Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Mayıs 2014  Gösterim: 43.443  Cevap: 20

Hak, özgürlük, demokrasi kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar nelerdir?

CaNdY_GiRl
10 Nisan 2010 14:54       Mesaj #11
CaNdY_GiRl - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar.ben 6.sınıfa gidiyorum.eve sosyal bilgiler dönem ödevi aldım.yardım eder misiniz????

konu:demokrasi hak ve özgürlükler
Sponsorlu Bağlantılar


Misafir
21 Eylül 2010 14:41       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya bize böyle şeyler lazım deqill paraqraf veya kompozisyon şeklinde hepsinin hak,özgürlük,eşitlik ve demokrasinin dünyada yayılmasına yol açan etkenleri bir paragrafta hepsi olarak yazmamız gerekiyoo!!
Misafir
21 Eylül 2010 14:54       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hak özgürlük eşitlik ve demokrasi kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar
fadedliver
21 Eylül 2010 14:57       Mesaj #14
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Blue Blood adlı kullanıcıdan alıntı

HAK
Çok yönlü bir kavram olan “hak” kavramının üzerinde fikir birliğine varılmış kapsayıcı bir tanım bulunmamaktadır.

“Hak”kı genel olarak iradeyi temel alarak tanımlayanlar olmuştur. Buna göre hak, “Hukuk düzeni tarafından tanınan bir irade kudretidir.” Yani “bir şahıs başka birine kendi iradesini kabul ettirebildiği, onu bu iradeye göre harekete zorlayabildiği” takdirde hak sahibidir.

Hak, “çıkar”, temeline dayanarak, “Hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan çıkar” şeklinde tanımlanabilirken bir başka açıdan bakıldığında; “hukuken korunmasını istemek yetkisine sahip bulunduğumuz çıkardır.” şeklinde hem iradeyi hem de çıkarı temel alarak tanımlanabilir.

Hak sahibi olmak, bir şey yapmaya yetkili olmak ya da bir şeyi talep edebilmek demektir. Hak, sahibine bir şeyi yapabilme yetkisi verirken, başkalarına da bu yetkinin kullanılmasına engel olmama, saygı gösterme yükümlülüğü getirir. Hak, insanların ya da insan topluluklarının çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için dile getirdikleri istemlerin hukuk yoluyla düzenlenip güvenceye bağlanmasıdır.

İnsanı hak sahibi yapan bu yetkinin kaynağı genel olarak hukuk olabileceği gibi, bir sözleşme olabilir veya bir davranışın ya da talebin doğruluğu/haklılığı düşüncesi de olabilir.

Hak Nedir?
Özgürlük -ğü

isim

1 .
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî:

"Özgürlüğünün ilk gününde meyhanedeki arkadaşları ona dostça öğütler verdiler."- İ. O. Anar.
2 . Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet:
"Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir."- A. Erhat.
Birleşik Sözler
  • basın özgürlüğü
  • düşünce özgürlüğü

Özgürlük - Özgürlük Nedir - Özgürlük Hakkında

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

abicim thinker arkadaşımız yayınlamış ya
Alıntı:
Haklar ve Özgürlükler Antolojisi

MAGNA CHARTA'DAN 20. YÜZYILA DEĞİN ÖZGÜRLÜK MÜCADELELERİ VE YAYINLANAN İNSAN HAKLARI BİLDİRGELERİ

Hammmurabi Kanunları, (İ.Ö. 2500)
Magna Charta Libertatum, (19 Haziran 1215)
Augsburg Din Barışı ve Hoşgörü Bildirgesi (25 Eylül 1555)
Hollanda Bağımsızlık Bildirgesi (26 Temmuz 1581)
Nantes Fermanı (13 Nisan 1598)
Mayflower Sözleşmesi, (11 Kasım 1620)
İngiliz Haklar Bildirgesi, (Petition of Rights), (17 Haziran 1628)
İngiltere’nin Özgür Halkının İlk Anlaşması, (Birinci Leveller Bildirgesi), (1647)
İngiltere’nin Özgür Halkının Anlaşması, (Leveller Sonuç Bildirgesi), (1 Mayıs 1649)
Habeas Corpus Bildirgesi (1679)
İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi (Bill of Rights), (1689)
Pul Kanunu Kongresi Bildirgesi, (19 Ekim 1765)
Kolonilerin İlk Kongre Bildirgesi (14 Ekim 1774)
Virginia İnsan Hakları Bildirgesi (12 Haziran 1776)
ABD Bağımsızlık Bildirgesi, (14 Temmuz 1776)
Northwest Kuralları, (13 Temmuz 1787)
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, (3 Eylül 1791)
Amerikan Haklar Bildirgesi, (15 Aralık 1791)
İspanyol Halkının Politik Anayasası, (19 Mart 1812)
Halkın Sözleşmesi (Çartizm Bildirgesi) (1848)
Alman Halkının Temel Hakları, Alman İmparatorluğu Anayasası (Bölüm VI), (1849)
Emek Şovalyelerinin Anayasası, (1878)
Erfurt Programı (Alman Sosyal Demokrat Partisi Programı),(20 Ekim 1891)
YİRMİNCİ YÜZYILDA İNSAN HAKLARI KONUSUNDA YAYINLANAN BAŞLICA ULUSLARARASI BİLDİRGELER

Cebri Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı ILO Sözleşmesi, (28 Haziran 1930)
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaçları Hakkında Bildirge, (Başlangıç Bölümü), (1944)
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaçları Hakkında Bildirge (Ek Deklarasyon), (1944)
Birleşmiş Milletler Anlaşması (Başlangıç Bölümü), (26 Haziran 1945)
Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi, (2 Mayıs 1948)
Uluslararası Çalışma Örgütü, Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme, (9 Temmuz 1948)
Birleşmiş Milletler, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ( 9 Aralık 1948)
Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, (10 Aralık 1948)
Uluslararası Çalışma Örgütü, Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Sözleşme, (1 Temmuz 1949)
İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme ( İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi), (4 Kasım 1950)
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol ( İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin I Bölümü İçerisinde Yer Almayan Bazı Hak Ve Özgülüklerin Uygulanmasına İlişkin 1 No’lu Protokol) (20 Mart 1952)
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol ( İnsan Hakları Divanına İstişari Mütalaa Vermek Yetkisi Tanıyan 2 No’lu Protokol) (6 Mayıs 1963)
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol ( Ek 1’nolu Protokolde Yeralan Haklardan Başka, Bazı Hakları Ve Özgürlükleri Güvence Altına Alan 4 No’lu Protokol) (16 Eylül 1963)
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol (Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin 6 No’lu Protokol) (1 Mart 1985)
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol ( Çeşitli Konulara İlişkin 7 No’lu Protokol (1 Kasım 1988)
Uluslararası Çalışma Örgütü, Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme, (29 Haziran 1951)
Birleşmiş Milletler, Sığınanların Statüsüne İlişkin Sözleşme (28 Temmuz 1951)
Birleşmiş Milletler, Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme (20 Aralık 1952)
Birleşmiş Milletler,Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar (30 Ağustos 1955)
Uluslararası Çalışma Örgütü, Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair 105 Sayılı Sözleşme (25 Haziran 1957)
Uluslararası Çalışma Örgütü, İş ve Meslek Yönünden Ayrım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme, (25 Haziran 1958)
Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Bildirgesi, (20 Kasım 1959)
Birleşmiş Milletler, Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme (14 Aralık 1960)
Avrupa Sosyal Şartı (=Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) (18 Ekim 1961)
Birleşmiş Milletler, Her Çeşit Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, (21 Aralık 1965)
Birleşmiş Milletler, Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966)
Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar İlişkin Uluslararası Sözleşme, (16 Aralık 1966)
Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Seçmeli Protokol (16 Aralık 1966)
Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine, Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan İkinci Seçmeli Protokol (15 Aralık 1989)
Birleşmiş Milletler, Toplumsal Gelişme ve Kalkınma Bildirgesi (11 Aralık 1969)
Uluslararası Çalışma Örgütü, İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı ILO Sözleşmesi (2 Haziran 1971)
Birleşmiş Milletler, İnsan Çevresi Konferansı (Stockholm Deklarasyonu) (1972)
Uluslararası Çalışma Örgütü, İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme, (6 Haziran 1973
Birleşmiş Milletler, Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri (14 Aralık 1974)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi) (1 Ağustos 1975)
Birleşmiş Milletler, Özürlü Kişilerin Haklarına Dair Bildiri (9 Aralık 1975)
Uluslararası Çalışma Örgütü, Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme, (7 Haziran 1978)
Birleşmiş Milletler, Kitle İletişim Araçlarının Barışın ve Uluslararası Anlayışın Güçlendirilmesine, İnsan Haklarının Geliştirilmesine ve Irkçılık, Apartheid ve Savaş Kışkırtıcılığı ile Mücadele Edilmesine Katkıda Bulunması ile İlgili Temel Prensipler Bildirgesi (22 Kasım 1978)
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Çeşit Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, (18 Aralık 1979)
Afrika İnsan ve Halklarının Hakları Şartı,(26 Haziran 1981)
Birleşmiş Milletler, Din ve İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirisi (25 Kasım 1981)
Uluslararası Çalışma Örgütü, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme (2 Haziran 1982)
Birleşmiş Milletler, Ölüm Cezası İle Karşılaşanların Haklarının Korunmasını Güvence Altına AlacakTedbirler Bildirgesi (25 Mayıs 1984)
Birleşmiş Milletler, İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Davranış veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşme, (10 Aralık 1984)
Birleşmiş Milletler,Yargı Bağımsızlığına Dair Temel Prensipler(29 Kasım 1985)
Birleşmiş Milletler, Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildirisi(29 Kasım 1985)
İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (26 Haziran 1987)
Birleşmiş Milletler, Herhangi Bir Biçimde Tutuklanan veya Hapsedilen Kişilerin Korunmasına İlişkin Prensipler Bütünü (9 Aralık 1988)
Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı ve Keyfi İnfazların Etkin Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına İlişkin Prensipler(24 Mayıs 1989)
Birleşmiş Milletler, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, (20 Kasım 1989)
Birleşmiş Milletler, Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (7 Eylül 1990)
Birleşmiş Milletler, Savcıların Rolüne Dair Yönerge, (7 Eylül 1990)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı (21 Kasım 1990)
Birleşmiş Milletler, Mahpuslara Karşı Davranışlara Dair Temel Prensipler (14 Aralık 1990)
Birleşmiş Milletler, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar (14 Aralık 1990)
Birleşmiş Milletler, Çevre ve Kalkınma Rio Deklarasyonu, (1992)
Birleşmiş Milletler, Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri (20 Aralık 1993)
Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, (20 Aralık 1993)
Birleşmiş Milletler, Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı, (5-13 Eylül 1994)
Avrupa Konseyi, Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve Sözleşme, (1 Şubat 1995)
Birleşmiş Milletler, Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu, (6-12 Mart 1995)
Birleşmiş Milletler, Pekin Deklarasyonu, (15 Eylül 1995)
Birleşmiş Milletler, İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II, İstanbul Deklarasyonu, (3-14 Haziran 1996)
Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi (Kasım- 1996)
Uluslararası Çalışma Örgütü, Çalışmaya İlişkin Temel Hak ve İlkeler Deklarasyonu,(19 Haziran 1998)
Uluslararası Çalışma Örgütü, Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi, (17 Haziran 1999)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Güvenlik Şartı, (19 Kasım 1999)
İSLAM DÜNYASINDA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE YAYINLANAN BAŞLICA İNSAN HAKLARI BİLDİRGELERİ

Veda Hutbesi, (632)
Medine Sözleşmesi, (622)
Sened-i İttifak, (7 Ekim 1808)
Gülhane Fermanı, (3 Kasım 1839)
Islahat Fermanı, (18 Şubat 1856)
Adalet Fermanı, (1875)
Osmanlı İmparatorluğu 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi) (İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler), (23 Aralık 1876)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE YAYINLANAN BAŞLICA İNSAN HAKLARI METİNLERİ

T.C. 1924 Anayasası (İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler),(20 Nisan 1924)
T.C. 1961 Anayasası (İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler), (9 Temmuz 1961)
T.C. 1982 Anayasası (İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler), (7 Kasım 1982)
İNSAN HAKLARI KONUSUNDA FELSEFİ ESERLERDEN VE TARİHE DAMGASINI VURMUŞ ÖNEMLİ KONUŞMA METİNLERİNDEN SEÇMELER

Thomas Aquinas, Kanunların Özü (1251)
Richard Overton, Tiranlara Karşı Özgürlük, (1600)
John Milton, Sansür Üzerine, (1644)
Benedictus de Spinoza, Vatandaşların Özgürlüğü (1670)
John Locke, Siyasal Toplumun Amaçları, (1690)
John Locke, İnanç Özgürlüğü ve Hoşgörü Üzerine, (1685)
John Trenchard ve Thomas Gordon, İfade Özgürlüğü Üzerine, (1720)
John Trenchard ve Thomas Gordon, Güç ve Özgürlük Üzerine, (1720)
David Hume, Basın Özgürlüğü Üzerine, (1742)
Baron de Montesquieu, Kuvvetler Ayrılığı, (1748)
Jean-Jacques Rousseau, Toplumsal Sözleşme, (1762)
Voltaire, Hoşgörüsüzlüğün Doğal Kanunlara Uygun Olup Olmadığı Üzerine, (1764)
William Blackstone, İnsanın Doğal Hakları ve Basın Özgürlüğü Üzerine, (1769)
Anne Robert Jacques Turgot, Hoşgörü Üzerine Krala Sunulan Önerge, (1775)
Adam Smith, Serbest Teşebbüsün Avantajları (1776)
Thomas Jefferson, Siyasi Farklılıkların Hoşgörülmesi, (1789)
Edmund Burke, Özgürlük Üzerine, (1790)
Thomas Paine, İnsan Hakları, (1791)
Mary Wollstonecraft, Kadınların Özgürlüğü (1792)
Immanuel Kant, Siyasal Haklarda Teori-Pratik İlişkisi Üzerine, (1792)
Wilhelm von Humboldt, İnsanın Özgürlüğü Üzerine, (1792)
Joseph Goerres, İfade Özgürlüğü, (1814)
James Mill, İyi Devlet, (1820)
Jeremy Bentham, Anayasal Devletin Temel İlkeleri, (1823)
James Madison, Özgürlük Üzerine, (1830)
John Rankin, Kölenin Özgürlük Hakkı (1833)
Friedrich Christoph Dahlmann, Sivil İtaatsizlik Üzerine, (1835)
Alexis de Tocqueville, Eşitlik İlkesi Üzerine, (1835)
Richard Cobden,Serbest Ticaret Özgürlüğü Üzerine, (1844)
ORGANİZASYONEL SINIFLAMA
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİLDİRGELERİ
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMELERİ
AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ

AGİT BİLDİRGELERİ
KONU SINIFLAMASI
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
KADIN HAKLARI

ÇOCUK HAKLARI
ZORLA ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ
ADALET VE YARGILAMA
SENDİKAL HAKLAR
SOSYAL
REFAH VE KALKINMA
MÜLTECİ HAKLARI
SAVAŞ SUÇLARI VE SOYKIRIMIN ÖNLENMESİ

AZINLIK HAKLARI
ÖZÜRLÜ KİŞİLERİN HAKLARI

ÇEVRE HAKLARI

olayları soruyo zaten açıklamayı diil

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hak özgürlük eşitlik ve demokrasi kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar

Hak, özgürlük, demokrasi kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar nelerdir?
Misafir
28 Eylül 2010 19:05       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
HADİ BİRİSİ CEVAP YAZSINMsn Sad
Misafir
1 Ekim 2011 13:32       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
demokrasi ve ozgurluk nedir
Misafir
18 Eylül 2013 16:44       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya lütfen düzgün bir cevap verir misiniz?
knk
19 Eylül 2013 17:29       Mesaj #18
knk - avatarı
Ziyaretçi
özgürlüğün dünyada yayılmasına yol açan kavramlar nelerdir bulun nolur
Misafir
19 Eylül 2013 18:06       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bir doğru cevap yazan yok ya yardım edin özgürlük kavramının dünyada yayılılmasını sağlayan kavramlar
Misafir
3 Ekim 2013 20:08       Mesaj #20
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hak özgürlük eşitlik ve demokrasi kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar nelerrrCevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç