Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 51.147|Cevap: 24|Güncelleme: 17 Kasım 2012

Cumhuriyetten önce kadınlara verilen haklar nelerdir?

Ziyaretçi
4 Ocak 2009 20:48   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
lütfen sorumun cevabını verin
sorum:
cumhuriyetten önce kadınlara verilen haklar
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
sorumu cevaplarmısınız soruyorum atatürkün kadınlar için sağladığı sosyal haklar nelerdir
Sponsorlu Bağlantılar
Diğer Konular:
4 Ocak 2009 20:53   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
KADIN HAKLARI


Sponsorlu Bağlantılar

Türk kadınının toplum hayatındaki yeri her zaman bir olmamıştı. Bizde ve diğer medenî memleketlerde kadının bugünkü yeri uzun bir gelişmenin sonucudur. Hattâ bugün bile, dünyanın en medenî memleketlerinde kadın hukuku tartışma ve eleştirme konusudur.

Eski Türk cemiyetlerinde kadınla erkek arasında bir ayrılık yoktu. Türklerde toplumun temelini aile teşkil etmekteydi. Çünkü Türklerde aile kutsal, bir topluluktu. Anadolu'da seyahat eden İbni Batuta seyahatnamesinde Türk kadınlarından şöyle sözeder. "Burada acaip bir hal gördüm. Türkler nezdinde kadınlar tazim görmektedir. Kadınların mertebeleri erkeklerden yüksektir."

İslâm hukukuna dayanan Osmanlı İmparatorluğunda, kadın birçok haklarını kaybetti. Hukuk bakımından iki kadın bir erkeğe eşitti. Aile de bu eşitlik prensibi üzerine kurulmuştu. Bir erkek dört kadın alabildi. Boşanmada erkeğin hakimdi, erkeğin "Seni boşadım demesi ayrılmak için yeterli idi. Kadının aile içinde de bir yeri yoktu. Harem denilen kısımda oturur, erkek topluluklarına katılamazdı. Sokağa çıkarken çarşaf giyer, yüzlerini de peçe ile örterdi.

Kadınlar hiç bir mesleğe giremezler, ev işleriyle uğraşırlardı. Fakat köylerde kadın eski Türk adetlerine bağlı kalmıştı. Yüzünü örtmez, dışarda erkeği ile birlikte çalışabilirdi.

Eve kapatılan, toplum hayatına katılmasına izin verilmeyen, cahil bırakılan Türk kadını üzücü ve ezici hayatını devrime kadar yaşadı. İstiklal Savaşında vatanı kurtarmak, erkeğinin yükünü hafifletmek için sırtında çocuğuyla cepheye koşan Türk kadını, milli davada kendine düşen vazifeyi büyük bir fedakarlıkla yaptı. Bu, aynı zamanda yüzyıllarca bütün haklarından mahrum edilerek, kafes arkasına kapatılan Türk kadınının hürriyet mücadelesi oldu.

İstiklal Savaşından sonra girişilen devrim hareketinin en önemlisi Türk kadınının toplum içinde hakkını ve vazifesini alması olmuştur. Atatürk yalnız devlet müesseselerinde yapılan devrimleri yeter görmüyordu. O Türk toplumunun laik esasları üzerine kurulmasını, yaşayış şekilleriyle hayat görüşlerinin de değişmesini gerekli buluyordu. Bunun için de her şeyden önce kadına aileden ve toplumda doğal haklarının verilmesi gerekiyordu. Atatürk, vatan topraklarının değerlendirilmesinde ve Türk toplumunun kalkınmasında kadının rolünü belirterek demiştir ki:

"Bizi analarımızın adam etmesi lazımdır. Onlar edebildikleri kadar etmişlerdir. Bundan sonra başka zihniyette, başka kemalatta adamlara muhtacız. Bunları yetiştirecek olanlar bundan sonraki analardır."

Türk kadınının haklarına kavuşması için yapılan yenilikler şunlardır;

1.Kadın hukuku: Medeni Kanunun kabulü ile kadınlarımız medeni haklarına kavuşmuş ve yeni Türk ailesi kurulmuştur. Modern Türk ailesinde erkekle kadın eşit haklara sahiptir. Evlenmede her iki tarafın isteği esas tutulmuş, dini nikah yerine kanuni evlenme usulü konulmuştur. Türk Medeni Kanunu boşanmayı da hakimin kararına bırakmıştır.

Kadına siyasi haklar tanındı. 1930 yılında kabul edilen Belediye Kanunu ile kadına belediye üyesi seçmek ve seçilmek hakkı verildi. 5 Aralık 1934'te çıkarılan bir kanunla vatandaşların kutsal hakkı olan milletvekili seçmek ve seçilmek hakkına da kavuştu.

2-Kadın kıyafetinde değişiklik: Türk kadınının modern Türk toplumundaki yerini tam anlamıyla,alması ve kendisine tanınan hukukî haklardan istifade edebilmesi için kadın kıyafetinde de değişiklik yapmak gerekiyordu. Türk kadınının kimliğini .gizleyen peçe ve çarşafın kaldırılması gereğine inanan Atatürk, bu husustaki fikrini şu sözlerle belirtmiştir :

"Seyahatim esnasında köylerde değil, bilhassa kasabalarda ve şehirlerde kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok kesif olarak kapattıklarını gördüm. Erkek arkadaşlar, bu biraz bizim bencilliğimizin eseridir.

Onlar da yüzlerini cihana, göstersinler ve gözleriyle cihanı dikkatle görebilsinler, bunda korkulacak bir şey yoktur."

Atatürk'ün fikirlerindeki isabeti gören ve anlayan kadın evvelâ peçeyi, şapka devriminden sonra da çarşafı attı. Kadınlarımıza medeni, siyasal, sosyal haklarının verilmesi, Türk aile ve Türk toplumunu Ortaçağın köhnemiş fikir ve görenek esaretinden kurtarmıştır.
4 Ocak 2009 20:54   |   Mesaj #3   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
ÜSTTE CUMHURİYET ÖNCESİ OAMANLI'DA ESKİ TÜRK MEDENİYETLERİNDE.KISACA CUMHURİYET ÖNCESİ KADIN HAKLARI VE KADINA GENEL BAKIŞ İNCELENMİŞMsn Happy
Misafir
18 Kasım 2009 16:55   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
sorumu cevaplarmısınız soruyorum atatürkün kadınlar için sağladığı sosyal haklar nelerdir
Misafir
26 Kasım 2009 16:09   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Cumhuriyetten sonra türk kadınına sağlanan haklar
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
2 Aralık 2009 09:15   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
arkadaşlar atatürkün kadınlara verdigi haklar nelerdir lütfen cevaplarmısınızz?
Misafir
4 Aralık 2009 19:22   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
atatürkün kadınlara sağladığı siyasi ve sosyal haklar nelerdir
Misafir
7 Aralık 2009 14:48   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
kadınlara verilen siyasi haklar nelerdir
Misafir
4 Mart 2010 17:16   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
sorum şu :cumhuriyette kadınlar ne kazandı ve önce nasıl yaşarlardı?
Msn Happy
Msn Happy
Msn Happy
Msn Happy
Misafir
5 Aralık 2010 10:56   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
cumhuriyet öncesi kadın hakları nelerdir
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç