Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 9 Mart 2018  Gösterim: 23.918  Cevap: 5

Trafo nedir?

Ziyaretçi
17 Aralık 2008 16:32       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Trafo nedir?
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen perlina; 9 Mart 2018 11:58

musty1225
17 Aralık 2008 16:42       Mesaj #2
musty1225 - avatarı
Ziyaretçi
Transformatör, iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. En basit halde, birbirine yakın konan iki sargıdan ibarettir. Eğer bu iki sargı ince demir levhaların üzerine sarılmışsa buna demir çekirdekli transformatör denir. Eğer demirsiz plastik tüp gibi bir çekirdeğe sarılmışsa buna hava çekirdekli transformatör denir. Sargılardan birine voltaj uygulanırsa, diğerinde de bir voltaj meydana gelir. Voltajın tatbik edilmesiyle ortaya çıkan akım, sargı etrafında bir manyetik alan doğurur. Bu alan, yakına konan diğer sargıda bir voltaj ortaya çıkarır. Ancak, manyetik alanın daima değişerek çıkış sargısındaki voltajı devam ettirmesi gerekir. Birinci bobine tatbik edilen voltaj sabit olursa, diğer bobinde herhangi bir voltaj meydana gelmez. Ancak doğru akım sürekli olarak kapatılır ve açılırsa manyetik alan değişerek bir çıkış meydana gelir. Otomobillerde bulunan radyo alıcısındaki vakum tüp bu prensiple çalışır.

Eğer her iki sargı tek bir demir çekirdeğe konur ve voltaj tatbik edilirse, demir çekirdek manyetize olur. Demir, uygun manyetik özelliklerinden dolayı tercih edilir. Bu suretle manyetik alan konsantra olmuş olur. Bu sebeple çok az bir enerji kaybedilmiş olur. Verim % 97-99,9 arasındadır. Eğer çıkış sargısı, giriş sargılarından daha fazla ise çıkış voltajı büyüyecektir. Akım şiddetiyse, bu oranın tersiyle değişir. Transformatörle voltajı yükseltmek mümkün olduğu gibi, düşürmek de mümkündür. Transformatörün gücü manyetik alanın değişimine bağlı olduğundan, bu alan demir çekirdeği ısıtır. Bu sebepten demir çekirdekli transformatörler, genellikle 60 hertz'lik, düşük frekanslarda kullanılır. Demir çekirdeğin tek döküm olarak değil, ince levhalar şeklinde yapılması fazla ısınmayı önlemek içindir. Bu sebepten dolayı, radyo frekanslarında çalışan transformatörler hava çekirdeklidir.
Sponsorlu Bağlantılar

Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır. Elektronikteyse esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli frekansları iletmek için kullanılır. İzolasyon amacıyla ve bazan da sığaçlar ve dirençlerle beraber kullanılır. Elektrik akım iletiminde, esas olarak voltajı yükseltmek veya düşürmek için kullanılır. Ölçü aletlerinde özel transformatörler kullanılır.

Esas olarak tranfsormatörler, elektromanyetik indüksiyonla enerjiyi bir devreden diğer devreye geçirirler. Voltajı değiştirmek, özellikle elektrik enerjisinin, elde edildiği yerden uzaklara nakledilmesinde gerekli olur. Gerilimi, mesela 230.000 volt veya daha fazlaya yükselterek iletim sırasında gerekli olan kabloların ağırlığı oldukça azaltılır. Böylece, gerekli olan kuleler ve diğer alt yapılarda da ekonomi sağlanır.
Yüksek güçlü transformatörler kullanım sırasında ısındıklarından yağlı soğutma düzenekleri ile soğutulurlar. Bu tür transformatörler, Buchholz rölesi adı verilen güvenlik donanımları yardımı ile aşırı ısınmanın zararlı etkilere karşı korunurlar.

1301 simetrik besleme 1

Misafir
14 Haziran 2011 13:37       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Trafo sinüsoidal alternatif akım enerjisini düşürmek ve yükseltmek amaçla kullanılan malzemelerdir.
Trafolar yapı itibari ile çekirdek nüve, tel, silisli saç ile imalatı yapılır, trafolarda primer ve sekonder olmak üzere giriş ve çıkış sargıları vardır, imalat çeşidi olarak trifaze ve monofaze olarak imalatı yapılır.

Transformatör'ler çeşitli güç ve ebatlarda yapılır, transformatör imalatı yapılırken kullanılan tel'in kalitesi ve kullanılan silisli saç'ın kalitesi çok önemlidir, bu kalite transformatör'ün giriş ve çıkış'larındaki akımları etkiler ve çıkışına bağlanan cihaz'ın çektiği amper seviyesi değişir ve ayrıca şehir şebekesinden çektiği akım seviyeside değişir.

Bu ürünler tüm elektrikli cihazlarda kullanılmaktadır, gerek elektrik enerjisinin düşürülmesi gerek ise yükseltilmesi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Transformatör'ün kısaltılmış hali trafo'dur. 220/12 Volt ile çalışan bir trafo'ya primer sargısından 220 volt alternatif akım verildiği zaman sekonder sargısından 12 volt alternatif akım alınır ve bu olay tam terside olur, 12 volt sekonder sargısından 12 volt alternatif akım verdiğimiz zaman primer sargısından 220 volt alternatif akım alınabilir
Misafir
25 Ağustos 2011 11:24       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Transformatörler, bir elektrik akımının gerilimini, yani “voltaj” diye adlandırdığımız elektrik basıncını değiştiren aygıtlardır.Transformatörler, A.C. gerilimi yükseltir veya düşürürler. Hareketli herhangi bir parçası olmayıp, aralarında hava aralığı kalmayacak şekilde üst üste yerleştirilmiş silisyumlu saçlardan oluşan demir bir çekirdek üzerine sarılı iki ayrı bobinden oluşur.
Transformatörün çalışması, elektromagnetik alanın değişmesiyle indüklemeye dayanır.
Transformatörler, giriş ve çıkış sargılarından oluşur. Giriş tarafındaki sargıya primer, çıkış tarafındaki sargıya ise sekonder adı verilir.Transformatörlerin, primerlerine uygulanan gerilimleri yükseltip düşürmeleri, tamamen primer ve sekonder tarafındaki döngü sayılarıyla orantılıdır.Bir transformatörün primerindeki döngü sayısı sekonderindeki döngü sayısından fazlaysa, transformatör, gerilim düşüren transformatör olur. Sekonderindeki döngü sayısı primere nazaran daha fazla ise, transformatör, gerilim yükselten transformatör olarak çalışır.
Transformatörde gerilim değişikliği, iki bobindeki sarım sayılarının farklı olmasıyla sağlanır. Gerilim yükseltici transformatörde, ikincil sargının sarım sayısı, birincil sargının sarım sayısından fazladır ve çıkış gerilimi giriş geriliminden daha yüksektir. Gerilim düşürücü transformatörde ise, ikincil sargını sarım sayısı daha azdır, çıkış gerilimi de giriş geriliminden daha küçüktür. Eğer ikincinin sarım sayısı birincinin sarım sayısının 40 katıysa, çıkış gerilimi de giriş geriliminin doğal olarak 40 katı olur.
Eğer alternatif akım gerilimi yükseltilirse,akımın amper cinsinden ölçülen miktarı aynı oranda düşer. Bunun nedeni, transformatörün aldığı güçten daha fazlasını vermesi ve elektrik gücünün akım ile gerilimin çarpımına eşit olmasıdır. İki bobin için kullanılan tel farklı kalınlıklardadır ve daha yüksek amperli akımı taşıyan bobinin teli daha kalındır.
Enerji santrallarındaki üreteçlerin ürettiği elektrik akımının şiddeti yüksek, gerilimi düşüktür. Eğer elde edilen enerji,bu değerleriyle doğrudan evlere ve sanayi kuruluşlarına iletilseydi, bunu taşıyacak tellerin kalın olması gerekirdi ve bu da çok pahalı bir çözüm olurdu. Eğer elektrik uzun mesafelere yüksek gerilim ve düşük akım şiddetinde gönderilirse, enerji iletim hatlarındaki dirençten kaynaklanan ısınma etkilerinin yolacağı enerji kaybı daha az olur. Bu nedenle enerji santrallerinde elde edilen elektrik akımı, enerji iletim hatlarına verilmeden önce yükseltici transformatörlerden geçirilerek gerilimi yüz binlerce volt düzeyine çıkarılır ve böylece şiddeti çok aşağılara düşürülür. Enerji iletim hatları boyunca yer alan elektrik dağıtım istasyonlarındaki gerilim düşürücü transformatörlerde gerilim, ağır sanayi, elektrikli demir yolları, hafif sanayi, hastaneler,mağazalar ve evlerce istenen çeşitli düzeylere göre bir kaç kez düşürülür.
Bu tür yüksek gerilim hatlarındaki transformatörlere trafo denir.Bunlara ek olarak radyo alıcıları, televizyon aygıtları,elektrikli ziller ve oyuncaklarda küçük düşürücü transformatörler kullanılır.
Büyük bir transformatör genellikle çelik bir kutunun içine konur ve kutuya, ısınan bobinleri soğutmaya yarayan yalıtkan bir yağ konulur. Büyük trafolarda soğutma yağı, pompa yardımıyla,radyatörlerde dolaştırılarak soğutulur.Bunun dışında transformatörlerin hareketli herhangi bir parçası yoktur.Binaların dışında tel örgü ile çevrili beton bir platform üzerine oturtulmuş, büyük trafolara sık rastlanır. Evlerde kullanılan küçük transformatörleri çevrelerindeki hava soğutur.
Otomobil motorlarındaki bujilerin uçları arasında elektrik kıvılcımı atlaması oluşturmak için gerekli olan yüksek gerilim,indükleme bobini denen özel bir yükseltici transformatörle sağlanır. Motor çalıştığında hızla açılıp kapanmaya başlayan bir anahtar, aküye bağlı bir doğru akım devresinden anlık akım geçmesini sağlar ve böylece indükleme bobinin birincil sargısına değişken bir akım gönderilmiş olur.Bu akım indükleme bobinin ikincil sargısına yüksek gerilimli elektrik vuruları indükler ve bu sırada da ikinci sargının uçları distribütör yardımıyla sırayla her bir bujiye bağlanır.
Uçlarına alternatif gerilim uygulanmış bir bobinin oluşturduğu değişken manyetik akı,bu akının içinden geçtiği başka bir bobinde akım indüklenmesine yol açar. İkincil sargıda indüklenen gerilimin değeri birincil sargıya uygulanan gerilim ile trafonun sargı oranının çarpımına eşittir; sargı oranı, ikincil sargının sarım sayısının birincil sargının sarım sayısına oranıdır.
Hava çekirdekli transformatörler yalıtkan bir boru yada silindir üzerine sarılmış birkaç bobinden oluşur; bu tür transformatörler radyo frekanslı akımlarda kullanılır.
Empedans uyarlayıcı transformatörler, bir kaynak ile bu kaynağın beslediği yükün empedanslarını birbirlerine uyarlayarak aktarılan enerjinin en büyük değerde olmasını sağlayan transformatörlerdir.
Bir düzeneği yada aygıtı güvenlik nedeniyle şebekeden yalıtmak gerektiğinde şebekeyle aygıt arasında yalıtım transformatörü kullanılır.
Misafir
17 Ekim 2011 00:03       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
trafo kısaca uzak mesafelerdeki elektriği bir noktadan uzak bir noktaya taşırken belli mesafelerde gerilimi düşürmeden sabitleyen istasyon gibi düşün.Böylece trafo sayesinde istenilen voltajda dağıtım yapılabilir.Ama 1000 volt bir elektriği düşün 100 kilometre uzağa taşırken yok olur gider ama trafolarla bu oran korunur. Diye düşünüyorum Msn Happy) yok nüve yok indiksüyon falan çok bilimsel Msn Happy))
7 Mart 2018 11:24       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Transformatör!


Elektrik hatlarındaki gerilimin belirli ölçülerde ayarlanması amacıyla gerilim veya alternatif akımın azaltılıp, artırılması işlevini gören araçlara transformatör deniyordur. İlgili araç trafo olarak da bilinir!

Transformatör (Trafo)
Hızlı Cevap
Mesaj:paneli aç