Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 95.793|Cevap: 76|Güncelleme: 21 Ekim 2013

Sait Faik Abasıyanık eserlerinin adları ve en çok ele aldığı konular nedir?

5 Ocak 2009 17:35   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
sait faik abasıyanık eserlerinde en çok hangi konuyu ele almıştır?
Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi
5 Ocak 2009 18:20   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Sait Faik Abasıyanık eserlerinin adları ve en çok ele aldığı konular nedir?

Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
sait faikin en çok ele aldığı konular?sait faikin anlatım özellikleri nelerdir?
Ziyaretçi
12 Ocak 2009 17:55   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

SAit Faik Abasıyanık

Bir vatansever bana sait faik abasıyanık'ın anlatım özellikleri ve hikayelerinde en çok ele aldığı konuları araştırp yazablir mi ?????
fatqo
9 Şubat 2009 18:14   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Onun eserlerinde bir çağın bütün anlamı, kendi kuşağının düşünce ve davranış çıkmazlarının zengin bir tasviri vardır. Bu eserlerde yalnız Sait Faik'in değil, kargaşanın ortasında bırakılmış kuşakların dramı da anlatılmıştır".
9 Şubat 2009 20:57   |   Mesaj #15   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

Öykücülüğü üzerine:

Sait Faik gibi bir yazar ve eserleri üzerine yapılmış pek çok değerlendirme var kuşkusuz. Bu değerlendirmeler içinde Tahir Alangu'nun "*****huriyetten Sonra Hikaye ve Roman" çalışmasında yer alan Sait Faik bölümü, -hem yazarın etkilerinin hala sıcaklığını koruyor olması, hem de Alangu'nun titizliği açısından- en başarılılarından bir tanesi. Yazının geri kalan bölümünü onun çalışmasından alıntılarla sürdürürken, Sait Faik'i tanıtmanın yanı sıra, Tahir Alangu'nun eleştiri tarzını da hatırlatmayı amaçladım.

Sponsorlu Bağlantılar

"Düşünce ve duygularını, hele kendi kurallarını getiren yeni bir sanatçı olarak başıboş ve özgür yaşama tutkularını anlamayan, buna karşı olan bir çevrede yetişti. Ancak on beş yıl çabaladıktan sonra kendini bu topluma bir parça kabul ettiren, küçük bir üne sahip olabilen Sait Faik'in, aile çevresinden başlayarak yaşadığı öteki çevrelerle tam ve düzenli, doyurucu ve destekleyici bir anlaşma içinde olduğu söylenemez. İlk hikayelerinden başlayarak bütün eserlerinin, artistçe kendi uslubunda bir yaşamayı yadırgayanlarla çatışmalarının aynası olduğu görülür. Bu tür bir çatışmanın olmadığı yerde de, çağının sanatını ve yerleşmiş sanat ölçülerini aşan bir yeni ve güçlü sanat eserinin yeşermeyeceği de açıktır. Böylece onda, edebiyatı, özentilerden, romantik ucuzluklardan kurtarmak, bir başka kata yükseltmek isteyen bir davranışın varlığı daha ilk adımlarından belli olmaktadır. Sait Faik, hikayeyi "edebiyat yapanların" elinden kurtarmaya gelmiştir.

Onun ilk hikayelerinden başlayıp gerçeklerden düşlere doğru yürüyen anlatışındaki zaman zaman değişen kuruluş denkleminin, ölümüne yakın yıllarda tamamiyle değişeceğini, gerçeğin allegoriler, gerçeküstü unsurlarla kapatılacağını göreceğiz. Git gide gerçekten; küçük adamlar kalabalığının yaşadığı hayattan koparak, yalnızlığın vahşiliğine, "kavun acısı yalnızlık"ın dehşet verici bunaltılarına, yaklaşan ölümün ezici gölgeleri arasına karşıp yürüyüşünü, yine hikayelerinin aynasından seyredeceğiz. Hayatı ve eserlerinin iç içe oluşu, onun sanat anlaşının olduğu kadar, ancak çok iyi bildiği konuları ve hayatları anlatmak istemesinin de bir sonucuydu. Düşünce ve sanata karşı alabildiğince kayıtsız, sağır bir çevrede, dış çatışmalarla bezgin, içe dönük ve kavgacı, umutla umutsuzluk arasında, kaybettiklerini kenar mahalleler, köprü altları, balıkçılar ve küçük insanların yaşamlarına katılarak bulmak istedi.
İlk hikayelerinde olayları toplumcu bir açıdan gözlemeye çalıştığı, gözlemci bir gerçekçiliğe yöneldiği görülür. Bu yıllarda, "Vakit gazetesi" çevresindeki yazarlar arasında tutulan, toplum çatışmalarını anlatan hikayeleri ile "küçük adamın günlük yaşayışını" ele almaya başladı. Eskilerin kenarda köşede unuttukları, kimselerin varlığından haberdar olmadıkları "küçük adam"ı edebiyatımıza getiren o olmadıysa bile, yerleştiren, bilinmeyen yönlerini gösteren, bir moda haline getiren, en güzel hikayelerini yazan o olmuştur. Ona göre, asıl hikaye çekişmeler ve çatışmaların yaşam ve geçim kavgası ile ilgili olan yanında değil, onun ötesinde kalan yaşama sevincinde, halkın hayatında sürekli olarak giden, direnmeyi güzel ve umutlu bir hale getiren paylaşılmış sevgidir.

Sait Faik, yeni, kendine has, büyük şehrin aylaklarına yönelmiş hikayelerine, onu yavaş yavaş ölüme götürecek bir hastalığın teşhisi ile birlikte başladı. Ölüm korkusunun, onu, hikayede bir anlamda yaşama ve yazma tutkusu içinde herşeyi unutmağa, belki de ardında yaşayacak bir varlık bırakma endişelerine götürdüğünü, sonunda sıtmalı bir yazma devresine girdiğini görüyoruz. Ayrı din, millet, zümrelere bağlı insanlar ve mesleklerin ayırıcı çizgilerinin ötesindeki ortak vasıflara yönelerek, İstanbul'un beşeri bütünlüğünü veren mozayiğin ayrıntıları arasına iyice karışıp gömülerek, 1946-1954 yılları arasındaki sekiz yıl içinde ölümü bekleyişin sıkıntılarını avutmuştur. Hikayede hayatı, hayatta süreli ve düşlü hikayeleri yaşaması birbirinden ayrılamıyacak denli içe içe geçmiştir.

Sait Faik, kuruluşuna katılmadığı bir dünyanın kendine uymazlığı yüzünden dışa düşmüştü. İçinde yaşadığı toplum o süre içinde, Osmanlı yaşama uslubundan kopuşunu çabuklaştırmış, yeni bir yaşama düzeni ise "yeni insanı" destekleyecek ölçüde gelişmemişti. İnsan yenileşmesi başka yenileşmelerle orantılı olmadığından, yaşam bir yerde kuruyuvermişti. Sanata, bilime, devrimlere yönelen kuşaklar, kurulu düzenin çıkarcı tersliği karşısında bocaladılar. Devrimlerin duraklayışı, devletin aydın ve sanatçı kuşaklardan koruyucu ve yol açıcı desteğini kesişi de, bu yeni edebiyat öncülerini toplumdan kopardı, yabancılaştırdı. Sanatçıları çoğu, eski uygarlık düzenini yitiren, yenisini kuramayan düzensizliğin kargaşası içinde, evrime değil, yokluğa düştüler. Sait Faik'in arkadaşlarının çoğunun başına gelen budur. Sait Faik'in hayat dramı, onu yokluğun da, evrimin de karşısında kalıp direnmeye zorladı. Onun son hikayelerinde "gerçeküstücülüğe yönelik özellikler bulanlar oldu. Onda düşünceden, bilinçli seçmeden gelen bir gerçeküstücülük değil, yukarıdaki şartlara göre ve o anlamda bir "gerçeği örtme", yaşadığı dramı ifade etme sözkonusudur.

Onun eserlerinde bir çağın bütün anlamı, kendi kuşağının düşünce ve davranış çıkmazlarının zengin bir tasviri vardır. Bu eserlerde yalnız Sait Faik'in değil, kargaşanın ortasında bırakılmış kuşakların dramı da anlatılmıştır".

Alıntı
Bakteri adlı kullanıcıdan alıntı

Yapıtları

 1. Semaver, [1936], Remzi Kitabevi
 2. Sarnıç, [1939 ], Çığır Kitabevi
 3. Şahmerdan, [1940],Çığır Kitabevi
 4. Lüzumsuz Adam, [1948], Varlık Yayınları
 5. Mahalle Kahvesi, [1950], Varlık Yayınları
 6. Havada Bulut, [1951], Varlık Yayınları
 7. Kumpanya, [1951], Varlık Yayınları
 8. Havuz Başı, [1951], Varlık Yayınları
 9. Son Kuşlar, [1952], Varlık Yayınları
 10. Alemdağda Var Bir Yılan, [1954], Varlık Yayınları

Şiir

 • Kırmızı Yeşil
 • Marikula Doğur
 • Mektup
 • O ve Ben
 • Yeis

Roman

 1. Medar-ı Maişet Motoru, 1944 (İkinci Baskısı Birtakım İnsanlar adı ile 1952,Yokuş Kitabevi
 2. Kayıp Aranıyor, 1953, Varlık Yayınları

Çeviri

 1. Yaşamak Hırsı, Georges Simenon 1954, Çeviren ve Hazırlayan, Sait Faik Abasıyanık, İstanbul Yayınları.

Ölümünden Sonra Yayımlanan Yapıtları

 1. Az Şekerli fazla şekerli, 2005, Varlık Yayınları
 2. Tüneldeki Çocuk, 1955, Varlık Yayınları
 3. Mahkeme Kapısı (Adliye Röpörtajları), 1956, Varlık Yayınları
 4. 1. cilt Semaver/Sarnıç 1970, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 5. 2. cilt Şahmerdan/Lüzumsuz Adam 1970, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 6. 3. cilt Medar-ı Maişet Motoru 1970, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 7. 4. cilt Mahalle Kavgası/Havada Bulut 1970, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 8. 5. cilt Kumpanya/Kayıp Aranıyor 1970, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 9. 6. cilt Havuz Başı/Son Kuşlar 1970, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 10. 7. cilt Alemdağda Var Bir Yılan/Az Şekerli 1970, Derleyen, Muzaffer Uyguner
 11. 8. cilt Tüneldeki Çocuk/Mahkeme Kapısı 1970, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 12. 9. cilt Balıkçının Ölümü-Yaşasın Edebiyat (Yazılar), 1977, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 13. 10. cilt Açık Hava Oteli (Konuşmalar, Mektuplar), 1980, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 14. 11. cilt Müthiş Bir Tren (Öykü), 1981, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 15. 12. cilt Yaşamak Hırsı (G. Simenon’dan çeviri roman), 1982, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 16. 13. cilt Şimdi Sevişme Vakti (Şiirler), 1986, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 17. 14. cilt Sevgiliye Mektup (Hikayeler, Yazılar, Mektuplar, Konuşmalar)1987, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 18. 15. cilt Bitmemiş Senfoni ve Sait Faik Kaynakçası 2001, Derleyen, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi
 19. Havuz Başı / Son Kuşlar, 2001, Yapı Kredi Yayınları
 20. Alemdağda Var Bir Yılan, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 21. Birtakım İnsanlar, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 22. Havada Bulut, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 23. Havuz Başı--GÜĞÜM, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 24. Kayıp Aranıyor, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 25. Kumpanya, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 26. Lüzumsuz Adam, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 27. Sarnıç, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 28. Semaver, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 29. Son Kuşlar, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 30. Şahmerdan, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 31. Mahalle Kahvesi, 2003, Yapı Kredi Yayınları
 32. Karganı Bağışla, (Mektup ve Kartpostallar) 2003, Yapı Kredi Yayınları
 33. Şimdi Sevişme Vakti ve Diğer Şiirleri, 2003, Yapı Kredi Yayınları
 34. Toplu Öyküler - 1 / Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, 2002, Yapı Kredi Yayınları
 35. Hikâyecinin Kaderi, 2005, Yapı Kredi Yayınları
 36. Seçme Hikâyeler-Sait Faik Abasıyanık, 2005, Yapı Kredi Yayınları
 37. Öyle Bir Hikâye, 2002, Yapı Kredi Yayınları

..
ReLaXsız SerKan
12 Kasım 2009 14:09   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Ya sait fain in birde "çeşme" adlıı bir şiiri var yaa o niye çıkmamış?
_KleopatrA_
12 Kasım 2009 14:17   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
ReLaXsız SerKan adlı kullanıcıdan alıntı

Ya sait fain in birde "çeşme" adlıı bir şiiri var yaa o niye çıkmamış?

Şahmerdan'daki “Çeşme” adlı öyküsü vardır.
Misafir
8 Aralık 2009 18:36   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Düşünce ve duygularını, hele kendi kurallarını getiren yeni bir sanatçı olarak başıboş ve özgür yaşama tutkularını anlamayan, buna karşı olan bir çevrede yetişti. Ancak on beş yıl çabaladıktan sonra kendini bu topluma bir parça kabul ettiren, küçük bir üne sahip olabilen Sait Faik'in, aile çevresinden başlayarak yaşadığı öteki çevrelerle tam ve düzenli, doyurucu ve destekleyici bir anlaşma içinde olduğu söylenemez. İlk hikayelerinden başlayarak bütün eserlerinin, artistçe kendi uslubunda bir yaşamayı yadırgayanlarla çatışmalarının aynası olduğu görülür. Bu tür bir çatışmanın olmadığı yerde de, çağının sanatını ve yerleşmiş sanat ölçülerini aşan bir yeni ve güçlü sanat eserinin yeşermeyeceği de açıktır. Böylece onda, edebiyatı, özentilerden, romantik ucuzluklardan kurtarmak, bir başka kata yükseltmek isteyen bir davranışın varlığı daha ilk adımlarından belli olmaktadır. Sait Faik, hikayeyi "edebiyat yapanların" elinden kurtarmaya gelmiştir.
Misafir
27 Kasım 2010 12:16   |   Mesaj #19   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
arkadaşlar ben çok ünlü olan gazap üzümleri gibi büyük yapıt olan eserler arıyorum lütfen yayınlayabilirseniz yayınlayın lütfen allah rızası çin yHaa!
Misafir
15 Aralık 2010 10:56   |   Mesaj #20   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
benimde performans ödevim ancak ele aldığı konular acilen lazım ve onun için biz performans ödevimizi yapamıyoruz ya çok kötü
Sponsorlu Bağlantılar