Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 7.840|Cevap: 3|Güncelleme: 13 Şubat 2013

Girişimci kişilik özellikleri nedir?

Ziyaretçi
29 Aralık 2008 16:14   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
girişimci kişik özellikleri anlatarak, ulusal veya uluslararası başarılı bri girişincinin başarı öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar
Diğer Konular:
uchiha itachi
24 Ocak 2009 06:01   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Girişimci kişilik tipindeki kişiler, genel olarak, birlikte çalıştıkları kişilere etki etmeyi ve yönlendirmeyi seven, liderlik ve konuşma yetenekleri olan kişilerdir. Bireysel/kurumsal amaçlara veya ekonomik kazanca yönelik olarak çevrelerini etkilemeye ve yönetmeye çalışırlar.

Girişimci çevrenin temel niteliği, diğer kişilerin, kişisel veya kurumsal hedefleri gerçekleştirmek amacıyla manipulasyonunu içeren çevresel talepler ve fırsatların baskın olması ve Girişimci kişilik tipindeki kişilerin çoğunlukta bulunmasıdır. Meslek kategorileri: Satış ve Pazarlama; Kurumsal- Kamusal Hizmetler; İşletme, Finans, Yönetim.

facebook un sahibi
Mark Zuckerberg - Vikipedi
Misafir
13 Nisan 2011 11:29   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ (Girişimci bir kişiliğe mi sahipsiniz)

İş hayatında başarıyı yakalamanın önemli sırlarından biri de girişimcilik. Düzce Üniversitesi Turizim İşletmeciliği bölümünden Girişimcilik uzmanı Yrd.Doc.Dr.Öznur BOZKURT girişimci kişilik özellikleriyle ilgili yazdığı makalede girişimci kişilerin özelliklerini şu şeklide tanımlıyor:
Girişimci kişilik yapısı, girişimciyi diğer insanlardan ayırt eden özellikleresahiptir. Girişimciliğe başlayan kişinin belirli bir vizyona sahip olarak, bitmek bilmeyen bir girişimcililik tutkusuna ve başarma arzusuna sahip kişilik özelliklerinde yaratıcı, atak, çabuk karar verebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip kişiler olduğu görülmektedir. girişimci kişiler iş hayatının zorluklarına katlanabilecek güce sahip, risk almaya yatkın kişilerdir. (TEKİN,1999).


Risk Alma Eğilimi: Girişimci kişilik özelliklerinden en önemlisi risk alma eğilimi yada risk almaya yatkınlıktır. Finansal, sosyal veya psikolojik olarak risk alma girişimcilik sürecinin bir parçasıdır. Risk almaktan korkmamak ve gözü kara olmak benzer kavramlar olarak tanımlanabilir. Girişimci risk, beklenen getirinin maksimum olacağına inanç ve akılcı karar verme yoluyla girişimi gerçekleştirmeyi içerir. (ARIKAN,2002) . Girişimci ileriyi görebilen bir kişidir. Tehlikeden kaçmaz. Girişimci daima yeni ve riskli fikirleri geliştirmeye ve fırsatları tamamen değerlendirmeye çalışan bir öncüdür.
Belirsizlik Toleransı: Girişimcilerin belirsizliğe karşı toleransları daha yüksektir. Girişimcilik için bu önemli bir özelliktir. Çünkü, çok az durum yeni bir işe başlamaktan daha fazla belirsizlik içerebilir. Kararlar hangi seçeneğin başarılı olacağı konusunda açıklık ve belirginlik olmadan alınır. Bu özelliklere sahip bir girişimci birçok kişinin cesaret edemeyeceği belirsizlik düzeylerinde risk alarak işini sürdürmeye devam eder. Belirsizlikt en kaçınma eğilimi düşük bireylerin bilgiye önem verdikleri, ip uçlarını yorumlama eğiliminde oldukları, bilgiyi aktarma becerilerinin yüksek olduğu ve bu kişilerin, insanların içsel özelliklerine daha duyarlı oldukları görülmektedir.
Başarma ihtiyacı Duyma:Tartışmalı girişimcilik özelliklerinden birisi de girişimcinin başarı ihtiyacıdır. Mc Clellandon başarı ihtiyacı konusundaki çalışması girişimcilerin psikolojik özelliklerini tanımlamaktadı r. Psikologlara göre düşük başarı güdüsüne sahip bireyler mevcut durumlarından hoşnut görünürler. Diğer taraftan, yüksek seviyede başarma güdüsüne sahip bireyler bazı mükemmelliklere ulaşmak için yarışmayı sever ve kendi işlerinden kişisel olarak sorumlu olmayı tercih ederler. Soyşekerciye (2001:35) göre, yüksek başarı ihtiyaç seviyesine sahip olmak girişimcilerde bulunması gereken özelliklerden birisidir. Bu özelliğe sahip insanlar, kendi çabalarıyla sonuç almayı, normale göre zor hedefler seçmeyi nasıl yapabildiklerini gösterecek neticeyi hemen almayı severler
Kontrol Odağı: Kontrol odağı bir bireyin, yaşamında ödül ve cezalar hakkındaki algılamalarını, yaşamındaki olayları kontrol edip edemeyeceğine olan inancını yansıtır.
Dış kontrol odağına sahip kişiler, kontrol edemeyeceklerine inandıkları için çevrelerini tehditkar olarak algılarlar buna bağlı olarak da kızgınlık ve düşmanlık içeren tepkiler verirler. İç kontrol odağına sahip kişiler ise; stresli durumlara daha yapıcı ve sorun çözücü tepkiler gösterirler. Dolayısıyla, yeni fırsatlar arayan ve yenilikçi tutumlar sergileyen girişimcilerin kendi yaşamlarındaki olayları kontrol etme kabiliyetine sahip olması gerekmektedir (ERDEM ve Diğerleri,2002) . Başarılı girişimciler kendilerine inanırlar. Kendi girişimlerindeki başarı veya başarısızlığın kader, şans, veya benzer güçlerce etkilenmediğine inanırlar. Onlarbaşarılarının ve başarısızlıklarını n kendi kontrollerinde ve nüfuzlarında olduğuna ve eylemlerinin sonuçlarını etkileyebilecekleri ne inanırlar.
Yenilikçilik: Yenilikçilik, girişimciliğin odak noktası ve hayati karakteristiğ idir. Yenilik, yaratıcılığın ticarileşmiş şekli olarak kabul edilmektedir. Yani girişimci açısından yenilik, pazarlana bilen yenilik anlamına gelmektedir. Yenilik konusundaki kararı işletmede girişimci verecektir. Girişimcilik eğilimi yüksek olan kişilerde yenilikçilik davranışının daha yoğun görüldüğü bilinmektedir. Rakiplerden ne kadar farklı olursa rekabetten o kadar başarıyla çıkacağını bilen girişimci, işletmesinin başarısını sağlayacak yenilikleri mutlaka gerçekleştirecektir (KORKMAZ,2002) .
Kendine Güven: Bir girişimcinin belirlemiş olduğu hedefleri başarabileceğine inanması gereklidir. Yani girişimci kendi işinde, kendisine saygı duyar ve işi başaracağına dair yeteneklerinin olduğuna inanırsa başarılı olabilir.
KaynakMsn SadONLİNETERAPİLER.COM - AnaSayfa)
Misafir
13 Şubat 2013 18:11   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
acil gerekiyo lütfennn
Sponsorlu Bağlantılar
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç