Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 29.248|Cevap: 6|Güncelleme: 12 Aralık 2015

Özne, yüklem ve tümleç nedir, ne demektir?

qübra
14 Nisan 2009 19:39   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
özne tümleç ve yüklem neye denir
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Cümlenin Ögeleri
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sponsorlu Bağlantılar
Cümlenin ögeleri, cümlenin anlamını bütünleyen ve sözcüğün (ya da sözcük grubunun) anlamını cümledeki görevine yönelik tamamlayan cümle parçalarının her biridir.
Türkçede cümlenin ögeleri iki ana grup altında incelenir:
 1. Yüklem
 2. Özne
Türkçede eksiltili olmayan bir cümle kurabilmek için yalnızca yüklem yeterlidir. Yüklem genelde cümle sonunda bulunur (Bkz.: devrik cümle). Yüklemi bir fiilin çekimlenmesiyle oluşan fiil cümlelerinin yanısıra, bir adın ekeylem eki almasıyla da bir isim cümlesi oluşturulabir.
Cümlenin yardımcı ögelerinden olan tümleç ise kendi arasında üç grupta incelenir.
 • Nesne
 • Dolaylı tümleç
 • Zarf tümleci
Cümle, bir fikri, bir düşünceyi, hareketi, duyguyu ve olayı tam bir yargı halinde ifade eden kelime grubudur. Cümle varlığı en azından bir çekimli eylem ya da ekeylem almış bir ad gerekir.
Yani;
 • Geliyorum.
 • Sensizim.
Tek başına bir cümledir.
Cümlenin ögeleriyse, Türkçe söz diziminin en önemli temeli olan "yardımcı unsur, asıl unsurdan önce gelir" kuralına göre dizilir.

Cümlenin ögeleri

En küçük cümle yalnızca yüklemden oluşur. Eğer yargıyı daha geniş, ve daha tam olarak ifade etmek istersek diğer cümle ögelerinden yararlanırız. Bir cümle aynı ögeden birden çok içerebilir.
Türkçede cümlenin ögeleri iki ana grup altında incelenir:
 1. Yüklem
 2. Özne
Cümlenin yardımcı ögelerinden olan tümleç ise kendi arasında üç grupta incelenir.
 • Nesne
 • Dolaylı tümleç
 • Zarf tümleci

Pixabay Resimleri:
14 Nisan 2009 19:43   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Cümlenin Ögeleri
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Cümlenin ögeleri, cümlenin anlamını bütünleyen ve sözcüğün (ya da sözcük grubunun) anlamını cümledeki görevine yönelik tamamlayan cümle parçalarının her biridir.
Türkçede cümlenin ögeleri iki ana grup altında incelenir:
 1. Yüklem
 2. Özne
Türkçede eksiltili olmayan bir cümle kurabilmek için yalnızca yüklem yeterlidir. Yüklem genelde cümle sonunda bulunur (Bkz.: devrik cümle). Yüklemi bir fiilin çekimlenmesiyle oluşan fiil cümlelerinin yanısıra, bir adın ekeylem eki almasıyla da bir isim cümlesi oluşturulabir.
Cümlenin yardımcı ögelerinden olan tümleç ise kendi arasında üç grupta incelenir.
 • Nesne
 • Dolaylı tümleç
 • Zarf tümleci
Cümle, bir fikri, bir düşünceyi, hareketi, duyguyu ve olayı tam bir yargı halinde ifade eden kelime grubudur. Cümle varlığı en azından bir çekimli eylem ya da ekeylem almış bir ad gerekir.
Yani;
 • Geliyorum.
 • Sensizim.
Tek başına bir cümledir.
Cümlenin ögeleriyse, Türkçe söz diziminin en önemli temeli olan "yardımcı unsur, asıl unsurdan önce gelir" kuralına göre dizilir.

Cümlenin ögeleri

En küçük cümle yalnızca yüklemden oluşur. Eğer yargıyı daha geniş, ve daha tam olarak ifade etmek istersek diğer cümle ögelerinden yararlanırız. Bir cümle aynı ögeden birden çok içerebilir.
Türkçede cümlenin ögeleri iki ana grup altında incelenir:
 1. Yüklem
 2. Özne
Cümlenin yardımcı ögelerinden olan tümleç ise kendi arasında üç grupta incelenir.
 • Nesne
 • Dolaylı tümleç
 • Zarf tümleci
5 Ocak 2012 23:43   |   Mesaj #3   |   
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Tümleç Nedir?

Tümleç cümlenin öğelerinden biridir. Tümleç yüklemin yöneldiği, bulunduğu, çıktığı durumu gösterir. Yükleme –e, -de,-den hal eklerinden birini alarak sorulan sorulara cevap veren sözcüklere ya da sözcük öbeklerine dolaylı tümleç denir.

Soruların ve cevapların aynı ekleri alması gerekir. Dolaylı tümleci diğer öğelerden ayıran özellik de budur. Örneğin; ''Seninle öğlene buluşalım.'' sorusunda ki altı çizili kelime cümlenin dolaylı tümlecidir. ''Yorgunluğundan konuşamıyoruz.'' sorusundaki yorgunluğundan cümlenin öğesidir.
Misafir
11 Kasım 2012 17:38   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

tümleç nedirrrrr

tümleç özne ve yüklem arasındaki kalan cümlelerdir örnek 'Ali sahada koştu' cümlesinde 'koştu' eylemine kim koştu diye sorarsak Alinin koştuğunu anlarız berada özne Alidir yüklem ise koştu dur sahada ise tümleçtir
Misafir
6 Aralık 2012 20:43   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yüklem cümle snnda kullanılan şeydir mesala Ayşe okula gelmedi.Ayşe özne gelmedi ise yüklemdir
Sponsorlu Bağlantılar
ruzgar5941
10 Şubat 2014 22:54   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
qübra adlı kullanıcıdan alıntı

özne tümleç ve yüklem neye denir

babam balık kızartıyor

ne kızartıyor?Balık(tümleç)
kim kızardıyor?Babam(özne)
baban ne yapıyor?Kızartıyor(yüklem)
12 Aralık 2015 00:13   |   Mesaj #7   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÖZNE a. Dilbil.
1. Cümlede, ad ya da eşdeğerli kategorilere (adıl, fiilin ad biçimi mastar) ilişkin zorunlu bir terimin yerine getirdiği ve fiilin kişi ve sayı kategorilerini belirleyen işlev. (Bk. ansikl. böl.) 2. Bu işlevi yerine getiren sözcük. (Türkçede öznesi kişi adılı olan cümlelerde, özel vurgu dışında, özne cümlede yer almaz; yüklemin sonuna getirilen kişi eki özneyi belirtir)
3. Özne gösterme durumu, kimi bü- külgen dillerde (tibetçe, bask dili, kafkas dilleri) oluşa etken biçimde katılan öğeyi göstermek için kullanılan durum. (Bk. ansikl. böl.) ||Özne öbeği, özne ve ona bağlı sözcüklerden oluşan öbek.
Sponsorlu Bağlantılar

—Fels. Bilince benzer her türlü düşünceyi temellendirdiği varsayılan ve karşısında gerek düşünce içeriğinin, gerek dış dünyanın birer nesne oluşturdukları bireysel ve gerçek varlık. ||Hegel’de, tösün ilk değişmezliğinden sıyrılmasını ve özgürlük biçimine kavuşmasını belirten terim.

—Mant. Geleneksel mantıkta, bir yüklemin ya da bir özniteliğin bağlandığı şey.

—Psikan. Simgesel yasaya bağımlı olması ve kendi gerçekliğini kurabilmek için söze başvurmak zorunda kalması bakımından insanoğlu. (Bk. ansikl. böl.)

—Ruhbil. Kendinin nedeni olarak birey.

—ANSİKL. Dilbil. “Özne” terimi, dilbilim metinlerinde, özne kavramlarının işlemsel bir değer taşıdığı bağlamlarda (mantıksal, sözdizimsel, öğretimsel) tam yerini bulan değişik anlamlarda kullanılır.
Antikçağ'dan Port-Royal geleneğindeki mantıksal dilbilgilerinde özne iki soyut oluşturucudan biridir. Öteki oluşturucu, önermenin oluşumu için gerekli yüklemdir. Cümle ya da sözce gibi özgül çerçevelerde ele alınan özne kavramı, çağdaş dilbilimde, değişik kavramlar içerir. Örneğin, üretici dilbilgisinde, derin yapı düzeyinde, özne ya da mantıksal özne terimi “ad dizimi”ni belirtir. “Fiil dizimi" ile bağıntılı cümlenin ad dizimi soyut bir tiplemesini oluşturur. Yüzeysel gerçekleşme bazı dönüşümlerde (edilgenleştirme, vb.) bunu yansılamayabilir. Öte yandan, sözcelerine açısından bir sözcede, başlangıçtaki sözcüğün edimsel gücü “psikolojik" denilen öznenin yüklemle ve söylemin konumu ile bağıntısı içindeki davranışının çözümlenmesine yönelir.

• Özne gösterme durumunun bulunduğu dillerde bu durum, geçişli fiillerde oluşa etken biçimde katılan öğeyi belirtmeye yarar, oysa geçişli fiillerdeki oluşum edilgen öğesi ve geçişsiz fiillerdeki etken öğe ya da edilgen fiillerdeki özne yalın durumdadır ya da duruma ilişkin bir belirtim yoktur. Fiil yükleminde biri etken, öteki edilgen iki öğe bulunabiliyorsa özne gösterme durumu bunları birbirinden ayırt etmeye yarar; fiil yükleminin tek öğesi olursa bu öğe, etken olsa bile, özne gösterme durumu belirtisi taşımaz, çünkü bu belirti burada gerekli değildir.

—Psikan. Özne her zaman bilinçdışının öznesidir, yani hiçbir zaman kendinin bilincinde değildir; hiçbir durumda ben ile, yani kendini sandığı kişiyle özdeş değildir. Daha çok Freud’un o'suna benzetilebilir. Bundan ötürü özne kapatılmıştır, yani olduğunu sandığı şeyle özdeş değildir; ortaya çıkamaz, çünkü çekirdeğini oluşturduğu bir bastırım altındadır. Ayrıca, olduğu yeri hiçbir zaman bilmez. Dolayısıyla bölünmüştür, yani kendisiyle özdeş değildir. Gene de sabit bir noktası vardır: Oidipus komplelşinde bu nokta öteki'ne duyulan istektir. Özne isteyendir, çünkü ana (Öteki) istemiştir.
Fantazmâda özne, fantazmanın nesnesi, ötekinin isteğinin nedeni olarak tasarımlanır. Bu da öznenin, simgesel yasada alacağı yeri bulması için fantazmayı ve sonra sözü kullanmasına olanak verir.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
tümleç nedir

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç