, knezleri, müstakil birer beylik hâlinde hükümet etmekte idiler; artık Kiyef merkez olmaktan çıkmıştı; onun yerine Suzdal Rusyası (Merkezi Vladimir) yükselmişti; batıda da Haliç knezleri kuvvet bulmuşlardı.
sweet90
25 Kasım 2010 17:04   |   Mesaj #4   |   
sweet90 - avatarı
Ziyaretçi
ALTIN ORDA DEVLETİ İÇİN BİLGİ
ener
25 Kasım 2010 17:16   |   Mesaj #5   |   
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
sweet90 adlı kullanıcıdan alıntı

ALTIN ORDA DEVLETİ İÇİN BİLGİ

Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

Altınordu Devleti


Sponsorlu BağlantılarDoğu Avrupa'da 1241-1502 arasında yaşamış Türk-Moğol devleti, İslâm kaynaklarında «Kıpçak Hanlığı» diye anılır.

Cengiz Han'ın torunu Batu Han (Cuci'nin oğlu) batıya yaptığı seferlerde üst üste parlak zaferler kazanmış, imparatorluğun sınırlarını Karpatlar'a kadar genişletmişti (1241). İmparatorluğun batısında, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi, Aral Gölü, Urallar ve Kuzey Rusya arasında kalan ve Altınordu adı verilen bu yerleri, Büyük Han'a bağlı olmakla birlikte Batu Han bağımsız bir şekilde yönetiyordu.

1255'te Batu Han ölünce yerine kardeşi Berke Han geçti. Berke'nin zamanında devlet daha bağımsız oldu. İslâmlığı kabul eden Berke Han, gene bir Cengiz kolu olan İlhanlı hakanı Abaka Han ile savaşırken öldü (1266). Berke'den sonra gelen hanlar İslâm olmadılar, ama İslâmlık Altınordu ülkesinde gene de hayli yayıldı. Ancak Özberk Han'ın (1312-1342) İslâm olmasından sonra bu din bütün Altınordu'ya yayıldı.

Ünlü gezgin İbni Battuta'ın anlattığına göre, Özberk Han zamanında devlet merkezi Saray (bugünkü Volgograd yakınındaydı) yüz bin nüfuslu bir kültür ve sanayi merkeziydi. Altınordu Hanlığı Rus tarihini ve devlet örgütlenmesini oldukça etkilemiş. İslâmlığın Türkler arasında yaygınlaşmasını kolaylaştırarak Türk-Rus karışmasını önlemiştir.

altinordu2

Alıntı
Blue Blood adlı kullanıcıdan alıntı

Bayrak
Location of
1389 senesinde Altın Orda Devleti
Başkent Saray
Resmi dili Moğolca -> Tatarca
Yönetim Monarşi
Han
- 1240-1255 Batu Han
- 1481-1502 Şeyh Ahmed Han
Tarih
- Kuruluş tarihi 1242
- Yıkılış tarihi 1502
Moğol tarihi
İlk Çağ[ Göster ]
İlk Çağ'da Moğollar

* Hiung-nu
* Rouran
* Sien-pi

Tabgaçlar

Moğol İmparatorluğu
Dört Büyük Hanlıklar

* Çağatay Hanlığı
* Kıpçak Hanlığı (Cuci)
* İlhanlılar (Tului - Hülagû)
* Yuan Hanedanı (Tului - Kubilay)

Hanlıklar[ Göster ]
Cuci'nin ulusundan doğan ülkeler

* Altın Orda

* Toka Temür sülalesi
o Kırım Hanlığı
o Kazan Hanlığı
+ Kasım Hanlığı
o Astrahan Hanlığı
o Kazak Hanlığı

*
o Nogay Orda

* Şiban sülalesi
o Sibir Hanlığı
o Şeybani Hanlığı
o Buhara Hanlığı
o Hive Hanlığı

*
o Kokand Hanlığı
o Buhara Emirliği

Çağatay'ın ulusundan doğan ülkeler

* Çağatay Hanlığı
o Doğu Çağatay Hanlığı
o Moğolistan Hanlığı
+ Kaşgar Hanlığı
o Batı Çağatay Hanlığı
+ Timur İmparatorluğu
# Babür İmparatorluğu

Tului'nin ulusundan doğan ülkeler

* Yuan Hanedanı、Kuzey Yuan
o Oyrat
+ Cungar
* İlhanlılar
o Celayir Hanedanı

Günümüzde Moğollar[ Göster ]
Moğolistan
İç Moğolistan Özerk Cumhuriyeti
Buryat Cumhuriyeti
Kalmıkya Cumhuriyeti
Hazara (Afganistan)
Aymak (Aftanistan)

g • d
Türk tarihi
Ön Türk[ Göster ]
Ön Türkler

* Tengricilik
* Bozkır İmparatorluğu Geleneği

Bozkır İmparatorlukları[ Göster ]
Göçebe

* Hiung-nu
o Batı • Kuzey • Güney
* Rouran
* Akhunlar
* Göktürk Kağanlığı
o Doğu • Batı • İkinci
* Uygur Kağanlığı
o Türgişler • Karluklar • Kırgızlar

Yerleşik

* Beş Barbar Onaltı Krallık
o Han Zhao • Hou Zhao • Wei • Xia
* Kansu Uygur Krallığı
* Karahoca Uygur Krallığı
o Karahanlılar • Doğu Karahanlılar • Batı Karahanlılar
* Beş Hanedan On Krallık
* Şatuolar
o Hou Tang • Hou Jin

Ural'ın Batısı

* Hun İmparatorluğu
* Avar İmparatorluğu
* Hazar Hanlığı
* Peçenekler
* İdil Bulgarlar

Memlûklar / Türkmenler[ Göster ]
Memlûklar

* Eyyubiler
* Mısır Memulûk
* Gazneliler
* Delhi Sultanlığı

Türkmenler

* Karakoyunlular
* Akkoyunlular
* Safevi Hanedanı
* Afşar Hanedanı
* Kaçar Hanedanı

Moğolların Mirasçıları[ Göster ]
Cuci'nin Ulusundan Doğan Ülkeler

* Altın Orda

Toka Temür Sülalesi

*
o Kırım Hanlığı
o Kazan Hanlığı
o Kasım Hanlığı
o Astrahan Hanlığı
o Kazak Hanlığı
o Nogay Orda

Şiban Şülalesi

* Sibir Hanlığı
* Şeybani Hanlığı
* Buhara Hanlığı
* Hive Hanlığı
* Kokand Hanlığı
* Buhara Emirliği

Çağatay'ın Ulusundan Doğan Ülkeler

* Timur İmparatorluğu
* Babür İmparatorluğu

Anadolu - Rumeli[ Göster ]

* Selçuklular
o Büyük Selçuklu
o Irak Selçuklu
o Kirman Selçuklu
o Anadolu Selçuklu

* Beylikler
o İzmir Çaka Beyliği (1081 - 1098)
o Dilmaçoğulları Beyliği (1085 - 1192)
o Danişmendliler Beyliği (1092 - 1178)
o Saltuklu Beyliği (1092 - 1202)
o Ahlatşahlar Beyliği (1100 - 1207)
o Artuklu Beyliği (1102 - 1408)
o İnaloğulları Beyliği (1098 - 1183)
o Mengüçlü Beyliği (1072 - 1277)
o Erbil Beyliği (1146 - 1232)
o Çubukoğulları Beyliği (1085 - 1092)

* Atabeylikler
o Zengiler
o İldenizliler
o Böriler

* Anadolu Beylikleri

*
o Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1922)
o Çobanoğulları Beyliği (1227 - 1309)
o Karamanoğulları Beyliği (1256 - 1483)
o İnançoğulları Beyliği (1261 - 1368)
o Sâhipataoğulları Beyliği (1275 - 1342)
o Pervaneoğulları Beyliği (1277 - 1322)
o Menteşeoğulları Beyliği (1280 - 1424)
o Candaroğulları Beyliği (1299 - 1462)
o Karesioğulları Beyliği (1297 - 1360)
o Germiyanoğulları Beyliği (1300 - 1423)
o Hamitoğulları Beyliği (1301 - 1423)
o Saruhanoğulları Beyliği (1302 - 1410)
o Tacettinoğulları Beyliği (1303 - 1415)
o Aydınoğulları Beyliği (1308 - 1426)
o Tekeoğulları Beyliği (1321 - 1390)
o Dulkadiroğulları Beyliği (1339 - 1521)
o Ramazanoğulları Beyliği (1325 - 1608)
o Kadı Burhaneddin Devleti (1381 - 1398)
o Eşrefoğulları Beyliği (1300 - 1326)

Türk Cumhuriyetleri[ Göster ]
Cumhuriyetler

* Azerbaycan Cumhuriyeti
* Kazakistan Cumhuriyeti
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
* Özbekistan Cumhuriyeti
* Kırgızistan Cumhuriyeti
* Türkiye Cumhuriyeti
* Türkmenistan Cumhuriyeti

Tarihi Türkî Devletlerin Tam Listesi İçin..

* Tarihî ve çağdaş Türk devletleri
* Türk tarihi literatürü

g • d

Altın Orda Devleti (Moğolca: Алтан Ордны улс), Moğolların kurduğu devletlerden biridir. Kazan ve çevresinde bulunan Kazan Türkleri medeniyeti ve Türk kitlesinin yoğunluğu karşısında Moğol Altınorda yöneticileri, gittikçe Türkleşmişlerdir.Altınordu Devleti olarak da bilinen bu devlet, 13.-16. yüzyıllarda Doğu Avrupa ile İdil Nehri boylarında egemen olmuştur.

Moğol İmparatoru Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Seyhun Irmağı ile Balkaş Gölü'nün batısındaki yerleri büyük oğlu Cuci Han'a vermişti. Cuci Han'ın küçük oğlu Batu Han, batıya doğru giriştiği seferlerle bu toprakları genişletti. Cuci’nin toprakları sonradan Batu Han ile ağabeyi Orda Han arasında paylaşıldı. Balkaş ile Aral gölleri arasındaki ve Seyhun Irmağı'nın güneyindeki yerler Orda'ya verildi. Harezm ve yeni alınan topraklar Batu'nun yönetimine bırakıldı. Orda'nın yönetimindeki doğu bölgesine Ak Orda , Batu'nun yönetimindeki batı bölgesine de Gök Orda adı verildi. Gök Orda sonradan Altın Orda olarak adlandırıldı.

1242’de Altın Orda Devleti’ni kuran Batu Han, İdil Nehri'nin aşağı havzasındaki Saray kentini kendine başkent edindi ve topraklarını genişletti. 1256’da Batu Han öldüğünde devletin sınırları Kıpçak Bozkırı’nı (Deşt-i Kıpçak), İdil'in aşağı ve orta havzasını, Seyhun ve İdil ırmakları arasındaki Aral Gölü yöresini, Kafkasların Azerbaycan'a kadar olan kesimini kapsıyordu. Altın Orda Devleti, Lehistan (Polonya) ve Litvanya’yı vergiye bağlamıştı.

Batu Han’ın yerine Berke Han geçti. Berke Han, İslam dinini benimsedi ve Moğolların bir başka kolu olan İlhanlılarla savaştı. Bulgaristan'da Bizans ordusunu yendi. 1260’ta, ortaçağın en büyük kentlerinden biri sayılan Saray Berke kentini kurdu.

Berke Han'ın ölümünden sonra Mengü Timur Han, Özbek Han ve Canıbek Han Altın Orda Devleti’nin gücünü korudular. Canıbek Han'ın ölümünden sonra taht kavgaları başladı. Toktamış Han 1380'de Timur'un desteğiyle tahta çıkarak bu çatışmalara son verdi. Daha sonra Timur’un Altın Orda topraklarına sefer düzenlemesi ve taht kavgalarının yeniden başlaması Altın Orda Devleti'ni güçsüz düşürdü. Bu kavgalarla parçalanan Altın Orda Devleti topraklarında Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Nogay Hanlığı ve Sibir Hanlığı kuruldu. Kalan toprakları Kırım Hanlığı ele geçirdi ve 1502'de Altın Orda Devleti tarihten silindi.

Altın Orda Devleti'de yönetsel konular soyluların oluşturduğu Kurultay'da görüşülür ve karar bağlanırdı. Topraklar ve otlaklar Moğol soylularının elindeydi. Halk bu toprakları işler, ürünlerin belirli bir bölümünü bağlı oldukları beye verirdi. Göçebe bir toplumdan gelen Altın Orda hükümdarları, göçebeleri yerleşik düzene geçirmeye çalıştılar. Aşağı İdil’de 20’den çok kent kurdular. Bu kentlerin en büyüğü olan Saray Berke’nin nüfusunun 100 binden daha fazla olduğu sanılır.

Egemenlik Alanı [değiştir]

Günümüz Avrupa Rusyası, Karadenizin kuzeyi, Gürcistan , Balkanlar.

Siyasi Tarih [değiştir]

Cengiz Han'ın 1227'de ölümünden sonra büyük hanlık makamını Ögedey işgal etti. Onun hâkimiyeti, Türk-Moğol Hakanlığı'nın teşkilâtlandırılması bakımından mühimdir. Bu maksatla kurultaylar toplanmış ve bazı umumî kurallar konulmuş, Cengiz'in "yasa"sı tatbik edilmekle beraber, şehirli ve köylü ahalinin ihtiyacına göre bir idare kurulmuştu. 1235'te devlet işlerini alâkadar eden yeni meseleler münasebetiyle toplanan büyük kurultayda Batı Seferi, yani Doğu Avrupa'nın istilâsı kararlaştırıldı. Bu maksatla bilhassa Türkler'den olmak üzere büyük bir ordu toplandı. Miktarı bilinmeyen bu Moğol-Türk ordusunun birkaç yüz bin kişiden ibaret olduğu muhakkaktır. Fütuhatın başlangıcı 1236 yılına rastlar.

Bu muazzam ordunun başında Cengiz'in torunu, Batu (Çoçi Oğlu) bulunuyordu. Aslında Harezm, Kafkasya ve İrtiş'in batısı büyük oğlu Cuci'ye düşmüştü (1224). Fakat Cuci, Cengiz Han'dan az önce öldü ve ona ayrılan yerler oğlu Batu Han'a verildi. Ona verilen bölgede kurulan devletin adı "Altınordu", asıl kurucusu da Batu Han'dır. Altınorda adı Moğolca'da çadır demek olan "Orda" kelimesinden gelir. Hanların ordugahında han çadırının üzeri altın kaplama olduğu için, bu çadıra "Altınorda" deniliyordu. Zamanla bu kelime Türkçe'de "Altınordu" şeklinde yazılır.

Hem Altınordalılar, hem de "kral sarayı" ve "ordugah" anlamlarında kullanılır. Batu Han'a ait olan yerlere, babasının adından dolayı "Cuci Ulusu" deniyordu. Ulus, "Birleşik İller" anlamında, yani yer adı olarak kullanıyordu.Sefere, ondan başka birçok Çingiz oğulları (prensleri) de iştirâk edeceklerdi. Ön kıtaların kumandanı olarak da en meşhur generallerden biri olan Sobutay'ı (Sübegetey, Sübetey) görüyoruz. Askerlerin büyük bir çoğunluğunu Orhun ile Yayık ve İrtiş aralarında yaşayan Türk kabileleri teşkil ediyordu. İlk darbe Bulgarlar üzerine oldu. Bu hareket 1224'de Bulgarlar'ın Don boyundan dönen Moğol kıtalarına hücumların öcünü almak için yapılmıştı.

Bulgarlar az bir zaman içinde yenildiler; başta Bulgar olmak üzere şehirleri tahrip edildi. Şehirlerden ve büyük yollardan uzakta kalan halkın, bu istilâdan zarar görmediği muhakkaktır; şehirli ve köylü ahaliden birçoğunun da kaçarak, ormanlarda saklandığı anlaşılmaktadır. Bu suretle Moğol istilâsından sonra Orta İdil sahasındaki Bulgar unsuru ortadan kaldırılmış olmadı; yok olan şey: müstakil bir Bulgar devletiydi. Nitekim, çok geçmeden bu bölgede Bulgar beylerinin yeniden faaliyette bulunduklarını görüyoruz.
Altın Orda Devleti'nin diğer bayrağı.

1237 sonunda kış mevsimi olmasına rağmen, Moğol-Türk ordusu Rus bölgesinin istilâsına başladı. Bu sıralarda Rus yurdu birçok knezliklere bölünmüştü. Ryurik sülâlesine mensup olmak üzere, muhtelif mıntıkalarda, knezleri, müstakil birer beylik hâlinde hükümet etmekte idiler; artık Kiyef merkez olmaktan çıkmıştı; onun yerine Suzdal Rusyası (Merkezi Vladimir) yükselmişti; batıda da Haliç knezleri kuvvet bulmuşlardı.

.
Misafir
25 Kasım 2010 17:18   |   Mesaj #6   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Altın Orda Devleti hakkında bilgi veriniz...
Daisy-BT
30 Nisan 2011 16:57   |   Mesaj #7   |   
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Altın Orda Devleti hakkında bilgi veriniz...


Altın Ordu ya da Altın Orda Devleti

Hazar Gölü ile Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş bir Türk-Moğol devleti (1241-1502).

Cengiz'in torunu Batu Han, İtil Bulgarları'nı ve Kıpçaklar'ı yönetimi altına alarak bu devleti kurmuştur. Sınırlarını, doğuda Aral Gölü dolaylarından, batıda Macaristan içlerine ve Balkanlar'ın kuzeyine kadar genişletmiştir. Bu devletin en güçlü olduğu bölge, aşağı İtil (Volga) boylarıdır. Başkent, burada kurulan Saray şehriydi. 1275'te hükümdar olan Berke Han, İslâm dinini kabul etti. İran'da kurulan İlhanlı Devleti ile şiddetli savaşlar yaptı. Özbek Han zamanında (1313-1341) bütün halk Müslüman oldu. Altınordu Devleti, Ruslardan uzun yıllar vergi aldı. Rusların güneye doğru inmelerine engel oldu. 1360-1380 yılları arasında iç karışıklıklar çıktı. Yirmi yılda on dört han değişti. Bu yüzden devlet zayıf düştü ve parçalandı. Toktamış Han, Timur'un yardımıyla Altınordu Devleti'ni yeniden güçlü bir duruma getirdi. Fakat, bir süre sonra Timur'la arası açıldı. Timur'un Toktamış'a karşı yaptığı seferler sonucunda bu devlet parçalandı. Yerinde Sibirya Hanlığı, Hacı Tarhan Hanlığı, Kazan Hanlığı ve Kırım Hanlığı kuruldu. Altınordu Devleti'nin parçalanması, en çok Ruslar'ın işine yaradı. Kırım Hanlığı, 1475 yılından 1783 yılına kadar Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmıştır.MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Misafir
21 Ekim 2012 13:13   |   Mesaj #8   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1-) Altınorda devletinin yıkılmasının en büyük sonucunu nedir arkadaşlar?
2-) ''Bizim Deniz'' ''Yaşam Alanı'' Kavramlarını açıklayınız.
Son olarakta
Okul ödevimde kısaca bahsederseniz sevinirim Msn Happy
Misafiraddffttg
8 Mayıs 2013 16:57   |   Mesaj #9   |   
Misafiraddffttg - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

1-) Altınorda devletinin yıkılmasının en büyük sonucunu nedir arkadaşlar?
2-) ''Bizim Deniz'' ''Yaşam Alanı'' Kavramlarını açıklayınız.
Son olarakta

Sponsorlu Bağlantılar
Okul ödevimde kısaca bahsederseniz sevinirim Msn Happy


g • d

Altın Orda Devleti (Moğolca: Алтан Ордны улс), Moğolların kurduğu devletlerden biridir. Kazan ve çevresinde bulunan Kazan Türkleri medeniyeti ve Türk kitlesinin yoğunluğu karşısında Moğol Altınorda yöneticileri, gittikçe Türkleşmişlerdir.Altınordu Devleti olarak da bilinen bu devlet, 13.-16. yüzyıllarda Doğu Avrupa ile İdil Nehri boylarında egemen olmuştur.

Moğol İmparatoru Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Seyhun Irmağı ile Balkaş Gölü'nün batısındaki yerleri büyük oğlu Cuci Han'a vermişti. Cuci Han'ın küçük oğlu Batu Han, batıya doğru giriştiği seferlerle bu toprakları genişletti. Cuci’nin toprakları sonradan Batu Han ile ağabeyi Orda Han arasında paylaşıldı. Balkaş ile Aral gölleri arasındaki ve Seyhun Irmağı'nın güneyindeki yerler Orda'ya verildi. Harezm ve yeni alınan topraklar Batu'nun yönetimine bırakıldı. Orda'nın yönetimindeki doğu bölgesine Ak Orda , Batu'nun yönetimindeki batı bölgesine de Gök Orda adı verildi. Gök Orda sonradan Altın Orda olarak adlandırıldı.

1242’de Altın Orda Devleti’ni kuran Batu Han, İdil Nehri'nin aşağı havzasındaki Saray kentini kendine başkent edindi ve topraklarını genişletti. 1256’da Batu Han öldüğünde devletin sınırları Kıpçak Bozkırı’nı (Deşt-i Kıpçak), İdil'in aşağı ve orta havzasını, Seyhun ve İdil ırmakları arasındaki Aral Gölü yöresini, Kafkasların Azerbaycan'a kadar olan kesimini kapsıyordu. Altın Orda Devleti, Lehistan (Polonya) ve Litvanya’yı vergiye bağlamıştı.

Batu Han’ın yerine Berke Han geçti. Berke Han, İslam dinini benimsedi ve Moğolların bir başka kolu olan İlhanlılarla savaştı. Bulgaristan'da Bizans ordusunu yendi. 1260’ta, ortaçağın en büyük kentlerinden biri sayılan Saray Berke kentini kurdu.

Berke Han'ın ölümünden sonra Mengü Timur Han, Özbek Han ve Canıbek Han Altın Orda Devleti’nin gücünü korudular. Canıbek Han'ın ölümünden sonra taht kavgaları başladı. Toktamış Han 1380'de Timur'un desteğiyle tahta çıkarak bu çatışmalara son verdi. Daha sonra Timur’un Altın Orda topraklarına sefer düzenlemesi ve taht kavgalarının yeniden başlaması Altın Orda Devleti'ni güçsüz düşürdü. Bu kavgalarla parçalanan Altın Orda Devleti topraklarında Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Nogay Hanlığı ve Sibir Hanlığı kuruldu. Kalan toprakları Kırım Hanlığı ele geçirdi ve 1502'de Altın Orda Devleti tarihten silindi.

Altın Orda Devleti'de yönetsel konular soyluların oluşturduğu Kurultay'da görüşülür ve karar bağlanırdı. Topraklar ve otlaklar Moğol soylularının elindeydi. Halk bu toprakları işler, ürünlerin belirli bir bölümünü bağlı oldukları beye verirdi. Göçebe bir toplumdan gelen Altın Orda hükümdarları, göçebeleri yerleşik düzene geçirmeye çalıştılar. Aşağı İdil’de 20’den çok kent kurdular. Bu kentlerin en büyüğü olan Saray Berke’nin nüfusunun 100 binden daha fazla olduğu sanılır.

Egemenlik Alanı [değiştir]

Günümüz Avrupa Rusyası, Karadenizin kuzeyi, Gürcistan , Balkanlar.

Siyasi Tarih [değiştir]

Cengiz Han'ın 1227'de ölümünden sonra büyük hanlık makamını Ögedey işgal etti. Onun hâkimiyeti, Türk-Moğol Hakanlığı'nın teşkilâtlandırılması bakımından mühimdir. Bu maksatla kurultaylar toplanmış ve bazı umumî kurallar konulmuş, Cengiz'in "yasa"sı tatbik edilmekle beraber, şehirli ve köylü ahalinin ihtiyacına göre bir idare kurulmuştu. 1235'te devlet işlerini alâkadar eden yeni meseleler münasebetiyle toplanan büyük kurultayda Batı Seferi, yani Doğu Avrupa'nın istilâsı kararlaştırıldı. Bu maksatla bilhassa Türkler'den olmak üzere büyük bir ordu toplandı. Miktarı bilinmeyen bu Moğol-Türk ordusunun birkaç yüz bin kişiden ibaret olduğu muhakkaktır. Fütuhatın başlangıcı 1236 yılına rastlar.

Bu muazzam ordunun başında Cengiz'in torunu, Batu (Çoçi Oğlu) bulunuyordu. Aslında Harezm, Kafkasya ve İrtiş'in batısı büyük oğlu Cuci'ye düşmüştü (1224). Fakat Cuci, Cengiz Han'dan az önce öldü ve ona ayrılan yerler oğlu Batu Han'a verildi. Ona verilen bölgede kurulan devletin adı "Altınordu", asıl kurucusu da Batu Han'dır. Altınorda adı Moğolca'da çadır demek olan "Orda" kelimesinden gelir. Hanların ordugahında han çadırının üzeri altın kaplama olduğu için, bu çadıra "Altınorda" deniliyordu. Zamanla bu kelime Türkçe'de "Altınordu" şeklinde yazılır.

Hem Altınordalılar, hem de "kral sarayı" ve "ordugah" anlamlarında kullanılır. Batu Han'a ait olan yerlere, babasının adından dolayı "Cuci Ulusu" deniyordu. Ulus, "Birleşik İller" anlamında, yani yer adı olarak kullanıyordu.Sefere, ondan başka birçok Çingiz oğulları (prensleri) de iştirâk edeceklerdi. Ön kıtaların kumandanı olarak da en meşhur generallerden biri olan Sobutay'ı (Sübegetey, Sübetey) görüyoruz. Askerlerin büyük bir çoğunluğunu Orhun ile Yayık ve İrtiş aralarında yaşayan Türk kabileleri teşkil ediyordu. İlk darbe Bulgarlar üzerine oldu. Bu hareket 1224'de Bulgarlar'ın Don boyundan dönen Moğol kıtalarına hücumların öcünü almak için yapılmıştı.

Bulgarlar az bir zaman içinde yenildiler; başta Bulgar olmak üzere şehirleri tahrip edildi. Şehirlerden ve büyük yollardan uzakta kalan halkın, bu istilâdan zarar görmediği muhakkaktır; şehirli ve köylü ahaliden birçoğunun da kaçarak, ormanlarda saklandığı anlaşılmaktadır. Bu suretle Moğol istilâsından sonra Orta İdil sahasındaki Bulgar unsuru ortadan kaldırılmış olmadı; yok olan şey: müstakil bir Bulgar devletiydi. Nitekim, çok geçmeden bu bölgede Bulgar beylerinin yeniden faaliyette bulunduklarını görüyoruz.
Altın Orda Devleti'nin diğer bayrağı.

1237 sonunda kış mevsimi olmasına rağmen, Moğol-Türk ordusu Rus bölgesinin istilâsına başladı. Bu sıralarda Rus yurdu birçok knezliklere bölünmüştü. Ryurik sülâlesine mensup olmak üzere, muhtelif mıntıkalarda, knezleri, müstakil birer beylik hâlinde hükümet etmekte idiler; artık Kiyef merkez olmaktan çıkmıştı; onun yerine Suzdal Rusyası (Merkezi Vladimir) yükselmişti; batıda da Haliç knezleri kuvvet bulmuşlardı.
.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç