Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 268.381|Cevap: 377|Güncelleme: 18 Ağustos 2016

Türemiş kelimelere örnek verir misiniz?

Misafir
21 Aralık 2010 21:55   |   Mesaj #141   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
örnek istiyorum arkadaşlar
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
21 Aralık 2010 21:57   |   Mesaj #142   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
örnek verirmisiniz
Misafir
21 Aralık 2010 23:06   |   Mesaj #143   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
olay kelimesi basit midir?türemiş midir?
Misafir
22 Aralık 2010 18:17   |   Mesaj #144   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
simit-çi=simitçi
balık-çı=balıkçı
çok sevdim çok iyi bilgiler aldım
tesekkürler
c.berkay
23 Aralık 2010 22:26   |   Mesaj #145   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
göz-lük-çü-ler-de-ki-ler-de-ki-le-rin bundan daha uzun varsa çıksın karşıma
Sponsorlu Bağlantılar
gökce
24 Aralık 2010 01:17   |   Mesaj #146   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
tahta;silgi;tebeşir hangisi türemiş bir sözcüktür
Misafir
28 Aralık 2010 10:48   |   Mesaj #147   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ACİL 20 TANETÜREMİŞ KELİMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Misafir
30 Aralık 2010 18:22   |   Mesaj #148   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
*İsimden türemiş isimler:

tuz-lu, demir-ci, odun-luk, akıl-sız-lık
Kitap-çı, Ol-uş, Mavi-li, Sabah-çı, Kim-lik
Göz-lük-çü, Alman-ca, Meslek-taş, Tuz-suz, Beş-inci, Gözcü
çalışkan-balıkçı-evli-kalemlik-ormanlık-ağaçlık-çamlık-tuzluk-biberlik

sabah-çı göz-cü yor-gun su-cu sevgi-li gazete-ci ön-lük askı-lık kitap-lık ayakkabı-lık

SİMİT-Çİ,GÖZ-LÜK,OKU-L,BALIK-ÇI, Kayık-çı

seç+kin gör+ün+tü at+kı yurt+taş

tuz-luk, hanım-eli, su_cu, bak_kal_cı

sucu, kitapçı, defterlik
sil-gi, kalem- lik ,vatan- daş, akıl- lı, öğrenci-ler ,çağ -daş
kitap-çı oku-mak bil-gin
evci=lik ayakkabı=lık pazar=cı, çirkin=lik

sil-gi, kalem- lik ,vatan- daş, akıl- lı, öğrenci-ler ,çağ -daş
kitap-çı oku-mak bil-gin
tuzluk ,sucu, kitapçı, defterlik


çalışkan,balıkçı,defderci,kitapcı,simitci,dolaplık,kitaplık,gazeteci,bilgi,
gözcü,benlik,geliş,tuzluk,ormanlık,evlik,
evli,sabahçı,yorgun,sucu,

ses-li ses-siz soygun-cu soy-gun hak-lı hak-sız orman-lık orman-sız türk-çe şarkı-cı sessiz-lik kulak-lık ev-li ev-siz göz-lük
gözlük-çü kalem-lik çam-lık ağaç-lık tuz-luk tuz-suz şeker-lik şeker-siz yurt-taş asker-lik kitap-lık
cam-cı uygar-lık kahve-ci soba-cı fidan-sız fidan-lık ayak-kabı ayakkabı-lık üç-gen dört-gen kim-se kimse-siz ök-süz
umut-suz duygu-lu duygu-suz savaş-sız gel-ecek ayna-lık vicdan-sız

Suluk dertli mezarcı yasaklı

evcil tamirci örtü şarkıcı


kitaplık gözlük ayakkabılık kalemlik çiçekçi yeşillik ağaçlık avcı kolluk askılık marketçi güneşlik yamurluk bereketli samanlık


dargın salgın kalemci kalemli susuz salgın balıkçı yargı

numaralı,ilgili,yanlışlık,evsiz,gelincik,ayrılık,sergi,engin,çiftlik

bademcik,kutucuk,resimli,türkçe,meslektaş,etli,çiçekçi çiçeklik meyvelik Güzellik

şarkıcı (şarkı–cı)
soygun (soy–gun)
örtülü (ört–ü–lü)
görüştür– (gör–üş–tür–)
sızla– (sızı–la–)
sessizlik (ses–siz–lik)
kırılgan (kır–ıl–gan)
Türkçe (Türk–çe)
kulaklık (kul–ak–lık)
susa– (su–sa–)
şakalaş– (şaka–laş–)
çınlat– (çın–la–t–)

Dalgın, azgın, kızgın, kırgın, salgın, baygın, bilgin, ergin, bezgin, durgun, olgun, soygun, vurgun, baskın, seçkin, pişkin, yetişkin, tutkun, küskün...


Yazı, sıkı, yapı, ölü, korku, batı, gezi, bölü, koşu, doğu, artı, tartı, sürü, örtü, çeki, duru, sayı...


Kalıcı, vurucu, bilici, alıcı, satıcı, dinleyici, görücü, bakıcı, yırtıcı, geçici, kurucu, yüzücü, gidici, öğren(i)ci, dilen(i)ci...

ses-li soygun-cu soy-gun hak-lı hak-sız orman-lık türk-çe şarkı-cı sessiz-lik kulak-lık ev-li ev-siz göz-lük gözlük-çü
kalem-lik çam-lık ağaç-lık tuz-luk şeker-lik gör-ün görün-tü seç-kin yurt-taş asker-lik kitap-lık cam-cı uygar-lık
kahve-ci soba-cı fidan-sız fidan-lık ayak-kabı ayakkabı-lık üç-gen dört-gen kim-se kise-siz ök-süz umut-suz
duygu-lu duygu-suz savaş-sız gel-ecek git-ecek ayna-lık vicdan-sız


*Fiilden türemiş isimler:
sev-gi, sar-gı, bak-ım, yat-ır
Bil-gi, Sil-gi, Kaç-ık, Uç-ak, Yaz-gı, Çöz-üm, Yat-ak

Sev-il- , Düş-ür- , Kork-ut- , Su-la- , Yaş-a- , Temiz-le-
Geliş - Bakış - Bilgi ,sev gi, bakış, çalışkan

gör-ün görün-tü seç-kin git-ecek kullanıcı bilgin bakıcı
Çalışkan, üretken, alıngan, atılgan kırılgan,


*Yansımadan türemiş isimler:
Cıv-ıltı, Gür-ültü, Pat-ırtı, Uğ-ultu


Türemiş Zarflar
Ayakkabı-lık,kitap-lık,gece-leyin,sabah-leyin,kalem-lik,Askı-lık,kol-luk
Misafir
1 Ocak 2011 10:34   |   Mesaj #149   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
sev,gi-mutlu,luk-kitap,lık-balon,cu-göz,lük-iz,le-kalam,lik-çicek,ci-yol,luk-bolaşık,cı-kalaba,lık-su,luk-ağaç.lık-harç,lık-su,cu-kitap,cı-görev,li-yol,cu-kulak,lık-vatan,daş-gör,gü-çalış,kan-akıl,lı-göz,lük,çü-çiz,gi,li-söz,cü-gazete,ci-ölç,ek-seç,kin-uyku,cu-bulaşuk,lık
Misafir
2 Ocak 2011 19:02   |   Mesaj #150   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ya cevabı nerede
Sponsorlu Bağlantılar
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç