Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 21 Mayıs 2014  Gösterim: 102.873  Cevap: 53

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

Ziyaretçi
28 Aralık 2008 14:06       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
basit bir elektrik devresini oluşturan devre elemanları nelerdir?
EN İYİ CEVABI verdi
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Blue Blood; 20 Şubat 2009 14:19


28 Aralık 2008 14:12       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye

TEMEL ELEKTRONİK-DEVRE ELEMANLARI

Mutlak ölçmelerin yapılmasının biraz daha güç olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Bu
ölçme yöntemleri ulusal labaratuarlarda ölçülecek büyüklüklerin temel birimlerinin
ölçülmeden uygulanması yoluyla olur. Buna en güzel örnek etalonlar verilebilir. Mutlak
olmayan ölçmelerde her ölçme işleminde olduğu gibi karşılaştırma yapılarak bilinmeyen
değerin bilinen değerle bilinen değere çevrilmesi yoluyla yapılır. Bu tip ölçme yöntemini
de ikiye ayırabiliriz...
Doğrudan Karşılaştırma Yöntemi Doğrudan Olmayan Karşılaştırma
Yine bir başka kabul gören görüş ise Sapmalı Ölçme Yöntemi Sıfır Yöntemi.
Ölçülecek büyüklükler de 3 grupta toplanabilir.
· Aktif Büyüklükler:
Bunlar; akım, gerilim ve bunların çarpımından oluşan güç, enerji, elektrik yükü gibi
skaler büyüklüklerdir. "Devre büyüklükleri" olarak adlandırılırlar. Manyetik alan, elektrik
alanı gibi büyüklüklerde "Alan büyüklükleri" adını alır.
· Yan Büyüklükler:
Buraya da aktif büyüklüklerin periyotları, frekansları, dalga uzunlukları, sinüsodial aktif
büyüklükler arasındaki faz farkları alınabilir.
· Pasif büyüklükler:
İki aktif büyüklüğün oranı olarak tanımlanabilir. Bunlar devre parametrelerinin adını
alan;
Direnç= Gerilim/Akım,
Kapasite= Elektrik akısı/Gerilim...
gibi büyüklüklerdir.
Bu büyüklükleri ölçen aletleri de bu metotla gruplandırmamız mümkündür. Birinci
gruptaki çalışma ilkesi dinamik kanunlarına dayanır. hareketli parçaları vardır.
Çoğunlukla ölçülecek büyüklüğü bir açıyla çeviren döner göstergeli ölçü aletleri grubuna
girerler. ÖR: Analog avometre, wattmetre gibi...
İkinci gruptaki ölçü aletlerini;
· Elektronik Ölçü Aletleri
· Dijital Ölçü Aletleri
· Ölçme Köprüleri şeklinde gruplarda toplayabiliriz..
İstatiksel bilgilerin elde edilmesinde daha önceleri analog verilerin kullanılması
sonuçların tam randımanlı alınmasını engelliyordu. Bugün hemen hemen her türlü
ölçümün dijital olarak yapılmaya başlanması özellikle elektronik aletlerin hata paylarının
yüzde olarak çok küçük değerlere çekildiği gözlenmektedir

28 Aralık 2008 14:15       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
Basit bir elektrik devresi nasıl yapılır? İletken ve yalıtkan maddeler koleksiyonu yapalım
Malzemeler:
Pil yatağı ,ampul ,duy ,bağlantı kabloları , 2 tane vida , saç teli ,plastik ve cam çubuk ,
mum, bakır tel

Deneyin Yapılışı


iletkenlikTahta takoz üzerine 6 cm aralık olacak şekilde vidaları çakınız. Bu çivilere kabloları bağlayınız. Açıkta kalan kablonun bir tanesinin ucunu pilin bir kutbuna, diğer ucunu da önce duya sonra pilin diğer kutbuna şekildeki görüldüğü gibi bağlayınız. Böylece basit bir elektrik devresi hazırlamış oldunuz. Bu durumda ampul yanmaz .
Böyle bi elektrik devresine açık elektrik devresi denir. Şimdi sırasıyla vidalar arasına, vidalarla temas edecek şekilde mum, saç teli paket lâstiği, ebonit çubuk, ipek iplik koyunuz. Her defasında ampule bakınız.
Ampul ışık vermediği maddeler elektrik akımını iletmeyen yalıtkan maddelerdir. Bu sefer de çivilerin arasına sırasıyla bakır tel, çinko tel koyunuz. Her seferinde ampulün ışık verdiğini görürsünüz. Ampul ışık verdiğine göre bu maddeler iletken maddelerdir
7 Ocak 2009 19:02       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
Temel Elektronik Devre Elemanları

Elektronikte kullanılan belli başlı elemanlar ve özellikleri. Diyot çeşitleri, transistör, tristör, diyak, triyak, Jfet, mosfet, direnç ve bağlanma şekilleri, potansiyometre, LDR, PTC, kondansatör ve bağlanma şekilleri, bobin.

ELEKTRONIK DEVRE ELEMANLARI

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

1 - Diyot :

Diyot tek yöne elektrik akimini ileten bir devre elemanidir. Diyotun P kutbuna "Anot", N kutbuna da "Katot" adi verilir. Genellikle AC akimi DC akima dönüstürmek için Dogrultmaç devrelerinde kullanilir. Diyot N tipi madde ile P tipi maddenin birlesiminden olusur. Bu maddeler ilk birlestirildiginde P tipi maddedeki oyuklarla N tipi maddedeki elektronlar iki maddenin birlesim noktasinda bulusarak birbirlerini nötrlerler ve burada "Nötr" bir bölge olusturular. Yandaki sekilde Nötr bölgeyi görebilirsiniz. Bu nötr bölge, kalan diger elektron ve oyuklarin birlesmesine engel olur. Yandaki sekilde diyotun sembolünü görebilirsiniz. Simdide diyotun dogru ve ters polarmalara karsi tepkilerini inceleyelim.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

Dogru Polarma :

Anot ucuna güç kaynaginin pozitif (+) kutbu katot ucunada güç kaynaginin negatif (-) kutbu baglandiginda P tipi maddedeki oyuklar güç kaynaginin pozitif (+) kutbu tarafindan, N tipi maddedeki elektronlar da güç kaynaginin negatif (-) kutbu tarafindan itilirler. Bu sayede aradaki nötr bölge yikilmis olur ve kaynagin negatif (-) kutbunda pozitif (+) kutbuna dogru bir elektron akisi baslar. Yani diyot iletime geçmistir. Fakat diyot nötr bölümü asmak için diyot üzerinde 0.6 Voltluk bir gerilim düsümü meydana gelir. Bu gerilim düsümü Silisyumlu diyotlarda 0.6 Volt, Germanyum diyotlarda ise 0.2 Volttur. Bu gerilime diyotun "Esik Gerilimi" adi verilir. Birde diyot üzerinde fazla akim geçirildiginde diyot zarar görüp bozulabilir. Diyot üzerinden geçen akimin düsürülmesi için devreye birdr seri direnç baglanmistir. Ideal diyotta bu gerilim düsümü ve sizinti akimi yoktur.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

Ters Polarma :

Diyotun katot ucuna güg kaynaginin pozitif (+) kutbu, anot ucuna da güç kaynaginin negatif (-) kutbu baglandiginda ise N tipi maddedeki elektronlar güç kaynaginin negatif (-) kutbu tarafindan, P tipi maddedeki oyuklarda güç kaynaginin pozitif (+) kutbu tarafinda çekilirler. Bu durumda ortadaki nötr bölge genisler, yani diyot yalitima geçmis olur. Fakat Azinlik Tasiyicilar bölümündede anlattigimiz gibi diyota ters gerilim uydulandiginda diyot yalitimda iken çok küçük derecede bir akim geçer. Bunada "Sizinti Akimi" adi verilir. Bu istenmeyen bir durumdur.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

2 - Zener Diyot :

Zener diyotlar normal diyotlarin delinme gerilimi noktansindan faydalanilarak yapilmistir. Zener diyot dogru polarmada normal diyot gibi çalisir. Ters polarmada ise zener diyota uygulanan gerilim "Zener Voltaji" 'nin altinda ise zener yalitima geçer. Fakat bu voltajin üzerine çikildiginda zener diyotun üzerine düsen gerilim zener voltajinda sabit kalir. Üzerinden geçen akim degisken olabilir. Zenerden arta kalan gerilim ise zenere seri bagli olan direncin üzerine düser. Üretici firmalar 2 volttan 200 volt degerine kadar zener diyot üretirler. Zener diyotlar voltaji belli bir degerde sabit tutmak için yani regüle devrelerinde kullanilir. Yan tarafta zener diyotun simgesi, dis görünüsü ve ters polarmaya karsi tepkisi görülmektedir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

3 - Tunel Diyot :

Saf silisyum ve Germanyum maddelerine dafazla katki maddesi katilarak Tunel diyotlar imal edilmektedir. Tunel diyotlar ters polarma altinda çalisirlar. Üzerine uygulanan gerilim belli bir seviyeye ulasana kadar akim seviyesi artarak ilerler. Gerilim belli bir seviyeye ulastiktan sonrada üzerinden geçen akimda düsüs görülür. Tunel diyotlar bu düsüs gösterdigi bölge içinde kullanilirlar. Tunel diyotlar yüksek frekansli devrelerde ve osilatörlerde kullanilir. Yan tarafta tunel diyotun sembolü ve dis görünüsü görülmektedir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

4 - Varikap Diyot :

Bu devre elemanini size anlatabilmem için ilk önce ön bilgi olarak size kondansatörden bahsetmem gerekecek. Kondansatörün mantigi, iki iletken arasinda bir yalitkan olmasidir. Ve bu kondansatördeki iletkenlerin arasindaki uzaklik artirilarak ve azaltilarak kapasitesi degistirilen kondasatörler mevcuttur. Fakat bunlarin bir dezanataji var ki bu da çok maliyetli olmasi, çok yer kaplamasi ve elle kumanda edilmek zorunda olmasi. Bu kondansatör türüne "Variable Kondansatör" diyoruz. Simdi varible kondansatörlere her konuda üstün gelen bir rakip olan "Varikap Diyotu" anlatacagim. Varikap diyot, uclarina verilen gerilime oranla kapasite degistiren bir ayarli kondansatördür ve ters polarma altinda çalisir. Boyut ve maliyet olarak variable kondansatörlerden çok çok kullanislidir. Diyot konusunda gördügünüz gibi diyot da kondansatör gibi iki yari iletken maddenin arasinda nötr bölge yani yalitkandan olusur.Yan tarafta görüldügü gibi üzerine uygulanan ters polarma gerilimi arttigi taktirde aradaki nötr bölge genisliler. Bu da iki yari iletkenin aralarindaki mesafeyi arttirir. Böylece diyotun kapasitesi düser. Gerilim azaltildiginda ise tam tersi olarak nötr bölge daralir ve kapasite artar. Bu eleman televizyon ve radyolarin otomatik aramalarinda kullanilir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

5 - Sotki (Schottky) Diyot :

Normal diyotlar çok yüksek frekanslarda üzerine uygulanan gerilimin yön degistirmesine karsilik veremezler. Yani iletken durumdan yalitkan duruma veya yalitkan durumdan iletken duruma geçemezler. Bu hizli degisimlere cevap verebilmesi için sotki diyotlar imal edilmistir. Sotki diyotlar normal diyotun n ve p maddelerinin birlesim yezeyinin platinle kaplanmasindan meydana gelmistir. Birlesim yüzeyi platinle kaplanarak ortadaki nötr bölge inceltilmis ve akimin nötr bölgeyi asmasi kolaylastrilmistir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

6 - Led Diyot :

Led isik yayan bir diyot türüdür. Lede dogru polarma uygulandiginda p maddesindeki oyuklarla n maddesindeki elektronlar birlesim yüzeyinde nötrlesirler. Bu birlesme aninda ortaya çikan enerji isik enerjisidir. Bu isigin gözle görülebilmesi için ise p ve n maddelerinin birlesim yüzeyine "Galyum Arsenid"maddesi katilmistir. Ledlerin, yesil, kirmizi, sari ve mavi olmak üzere 4 çesit renk seçenegi vardir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

7 - Infraruj Led :

Infraruj led, normal ledin birlesim yüzeyine galyum arsenid maddesi katilmamis halidir. Yani görünmez (mor ötesi) isiktir. infraruj ledler televizyon veya müzik setlerinin kumandalarinda, kumandanin göndedigi frekansi televizyon veya müzik setine iletmek için kullanilir. Televizyon veya müzik setinde ise bu frekansi alan devre elemanina "Foto Diyot" denir. Infraruj led ile normal ledin sembolleri aynidir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

8 - Foto Diyot :

Foto diyotlar ters polarma altinda kullanilirlar. Dogru polarmada normal diyotlar gibi iletken, ters polarmada ise n ve p maddelerinin birlesim yüzeyine isik düsene kadar yalitkandir. Birlesim yüzeyine isik düstügünde ise birlesim yüzeyindeki elektron ve oyuklar açiga çikar ve bu sekilde foto diyot üzerinden akim geçmeye baslar. Bu akimin boyutu yaklasik 20 mikroamper civarindadir. Foto diyot televizyon veya müzik setlerinin kumanda alicilarinda kullanilir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

9 - Optokuplörler :

Optokuplorler içinde bir adet foto diyot ve bir adet de infaruj led barindiran bir elektronik devre elemanidir. Bu infaruj led ve foto diyotlar optokuplörün içerisine birbirini görecek sekilde yerlestrilmislerdir. Infraruj ledin uclarina verilen sinyal aynen foto diyotun uclarindan alinir. Fakat foto diyotun uçlarindaki sinyal çok çok düsük oldugu için bir yükselteçle yükseltilmesi gerekir. Bu devre elemaninin kullanim amaci ise bir devreden diger bir devreye, elektriksel bir baglanti olmaksizin bilgi iletmektir. Aradaki baglanti isiksal bir baglantidir.

10 - Transistör :
Acoustics Matched Pair Transistortransistortransistor
Tansistörler PNP ve NPN transistörler olarak iki türe ayrilirlar. NPN transistörler N, P ve N yari iletken maddelerin birlesmesinden, PNP transistörler ise P, N ve P yari iletken maddelerinin birlesmesinden meydana gelmislerdir. Ortada kalan yari iletken madde digerlerine göre çok incedir. Transistörde her yali iletken maddeden disari bir uç çikartilmistir. Bu uçlara "Kollektör, Beyz ve Emiter" isimlerini veriyoruz. Transistör beyz ve emiter uçlarina verilen küçük çaptaki akimlarla kollektör ile emiter uçlari arasindan geçen akimlari kontrol ederler. Beyz ile emiter arasina verilen akimin yaklasik %1 'i beyz üzerinden geri kalani ise kollektör üzerinden devresini tamamlar. Transistörler genel olarak yükseltme islemi yaparlar. Transistörlerin katalog degerlerinde bu yükseltme kat sayilari bulunmaktadir. Bu yükseltme katsayisinin birimi ise "Beta" 'dir. Simdide NPN ve PNP tipi transistörleri ayri ayri inceleyelim.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

a) - NPN Tipi Transistör :

NPN tipi transistörler N, P ve N tipi yari iletkenlerinin birlesmesinden meydana gelmistir. Sekilde görüldügü gibi 1 nolu kaynagin (-) kutbundaki elektronlar emiterdeki elektronlari beyze dogru iter ve bu elektronlarin yakalasik %1 'i beyz üzerinden 1 nolu kaynagin (+) kutbuna, geri kalani ise kollektör üzerinden 2 nolu kaynagin (+) kutbuna dogru hareket ederler. Beyz ile emiter arasindan dolasan akim çok küçük, kollektör ile emiter arasindan dolasan akim ise büyüktür. Yan tarafta NPN tipi transistörün sembolü ve iç yapisi görülmektedir.

b) - PNP Tipi Transistör :
PNP tipi transistörler P, N ve P tipi yari iletkenlerinin birlesmesinden meydana gelmistir. Sekilde görüldügü gibi 1 nolu kaynagin (+) kutbundaki oyuklar emiterdeki oyuklari beyze dogru iter ve bu oyuklarin yakalasik %1 'i beyz üzerinden 1 nolu kaynagin (-) kutbuna, geri kalani ise kollektör üzerinden 2 nolu kaynagin (-) kutbuna dogru hareket ederler. Beyz ile emiter arasindan dolasan akim çok küçük, kollektör ile emiter arasindan dolasan akim ise büyüktür.Yan tarafta PNP tipi transistörün sembolü ve iç yapisi görülmektedir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

11 - Foto Transistör :


Foto transistörün normal transistörden tek farki, kollektör ile emiter arasindan geçen akimi beyz ile degilde, beyz ile kollektörün birlesim yüzeyine düsen mor ötesi isikla kontrol ediliyor olmasidir. Foto transistör devrede genelde beyz ucu bosta olrak kullanilir. Bu durumda üzerine isik düstügünde tem iletimde düsmediginde ise tam yalitimdadir. Foto transistörün kazanci beta kadar oldugu için foto diyotlardan daha avantajlidir. Yan tarafta foto transistörün sembolü görülmektedir.

12 - Tristör :
s4thyristorcircuitsymboldf7
Tristör mantik olarak yandaki sekildeki gibi iki transistörün birbirine baglandigi gibidir. Tristörün anot, katot ve gate olmak üzere üç ucu bulunmaktadir. Gate ucu tetikleme ucudur. Yani anot ile katot üzerinde bir gerilim varken (Anot (+), katot (-) olmak sarti ile) gate ile katot uclari arasina bir anlik (Gate (+), katot (-) olmak sarti ile) akim uygulanip çekildiginde tristörün anot ile katot uçlari arasi iletime geçer. Anot ile katot arasindaki gerilim "Tutma Gerilimi" 'nin altina düsmedigi sürece tristör iletimde kalir. Tristörü yalitima sokmak için anot ile katot arasindaki akim kesilir veya anat ile katot uclari bir anlik kisa devre yapilir. Veya da gate ile katot arasina ters polarma uygulanir. Yani gate ucuna negatif gerilim uygulanir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

13 - Diyak :

Diyak çift yönde de ayni görevi gören bir zener diyot gibi çalisir. Diyakin üzerine uygulanan gerilim diyak geriliminin altinda iken diyak yalitimdadir. Üzerinden sadece sizinti akimi geçer. Üzerine ukgulanan gerilim diyak geriliminin üstüne çiktiginda ise siyak iletime geçer. Fakat iletime geçer geçmez diyakin uçlarindaki gerilimde bir düsüs görülür. Bu düsüs degeri diyak geriliminin yaklasik %20 'si kadardir. Diyakin üzerine uygulanan gerilim diyak geriliminin altina da düsse diyak yine de iletimde kalir. Fakat diyaka uygulanan gerilim düsüs anindan sonraki gerilim seviyesinin altina düsürüldügünde diyak yalitima geçer. Diyak iki yöndeki uygulanan polarmalarda da ayni tepkiyi verecektir. Diyakin bu özelliklerinin olma sebebi alternatif akimda kullanilabilmesidir.

14 - Triyak :
Triyaklar da tristörlerin alternatif akimda çalisabilen türleridir. Triyakin olusumunda birbirne ters yönde bagli iki adet tristör bulunmaktadir. Yan tarafta bu birlesim görülmektedir. Herhangi bir alternatif akim devresindeki bir triyakin A1 ucuna (+) A2 ucuna da (-) yönde akim geldiginde birinci tristör, tam tersi durumda ise ikinci tristör devreye girecektir. Bu sayede triyak alternetif akimin iki yönünde de iletime geçmis olur. Triyak yüksek güçlü ve alternatif akim devrelerinde güç kontrol elemani olarak kullanilir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

15 - JFet Transistör :

Jfet transistörler normal transistörlerle ayni mantikta çalisirlar. Üç adet uca sahiptir. Bunlar Kapi Msn Gift(normal transistörün beyzi), oyuk (D)(normal transistörün kollektörü) ve kaynak Msn Moon 'dir. Normal transistörle jfet transistör arasindaki tek fark, normal transistörün kollektör emiter arasindaki akimin, beyzinden verilen akimla kontrol edilmesi, jfet transistörün ise geytinden verilen gerilimle kontrol edilmesidir. Yani jfetler gate ucundan hiç bir akim çekmezler. Jfet'in en önemli özelligide budur. Bu özellik içerisinde çok sayida transistör bulunduran entegrelerde isinma ve akim yönünden büyük bir avantaj saglar. Normal transistörlerin NPN ve PNP çesitleri oldugu gibi jfet transistörlerinde N kanal ve P kanal olarak çesitleri bulunmaktadir. Fakat genel olarak en çok N kanal jfetler kullanilir. Asagida jfetin iç yapisi ve sembolü görülmektedir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

a) - N Kanal JFet Transistör :

Yandaki grafikte görüldügü gibi n kanal jfet transistörler iki adet P ve bir adette N maddesinin birlesiminden meydana gelmistir. Fetin gate ucuna uygulanan gerilim ile D ve S uclari arasindaki direnç degeri kontrol edilir. Gate ucu 0V tutuldugunda, yani S ucuna birlestirildiginde P ve N maddeleri arasindaki nötr bölge genislemeye baslar. Bu durumda D ve S uclari arasindan yüksek bir akim akmaktadir. D ve S uclari arasina uygulanan gerilim seviyesi arttirildigi taktirde ise bu nötr bölge daha da genislemeye baslar ve akim doyum degerinde sabit kalir. Gate ucuna eksi degerde bir gerilim uygulanmasi durumunda ise nötr bölge daralir. Akim seviyesi de gate ucuna uygulanan gerilim seviyesine bagli olarak düsmeye baslar. Bu sayede D ve S uçlarindaki direnç degeri yükselir.

b) - P Kanal JFet Transistör :
P kanal fetlerin çalisma sistemide N kanal fetlerle aynidir. Tek farki polarizasyon yönünün ve P N maddelerinin yerlerinin ters olmasidir. Yani gate ucuna pozitif yönde polarizasyon verdigimizde D ve S uclari arasindaki direnç artar, akim düser. Gate ucu 0V iken ise akim doyumdadir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

16 - Mosfet :
mosfetmosfet1
Mofetlerde fetler gibi N kanal ve P kanal olarak ikiye ayrilirlar. Mosfetler Asagidaki sekilde görüldügü gibi büyük bir gövde olan P maddesi (SS) oluk ve kaynak kutuplarina bagli iki adet N maddesi. Ve yine kanal bölgesini olusturan bir N maddesi daha. Birde kanal ile arasinda silisyumdioksit (SiO2) maddesi bulunan kapi konnektörü bulunmaktadir. Bu madde n kanal ile kapi arasinda iletimin olmamasini saglar. P maddesinden olusan gövde bazi mofetlerde içten S kutbuna baglanmis, bazi mosfetlerde de ayri bir uc olarak disari çikarilmistir. Mosfetler akim kontrolü fetlerden biraz farklidir. Mosfetler bazi özelliklerine göre ikiye ayrilirlar, bunlar ;"Deplesyon (Depletion)" ve "Enhensment" tipi mosfetlerdir. Bu iki tip mosfeti simdi ayri ayri inceleyelim.

a) - Deplesyon :
Yandaki garafikten de anlasilacagi gibi mosfetin gate kutbuna 0V verildiginde (yani S kutbu ile birlestirildiginde) S ve D kutuplari arasindan fetlerdeki gibi bir akim akmaya baslar. Gate kutbuna negatif yönde yani -1V uygulandiginda ise gate kutbundaki elektronlar kanaldaki elektronlari iter ve p tipi maddeden olusan gövdedeki oyuklarida çeker. Bu itme ve çekme olaylarindan dolayi kanal ile gövdedeki elektron ve oyuklar birleserek nötr bölge olustururlar. Gate 'e uygulanan negatif gerilim artirildiginda ise nötr bölge dahada genisler ve akimin geçmesine engel olur. Gate kutbuna pozitif yönde gerilim uygulandiginda gate kutbundaki oyuklar, gövdedeki oyuklari iter, kanaldaki elektronlari ise çeker fakat aradki silisyumdioksit madde nedeniyle gate kutbundaki oyuklarla elektrinlar birlesemez. Bu sayede kanal genisler ve geçen akim daha da artar. Iste bu gate kutbunan uygulanan pozitif gerilimle akimin artirilmasina "Enhensment", negatif gerilim uygulayarak akim düsürülmesinede "Deplesyon" (Depletion) diyoruz. Bu bölümde Deplesyon tipi mosfetlerin N kanal olan türünü açikladik. P kanal olan tipi N kanalin, polarma ve yariiletkenlerin yerleri bakimindan tam tersidir.

b) - Enhensment :
Enhensment tipi mosfetleri, Deplesyon tipi mosfetlerden ayiran en önemli özellik yantarafta da görüldügü gibi N tipi kanalin bulunmamasidir. Bu kanalin bulunmamasi nedeni ile gate kutbuna 0V uygulandiginda S ile D uçlari arasindan hiç bir akim geçmez. Fakat gate kutbuna +1V gibi bir pozitif gerilim uygulandiginda gate kutbundaki oyuklar gövdedeki oyuklari iter. Bu sayede S kutbundan gelen elektronlara D kutbuna gitmek için yol açilmis olur. S ve D kutuplari arasindan bir akim geçmeye baslar. Bu bölümde Enhensment tipi mosfetlerin N kanal olan türünü açikladik. P kanal olan tipi N kanalin, polarma ve yariiletkenlerin yerleri bakimindan tam tersidir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
Direnç Renk Tablosu Hesaplama için Tıklayınız

1 - Direnç :

direnC3A72direnc cesit1
Direncin kelime anlami, birseye karsi gösterilen zorluktur. Devre elemani olan dirençte devrede akima karsi bir zorluk göstererek akim sinirlamasi yapar. Direncin birimi "Ohm" 'dur. 1,000 ohm = 1 Kilo ohm, 1,000,000 ohm = 1 Mega ohm ve 1,000,000,000 ohm = 1 Giga ohm. Direncin degeri üzerine renk kodlari ile yazilmistir. Yan tarafta görülen direncin renkleriri soldan baslayarak, sari, mor, kirmizi ve altindir. Soldan 1. renk 1. sayiyi, 2. renk 2. sayiyi, 3. renk çarpan sayiyi ve 4. renkte toleransi gösterir. Tablodan bakildiginda sari 4'e, mor 7'e ve kirmizida çarpan olarak 10 üzeri 2'ye esittir. Bunlar hesaplandiginda ilk iki sayi yanyana konur ve üçüncü ile çarpilir. Tolerans direncin degerindeki oynama alanidir. Mesela yandaki direncin toleransi %5 ve direncin degeri de 4.7 Kohm'dur. Tolerans bu direncin degerinin 4.7 Kohm'dan %5 fazla veya eksik olabilecegini belirtir. Birde 5 renkli dirençler vardir. Bunlarda ilk üç renk sayi 4. renk çarpan, 5. renk ise toleranstir. Dirençler normalde karbondan üretilirler fakat yüksek akim tasimasi gereken dirençler telden imal edilirler. Ayrica dirençler sabit ve ayarli dirençler olmak üzere ikiye ayrilirlar. Ayarli dirençlerden "Potansiyometre" sürekli ayar yapilan yerlerde, "Trimpot" ise nadir ayar yapilan yerlerde kullanilirlar.

Direnç Baglanti Türleri
a) - Seri baglanti :
Yan taraftaki resimde dört adet direncin birbirine seri baglanmis durumu görülmektedir. A ve B uclarindaki toplam direnç degerinin heaplama formülü, RToplam = R1 + R2 + R3 + R4 seklindedir. Yani 100 ohm + 330 ohm + 10 Kohm + 2.2 Kohm = 12.430 Kohm 'a buda 12,430 ohm'a esittir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

b) - Paralel baglanti :

Paralel baglantida ise formül 1 / RToplam = ( 1 / R1 ) + ( 1 / R2 ) + ( 1 / R3 ) + ( 1 / R4 ) seklindedir. Fakat islemler yapilmadan önce Tüm degerler ayni yani ohm, Kohm veya Mohm cinsine dönüstürülmelidir. 10 Kohm = 10,000 ohm, 2.2 Kohm = 2,200 ohm. Simdide hesaplamayi yapalim. 1 / RToplam = ( 1 / 100 ohm ) + ( 1 / 330 ohm ) + ( 1 / 10,000 ohm ) + ( 1 / 2,200 ohm ) bu esitlige göre, 1 / RToplam = ( 0.01 ) + ( 0.003 ) + ( 0. 0001) + ( 0.00045) => 1 / RToplam = 0.01355 yine bu esitlige göre RToplam = 1 / 0.01355 bu da 73.8 ohm'a esittir.

2 - Potansiyometre :
lufter1product Potentiometer
Potansiyometre devamli ayar yapilmasi için üretilmis bir ayali direnç türüdür. radyo ve teyiplerde ses yüksekligini ayarlamak için kullanilir. Üç bacaklidir. 1 ve 3 nolu uçlar arasinda sabit bir direnç vardir. Ortadaki uç ise 1 nolu uç ile 3 nolu uç arasinda hareket eder. 1 nolu ucala arasindaki direnç azaldikça 3 nolu uç arasindaki direnç artar.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

3 - Trimpot :

trimpotrt100k pl
Trimpot ise devrenin içinde kalir ve sabit kalmasi gereken ayarlar için kullanilir. Mantigi potansiyometre ile aynidir.

4 - Foto Direnç (LDR) :
vdiv1Cds Photoconductive Cell Photoresistor LDR
Foto direnç üzerine düsen isik siddetiyle ters orantili olarak, isik siddeti arttiginda direnci düsen, isik siddeti azaldiginda ise direnci artan bir devre elemanidir. Foto direnç AC ve DC akimda ayni özellikleri gösterir. Yan tarafta foto direncin sembolü görülmektedir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

5 - NTC :

Ntc direnci isiyla kontrol edilen bir direnç türüdür. Ntc isila ters orantili olarak direnç degistirir. Yani isi arttikca ntcnin direnci azalir. Isi azaldikça da ntcnin direnci artar. Yan tarafta NTC'nin sembolü görülmektedir.
6 - PTC :
Ptc ise ntcnin tam tersidir. Isiyla dogru orantili olarak direnci degisir. Yani isi artikça direnci artar, isi azaldikça da direnci azalir. Yan tarafta PTC'nin sembolü görülmektedir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir? Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

7 - Kondansatör :


Kondansatör renk hesaplayıcı için Tıklayın.
condensators3fpsahte kondansator
Kondansatör mantigi iki iletken arasina bir yalitkandir. Kondansatörler içerisinde elektrik depolamaya yarayan devre elemanlaridir. Kondansatöre DC akim uygulandiginda kondansatör dolana kadar devreden bir akim aktigi için iletimde kondansatör dolduktan sonrada yalitimdadir. Devreden sizinti akimi haricinde herhangi bir akim geçmez. AC akim uygulandiginda ise akimin yönü devamli degistigi için kondansatör devamli iletimdedir. Kondansatörün birimi "Farat" 'tir ve "F" ile gösterilir. Faratin altbirimleri Mikro farat (uF), Nano farat (nF) ve Piko farattir (pF). 1 F = 1,000,000 uF, 1 uF = 1,000 nF, 1 nF = 1,000 pF. Simdide kondansatörlerin seri ve paralel baglanti sekillerini inceleyelim.

Kondansatör Baglanti Sekilleri


a) - Seri baglanti :
Kondansatörlerin seri baglanti hesaplamalari, direncin paralel baglanti hesaplariyla aynidir. Yanda görüldügü gibi A ve B noktalari arasindaki toplam kapasite
1 / CToplam = ( 1 / C1 ) + ( 1 / C2 ) + ( 1 / C3 )
seklinde hesaplanir.
1 / CToplam = ( 1 / 10 uF ) + ( 1 / 22 uF ) + ( 1 / 100uF )
burdan da
1 / CToplam = 0,1 + 0,045 + 0,01
1 / CToplam = 0,155

CToplam = 1 / 0,155
CToplam = 6.45 uF
eder.
A ve B arasindaki elektrik ise
VToplam = V1 + V2 + V3
seklinde hesaplanir.
Bu elektrik kondansatörlerin içinde depolanmis olan elektriktir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?

b) - Paralel baglanti :

Kondansatörlerin paralel baglanti hesaplamalari, direncin seri baglanti hesaplariyla aynidir.
CToplam = C1 + C2 + C3
hesapladigimizda,
CToplam =
10 uF+ 22 uF + 100 uF
CToplam = 132 uF
eder.
A ve B noktalari arasindaki elektrik ise
VToplam = V1 = V2 = V3
seklindedir.
Yani tüm kondansatörlerin gerilimleride esittir.

8 - Bobin :
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
Bir iletkenin ne kadar çok egik ve büzük bir sekilde ise o kadar direnci artar. Bobin de bir silindir üzerine sarilmis ve disi izole edilmis bir iletken telden olusur. Bobine alternatif elektrik akimi uygulandiginda bobinin etrafinda bir manyetik alan meydana gelir. Ayni sekilde bobinin çevresinde bir miknatis ileri geri hareket ettirildiginde bobind elektrik akimi meydana gelir. Bunun sebebi miknatistaki manyetik alanin bobin telindeki elektronlari açiga çikarmasidir. Bobin DC akima ilk anda direnç gösterir. Bu nedenle bobine DC akim uygulandiginda bobin ilk anda yalitkan daha sonra iletkendir. Bobine AC akim uygulandiginda ise akimin yönü devamli degistigi için bir direnç göterir. Bobinin birimi "Henri" 'dir. Alt katlari ise Mili Henri (mH) ve Mikro Henridir (uH). Elektronik devrelerde kullanilan küçük bobinlerin bosta duranlari oldugu gibi nüve üzerine sarilmis olanlarida mevcuttur. Ayrica bu nüve üstüne sarili olanlarin nüvesini bobine yaklastirip uzaklastirarak çalisan ayarli bobinlerde mevcuttur. Bobin trafolarda elektrik motorlarinda kullanilir. Elektronik olarakta frekans üreten devrelerde kullanilir.

Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları nelerdir?
MeLL
12 Şubat 2009 12:16       Mesaj #5
MeLL - avatarı
Ziyaretçi
Sorunuzu şimdi gördüm lütfen linki inceleyiniz:

Elektrik Devresi Nedir?
xsxdenizxsx
25 Ocak 2010 12:34       Mesaj #6
xsxdenizxsx - avatarı
Ziyaretçi
ben 5. sınıf öğrencisiyim bizim öğrendiklerimize göre pil ampul anahtar duy ve bağlantı kabloları ile oluyor xD
Misafir
8 Şubat 2010 16:21       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yha arkadaslar bana devre elemanlarının görevlerini yazarmısınız
Sadık
8 Şubat 2010 16:41       Mesaj #8
Sadık - avatarı
Ziyaretçi
Elektrik Devresi Nedir ?

Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip,düzeneğe bir lamba yerleştirilirse,üretecin negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar pozitif (+) kutba giderler. Kurulan bu düzeneğe bir elektrik devresi denir.

Elektrik Devresinin Elemanları

Üreteç : Bu elektrik devresinde elektrik akımının kaynağı olan piller,devredeki üreteçlerdir.
Anahtar : Devreye akım vermeye ve akımı kesmeye yarar.
Lamba : Elektrik akımı sonucundan bize ısı ve ışık veren ampullerdir.

Yapılan elektrik devresinde ampuller ve de piller seri bir şekilde bağlanmıştır.Seri bağlı devrelerde akımın gidebileceği sadece bir yol vardır.Bu akım üretecin kutupları arasındaki elektron akışı ile meydana gelir.

DEVRE, ELEKTRİK
Bir elektrik donanımını oluşturan bağlantılar ve bileşenleri topluca belirten terim. Elektrik devresi elektrik akımına (elektrik yüklü akışına) yol sağlamak için biri birine bağlanmış bileşenlerden oluşur. Elektrik çoğu kez ışık, ses ya da ısı gibi farklı bir enerji türü üretmekte kullanılır.
DEVRENİN BÖLÜMLERİ

Elektrik devrelerinin çoğunda dört ana bölüm vardır; (1) kimyasal pil, üreteç ya da güneş pili gibi bir elektrik enerjisi kaynağı; (2) lamba, motor ya da hoparlör gibi bir yük (yada çıktı aygıtı); (3) elektrik enerjisi kaynaktan yüke taşımak için bakır yada alüminyum tel gibi iletkenler ;(4) enerjinin yüke akışını denetlemek için röle,anahtar ya da termostat gibi denetim aygıtı.
A B11/2 V pil +

3 V ampul -
11/2 V pilBasit bir elektrik devresi,elektriksel bileşenlerin çizimlerini kapsayan resimsel bir şekille Msn Angel ya da elektrikçilerin belirli bileşenleri tanımlamakta kullandıkları bağlantılı standart simgelerden oluşan bir çizimle (B) gösterilebilir.

Gerek DA (yönü değişmeyen doğru akım),gerek AA (yönü periyodik olarak terselen dalgalı akım yada alternatif akım) olabilen kaynak, devreye bir elektromotor kuvvet (emk) uygular. Bu emk ,volt(V) olarak ölçülür ve basınca benzer; belli bir devreden geçecek (amper olarak ölçülen ) akım miktarını belirler. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan normal voltajlar genellikle, 50 - 60 hertz frekansta 110 ya da 220 V’ dur.
Devreler,seri,paralel,seri-paralel ve karmaşık olarak dört genel tipe ayrılabilir. Bunların tümü DA, ya da AA bir kaynaktan beslenebilir.

2A 4 V 2A
+ -

+ 2W +
12V 3W 6V
- 1 W -
- +
2A 2A
2V
Yılbaşı ağacı ampulleri gibi seri bağlanmış bir doğru akım devresinde, bütün dirençler ya da ışıklar (ampuller) ardışık olarak bağlanır .Her ışıkta oluşan voltaj düşmesi, elektrik akışına gösterdiği dirence bağlıdır. Aynı akım bütün ışıklardan geçtiği için, ışıklardan biri sönerse, öbür ışıklara akım geçişi kesilir
DOĞRU AKIM DEVRELERİ
Seri devre: Seri devrede akımın gidebileceği yalnızca bir yol vardır;akım kaynağın bir ucundan çıkar,yükten (çıktıdan) geçerek kaynağın öbür ucuna döner. Metal iletkenli bir devrede bu akım kaynağın negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru çok yavaş elektron akışından oluşur. Bazı yarı iletkenli aygıtlarda örneğin transistörlerde ve yarı iletken diotlarda artı yüklerde karşıt yönde hareket eder. Bu “geleneksel” diye adlandırılan ve artıda eksiye doğru aktığı varsayılan akımla çakışır.
En basit doğru akım devrelerinden biri olan el feneri seri devreye örnek verilebilir. Böyle bir anlatmak için devre bileşenlerinin fiziksel görünüşlerini benzer çizimlerin yer aldığı resimsel bir şekil kullanılabilir. Elektrikçilerin ve teknisyenlerin yeğledikleri bir yöntemde bağlantılı simgelerden oluşan bir çizim kullanmaktır;böyle bir çizimde, her simge, bir elektriksel bileşeni temsil eder.
El fenerinde elektrik kaynağı, her birinin emk’sı 1,5 Volt olan ve devreye 3 Volt sağlayan seri bağlanmış iki kuru pildir.3 Voltluk bir ampul devrenin çıktısını oluşturur ve kaynak ile çıktı (yük) arasına sürgülü bir anahtar bağlanır. Bu durumda içine kuru pillerin konulduğu tüp biçimindeki metal gövde iletim yolunu oluşturur. Anahtar açıkken,akım geçmediği için ampul yanmaz. Ancak anahtar kapalı iken devre tamamlanır ve devreden akım geçerek ampulü yakar. Akım ampulün flamanını ısıtarak akkor haline getirir;bu durumda ampul ısının yanı sıra ışıkta yayar.
Böyle bir devreden geçen akım,ampulle seri bağlanmış bir ampermetre ile ölçülürse kızgın flamanın direnci om yasası ile hesaplanabilir. Bu yasa doğru akım elektrik devresindeki üç nicelik arasında bağıntı kuran bir denklemdir. Bu denklemde voltaj(gerilim) V ile,akım şiddeti I ile direnç R ile gösterilirse buna göre Om yasası birbiri ile eş değerli olan 3 biçimde yazılabilir:
V=I*R R=V/I I=V/R
Örneğin el fenerinin 3Vluk kaynakktan aldığı akım 0.1 A ise ampulün R direnci 30W olur. Voltaj iki pile bağlanmış bir voltmetre ile ölçülebilir. Ampulün direnci ampule bir ohmmetre bağlanarak anahtar açıkken ölçülebilir.Soğuk direnç denilen bu değer 30W mun çok altında bulunur. Çünkü flaman yüksek bir sıcaklığa ulaştığında direnç önemli ölçüde artar.
Sık rastlanan bir başka seri devre örneğide yılbaşı ağaçlarını süslemede kullanılan küçük ampuller bağlanan ışık telidir. Böyle düzenlemenin sakıncası bir ampul sönerse elektriksel yolun kopması ve bütün ışıkların sönmesidir.Daha iyi bir düzenleme söndüğü zaman kısa devre oluşturan yani akıma direnci sıfır olan ampuller kullanılmasıdır. Bu ampullerden biri sönerse diğeri yanmayı sürdürür. Kirchhoff yasası nedeniyle kalan ampullerin tümünde daha çok voltaj vardır ve devreden daha çok akım geçer. Çünkü Kirchhoff yasasına göre tamamlanmış bir devredeki voltaj düşüşlerinin toplamı uygulanan emk ya eşit olmak zorundadır. Seri bağlanmış bir devreye Ohm yasası uygulandığında bütün seri dirençlerin toplam direnci R dir. Böyle bir devrede tüketilen toplam güç ampullerin her birinde harcanan ayrı ayrı güçlerin toplamıdır.
Paralel devre: Paralel bağlanmış bir devrenin ayırıcı özelliği,bütün çıktıların (ya da yüklerin) kaynakla aynı voltajda ve birbirinden bağımsız olarak çalışmasıdır. Yani çıktıların biri devreden çıkarılırsa öbürleri bundan etkilenmez. Otomobillerde kullanılan elektrik sistemi,DA Paralel devresine örnek verilebilir; bu sistemde akünün sağladığı 12 V’luk voltaj aynı anda ateşleme sistemine farlara park lambalarına radyoya ve klimaya elektrik enerjisi sağlar.
Paralel bir sisteme başka bir yük (çıktı) eklenirse akım için yeni bir yol oluşturur. Ve bu nedenle kaynaktan gelen toplam akım artar. Bu Kirchhoff’un akım yasasının bir uygulamasıdır; söz konusu yasaya göre herhangi bir noktadan devreye giren akımların toplamı o noktadan çıkan akımların toplamına eşittir. Başka bir direnç Paralel bağlandığında paralel devrenin birleşik direnci belirgin biçimde azalır. Seri devrede olduğu gibi paralel devrede de toplam güç ayrı ayrı güçlerin toplamından oluşur.

15A 5A


+ 12

10A 12W 2A 60W 3A 40W
-


15 A 5 A

Otomobilin elektrik sistemi gibi doğru akımlı bir Paralel devrede, bütün rezistörler ya da yükler, parelel dallarla ortak bir güç kaynağına bağlanır. Her yük aynı voltajdadır; ama direncine bağlı olarak farklı miktarda akım çeker.

Seri-Paralel Devre: Seri-paralel devreler, bazı bileşenlerin birbirleriyle paralel bağlandığı, paralel birleşimlerinse başak bileşenlerle seri halde bulunduğu devreler olarak tanımlanabilir. Kaynağa seri bağlanmış bir anahtar ve bir sigorta ya da devre kesici ile paralel bağlanmış bir çok bileşen böyle bir devre oluşturur.
Karmaşık Devreler: Yalnızca seri ya da sadece paralel bileşimlerden oluşan bölümlere ayrılabilen bir devreye “Karmaşık Devre” denir. Bir direncin ölçülmesinde kullanılan Wheatstone köprüsü adındaki devre buna iyi bir örnektir. Bu devre, temel olarak bir karenin dört kenarını oluşturan, birbirine bağlanmış dört rezistörden oluşur. Çapraz köşelerin ikisine bir voltaj kaynağı öbür ikisine ise belli bir direnci olduğu bilinen bir galvanometre bağlanır. Ancak köprü devresi dengede olduğunda galvanometreden hiç akım geçmediğinde devre seri paralel bileşimidir. Toplam direnci bulmak amacıyla böyle bir devreyi çözümlemek için özel teknikler gereklidir.
Otomobilin ateşleme sisteminde ya da fotoğraf makinesinin fotoflaşında olduğu gibi doğru akım devrelerine indükleçler ve kondansatör bağlanabilir. Böyle uygulamalarda önemli olan geçici tepkidir; çünkü doğru akım bakımından bir kondansatör (sürekli durum koşullarında) açık devre demektir ve bir indükleç içinden geçen akım değişken olmadıkça hiçbir etki göstermez. Ama indüktans ve kapasitansın etkileri dalgalı akım devrelerinde çok daha önemlidir. Çünkü dalgalı akımda voltaj ve akım sürekli değişmektedir.
Misafir
8 Şubat 2010 20:32       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
PRİZ
Prizler evlerde kullanılan, üzerindeki deliklere fiş geçirilen ve böylece elektriğin akmasını sağlayan aletlerdir.
Prizler, genelde aynı elektriksel standartta olmayan fişleri reddeden yapılara sahiptirler. Ayrıca çoğu prizlerde topraklanmayı sağlayan koruyucu üçüncü bir kaynak vardır. Bu topraklayıcılar hata anında akımı toprağa iletir ve böylece elektrik şoku yaşanmaz.

Priz tipleri:

Dünyanın farklı kıtalarında değişik prizler kullanılır. Ülkemizde ise C, E, ve F tipleri yaygındır.
ANAHTAR
Anahtar da denilen elektrik düğmeleri genellikle el ile kullanılabilen, mekanik şalterlerdir. Bu elektrik düğmeleri veya şalterler lambaları açıp kapatmaya yararlar ve elktrik donatısının bir parçasıdır.
Eskiden düğmeler porselenden imal priz ve anahtar grubu priz anahtar elektrik prizedilirken, günümüzde artık çeşitli plastik materyallerden üretilmekte ve çok daha dayanıklı olmaktalar.
Elektrik düğmelerinin montajında ise dikkat edilmesi gereken nokta bildik priz anahtar grup priz elektrik priz montaj usullerinin ve kaidelerinin yanısıra adına faz da denilen nötr olmayan kısmın çevrilmesi ve böylece elektrik düğmesi kapatıldığı zaman da akım olmamasının sağlanmasıdır.
Isimleri:
-Sıcak dişi jaklarını
-Erkek sıcak takın.
Ağ kabloları sıcak bağlantı biter ve erkek sıcak fiş ve kadın bitirir.


Bazıları şunlardır:
Switch, çapraz kesiciler, anahtarlar, ıslak alanlar, takas anahtarları, seri geçer, kısa huzmeli farlar, düğme ve otomatik olarak belli anahtarları geçiş için geçer. Sıradan, yerli hafif geçer uygun üç bölümden oluşur. Bu çerçevede, görev ve dengesiz dir. Işık anahtarlarını kompakt kullanmaları gerekmektedir.
Basit bir elektrik devresi yapmak için kullanılan araç ve gereçler aşağıda sıralanmışıtır.Bunları tedarik ettikten sonra deneyimize başlayabilriz
1. güç kaynağı
2. lambasıyla birlikte bir adet duy
3. anahtar
4. bağlantı kablosu
Deneyde kullanılacak elemanların nasıl bir şekilde dizileceği gösterilmiştir.
DENEYİN YAPILIŞI: 1-Güç kaynağının ( + ) ve ( - ) kutbuna birer bağlantı kablosu takınız.
2-Bağlantı kablosunun bir ucunu anahtara, diğer ucunu ampule bağlayınız.
3-Anahtar açık konumdayken güç kaynağını 3-4,5 volta getirerek açınız.
4-Anahtar açık konumdayken ampülün yanmadığını gözleyiniz.
5-Bu defa anahtarı kapatıp, devreyi tamamlayınız ve ampülün yandığını gözleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Akım geçmeyen devreye “açık devre”, akım geçen devreye “kapalı devre” denir.
Üretecin bir ucundan diğer ucuna elektrik yüklerinin hareketini sağlayan kesintisiz iletken yola “elektrik devresi” denir. Elektrik devresinde akımın yönü ( + ) kutuptan, ( - ) kutba doğrudur
Misafir
8 Şubat 2010 21:24       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
basit bir elektrik devresi nasıl çalışırCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç