Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 72.211|Cevap: 18|Güncelleme: 22 Kasım 2014

Aile tablosu nasıl çıkarılır?

23 Eylül 2009 21:26   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

aile tablosu öğrenme

AİLE TABLOSUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM NE YAPAMAM GEREKİR
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
aile tablosu nasıl çıkartılır
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
6 Ekim 2009 15:46   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
aile tablosu nasıl çıkartılır
Daisy-BT
6 Ekim 2009 16:02   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

aile tablosu nasıl çıkartılır


Aile tablosu nasıl çıkartılır

Aile tablosu derken amacınız soy ağacınız ise bunun için nüfusa kaydolduğunuz yerden başlayabilirsiniz. Bütün ailenizin nüfus bilgilerinin takibini yapmanız gerekecektir.

Resmi bir işlem için sizden "aile tablosu" istendiyse de yine en yakın nüfus müdürlüğüne gidip talepte bulunabilirsiniz.
Misafir
18 Şubat 2010 16:49   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
aile tablosu nasıl çıkartılır
Misafir
23 Şubat 2010 13:14   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

aile tablosu ogrenme

aile tablomu görmek istiyorum

aile tablomu öğrenmek istiyorum
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Misafir; 23 Şubat 2010 13:16 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Misafir
2 Mart 2010 15:32   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
aile tablosu nedir
Blue Blood
2 Mart 2010 15:35   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

aile tablosu nasıl çıkartılır

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

aile tablomu görmek istiyorum

aile tablomu öğrenmek istiyorum

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

aile tablosu nedir

Aşağıdaki mesajı inceleyiniz ..

Alıntı
Daisy-BT adlı kullanıcıdan alıntı


Aile tablosu nasıl çıkartılır

Aile tablosu derken amacınız soy ağacınız ise bunun için nüfusa kaydolduğunuz yerden başlayabilirsiniz. Bütün ailenizin nüfus bilgilerinin takibini yapmanız gerekecektir.

Resmi bir işlem için sizden "aile tablosu" istendiyse de yine en yakın nüfus müdürlüğüne gidip talepte bulunabilirsiniz.

Misafir
11 Mart 2010 11:49   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

aile nufus tablosu

aile tablosunu çıkartmak istiyorum
Misafir
7 Nisan 2010 18:28   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

nufus aile tablosu

AİLE TABLOSUNU ÇIKARTMAK İSTİYORUM
LaDy
7 Nisan 2010 18:39   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Soyağacı ve secere nedir?

Soyağacında sadece erkekler ve onların çocukları yer alırken secerede Sulalenin tamamı kızlı erkekli olarak yer alır. Secere yerine soyağacı çıkarılması daha kolaydır.
Sponsorlu Bağlantılar


Soyağacını araştırmak isteyenlere tavsiyeler:


Soyağacı araştırması yapmak isteyenler metod olarak öncelikle günümüzden geriye doğru gitmelidirler. Bu konudaki en önemli kayıtlar nüfus kayıtlarıdır. Öncelikle gidilecek yer kişinin bağlı olduğu nüfus idaresidir. Nüfus kütüklerinde cumhuriyet dönemi kayıtlarının hepsine ulaşmak mümkündür. Cumhuriyet öncesi nüfus kayıtlarına ise "Atik Nüfus Defterleri" diye adlandırılan kayıtlarda rastlanılabilinir. Cumhuriyet dönemi öncesi kayıtları türlerine göre şöyle sıralayabiliriz:


I- Nüfus Sayımları ve Nüfus Defterleri
II- Temettüat Defterleri
III- Tapu-Tahrir Defterleri
IV- Sicill-i Ahval Kayıtları
V- Biyografik Eserler
VI- Vakıf Belgeleri
VII- ATASE Genelkurmay Arşivleri


I- Nüfus Sayımları ve Nüfus Defterleri

-1831 Sayımı (II. Mahmut Dönemi)
-1841 Sayımı (Abdülmecit Dönemi)

Bu iki sayımla ilgili kayıtlara Osmanlı Arşivinin tasnifi tamamlanmış fonları arasında henüz rastlanmamaktadır. Bu yüzden bu defterlere ulaşma imkanımız şimdilik yoktur.
-1894 Sayımı (II. Abdülhamit Dönemi)
-1904 Sayımı (II. Abdülhamit Dönemi)

II. Abdülhamit Döneminde yapılan bu sayımlar Osmanlı dönemi nüfus Kayıtlarının en esaslı ve düzenli olanlarıdır. Ayrıca MERNİS Projesi kapsamında yer alan ilk kayıtlardır. MERNİS Projesine göre isteyen herkes 1800'ün sonları ya da 1900'ün başlarına kadar olan soy bilgilerine ulaşabilme imkanına sahip olacaktır. Şu anda MERNİS Projesinin bir sonucu olarak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden ve ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden şecere bilgileri öğrenilebilmektedir.


- Ara Nüfus Sayımları (Nüfus Ceride Defterleri)


Bunlar ana nüfus sayımlarına ek olarak yapılan 6 aylık doğum ve ölüm kayıtlarını içeren nüfus yoklama kayıtlarıdır ki Osmanlı Arşivinin değişik fonlarında Nüfus Ceride Defterleri olarak rastlanmaktadır.


- Bölgesel Sayımlar (Atik Nüfus Defterleri)

1904 öncesi bölgesel olarak yapılan sayımlardır. İl nüfus müdürlüklerinde bu kayıtlara ulaşılabilmektedir. Ne yazık ki bunların önemli bir bölümü savaşlar ve yangınlar nedeniyle günümüze ulaşmamıştır.


II- Temettüat Defterleri


1840'lardan sonra tutulmaya başlanan kayıtlardır. Yapılan Nüfus sayımlarında tespit edilen kişilere ait mal varlıklarını belirlemeye yönelik çalışmaları ihtiva eder. Osmanlının doğu vilayetlerini kapsamamaktadır.


III- Tapu-Tahrir Defterleri


Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren tutulmaya başlanan bu defterler 5 yılda bir yenlenmiş olup bu kaynaklarda kişi ve cemaat adlarına rastlanmaktadır. Köylerin gelir gider durumunu ve bazen hane sayılarını bildirmektedir. Bu kaynaklarda geçen kişi adları lakaplarla birlikte yazılmadığından soyacağı araştırmalarında çoğu zaman önemini yitirmektedir.


IV- Sicill-i Ahval Kayıtları


Genel Olarak 1879-1909 tarihleri arasında II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Devletinde Görev almış memurlara ait hal tercümeleridir ki bu kayıtlarda isim, mahlas, künye, baba ismi, sülalesi, göreve başlayışları, tahsil durumları, liyakat ve ehliyet dereceleri, gayrimüslim ise milliyeti yer almaktadır. 92000 memurun sicil kayıtları 201 defterde toplanmıştır.


V- Biyografik Eserler


Osmanlı Döneminin önemli kişilikleri hakkında bilgi veren çok sayıda biyografik eser çalışması yapılmıştır. Bunlar; Genel, Sadrazamlar, Şeyhülislamlar, Ulema, Kabdan Paşalar, Reisülküttablar, Hattatlar, Şuara Tezkireleri olmak üzere guruplandırılır. (Eser adları için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu-Tarih Araştırmalarında Usul)


VI- Vakıf Belgeler
i

Elinde vakfiyeleri olan kişiler bu vakfiyeler yardımıyla kendi ailelerine ait vakıfların belgelerine Osmanlı Arşivleri ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde ulaşabilirler.


VII- ATASE (Genel Kurmay Arşivleri)


Kırım Harbi sonrası askeri kayıtları ihtiva eden bu arşivde askeri görevliler ve şahsiyetler hakkında bilgi bulunabilmektedir.

Alıntıdır

Cevap Yaz
acebook yorumları
paneli aç