Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 12 Aralık 2013  Gösterim: 45.784  Cevap: 44

İnsanın evrendeki yeri nedir?

semanur demir
30 Mayıs 2010 18:11       Mesaj #11
semanur demir - avatarı
Ziyaretçi
allah sana her şeyi verendir allah tekdir ve birdir eşi ve benzeri yoktur allah gökdedir herşeyi görür allahütealadan hiç birşey kaçmaz evrenin yaratıcısı allahdır
Sponsorlu Bağlantılar


Misafir
22 Kasım 2010 19:12       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
insanın Evrendeki yeeri Nedir Br açıklarmısınız lütfen ama kısa ama anlamlı olsun
Misafir
27 Kasım 2010 08:00       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
acil lütfen
ener
27 Kasım 2010 09:48       Mesaj #14
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

acil lütfen

İNSANLARIN EVRENDEKİ YERİ

A. Yeniden Doğuş (Rönesans) Döneminde Bilim

(On Beşinci Yüzyıl ve On Altıncı Yüzyıl)

Rönesansı, Ortaçağ ile Yeniçağ arasında geçen zaman dilimi olarak tanımlayabiliriz; ancak Ortaçağ ansızın sona ermediği gibi Yeniçağ da ansızın başlamamıştır. Ayrıca Ortaçağın bitmesi ve Yeniçağın başlaması her ülkede aynı tarihlerde gerçekleşmemiştir; örneğin İtalyada diğer ülkelerden daha önce, 14. yüzyılın ortalarında Petrarca Zamanında başlamıştır.

Rönesans, diğer bütün özellikleri bir yana, Ortaçağın kavramlarına ve yöntemlerine karşı bir başkaldırıdır. Herkes bilir ki her nesil bir öncekine karşı şu veya bu ölçüde tepki gösterir; her dönem bir öncekine karşı yapılmış bir başkaldırıdır ve bu böyle devam eder; ancak, Rönesansda yapılan başkaldırı, diğerlerine göre daha sert olmuştur.

Ortaçağın karakteristik özelliklerinden birisi yeniliklere karşı duyulan korkudur. Rönesans ise bu konuda daha hoşgörülü olmuştur. Her yenilik sorunlar yaratmış, ancak yenilikler insanların karşısına giderek artan bir sıklıkla çıkmaya başlayınca, bunlara alışılmış ve yeniliklere karşı daha az güvensizlik duyulur olmuştur; sonunda insanlar yeniliklerden hoşlanmışlardır.

Bilim alanında, yapılan yenilikler devrim niteliğindedir. Bu durum ürkek insanların neden bilimden korktuklarını açıkçı ortaya koymaktadır; çünkü hiçbir şey bilginin gelişimi kadar çağ açıcı olamaz; her türlü toplumsal gelişimin kökeninde bilim bulunmaktadır. Rönesans döneminin bilim adamı yeni bir bakış değil, yeni bir oluşum ortaya koymuştur. Yenilikler çoğu kez öyle büyük olmuştur ki o döneme Yeniden Doğuş ya da Rönesans değil, Gerçek Doğuş, Yeni Bir Başlangıç demek daha uygun olur.

Rönesans, insanın kendi üzerine eğildiği, kendini keşfettiği ve hümanist görüşün önem kazandığı bir dönemdir. Ortaçağda egemen olan Hıristiyan anlayışı bu dünyanın değerini, insanı öbür dünyaya hazırlayışı ile ölçmüştür. Oysa hümanistler insanın bu dünyadaki yaşamı ile ilgilenmişlerdir. Bütün bunlar insanın kendi üzerine eğilmesine, başka deyişle, insanın kendini keşfetmesine neden olmuştur.

a. Doğa ve Bilgi Felsefesi

Bu dönemde Yunan felsefe ve bilim anlayışına yeniden dönülmüş ve bu anlayışın daha derinden kavranabilmesi için Yunancadan çeviriler yapılmaya başlanmıştır.

Bu döneme damgasını vuran etkinlik, doğaya ilişkin doğru ve güvenilir bilgi elde etmek için gerekli olan yöntem arayışıdır. Bu yöntemin araçları olarak gözlem ve deney üzerinde durulmuştur.

Ayrıca, yeni bir insan ve yeni bir toplum arayışı yönündeki çalışmalar bir varlık olarak insan ve toplumun yeniden sorgulanmasını ve doğadaki yerinin yeniden belirlenmesi sorununu gündeme getirmiştir.

* Francis Bacon

Bacon (1561 1626), bilimin önemini ve insanlığın refahı yönünden vaadettiği olanakları ilk kavrayan düşünürlerden birisidir. Onun asıl ilgisi bilimi anlamak, bilgi edinmenin doğru ve etkili yolunu kesin bir biçimde bulup ortaya çıkarmaktır. Çünkü ona göre, doğanın gizemlerini çözmek ve kanunlarını keşfetmek insanlığın refahı ve ilerlemesi için gereklidir.

Bacona göre, bugüne kadar insanın doğa karşısında çaresiz ve zavallı bir duruma düşmesinin nedeni, ne insan aklının yetersizliği ne de doğanın anlaşılamayacak kadar karmaşık olmasıdır. Neden, yalnızca yanlış bir yöntemin kullanılmasıdır.

Böylece yöntemin gerekliliğini ve önemini belirledikten sonra Bacon, bunun nasıl oluşturulabileceği üzerinde düşünmeye başlar. Bunun için de öncelikle insanların yanlışa neden ve nasıl düştüklerinin gerekçelerini belirlemeye yönelir.

Bacona göre, insanların yanlışa düşmelerinin nedenleri şunlardır:

1. Üniversitelerde öğretimin bozulmuş olması: Ona göre, bunun temelinde yatan neden skolastik düşüncenin egemen olmasıdır.
2. İnsan Aklı: Bacona göre, insanların yanılmalarının nedenlerinden birisi de kendi aklıdır. Çünkü insan aklı çabuk karar vermeye ve genellemeye düşkündür. Bir konu üzerinde biraz durunca yorulur, gereken sabrı gösteremez ve yanlışa düşebilir. Öyleyse doğru bilgi nasıl elde edilecektir? Bunun için iki şey gereklidir.

1. Önyargılardan sıyrılmak.
2. Sağlam bir yöntem uygulamak.

b. Matematik

Bu dönem diğer alanlarda olduğu gibi matematik alanında da yeniden bir uyanışın gerçekleştiği ve özellikle trigonometri ve cebir alanlarında önemli çalışmaların yapıldığı bir dönemdir. Rönesans matematiği özellikle Raffaello Bombelli, François Viète ve Simon Stevin ile doruk noktasına ulaşmıştır.

c. Astronomi

Bu dönemde en önemli gelişme astronomi alanında olmuştur. Kopernik, Yunan Döneminden beri yürürlükte bulunan...
Misafir
9 Aralık 2010 18:50       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen soruma cevp vern nolur?
Misafir
13 Aralık 2010 16:00       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bütün bunlar arasında benim yerim yerim ne?
Misafir
15 Aralık 2010 18:55       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben burasını seviorum amma daha kısa bekliyorm lütfen 2 dk içinde acil yayımlansın çok acil ucunda 500 kağıt var(para).
Misafir
19 Aralık 2010 16:54       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya bı varlık olarak ınsanın doga ve evrendekı yerı nedır tam cvp yok ?
Misafir
26 Aralık 2010 21:05       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benim evrendeki yerim ne?
Misafir
27 Aralık 2010 14:44       Mesaj #20
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
allahım bütün bunlar arasında benim yerim nee**????Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç