Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 19 Ekim 2013  Gösterim: 44.991  Cevap: 21

Vatandaşlık hakları nelerdir?

barIŞ:):D
13 Nisan 2009 14:39       Mesaj #1
barIŞ:):D - avatarı
Ziyaretçi
acaba vatandaşlık hakları nelerdir?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

vatandas hakları nelerdir

İNSANCA YAŞAMA HAKKI

İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığınızı koruma ve geliştirme hakkına sahipsiniz. Size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz; insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamazsınız.( Anayasa: Md. 17)
Sponsorlu Bağlantılar

HÜRRİYET

Kişi hürriyeti ve güvenliğine sahipsiniz. Bu hürriyet ve güvenliğiniz kanunlarla belirlenen tutuklama, göz altına alma, ıslah evine gönderme ve resmi müessesede gözlem altına alınma hallerinin dışında hiç bir kişi veya kurum tarafından ihlal edilemez, kesintiye uğratılamaz.Yasa tarafından belirtilmeyen gerekçelere ve usullere dayanılarak özgürlüğünüz kısıtlanamaz. Bu en tabii hakkınız, bunu sağlamak da en önemli görevimizdir. (Anayasa: Md.19)

TUTUKLANMA

Kanunlarla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tutuklanmanız durumunda ; tutuklanma sebebinin en kısa zamanda tarafınıza bildirilmesi , haklarınızın neler olduğunun anlatılması ve tutuklandığınızın yakınlarınıza bildirilmesi zorunludur.

Yakalanmanız veya tutuklanmanız durumunda en kısa sürede hakim önüne çıkarılmanız, tutuklanmanız veya yakalanmanızda kanuna uygun olmayan bir unsurun varlığında hemen serbest bırakılmanızı sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahipsiniz.(Anayasa: Md. 19)

Ö'ZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Ö'zel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Ö'zel hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulamaz. Kanunlarla belirlenen esaslar doğrultusunda verilen arama kararları bu konuda bir istisnadir.(Anayasa: Md. 20)

KONUT DOKUNULMAZLIĞI

Konut dokunulmazlıği en tabii hakkınızdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan Güvenlik Güçleri dışında hiç kimse konutunuza giremez, arama yapamaz ve buralardaki eşyanıza el koyamaz.(Anayasa: Md: 21)

AVUKAT İSTEME HAKKI

Herhangi bir suçlamayla yakalanmanız veya göz altına alınmanız durumunda; soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkına sahipsiniz. Zabıta amir veya memurlarınca ifade alma işleminde ancak bir avukat bulundurabilir, sonraki savunmalarda ise ancak üç avukat bulundurabilirsiniz. Hangi makam veya kişi tarafından yapılırsa yapılsın, soruşturmanın her safhasında avukatınızın sizinle görüşmesi, ifade alma ve sorgu müddetince yanınızda bulunup, hukuki yardımda bulunması engellenemez veya kısıtlanamaz. Avukat seçebilecek durumda olmamanız halinde ise baro tarafından görevlendirilecek bir avukatın hukuki yardımından ücretsiz faydalanabilirsiniz. (CMUK Md. 135-136)

DELİL TOPLAMA HAKKI

İfadenizin alınması veya sorgunuz sırasında şüpheden kurtulmak gayesiyle somut delillerin toplanmasını talep edebileceğinizin ve aleyhinize olan şüpheleri ortadan kaldıracak delilleri ileri sürme hakkınızın olduğunun da hatırlatılması zorunludur. (CMUK Md. 123)

GEÇERSİZ İFADE

Alınan ifadeniz sonucu alınan beyanınızın özgür iradenize dayanmasi zorunludur. Bu iradenizi baski altında alarak, kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi müdahale yapılamaz. Kanuna aykırı menfaat vaad edilemez. Bu tür yasak yöntemlerle elde edilen ifadeleriniz rızaniz olsa dahi delil olarak değerlendirilemez. (CMUK Md. 135)

SUSMA HAKKI

Zabıta amir ve memurlarıi ile Cumhuriyet Savcısı Tarafından ifade alma ve hakim tarafından sorguya çekilmede; ne ile suçlandiğınızın açıkça belirtilmesi, isnat edilen suçlamayla ilgili olarak açıklamada bulunmamanızın (yani susmanızın) kanuni haklarınızdan olduğunun hatırlatılmasıi da zorunludur.(CMUK Md. 135)

Ö'DEVLERİMİZ

"Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder" (Anayasa: Md. 12/2)

Cvp: Vatandaşlık hakları nelerdir?
bakınız >>>>https://www.msxlabs.org/forum/sosyolo...gorevleri.html


13 Nisan 2009 14:41       Mesaj #2
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
Misafir
13 Ekim 2009 17:47       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
vatandas hakları nelerdir
Misafir tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
24 Kasım 2009 19:12       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
vatandaşlık hakları ve görevlerine maddeler halinde ihtiyacım var! lütfen yardım edin!..
Misafir
4 Ekim 2010 18:49       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
temiz bir çevrede yaşama hakkı
Misafir
14 Ekim 2010 17:48       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
vatandaş hak ve görevlerimiz nelerdir
Misafir
22 Kasım 2010 18:43       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tc.anayasasının ikinci kısım dördüncü bölümünde yer alan 66.maddeden74.maddeye kadar vatandaşlık hakları ile ilgili ifadeler
Misafir
6 Mart 2011 16:09       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaşama hakkımız da vardır
Misafir
10 Mart 2011 17:27       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya ben vatendaşlık hak ve görevlerimiz nelerdir diye soruyorum ne çıkıyo yaaaCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç