Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 15 Ekim 2014  Gösterim: 52.609  Cevap: 33

Tarih öğretmeni olmak için ne yapmak gerekir?

Ziyaretçi
21 Ocak 2009 20:32       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Tarih öğretmeni olmak için hangi okulları okumak gerekir? Öss de tercihler nasıl olmalıdır, anadolu lisesinde tarih öğretmenliği için hangi bölümler seçilmelidir?
EN İYİ CEVABI The Unique verdi
Programın Amacı
Tarih öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında tarih konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Sponsorlu Bağlantılar
Tarih öğretmenliği programında Türk dili,İslamiyet’ten önce Türk tarihi, eskiçağ tarihi, Osmanlı tarihi, doğu Avrupa Türk kavimleri, Türkiye coğrafyası, ülkeler coğrafyası, Türk devletleri, Türk kültür tarihi gibi alan dersleri okutulur.
Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler
Tarih öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, tarih ve sosyolojiye ilgi duyan, kimseler olmaları gerekir.
Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da tarih öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Tarih öğretmenliği programını bitirenlere “Tarih Öğretmeni” unvanı verilir.
Tarih öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.
Çalışma Alanları
Tarih öğretmenleri resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2
SELÇUK ÜN. EĞİTİM FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2
DİCLE ÜN. ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2
YÜZÜNCÜ YIL ÜN. EĞİTİM FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2
YAKIN DOĞU ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) SÖZ-2
YAKIN DOĞU ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2


The Unique tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
uchiha itachi
21 Ocak 2009 20:38       Mesaj #3
uchiha itachi - avatarı
Ziyaretçi
TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, tarih ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tarih konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Tarih öğretmeni, bu program çerçevesinde, - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, - Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, - Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tarih öğretmeni olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, - Sözel yeteneği gelişmiş, tarih ve sosyolojiye ilgi duyan, - Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tarih öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tarih öğretmenleri, MEB’e bağlı okullarda (ilköğretim okulları, liseler, meslek liseleri vb. ) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane ve benzeri kuruluşlarda görev yaparlar. Tarih öğretmenleri, tarih dersi dışında, Milli Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi derslerini verebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Tarih Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Ayrıca, “Tarih Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Tarih Öğretmeni olabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca edebiyat fakülteleri, fen-edebiyat fakülteleri ve Ankara Üniversitesi Dil- Tarih ve Coğrafya Fakültesinin “Tarih” bölümlerini bitiren öğrencilerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eğitim süresince, İslamiyet’ten Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Ülkeler Coğrafyası , Eğitim Sosyolojisi, Yeni ve Yakınçağda Türk Devletleri, Türk Kültür Tarihi vb. zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

- Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler. - 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler. - MEB’ ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.

BENZER MESLEKLER: Sosyal bilgiler öğretmeni, coğrafya öğretmeni, Sanat Tarihi Öğretmenliği.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Misafir
16 Aralık 2009 10:13       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ingilizce öğretmeni olmak için hangi okulları okumak gerekir
ener
16 Aralık 2009 10:24       Mesaj #5
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ingilizce öğretmeni olmak için hangi okulları okumak gerekir

İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili branş öğretmeni yetiştirmek için üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan 4 yıllık lisans eğitimidir. Öğretmenliğe giriş, psikoloji, materyal geliştirme, sınav hazırlama gibi formasyon eğitimi yanı sıra İngilizce dil bilgisi, İngilizce konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileri, edebiyata giriş, tiyatro gibi İngiliz dili ve edebiyatı eğitimi ile öğrencileri İngilizce branşında yeterli birer öğretmen olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Üniversitelerin İngilizce öğretmenliği bölümünde okumak için lisede yabancı dil bölümünden mezun olmak ve ÖSYM nin yaptığı Yabancı Dil Sınavından (YDS) yeterli puan almak gerekmektedir
Misafir
12 Ocak 2010 17:56       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar Bakarmısınız Öğretmenlik Hakkında Bilgi --- Hangi Eğitimlerden Geçmemiz Geretiği ----- Çalışma Alanlarını Biri Yazbilirmi.
Misafir
15 Şubat 2010 16:21       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Şahsen ben tarih öğretmeni olacğım nedeni Türklerin ve diğer ülkelerin geçmişlerini merak ediyorum,aslında Mimar olmak istiyordum ancak şöyle döndüm ve kendime baktım ben nelerden uğraşıyorum,neler dikkatimi çekiyor diye,,,Ve baktım ki yapıtlardan daha çok geçmiiş beni ilgilendiriyor,İnsanlık Tarihi beni ilgilendirıyoo,aynanın karşısına geçtim ve dedimki sen Mimar değil Tarihçi-Tarih Öğretmeni olmalısın dedim((İÇİMDEKİ SESDE AYNEN BUNLARI DİYOR))Ben şuanda lise 2. sınıftayım,bu erken kararım çok iyi oldu.Ona göre ders çalışıyorum...
-------Yeni Dünya Yeniden Keşfediliyor------
Misafir
27 Şubat 2010 18:31       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

ogretmen olmak icin neler gerekir

öğretmen olmak için üniversite okumamız gerekir
Misafir
10 Nisan 2010 20:17       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

tarih ogretmeni olmak icin

tarih okumak istiyorum ama sözel deyim kaç net yapmam lazım matematik ten özellikle hangi bölümü yapmalıyım 1 mi 2 mi lütfen
Misafir
14 Nisan 2010 11:02       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tarih bölümüne girebilmek için yeni sistemde en az kaç net yapmak gerekir ?Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç