Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 45.068|Cevap: 11|Güncelleme: 13 Kasım 2014

Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir?

Misafir
29 Eylül 2009 17:13   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
EN İYİ CEVABI Blue Blood verdi
Bilimsel Yöntem
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sponsorlu Bağlantılar
Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.
Bilimsel yöntem, en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 1. Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi
 2. Bu fenomene dair, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi
 3. Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması
 4. Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması
 5. (3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması
attachmentphp?attachmentid12541&ampd1198657534

Tam tutarlılık sağlandığı zaman hipotez, gözlemlerin açıklanabilip yeni akıl yürütmelerin yapılabileceği bir kuram haline gelir. Böylelikle bir fenomen türünü açıklayan kolay anlaşılır ve tutarlı bir önermeler grubu oluşturulmuş olunur.

Eleştiriler
Bilim felsefesinin önemli isimlerinden Paul Feyerabend, bilimsel yöntemin genelleştirilmesi ve tek geçerli yöntem olarak mutlaklaştırılma girişimini eleştirmekte, bunun kuramsal/felsefi olarak temellendirilemez pozitivist bir tutum olduğunu öne sürmektedir. Yönteme Hayır adlı ünlü kitabında bu şekilde mutlaklaştırılan bilimsel yöntem anlayışının yanlışlığını hem bilim tarihi içinden örneklerle göstermeye çalışmaktadır, hem de gözlem, deney, önerme, hipotez, kuram gibi terimlerin kendi eleştirisine uygun içerimlerini belirtmektedir. Feyerabend'in itirazı esas olarak bilimsel yöntemin tek ve mutlak bir yöntem olarak kabul edilmesi ve dayatılmasına yönelik olarak görünmektedir.daha fazla bilgi için >>>https://www.msxlabs.org/forum/bilim/...ontemleri.html
Pixabay Resimleri:
Blue Blood
29 Eylül 2009 17:14   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Bilimsel Yöntem
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.
Bilimsel yöntem, en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 1. Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi
 2. Bu fenomene dair, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi
 3. Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması
 4. Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması
 5. (3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması
attachmentphp?attachmentid12541&ampd1198657534

Tam tutarlılık sağlandığı zaman hipotez, gözlemlerin açıklanabilip yeni akıl yürütmelerin yapılabileceği bir kuram haline gelir. Böylelikle bir fenomen türünü açıklayan kolay anlaşılır ve tutarlı bir önermeler grubu oluşturulmuş olunur.

Eleştiriler
Bilim felsefesinin önemli isimlerinden Paul Feyerabend, bilimsel yöntemin genelleştirilmesi ve tek geçerli yöntem olarak mutlaklaştırılma girişimini eleştirmekte, bunun kuramsal/felsefi olarak temellendirilemez pozitivist bir tutum olduğunu öne sürmektedir. Yönteme Hayır adlı ünlü kitabında bu şekilde mutlaklaştırılan bilimsel yöntem anlayışının yanlışlığını hem bilim tarihi içinden örneklerle göstermeye çalışmaktadır, hem de gözlem, deney, önerme, hipotez, kuram gibi terimlerin kendi eleştirisine uygun içerimlerini belirtmektedir. Feyerabend'in itirazı esas olarak bilimsel yöntemin tek ve mutlak bir yöntem olarak kabul edilmesi ve dayatılmasına yönelik olarak görünmektedir.daha fazla bilgi için >>>https://www.msxlabs.org/forum/bilim/...ontemleri.html
Misafir
12 Mart 2010 00:10   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
kaynak (literatür) kartı tutarken dikkat edilmesi gereken hususlar, özellikleri,,,, vs hocam bunun yazılı olduğu kaynak istiyor. dersim bilimsel araştırma yöntenleri. hiçbiryerde bununla ilgili kaynak ve bu kartın örneğine rastlamadım. bir bilgisi olan ve yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevap bekliyorum ilginiz için şimdiden teşekkürler.
Daisy-BT
12 Mart 2010 00:31   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kaynak (literatür) kartı tutarken dikkat edilmesi gereken hususlar, özellikleri,,,, vs hocam bunun yazılı olduğu kaynak istiyor. dersim bilimsel araştırma yöntenleri. hiçbiryerde bununla ilgili kaynak ve bu kartın örneğine rastlamadım. bir bilgisi olan ve yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevap bekliyorum ilginiz için şimdiden teşekkürler.

Sorunuza tam yanıt olmayabilir, ama işinize yarayacak 2 yazıyı alta ekledim. İnceleyin.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KAPSAM

Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.

Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.

I- ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ AŞAMALARI

Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır. Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir.
 • 1-Araştırmanın Konusu
  2-Araştırmanın Amacı ve Önemi
  3-Araştırmanın planlanması
  4-Problem Cümlesi
  5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
  6-Varsayımlar
  7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
  8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)
Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;
 • -Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,
  -Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,
  -Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,
  -Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,
  -Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,
  -Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,
  -Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,
  -Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,
  -Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,
  -Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,
  -Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,
  -Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,
  -Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek,gerekmektedir.
Bilimsel bir araştırma iki evreden oluşur. Bunlar;
 • A-Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)
  B-Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)

A. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ, VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
 • -Araştırma yapılacak konuda, amacı ortaya tam koyabilmek, çalışmanın önemini vurgulamak,
  -Bilimsel araştırma teknikleri doğrultusunda, seçilen konu üzerinde araştırma yaparak, değişik kaynaklardan veri toplamak ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek.
  -Veri türleri
  1-Belgesel tarama (kütüphane)
  2-Gözlem
  3-Görüşme
  4- Yazışma
  5- Internet
  Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir.
-Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek
 • 1. Konuyla ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip yazma
  2. Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama
  3. Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma
  4. Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma
  5. Basın yayın organlarını takip ederek konuya ilişkin bilgileri toplama
  6- Internet’ten araştırma yapma
-Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek
 • 1. Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını yazma
  2. Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini yazma
  3. Araştırmanın dayandığı temelleri yazma
  4. Araştırma konusunun sınırlılıklarını yazma
  5. Araştırma konusuna uygun tanımları yazma
-Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek
 • 1. Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp yazma
  2. Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma
  3. Verileri tablo halinde gösterme
  4. Sonuçları kontrol etme
-Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek
 • 1. Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma
  2. Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri yazma
  3. Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama

-Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek
 • 1. İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları yazma
  2. Bulgular doğrultusunda yorumunu yazma
  3. Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek yazma

-Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek
 • 1. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler yazma
  2. Bu önerileri önemine göre sıralayıp yazma

-Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek
 • 1. Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma
  2. Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme

B-ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ:RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ
 • I-Araştırma raporunun yazılmasında temel kurallar
  1-Bilimsel kurallar
  2-İçerik ile ilgili kurallar
  a-Alıntıların kullanılması
  b-Dipnotların yazılması
  -Kaynak belirtme amaçlı dipnot
  -Ek bilgi verme amaçlı dipnot
II-Araştırma raporunun yazılması
 • 1-Ön bölüm
  a-Başlık sayfası
  b-Önsöz
  c-içindekiler
  d-Listeler
  a-Başlık sayfası
  b-Önsöz
  c-içindekiler
  d-Listeler
2-Ana bölüm/Metin
 • a-Giriş
  -Problem
  -Amaç
  -Önem
  -Sınırlılıklar
  -Tanımlar
  b-Kaynak araştırması
  c-Materyal ve yöntem
  -Evren ve örneklem
  -Araştırma modeli
  -Veriler ve toplanması
  -Verilerin işlenmesi
  d-Araştırma sonuçları e-Tartışma
  f-Sonuç
  g-Öneriler
  h-Özet
3-Arka bölüm
 • a-Ekler
  b-Kaynaklar listesi
-Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir.

Raporlaştırma ile ilgili temel kavramlar bilgisi
 • 1. Rapor, dipnot, kaynakça, metodoloji kavramlarının tanımlarını yazma
  2. Verilen bir kavramın tanımını, verilen bir dizi tanım arasından seçip işaretleme
  3. Verilen bir dizi kavramla, bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme
Araştırma raporunun bölümlerini sıralayabilmek
 • 1. Araştırma raporunda bulunması gereken bölümleri sırasıyla yazma
  2. Sırası karışık verilen bölümleri sıraya koyma
  3. Verilen bir bölümde bulunması gereken öğeleri yazma
Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek
 • 1. Araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilmesi gereken kuralları yazma
  2. Raporlaştırmada kullanacağı dilin özelliklerini açıklama
  3. Kapak düzeninin nasıl olacağını yazma
  4. Raporlaştırmada kâğıt düzeninin nasıl olacağını yazma
  5. Raporlaştırmada başlık ve paragraf düzeninin nasıl olacağını yazma
  6. Raporlaştırmada şekil ve tabloların yerleştirilmesinde dikkat edilecek özellikleri açıklama
  7. Dipnot yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
  8. Alıntı yapılırken dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
  9. Kaynakça yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
  10. Özet yazmada dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama


Alıntı
Blue Blood adlı kullanıcıdan alıntı

Bilimsel Yöntem
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.
Bilimsel yöntem, en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi
 2. Bu fenomene dair, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi
 3. Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması
 4. Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması
 5. (3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması
attachmentphp?attachmentid12541&ampd1198657534

Tam tutarlılık sağlandığı zaman hipotez, gözlemlerin açıklanabilip yeni akıl yürütmelerin yapılabileceği bir kuram haline gelir. Böylelikle bir fenomen türünü açıklayan kolay anlaşılır ve tutarlı bir önermeler grubu oluşturulmuş olunur.

Eleştiriler
Bilim felsefesinin önemli isimlerinden Paul Feyerabend, bilimsel yöntemin genelleştirilmesi ve tek geçerli yöntem olarak mutlaklaştırılma girişimini eleştirmekte, bunun kuramsal/felsefi olarak temellendirilemez pozitivist bir tutum olduğunu öne sürmektedir. Yönteme Hayır adlı ünlü kitabında bu şekilde mutlaklaştırılan bilimsel yöntem anlayışının yanlışlığını hem bilim tarihi içinden örneklerle göstermeye çalışmaktadır, hem de gözlem, deney, önerme, hipotez, kuram gibi terimlerin kendi eleştirisine uygun içerimlerini belirtmektedir. Feyerabend'in itirazı esas olarak bilimsel yöntemin tek ve mutlak bir yöntem olarak kabul edilmesi ve dayatılmasına yönelik olarak görünmektedir.daha fazla bilgi için >>>https://www.msxlabs.org/forum/bilim/...ontemleri.html

brce
12 Ekim 2010 14:59   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bilimsel araştırmalarda dipnot kullanımı neden önemlidir?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
14 Ekim 2010 16:24   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
dipnot bilgi hırsızlığının olmadığının bir göstergesidir.dipnotta yazan kaynağın olması o kaynağa emek saygımız olduğunu gösterir
Misafir
4 Nisan 2011 17:26   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
fen proje ödevi için gözlem kartı nasıl hazırlanır.?
şaa
14 Eylül 2011 19:13   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

bilimsel arastirma ornekleri ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum


çöp sorunu ile ilgili bilimsel araştıma yaparmısınız
Misafir
16 Kasım 2011 19:17   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı

bilimsel arastirma ornekleri ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum


+ hemen cevabı verin yarın yazılım var!
Misafir
4 Aralık 2011 19:09   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bilimsel araştırmaya örnrk verebilir misinizzzzzz__??Msn Happy
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç