Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 16 Eylül 2014  Gösterim: 138.274  Cevap: 263

Atatürk'ün düşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşma yaptığı şehir hangisidir?

Misafir
28 Eylül 2009 15:28       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benim çalışma kitabınında ödevim var.ama yapamıyorum lüfen yardım edin!!!Msn Grin
sordugum soruları cvplarsanız çok sevinirim.sorcagım sorularşunlardır!!!
1-mustafa kemalin arkadaşlarıylabirlikte el yazısıyla bi dergi çıkardıkları okul,şehir ve yıl hangisidir?
2-mustafa kemalindüşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşmalar yaptıgı okul şehir ve yıl hangisidir?
3-mustafa kemalın askeri görevleri ve görevlerindeki başarıları nelerdir
maddeler halinde yazarsanız sevinirim ......
teşekkürlerrrr
EN İYİ CEVABI Daisy-BT verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

atatürk ün el yazısı ile çıkardıkları bir dergi okul,şehir,yıl ?


ATATÜRK’ ÜN ÇIKARDIĞI GAZETELER

Sponsorlu Bağlantılar
" 1 Kasım 1918”de yayın hayatına başlayan Minbergazetesi günlük olarak yayınlanır ve 51 sayı çıkar. Gazetenin başında Fethi Bey vardır, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise Dr. Rasim Ferit”dir

Minber” "İrade-i Milliye" ve "Hakimiyet-i Milliye" olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı andan hatta öncesinden itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır.

İlk gazetesi: "Minber”

Atatürk'ün ilk gazete çıkarma girişimi İstanbul'da yayınlanan "Minber"dir. Minber, Mustafa Kemal'in isteği üzerine yayın hayatına girmiştir. Gazeteyi 1918 yılında en yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkarmıştır.
" 1 Kasım 1918'de yayın hayatına başlayan Minber gazetesi günlük olarak yayınlanır ve 51 sayı çıkar. Gazetenin başında Fethi Bey vardır, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise Dr. Rasim Ferit'dir.

Minber, Fethi Beyin eski partisi İttihat ve Terakkiye olan haksız saldırıları önlemek ve doğruları yazmak, Tevfik Paşanın parlamentoda güvenoyu almasını engelleyici yazılar yazmak, Fethi Bey tarafından yeni kurulan Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası'nın sözcülüğünü yapmak için yayın hayatına girmiştir.

" İkinci gazete: "İrade-i Milliye"

Atatürk ik inci gazetesini Sivas Kongresi'nden sonra çıkarmıştır. 4 Eylül 1919 günü başlayan ve 11 Eylül 1919'da sona eren Sivas Kongresi'nin ardından Mustafa Kemal çevresindekilerden yeni çıkaracağı gazete için güvenilir bir yazı işleri müdürü bulmalarını ister. A ranan yazı işleri müdürü bulunur ve gazete çok kısa bir süre içinde çıkarılır. Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal tarafından kurulmuş olan gazetenin imtiyazı Selahattin Ulusalerk'e aittir. Gazetenin yazı işleri müdürü ise Mazhar Müfit Kansu'dur. Gazeten in adı ve başlık altı Mustafa Kemal tarafından tespit edilmiştir; "İrade-i Milliye" (Metalip ve Amali Milliye'nin Müdafiidir).

Başlangıçta haftada bir sonraları haftada iki ve günlük olarak yayınlanan gazetede Sivas Kongresi zabıtlarını, Mustafa Kemal'in bildirilerini, konuşmalarını yayınlanmıştır. Bir amaç için çıkartılan gazetenin nüshaları birçok şehrin çeşitli dairelerine resmi mühürlü zarflar içinde gönderilmiştir.

Üçüncü gazete: "Hakimiyet-i Milliye"

Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldiğinde burada alınacak kararların millete duyurulması için bir gazeteye ihtiyaç duyduğunu söylemiştir ve burada verdiği ilk direktif de "bir gazete çıkaracağız" olmuştur.

Ankara'da doğru dürüst bir matbaa bulunmadığı için Konya'dan getirtilen baskı makinesi meclis bahçesindeki bir binaya yerleştirilmiş ve iki hafta içinde gazete çıkartılmıştır. Bu gazetenin adını da Mustafa Kemal vermiştir; "Hakimiyet-i Milliye".

İlk sayının gazete başlığının altında ise "mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır" diye yazmaktadır. 10 Ocak 1920 günü yayınlanan gazetenin ilk baş yazısını Mustafa Kemal yazmıştır.

Gazete, Anadolu'da kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin yayın organıdır. Gazetenin yazı işleri müdürü Nizamettin Nazif Tepedelenlioğu'dur. Gazetenin daha sonraki yazı işleri müdürleri arasında Hüseyin Ragıp Baydur, Nafi Atıf Kansu ve Ziya Gevher Etili gibi isimler de vardır.

Başlangıçta haftada iki gün yayınlanan gazete 18 Temmuz 1920'den sonra haftada üç gün, 6 Şubat 1921'den sonra da günlük olarak çıkarılmıştır. Gazete 1934 yılına kadar Hakimiyet-i Milliye adıyla, o tarihten sonra da "Ulus" adıyla çıkmaya devam etmiştir.

Araştıran: Ahmet Paşaoğlu
____________

Haziran 1887'de başladığı ilk öğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde devam etti; fakat çok geçmeden babasının isteği ile Selanik'te çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi.

Atatürk'ün Öğrenim hayatının devamı için aşağıdaki linke tıklayınız:

Atatürk'ün Öğrenim Hayatı
Misafir
28 Eylül 2009 19:32       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu soruyla bnde karlıştım cvp bulan varmı??
Misafir
28 Eylül 2009 19:35       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

benim çalışma kitabınında ödevim var.ama yapamıyorum lüfen yardım edin!!!Msn Grin
sordugum soruları cvplarsanız çok sevinirim.sorcagım sorularşunlardır!!!
1-mustafa kemalin arkadaşlarıylabirlikte el yazısıyla bi dergi çıkardıkları okul,şehir ve yıl hangisidir?
2-mustafa kemalindüşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşmalar yaptıgı okul şehir ve yıl hangisidir?
3-mustafa kemalın askeri görevleri ve görevlerindeki başarıları nelerdir
maddeler halinde yazarsanız sevinirim ......
teşekkürlerrrr


ATATÜRK’ ÜN ÇIKARDIĞI GAZETELER

" 1 Kasım 1918”de yayın hayatına başlayan Minber gazetesi günlük olarak yayınlanır ve 51 sayı çıkar. Gazetenin başında Fethi Bey vardır, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise Dr. Rasim Ferit”dir


Araştıran: Ahmet PAŞAOĞLU
Minber” "İrade-i Milliye" ve "Hakimiyet-i Milliye" olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı andan hatta öncesinden itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır.

İlk gazetesi: "Minber”
Atatürk'ün ilk gazete çıkarma girişimi İstanbul'da yayınlanan "Minber"dir. Minber, Mustafa Kemal'in isteği üzerine yayın hayatına girmiştir. Gazeteyi 1918 yılında en yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkarmıştır.
" 1 Kasım 1918'de yayın hayatına başlayan Minber gazetesi günlük olarak yayınlanır ve 51 sayı çıkar. Gazetenin başında Fethi Bey vardır, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise Dr. Rasim Ferit'dir.

Minber, Fethi Beyin eski partisi İttihat ve Terakkiye olan haksız saldırıları önlemek ve doğruları yazmak, Tevfik Paşanın parlamentoda güvenoyu almasını engelleyici yazılar yazmak, Fethi Bey tarafından yeni kurulan Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası'nın sözcülüğünü yapmak için yayın hayatına girmiştir.

" İkinci gazete: "İrade-i Milliye"
Atatürk ik inci gazetesini Sivas Kongresi'nden sonra çıkarmıştır. 4 Eylül 1919 günü başlayan ve 11 Eylül 1919'da sona eren Sivas Kongresi'nin ardından Mustafa Kemal çevresindekilerden yeni çıkaracağı gazete için güvenilir bir yazı işleri müdürü bulmalarını ister. A ranan yazı işleri müdürü bulunur ve gazete çok kısa bir süre içinde çıkarılır. Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal tarafından kurulmuş olan gazetenin imtiyazı Selahattin Ulusalerk'e aittir. Gazetenin yazı işleri müdürü ise Mazhar Müfit Kansu'dur. Gazeten in adı ve başlık altı Mustafa Kemal tarafından tespit edilmiştir; "İrade-i Milliye" (Metalip ve Amali Milliye'nin Müdafiidir).

Başlangıçta haftada bir sonraları haftada iki ve günlük olarak yayınlanan gazetede Sivas Kongresi zabıtlarını, Mustafa Kemal'in bildirilerini, konuşmalarını yayınlanmıştır. Bir amaç için çıkartılan gazetenin nüshaları birçok şehrin çeşitli dairelerine resmi mühürlü zarflar içinde gönderilmiştir.

Üçüncü gazete: "Hakimiyet-i Milliye"
Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldiğinde burada alınacak kararların millete duyurulması için bir gazeteye ihtiyaç duyduğunu söylemiştir ve burada verdiği ilk direktif de "bir gazete çıkaracağız" olmuştur.

Ankara'da doğru dürüst bir matbaa bulunmadığı için Konya'dan getirtilen baskı makinesi meclis bahçesindeki bir binaya yerleştirilmiş ve iki hafta içinde gazete çıkartılmıştır. Bu gazetenin adını da Mustafa Kemal vermiştir; "Hakimiyet-i Milliye".

İlk sayının gazete başlığının altında ise "mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır" diye yazmaktadır. 10 Ocak 1920 günü yayınlanan gazetenin ilk baş yazısını Mustafa Kemal yazmıştır.

Gazete, Anadolu'da kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin yayın organıdır. Gazetenin yazı işleri müdürü Nizamettin Nazif Tepedelenlioğu'dur. Gazetenin daha sonraki yazı işleri müdürleri arasında Hüseyin Ragıp Baydur, Nafi Atıf Kansu ve Ziya Gevher Etili gibi isimler de vardır.

Başlangıçta haftada iki gün yayınlanan gazete 18 Temmuz 1920'den sonra haftada üç gün, 6 Şubat 1921'den sonra da günlük olarak çıkarılmıştır. Gazete 1934 yılına kadar Hakimiyet-i Milliye adıyla, o tarihten sonra da "Ulus" adıyla çıkmaya devam etmiştir.

belki yardımcı olacak bilgi siz okuyunuz.


Misafir
28 Eylül 2009 19:46       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
mustafa kemalin arkadaşlarıylabirlikte el yazısıyla bi dergi çıkardıkları okul,şehir ve yıl hangisidir? bu sorunun çevabı bu kardeş


Böyle bir bilgi veya bu şekilde bir soru var ise; bunun eksik veya yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Harp Okulu son sınıfta gizli çıkarılan bu yayına (Harp Akademisine geçince de bir kaç sayı çıktı) tam dergi denilemez. Gazete olarak ifade etmek daha uygun olur. Ayrıca bu gazeteyi (veya dergi) sadece ATATÜRK çıkarmamıştır. Sadece el yazısı ile O yazmamıştır. Çıkaranlar arasında Ömer Naci ve İsmail Hakkı Pars gibi kişiler de vardı. ATATÜRK bu gazetenin çoğunlukla yazılarını yazan kişisi idi.
Bu gazetenin(veya dergi) isminin ne olduğu konusu bilinmemektedir. Bu konuda elimizde veri de yoktur. Bu yüzden bu gazetenin adının ne olduğunu sormak yanlıştır.
Yalnız, bu gazeteyi, sahipleri arasında olduğu ve 1918 yılında çıkarılan kendisinin de yazarlık yaptığı "Mimber Gazetesi" ile karıştırmamak gerekir.

ben bldum kardeş
Son düzenleyen Misafir; 28 Eylül 2009 19:48 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Misafir
28 Eylül 2009 20:20       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benim çalışma kitabınında ödevim var.ama yapamıyorum lüfen yardım edin!!!
sordugum soruları cvplarsanız çok sevinirim.sorcagım sorularşunlardır!!!
1-mustafa kemalin arkadaşlarıylabirlikte el yazısıyla bi dergi çıkardıkları okul,şehir ve yıl hangisidir?
2-mustafa kemalindüşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşmalar yaptıgı okul şehir ve yıl hangisidir?
3-mustafa kemalın askeri görevleri ve görevlerindeki başarıları nelerdir
maddeler halinde yazarsanız sevinirim ......
teşekkürlerrrr
Misafir
29 Eylül 2009 15:04       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atatürkün düşüncelerini yaymak için gazte cıkarıp konuşmalar yaptıgı okul şehir ve yıl bu soruyu bilen varsa yazsın
Misafir
29 Eylül 2009 16:44       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
BEN BULDUM ARIYANLAR YAZSIN İSTANBULDA MİNBER 1918
Misafir
29 Eylül 2009 17:25       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ACİL ATATÜRKÜN ARKİLERİYLE BİRLİKTE EL YAZISIYLA DERGİNİN ÇIKARDIKLARI OKUL ŞEHİR VE YILI LAZIM BİDE ATATTÜRKÜN DÜŞÜNCELERİNİ YAYMAK İÇİN GAZETE ÇIKARIP KONUŞMALAR YAPTIĞI OKULUN ŞEHRİN VE YILINI BİLEN VARSA YAZSIN LÜTFEN ACİL
Misafir
29 Eylül 2009 17:55       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ilk soru kara harp okulu istanbul 1901
ikinci soru lütfen cwp yazin
volkankız
29 Eylül 2009 18:22       Mesaj #10
volkankız - avatarı
Ziyaretçi
atatürk arkadaşları ile birlikte elyazısı ile dergi çıkarttıkları okul

ve atatürkün düşüncelerini yaymak için gazete çıkarıpkonuşmalaryaptığı okul okuların adları nelerdirCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç