Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 16 Şubat 2015  Gösterim: 30.237  Cevap: 14

Peygamber Efendimizin bizi uyardığı konularla ilgili hadis ve ayetler nelerdir?

CCEEYYLLAANN
18 Nisan 2009 16:55       Mesaj #1
CCEEYYLLAANN - avatarı
Ziyaretçi
BANA DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİMDE YARDIM EDER MİSİNİZ?HZ. MUHAMMED İNSANLARI EN ÇOK HANGİ KONULARDA UYARMIŞTIR. DOĞRULUK VE DÜRÜSLÜK , ALLAH'A KULLUK ETME VE ŞİRK KOŞMAMA VE
ADALET KONULARINDA UYARMIŞTIR.BUNLAR İLE İLGİLİ AYET, HADİS VE YORUM GERİKİYOR.LÜTFEN YARDIM EDİNNNNNNNN
Sponsorlu Bağlantılar


MeLL
18 Nisan 2009 21:44       Mesaj #3
MeLL - avatarı
Ziyaretçi
Doğruluk için okuyunuz: İslam Dininde Doğruluk ve Önemi


ALLAH' A ŞİRK KOŞMAK İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSLER
Alıntı

NİSA S.116.AYET: “Allah,kendisine ortak koşulmasına bağışlamaz. Bundan
başka her şeyi dilediğine bağışlar.Allah’a ortak koşan da uzak bir sapıklığa
düşmüştür”

BAKARA S.165.AYET: “İnsanlardan kimi,Allah’tan başka eşler tutar,Allah’ı
sever gibi onları severler.İnananlar ise en çok Allah’ı severler…..”

MAİDE S.116.AYET: “Ve yine Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa,sen mi?
insanlara: Beni ve annemi,Allah’tan başka iki tanrı edinin(Teslis inancı,üçleme)
dedin?” “Hâşâ,dedi,sen yücesin,benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek
bana yakışmaz”

ET-TEVBE S.30-31.AYETLER: “Yahudiler, ‘Üzeyr Allah’ın oğludur’ dediler.
Hristiyanlar da: ‘Mesih Allah’ın oğludur’ dediler. Bu onların ağızlarıyla
geveledikleri sözleridir. (Sözlerini),önceden inkâr etmiş(olan müşrik)lerin
sözlerine benzetiyorlar.Allah onları kahretsin nasıl da(haktan batıla)
çevriliyorlar.!..Hahamlarını ve rahiplerini Allah’tan ayrı rehber edindiler,Meryem
oğlu Mesih’i de.Oysa kendilerine yalnız tek tanrı olan Allah’a ibadet etmeleri
emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. O,onlarınortak koştukları şeylerden
münezzehtir(kusur,eksiklik ve muhtaçlıktan uzak)”

CASİYE S.23.AYET: “Hevasını(zevkini.arzusunu)ilah edenlerigörmedin mi?
Ya habibim”
Açıklama: Heva,nefsani arzu ve eğilimleri ifade eden terimdir. Akıl ve din dışı
talep ve isteklerdir.Doğru-yanlış,iyi-kötü ayırımı yapmadan haz ve zevk peşinde
koşmaktır.Heva sadece şehevi tutkular değildir.Kulluk şuuru dışındaki her
türlü “tutku”hevanın eseridir.İster servet,ister şehvet,isterse şöhret ve makam
mevki olsun fark etmez,bunlar insanın kendi nefsinde“tanrılaştırdığı,ilahlaştırdığı”
duygulardır.Kendi putlaştırmasıdır.Kimi zaman şirk olarak çıkar,kimi zaman
günah,kimi zaman da gaflet olarak kendini gösterir.(Furkan,43;Câsiye 23).
Allah(cc)Resulünü tanıtırken “O hevasına göre konuşmaz,O’nun konuşması
vahiyden ibarettir.(Necm,3-4)buyurmaktadır.Vahye dayanmayan,destek almayan
sözler hevanın eseridir.


Amelinde riya,gösteriş bulunan karşılığını başkasından bekleyen kimse
şirkten kurtulmuş olmaz.İhlas sahibi muvahhid(Allah’ı birleyen)de sayılmaz.

“Şirk,ümmetimin içinde zifiri karanlık gecede siyah bir taşın üstünde yürüyen
karıncanın ayak seslerinden daha gizlidir”
(HADİS-İ ŞERİF)

Yine Resulullah(s.a.v)efendimiz, “Küçük şirkten kaçınınız” buyurmuş.
“Küçük şirk nedir?” demişler, “Riya(gösteriş)”buyurmuşlardır.
Küfür ve şirk alametlerine saygı göstemek de şirktir.İki dini birden tasdik eden
şirk ehlinden olur.İslam’ın hükümleri ile küfrün hükümleri biribirine katan
müşriktir(Allah’a ortak koşan)” Küfürden uzaklaşmak İslam’ın şartlarındandır.
Şirk şüphesinden sakınmak tevhid(Allah’ı birlemek)dir.
Şirke düşen kimseler,çok çeşitli yollardan şirke dalarlar.Bazıları,Allah’a eş
koştuğu varlığı Allah’ı sever gibi sever.Ondan Allah’tan korkar gibi korkar.Onu
Allah’ı yüceltir gibi yüceltir ve ona hürmetini ibadete çevirir.Allah’a ait yerleri
ona verir: O,helali haram,haramı helal yapsa,boyun eğer ve teslimiyet gösterir.
Bazıları,şirk koştuğu varlığı Allah’ın işlerine yardımcı görür.Allah’ın yardımcılara
ihtiyacı olduğunu, Kâinatı onların desteği ile idare ettiğini düşünür.
Şirke alet edilen varlık bir peygamber olabilir.Ayrıca bir melek,veli,insan,cin,
hayvan,kuş,ağaç,ateş,ay,güneş,yıldız veya başka bir varlık şirke sebep
yapılabilir.
İnsanlar çoğunlukla sebepler perdesine takılıyor.Allah’tan rahmet ve nimetlerini
alıyor,kullanıyor,fakat asıl vereni unutuyor.Sebepleri işin merkezine koyuyor,
sonra onları gözünde büyütüyor,yaratılan bir şeyi yaratıcı zannedip şirke giriyor.
Esasen,şükür sebebi olacak bir şey,şirke ait alet ediliyor.
İçiyle tam bir şeytan iken,dışıyla iyi bir şeyh kılığına girenler ve etrafındaki cahilleri ifsat edenler çıkmıştır.Şeyhini,peygamberlerden üstün gören ve Allah’ı
ile bütünleştirdiğini söyleyen zavallılar da vardır. Yine sahte şeyhe secde eden
onu ziyaret etmekle gerçek haccı yaptığını ve hac farziyetini kendisinden
düştüğünü düşünenler de mevcuttur.
Kendisini şeyh diye tanıtan bazılarıda kendisine tabi olanların namazlarını
kendisinin kıldığını,dinin zikir ve sevgiden ibaret olduğunu belli bir marifete
ulaşanlardan ibadetlerini düştüğünü kulluğun avama has olduğuğunu,
söyleyecek kadar kendilerini serbest görmektedirler.Bu şahısların zerre kadar
insafı, zerre kadar imanı olsaydı,bunların hiç birisini yapamazlardı.Onların bir
kısmı cehaleti, bir çoğuda ihanet içersindedirler.
Bir kimsenin havada uçtuğunu,su da yürüdüğünü,kızgın demirde uyuduğunu,
başında aslanın nöbet tuttuğunu ,ateşi yuttuğunu vs. görseniz,duysanız
aldanmayın.
Önce o kişinin dinin emir ve edeplerine uyup uymadığına bakın.Sonra kimi veya
kimleri destekliyor.Kimler onu destekliyor,ona bakın.Eğer edebi bozuksa,onu
destekleyenler küfür ehli ise onu Allah için terk edin ve sizi onun hile tuzağındansmiley13
kutarması için Allah’a dua edinlove018fe3:saygılar


ADALET İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSLER
Alıntı


Al-İ İmran/21- Allah'ın âyetlerini inkâr edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azapla müjdele!


Nisa/ 58- Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

Maide/ 8- Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır

Maide/ 42- …Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.


Enam/115- Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.

Yunus/ 47- Her ümmetin bir peygamberi vardır. O peygamberleri gelince aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiç zulüm görmezler

Hadisler

Şirk ümmetimde düz taşta karanlık gecede karıncaların gezinişinden daha gizlidir. Alameti, adaletsizlikten dolayı muhabbet, ve adaletten dolayı da buğz etmektir. Ve Din, Allah için sevgi ve Allah için buğzdan başka nedir? Allah Teala buyurdu ki:"Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin.
(G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 215/16)

Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de aleni halde de Allah'tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopana da sıla-ı rahim (dostluk) yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını, marufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi.
(Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)
"Allah'tan korkun. Çocuklarınızın size itaatli olmalarını istediğiniz gibi siz de onların aralarında adaletle davranınız."
G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 13/10
Allaha kulluk etmek konusu için TIKLAYINIZ
Misafir
12 Ekim 2009 22:34       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
peygamber ve doğruluk arasındaki ilişki nedir
Misafir
26 Aralık 2009 16:19       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kul hakkı nedir?
Misafir
4 Mart 2010 16:25       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
peygamber efendimizin (s.a.v) kıskançlıkla ilgili söylediği hadisleri bana söyler misiniz???
Misafir
10 Mart 2010 14:41       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hzmuhammedin insanları uyardığı uyardığı konular nelerdir
Misafir
3 Ocak 2011 17:10       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hz muhammed insanları en çok hangi konularda uyarmıştır lütfen cevap verin ödevim var
Misafir
3 Nisan 2011 16:33       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bana çok acil bir ödev lazım
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç