Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 15.890|Cevap: 9|Güncelleme: 3 Nisan 2014

Nasrettin Hoca'nın Türk toplumu için yeri nedir?

Ziyaretçi
24 Aralık 2008 17:58   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
nasrettin hocanın toplum için yeri ve önemi 5 tane yazar mısınız?Msn Confused
EN İYİ CEVABI Blue Blood verdi
Nasreddin Hoca’nın önemi, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerekse halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki mana, yergi ve alay unsurlarının inceliğiyle ölçülür. Onun olduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden, bunlarda geçen sözcüklerin açıklanışından ortaya çıkardığına göre o, belli bir dönemin değil Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü unsurunu, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Onunla alakalı gülmeceleri oluşturan unsurların ana noktası sevgi, yergi, övgü, alaya alma. Gülünç duruma düşürme, kendi kendiyle çelişkiye sürükleme, Şeriat’ın katılıkları karşısında çok ince ve iğneli bir söyleyişle yumuşaklığı kabullenmedir. O, bunları söylerken bilgin, bilgisiz, açıkgöz, uysal, vurdumduymaz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak, atılgan gibi çelişik niteliklere bürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma, gülmecelerinin hakim unsurudur. Bu unsurlar Anadolu insanının, belli olaylar karşısındaki tutumun yansıtan, düşünce ürünlerini oluşturur. Nasreddin Hoca, halkın duygularını yansıtan, bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılır. Söyletilen kişi, söyletenin ağzını kullanır, böylece halk Nasreddin Hoca’nın diliyle kendi sesini duyurur.
Sponsorlu Bağlantılar
Diğer Konular:
Blue Blood
24 Aralık 2008 18:07   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Nasreddin Hoca’nın önemi, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerekse halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki mana, yergi ve alay unsurlarının inceliğiyle ölçülür. Onun olduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden, bunlarda geçen sözcüklerin açıklanışından ortaya çıkardığına göre o, belli bir dönemin değil Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü unsurunu, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Onunla alakalı gülmeceleri oluşturan unsurların ana noktası sevgi, yergi, övgü, alaya alma. Gülünç duruma düşürme, kendi kendiyle çelişkiye sürükleme, Şeriat’ın katılıkları karşısında çok ince ve iğneli bir söyleyişle yumuşaklığı kabullenmedir. O, bunları söylerken bilgin, bilgisiz, açıkgöz, uysal, vurdumduymaz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak, atılgan gibi çelişik niteliklere bürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma, gülmecelerinin hakim unsurudur. Bu unsurlar Anadolu insanının, belli olaylar karşısındaki tutumun yansıtan, düşünce ürünlerini oluşturur. Nasreddin Hoca, halkın duygularını yansıtan, bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılır. Söyletilen kişi, söyletenin ağzını kullanır, böylece halk Nasreddin Hoca’nın diliyle kendi sesini duyurur.
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
19 Nisan 2010 18:13   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

nasrettin hocanin eserleri nelerdir

nasrettin hocanın eserleri hakkında bilgi
Misafir
21 Aralık 2010 18:06   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
nasretin hocanın kültürümüzdeki önemi
Misafir
20 Nisan 2011 00:12   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
nasreddin hoca kimdir
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
1 Mayıs 2011 19:35   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
(1208-1284/1285). Günlük yaşamımızda sık sık kullandığımız "parayı veren düdüğü çalar" özdeyişi ile anımsadığımız Nasreddin Hoca'nın yaşamı konusunda kesin bilgiler yoktur. Fıkralarıyla ünlü bu halk bilgesinin yasamına ilktin hiloi arasında yaşayan söylentilere, bazı eski kay¬naklara dayanmaktadır. Bu bilgilere göre Nasreddin Hoca Sivrihisar'da doğdu. Köy imamı olan babasından Arapça ve din dersleri aldı, Sivrihisar ve Konya medreselerinde oku¬du, daha sonra Akşehir'e yerleşti ve orada öldü. Akşehir Kalesi'nin güneydoğusundaki mezarlıkta Nasreddin Hoca adına yapılmış bir türbe bulunmaktadır. Nasreddin Hoca'nın 15. yüzyıl başlarında Yıldırım Bayezid ile Ti¬mur'un çağdaşı olarak yaşadığına ilişkin söy¬lenti gerçeği yansıtmamaktadır.
Anadolu'nun Moğol istilası altında bulun¬duğu sıkıntılı dönemde yaşadığı anlaşılan Nasreddin Hoca'ya mal edilen fıkraların ço¬ğu, gerçekte Anadolu halkının ortak bir ürünü sayılabilir. Halkın alay yeteneğinin, duyuş ve düşünüş özelliklerinin yansıdığı bu fıkraların sayısının zamanla çoğalması da bu¬nu gösterir.
Nasreddin Hoca fıkraları günlük yaşam içinde oluşmuştur. Olaylar ev, çarşı, pazar, sokak, mahkeme, cami gibi yerlerde geçer. Olaylarda Nasreddin Hoca'nın yanı sıra karı¬sı, komşuları, kadı gibi kişilerle birlikte eşeği de önemli bir yer tutar. Fıkralarda toplumda¬ki aksaklıklar, aykırılıklar Nasreddin Hoca' nın söz ve davranışlarıyla, incitici olmayan bir gülmece içeriğiyle dile getirilir. Nasreddin Hoca bu fıkralarda sağduyuyu temsil eden bir halk bilgesi kimliğiyle görünür.
Nasreddin Hoca'nın fıkraları yalnız Anado¬lu'da değil Azeriler, Kazaklar, Özbekler gibi başka Türk toplulukları arasında da bilinmek¬tedir. 16. yüzyıldan başlayarak bazı elyazması kitaplara geçen fıkraların eski ve yeni harfler¬le birçok baskısı yapılmıştır. Fıkraların çoğu çeşitli doğu ve batı dillerine de çevrilmiştir. Fuat Köprülü'nün Nasreddin Hoca (1918); Orhan Veli Kanık'ın Nasreddin Hoca Hikâye¬leri (1949) adlı yapıtları koşukla yeniden kaleme alınmış Hoca fıkralarıdır. Akşehir'de her yıl 5-10 Temmuz arasında yapılan Nasred¬din Hoca Şenliği çerçevesinde uluslararası düzeyde Nasreddin Hoca Karikatür Yarışma¬sı ve Nasreddin Hoca Gülmece Öykü Yarış¬ması düzenlenmektedir.
Misafir
1 Ekim 2011 14:23   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
nasrettin hocanın fıkralarının türk toplumundaki önemi nedir
Misafir
15 Ocak 2012 10:01   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
nasrettin hocanın fıkralarındaki unsurlar nelerdir
Misafir
19 Eylül 2012 15:23   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bak cooocgum nasredın hocanın toplum ıcındekı onemı sudur sevecen ve dogru solemesi herseyi bilnen bırı olması ve cok akklı olması Msn Happy
Misafir
3 Nisan 2014 14:15   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
nasrettin hoca kimdir ve türk toplumumuzdaki önemi nedir??
Sponsorlu Bağlantılar
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç